Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 18

A roma, mint követhető értékminta a könyvtárakban

0

Share

Download to read offline

Kardos Ferenc (igazgatóhelyettes, Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa) előadása Mezőberényben, az Olvasóvá nevelés c. konferencián (2013. március 22-23.)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

A roma, mint követhető értékminta a könyvtárakban

 1. 1. A roma (az ember), mint követhető értékminta a könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma könyvtárosa és Olvasóvá nevelés roma olvasója Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 2. 2. A roma, mint követhető Axiómák értékminta a könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma 1. Olvasó emberekből lesz könyvtárosa és roma olvasója csak könyvtáros. 2. Olvasó emberek akaratából létezhet csak a könyvtári rendszer. olvasásra nevelés szakmánk, hivatásunk „örök életének” záloga Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 3. 3. A roma, mint követhető Mindennapi célok értékminta a könyvtárakban: a közeli • Látható, megtapas és a távoli jövő roma ztalható roma könyvtárosa és roma olvasója könyvtáros, roma olvasó, olvasó roma • Látható, hozzáfér hető roma kultúra • Látható befogadó olvasói gesztusok Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 4. 4. A roma, mint követhető Távlati cél: társadalmi értékminta a akadálymentesítés könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma könyvtárosa és roma Általánosan olvasója előforduló, elvárható, figye lmet nem felkeltő Egyedi, különös, nem elvárt, figyelmet felkeltő Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 5. 5. A roma, mint követhető Kik találkoznak? értékminta a könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma szóbeliséggel írásos könyvtárosa és roma jelenben élő, műveltséggel olvasója megélhetés- történetiségben központú, töm élő, a magas- egkultúra kultúrát hatása alatt folyamatosan álló hasznosító, indi közösségben vidualista élő Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 6. 6. A roma, mint követhető A „romakérdés” értékminta a könyvtári vetülete könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma könyvtárosa és roma növekvő lakosságarány olvasója elenyésző foglalkoztatási Magyarország roma lakosainak becsült aránya arány - A korrekt szociológiai becslések alapján 8% - „A roma gyerekek nevelő óvodák óvodai szegénység, anyagi eredetű arányeloszlása nem egyenletes. Az átlagos arány 35,9%. „…Általában azokon a kulturális hátrány településeken befogadóbbak az iskolák, ahol a gyereklétszám drasztikus csökkenése miatt a roma gyerekek jelentik az iskola fennmaradásának biztosítékát.” In: Bábusik Ferenc: Roma gyermekek óvodáztatása In: Új Pedagógiai Szemle 2003 június Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 7. 7. 2. Foglalkoztatási verseny A roma, mint követhető értékminta a és diszkrimináció könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma növekvő diplomás könyvtárosa és roma munkanélküli, olvasója csökkenő 2011-ben kb 8700 közkönyvtári „könyvtároskereslet” dolgozó, a roma lakosságarány alapján 600 roma könyvtárosra volna szükség, de tapasztalataim alapján (és nem listázákra alapozva) velünk, kanizsai 2-őnkkel együtt nincs 20 Állásajánlat/kereslet arányok a Szükséges pozitív Halisban 2012 novemberében: 4 állás/74 írásban szabályosan jelentkező diszkrimináció (?) + 130 telefonos érdeklődő, s közöttük 0 roma jelentkező Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 8. 8. 3. Az előítéletesség A roma, mint követhető értékminta a jelenlétének hatása könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma Olvasókat nyerünk könyvtárosa és roma olvasója a roma közösségből. Olvasókat veszítünk a nem roma olvasóközönségből. Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 9. 9. HALIS-VÁLASZOK A roma, mint követhető értékminta a könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma könyvtárosa és roma 1. Tudatosítás: a roma jelenlét olvasója lehetőség és nem kényszer 2. konfliktusok felvállalása 3. Differenciált kommunikáció 4. Egész pályás letámadás 5. Folyamatos menedzselés Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 10. 10. A roma, mint követhető Az olvasókban rejlő értékminta a lehetőség könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma • A kistérségi könyvtárügy könyvtárosa és roma nagy esélye – „módszertani olvasója labor” Jelentős roma olvasóközönséggel rendelkező mozgókönyvtáraink: • Roma fiatalok és felnőttképzésben részt Bocska, vevők bevonása kortárs Csapi, könyvtári segítőként és Galambok, családi mentorként Garabonc, Zalakomár, • Roma témák kapcsán segítő Zalaszentjakab… kapcsolati háló bővítése Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 11. 11. A roma, mint követhető Könyvtári projektekben értékminta a rejlő lehetőség könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma • Olvasótáborok könyvtárosa és roma általános iskolásoknak olvasója 2005- 11 tábor, 238 diák 7(3%)/24(10%) Roma diáksegítők 2012-ben 2 fő Kalányos Terézia • Haliskola Általános és középiskolásoknak 6 iskolából 985 diák Olvasóvá nevelés találkozott Fenyvesi Attilával Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 12. 12. A roma, mint követhető Könyvtári projektekben értékminta a rejlő lehetőség könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma Jövőnk az ifjúság I-II. könyvtárosa és roma • Könyvtáriskola 2010-11. olvasója halmozottan hátrányos helyzetű ipari tanulóknak A projektek során 2011-ben 165 beiratkozó/47 219 fiatal (70%), 3 kölcsönző/106 kölcsönzött könyvtártag, 0 kölcsönzés dokumentum Multikulti táborosok közül: 2010-2013 márc.21. • Multikulti táborok 2010, 2012 36 beiratkozó/22 középiskolásoknak kölcsönző/507 kölcsönzött 2010- 97/91 (93%) dokumentum Roma segítők: 6 Részt vevő felnőtt Olvasóvá nevelés családtagok 7 fő Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 13. 13. A roma, mint követhető Roma közösségi értékminta a kapcsolatok lehetőségei könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma RNÖ-k, EURIFE, könyvtárosa és roma ZMRKSZ, Cigányvajda olvasója Roma értelmiségiek köre - Érettségit, szakmunkát, diplo mát adó felnőttképzések - Szociális munkás, házi gondozó képzés - Konfliktuskezelő tréning családi otthonos romáknak - Fotókiállítás „Dolgozó Olvasóvá nevelés roma – alkotó roma” Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 14. 14. A roma, mint követhető Az atipikus és közfoglalkoz- értékminta a tatás lehetőségei könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma • polgári szolgálatosok könyvtárosa és roma (2011-ig) olvasója • munkanélküliek • fogyatékkal élők • szabálysértést ledolgozó Esély közfoglalkoztatottak • önkéntes programban és nem konc! résztvevők • gyakornokok (könyvtár, művelődésszervez és, pedagógus) • távmunkások Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 15. 15. A roma, mint követhető Az atipikus foglalkoztatás értékminta a lehetőségei könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma Roma foglalkoztatottak könyvtárosa és roma • pozitív, aktív, szolgáltató olvasója könyvtárkép kialakítása • könyvtárhasználói képzése • digitális írástudás Együtt dolgozni, élni fejlesztése bárkivel hosszú • felnőttkori tanulásának tanulási segítése folyamat! Ez mind értő olvasásra nevelés is! Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 16. 16. A roma, mint követhető A romák foglalkoztatásának értékminta a speciális menedzselése könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma • Bizalom! Bizalom! Bizalom! könyvtárosa és roma • Következetesség olvasója • Tapintat • Emberre hagyatkozás Előítélettípusok • Nemzettségi szerkezet - távolságtartás megismerése és tolerálása - általánosítás • Kollegák, olvasók előítéletek - kicsinyítés kezelése - összevonás • Az értelmiségi lét - gyanú infrastruktúrájának - hamis felmentés biztosítása • Segítség kompetenciahiányok Olvasóvá nevelés pótlásában Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com
 17. 17. A roma (az ember), mint követhető értékminta a KÖSZÖNÖM könyvtárakba: a FIGYELMET! a közeli és a távoli jövő roma könyvtárosa és roma olvasója Olvasóvá nevelés Mezőberény 2013.03.22-23. kardosferenc@gmail.com

×