Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe vertel ik wat aan wie

339 views

Published on

Samen met de bibliotheek Maas en Peel heb ik een presentatie gehouden voor kleine startende ondernemers.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe vertel ik wat aan wie

 1. 1. Aangenaam,Met WillemHoe vertel ik wat aan wie?
 2. 2. Willem SiedersLiefhebbende echtgenoot
 3. 3. Willem SiedersLiefhebbende echtgenoot en vader
 4. 4. Willem SiedersLiefhebbende echtgenoot en vaderHollander
 5. 5. Willem SiedersLiefhebbende echtgenoot en vaderHollanderZP’er
 6. 6. Willem SiedersLiefhebbende echtgenoot en vaderHollanderZP’erTekstschrijver
 7. 7. Willem SiedersLiefhebbende echtgenoot en vaderHollanderZP’erTekstschrijverPizzabakker
 8. 8. Er was eens…
 9. 9. Er komt ooit…
 10. 10. Wat is marketing?
 11. 11. Wat is marketing?
 12. 12. Wat is marketing?
 13. 13. Wat is marketing?
 14. 14. Marketing online
 15. 15. Marketing online
 16. 16. Marketing online
 17. 17. Marketing online
 18. 18. Marketing online
 19. 19. Marketing online
 20. 20. Maar DE vraag is: waarom…… zouden je klanten jou geloven?… doe je wat je doet?
 21. 21. Maar DE vraag is: waarom…… zouden je klanten jou geloven?… doe je wat je doet?
 22. 22. Maar DE vraag is: waarom…… zouden je klanten jou geloven?… doe je wat je doet?
 23. 23. Maar DE vraag is: waarom…… zouden je klanten jou geloven?… doe je wat je doet?
 24. 24. Wat…… verkoop je nou eigenlijk?… is het probleem dat je oplost?… maakt jou uniek?
 25. 25. Wat verkoop je nou echt?
 26. 26. Wat verkoop je nou echt?
 27. 27. Wat is het probleem dat je oplost?
 28. 28. Wat maakt jou uniek?Is het de prijs?
 29. 29. Wat maakt jou uniek?Is het jouw product?
 30. 30. Wat maakt jou uniek?Is het de manier waarop je communiceert?
 31. 31. Wat maakt jou uniek?Is het de wijze waarop je jouw product verkoopt?
 32. 32. Wie…… is jouw klant?… moet je overtuigen?
 33. 33. Wie…… is jouw klant?
 34. 34. Wie…… is jouw klant?… moet je overtuigen?
 35. 35. Hoe…… wil jij dat je klanten jou zien?… bereik je jouw klanten?
 36. 36. Hoe wil jij dat je klanten jou zien?Weet jij wie je bent?Weet jij hoe anderen je zien?
 37. 37. Hoe bereik je jouw klanten?Advertentie
 38. 38. Hoe bereik je jouw klanten?AdvertentieBrochureMailingPersberichtWebsiteSocial media
 39. 39. Hoe bereik je jouw klanten?Brochure
 40. 40. Hoe bereik je jouw klanten?Nieuwsbrief
 41. 41. Hoe bereik je jouw klanten?Mailing
 42. 42. Hoe bereik je jouw klanten?Persbericht
 43. 43. Hoe bereik je jouw klanten?Website
 44. 44. Hoe bereik je jouw klanten?Social media
 45. 45. Do’sLaat zienwat je doet
 46. 46. Do’sWees jezelf
 47. 47. Do’sLaat anderenvertellen
 48. 48. Do’sWeesbeschikbaar
 49. 49. Do’sGa in gesprek
 50. 50. De rode draadCommunicerenLuisterenZenden
 51. 51. Correct taalgebruik is cruciaalHet belangrijkste is toch dat je me begrijpt?Hte si hlee gke mara asl je ed etsree ne ed ltstaaelrettes vna ene wrood lata saatn ne ed anredeverlessiwt dna kennun ed mtseee mesnen ed teskt ngosdeets virj eenduovig lezen.
 52. 52. Correct taalgebruik is cruciaal
 53. 53. Correct taalgebruik is cruciaal
 54. 54. Correct taalgebruik is cruciaal
 55. 55. Doeltreffende tekstenMaak een schrijfplanBreng structuur aan Tekststructuur Alineastructuur Zinsniveau Woordniveau
 56. 56. ZinsniveauHet is zaak zinnen niet te lang te maken omdatdaardoor de leesbaarheid van de tekst achteruit gaatwat ervoor zorgt dat de boodschap niet goedoverkomt.Het maken van tangconstructies is, om deleesbaarheid niet teveel te verwaarlozen, niet aan tebevelen.Ook het gebruik van bijzinnen, vaak om iets teverduidelijken, wat, mits juist toegepast, op zichzelfniet verkeerd hoeft te zijn, kan averechts werken.
 57. 57. Zinsniveaumaak correct gebruik van hoofdletters en leestekenszoals punten en kommas als je dat niet doet wordt jetekst namelijk moeilijk leesbaarDe lijdende vorm dient zoveel mogelijk vermeden teworden. Hierdoor wordt er namelijk voor gezorgd datde tekst onpersoonlijk wordt gemaakt.Een goede tekst is kort en krachtig, zondertoevoegingen die herhalen wat er al staat en dus infeite niets toevoegen.
 58. 58. WoordniveauSpelfouten in een tekst vallen sneller op dan u denkt.Laat u teksten daarom corrigeren.Schrijf woorden volledig uit. M.a.w. gebruik geenafkortingen: die kunt u het beste z.s.m. vervangen.I.m.h.o. moet u Engelse afkortingen al helemaalvermijden!Complex vakjargon, alsmede archaïsch woordgebruikmaken uw teksten doorgaans ternauwernood leesbaaren nodeloos ondoorgrondelijk.
 59. 59. Vrij naar Herman FinkersDe kunst van het schrijven van een goede,aansprekende, kernachtige tekst is gelegen in hetschrappen van overbodige delen, zowel zinnen alswoorden, zonder dat de kern verloren gaat.
 60. 60. Vrij naar Herman FinkersDe kunst van het schrijven van een goede,aansprekende, kernachtige tekst is gelegen in hetschrappen van overbodige delen, zowel zinnen alswoorden, zonder dat de kern verloren gaat.Oftewel: Schrijven is schrappen.
 61. 61. TipsHet zou beter zijn als je in de tegenwoordige tijd zouschrijven.Het is niet goed als je negatieve woorden nietvermijdt.Schrijf afwisselend. Schrijf niet steeds hetzelfde.Ik geef je een tip van mij: denk vanuit de klant.Als je klanten je boodschap niet begrijpen, ligt hetniet aan hen!En als je er echt niet uit komt… laat mij je helpen!
 62. 62. Controleer de spelling!
 63. 63. Controleer de spelling!
 64. 64. Controleer de spelling!
 65. 65. Controleer de spelling!
 66. 66. Controleer de spelling!
 67. 67. Controleer de spelling!
 68. 68. Controleer de spelling!
 69. 69. Dankjewel!Met WillemWillem Siederswww.metwillem.nl@metwillemfacebook.nl/metwillem

×