[Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing plan

WeCreate
WeCreateSerial entrepreneur, Leader at WeCreate
TRADE MARKETING EXCELLENCE 01 
FINAL PRESENTATION
X-MEN SHOWER GEL 
Mr. Nguyễn Thế Anh 
Mr. Nguyễn Ngọc Hiếu Liêm 
Ms. Nguyễn Thị Thanh Mai 
Ms. Nguyễn Lê Hoàng Anh 
Ms. Nguyễn Ngân Giang
X-MEN SHOWER Overview market
X-MEN SHOWER Overview market 
– Xmen đang chiếm thị phần khoảng 9-10% trên toàn thị trường dầu gội sữa tắm năm 2013 
với doanh thu hơn 800 tỷ, và dẫn đầu với 60% thị phần dành cho nam giới 
⇒ Thị phần dành cho dầu gội và sữa tắm chiếm khoảng: 17% toàn thị trường. 
Tiềm năng phát triển của ngành sữa 
tắm cho nam giới còn vẫn còn nhiều 
cơ hội phát triển.
X-MEN SHOWER The market trend
X-MEN SHOWER Brand X-MEN 
Ø Brand – Product 
• Category: Shower gel 
• Old, pioneering brand for men, 
top of mind 
• Exclusively for men 
Ø Brand – Consumer 
• Cities (Urban: 80% & Rural 20%) 
• Age: 15 – 35 years. 
- Key consumer: 19 ~ 28 years 
• Gender: Male 
• Style: 
- Take care himself and life style modern 
- Having modern thought and want to stand out, don't want to use shower 
gel women. 
- Like the difference and want to asserted manly
X-MEN SHOWER Positioning & Message 
• Medium segment 
• Message: “Đàn ông đích thực”
X-­‐MEN 
SHOWER 
SHOPPER 
-­‐ 
CONSUMER 
ü Shopper: 
• Phụ nữ nội trợ tuổi 35-45 
• Nam giới trẻ, tuổi 19-28 
• Phụ nữ trẻ, tuổi 20-35 
ü Quan hệ giữa consumer – shopper: 
• Nam giới: 15 -18 t – Mẹ: phụ nữ nội trợ tuổi 35-45 mua hàng 
• Nam giới trẻ: 19-28 t tự mua hàng 
• Nam giới trưởng thành 28-35 t 
• Vợ: phụ nữ trẻ, nhân viên văn phòng: 20-35t mua hàng 
• .
X-MEN SHOWER Product mapping 
PACK SIZE 
Gói 7g 
Chai 180g Chai 380g Chai 650g 
PRODUCT 
X-MEN 
ACTIVE 
X-MEN 
SPORT X-MEN BOSS 
X-MEN 2 in 1
X-MEN SHOWER Brand – Competitor 
• Direct: 
- Romano 
- Nivea for men 
• Indirect: 
- Oxy 
- Coast 
- Addidas 
- … 
• More: 
- Xà bông cục
X-MEN SHOWER Brand – Competitor
X-MEN SHOWER Brand – Competitor
X-­‐MEN 
SHOWER 
Channel 
Mapping 
X-MEN 
Factory 
General Trade 
Distributor 
Retailer 
Shopper 
Wholesaler 
Modern Trade 
S. Market 
Coop Mart 
Big C 
Lotte 
Citimark 
Shopper 
Cash & 
Carry 
Metro 
Shopper 
CVS 
Circle K 
B’mart 
Familly 
Shop&go 
Shopper
X-­‐MEN 
SHOWER 
Report 
2013 
Ø Doanh thu: 200 tỷ (25% tổng doanh Thu) 
Ø Volume: 88,5 tấn 
Ø Cơ cấu Value 
ü MT: 25% 
ü GT: 75% 
Ø Price cost: 50 VNĐ/1 gram 
Ø Price: 213 VNĐ/ 1 gram ( MT) 
Ø Channel: 
ü MT: 436 Outlet 
ü GT : 100.000 outlet
X-­‐MEN 
SHOWER 
Price 
BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ BÁN/GRAM 
Giá/gram Xmen Romano Nivea Oxy Coast Big C Adidas Playboy AXE 
S.Market 
Big C An 
Phú 279 272 269 266 234 166 504 489 - 
Lotte 283 289 272 272 233 - 517 508 - 
Metro An 
Phú 261 275 248 239 223 - - - 
Trung bình 274 279 263 259 230 166 340 332 - 
CVS 
Family mart 297 283 283 - - - - - 361 
Big C 
Express 276 272 272 - - - - - - 
Trung bình 287 278 278 361 
General Trade 
Quận 8 289 283 - - - - - - - 
Quận 3 300 289 - - - - - - - 
Trung bình 294 286 - - - - - - - 
274 
279 
263 
259 
230 
166 
340 
332 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
-­‐ 
Phân 
khúc 
giá 
Sữa 
tắm 
Nam 
/Gram
X-­‐MEN 
SHOWER 
Data base 
in month 
(g) Channel T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
1,00 
1,80 0,60 
0,80 
1,00 
1,40 
0,80 
0,70 
0,80 
1,50 
0,70 
0,80 
10.260.000 METRO 10.260.000 18.468.000 6.156.000 8.208.000 
10.260.000 
14.364.000 
8.208.000 
7.182.000 
8.208.000 
15.390.000 
7.182.000 
8.208.000 
3.024.000 BIG C 3.024.000 5.443.200 1.814.400 2.419.200 
3.024.000 
4.233.600 
2.419.200 
2.116.800 
2.419.200 
4.536.000 
2.116.800 
2.419.200 
3.834.000 
COOP 
MART 3.834.000 6.901.200 2.300.400 3.067.200 
3.834.000 
5.367.600 
3.067.200 
2.683.800 
3.067.200 
5.751.000 
2.683.800 
3.067.200 
432.000 LOTTE 
432.000 
777.600 259.200 
345.600 
432.000 
604.800 
345.600 
302.400 
345.600 
648.000 
302.400 
345.600 
1.080.000 Other 1.080.000 1.944.000 648.000 
864.000 
1.080.000 
1.512.000 
864.000 
756.000 
864.000 
1.620.000 
756.000 
864.000 
0,70 
0,30 0,70 
1,00 
1,30 
1,30 
1,50 
1,30 
1,30 
1,00 
0,80 
0,80 
518.400 FAMILLY 
362.880 
155.520 362.880 
518.400 
673.920 
673.920 
777.600 
673.920 
673.920 
518.400 
414.720 
414.720 
108.000 
BIG C 
EXPRESS 
75.600 
32.400 75.600 
108.000 
140.400 
140.400 
162.000 
140.400 
140.400 
108.000 
86.400 
86.400 
108.000 
BIG C 
EXPRESS 
75.600 
32.400 75.600 
108.000 
140.400 
140.400 
162.000 
140.400 
140.400 
108.000 
86.400 
86.400 
0,90 
1,30 0,70 
1,00 
1,20 
1,00 
0,90 
1,20 
1,20 
1,00 
0,80 
0,80 
54.000.000 Grocery 48.600.000 70.200.000 37.800.000 54.000.000 
64.800.000 
54.000.000 
48.600.000 
64.800.000 
64.800.000 
54.000.000 
43.200.000 
43.200.000
X-­‐MEN 
SHOWER 
CHANNEL 
FOCUS 
VOLUME AT SUPPER MARKET/ C&C 
Ngày (Chai/ 
180ml) 
Khối lượng 
(g) 
Tháng 
(g) 
Năm 
(g) 
Giá 
VNĐ) 
Out let Total 
(VNĐ) 
METRO 100 18.000 540.000 6.480.000 213 19 26.224.560.000 
BIG C 20 3.600 108.000 1.296.000 213 28 7.729.344.000 
COOP MART 10 1.800 54.000 648.000 213 71 9.799.704.000 
LOTTE 10 1.800 54.000 648.000 213 8 1.104.192.000 
Other 2 360 10.800 129.600 213 100 2.760.480.000 
VOLUME AT CVS 
FAMILY 1 180 5.400 64.800 234 96 1.455.667.200 
CIRCLE K 1 180 5.400 64.800 234 94 1.425.340.800 
BIG C EXPRESS 1 180 5.400 64.800 234 20 303.264.000 
VOLUME AT GENERAL TRADE 
GROCERY 0,1 18 540 6.480 234 
100.000 151.632.000.000 
TOTAL 
202.434.552.000
X-MEN SHOWER Sales Forcast 
2013 Plan 
2014 
Total MT GT Total MT GT 
2013 100% 25% 75% 2014 130% 30% 70% 
Value 200.000.000.000 
50.000.000.000 
150.000.000.000 Value 
260.000.000.000 
78.000.000.000 
182.000.000.000 
Volume 
885.000.000 
221.250.000 
663.750.000 Volume 
1.150.500.000 
345.150.000 
805.350.000 
Ngày 
(180ml) 
Khối 
lượng (g) 
SALES FOCAST 
VOLUME AT SUPPER MARKET 
Tháng 
(g) 
Năm 
(g) 
Giá 
(VNĐ) Outlet VOLUME 
(g) 
VALUE 
(VNĐ) 
METRO 140 25.200 756.000 9.072.000 213 19 172.368.000 36.714.384.000 
BIG C 28 5.040 151.200 1.814.400 213 28 50.803.200 10.821.081.600 
COOP MART 14 2.520 75.600 907.200 213 71 64.411.200 13.719.585.600 
LOTTE 14 2.520 75.600 907.200 213 8 7.257.600 1.545.868.800 
Other 2,8 504 15.120 181.440 213 100 18.144.000 3.864.672.000 
FAMILLY 1,4 252 7.560 90.720 213 96 8.709.120 1.855.042.560 
CIRCLE K 1,4 252 7.560 90.720 213 96 8.709.120 1.855.042.560 
BIG C 
EXPRESS 1,4 252 7.560 90.720 213 20 1.814.400 386.467.200 
Grocery 0,13 23 702 8.424 213 105.500 888.732.000 189.299.916.000 
TOTAL 1.220.948.641 260.062.060.321 
VOLUME AT CVS 
VOLUME AT GENERAL TRADE
X-­‐MEN 
SHOWER 
P&L 
In year 
Volume 1.220.948.641 gram 
Cost 50 VNĐ 
Price to Dis 213 VNĐ 
GSV 260.062.060.597 
- Trade Spend 26.006.206.060 10% 
= NSV 234.055.854.537 
- Cost of Sales 61.047.432.065 
= Gross Profit 173.008.422.472 
- A&P 17.300.842.247 10% 
= CAAP 155.707.580.225 
- Overheads 36.628.459.239 30/1 g 
- OIE 61.047.432.065 50/1 g 
= Trading Profit 58.031.688.921 
Cost 61.047.432.065 
Trading Profit 58.031.688.921 95% 
Marketing 43.307.048.307
X-­‐MEN 
SHOWER 
Channel 
Audit
X-­‐MEN 
SHOWER 
Channel 
Audit
X-­‐MEN 
SHOWER 
Channel 
Audit 
-­‐ 
GT 
Company Competitor Customer Consumer 
_ Kênh bán hàng chủ lực 
_ 100.000 điểm bán SP 
sữa tắm/ 550.000 điểm 
bán SP dầu gội trong hiện 
tại 
_ Hình thức thanh toán gối 
đầu 1 – 3 tháng 
_ SP dầu gội đã phổ biến, 
SP sữa tắm chưa phủ cao 
_ Dạng gói chưa phát triển 
mạnh, chủ yếu packsize là 
chai 
_ Romano không có 
chương trình 
_ Nivea for men có 
chương trình giới thiệu 
sản phẩm mới 
_ Nhu cầu lợi nhuận – hỗ trợ 
bán hàng – dịch vụ vận 
chuyển nhanh – cơ chế 
thanh toán 
_ Thích các chương trình 
khuyến mại – sản phẩm tặng 
kèm 
_ Lời khuyên dùng của chủ 
cửa hàng quan trọng 
_ Cửa hàng nhỏ: bán dạng 
gói 
_ SP gói được treo tại mặt 
tiền cửa hàng 
_ Không quan tâm nhiều 
đến khuyến mãi 
_ Lòng trung thành đối 
với sản phẩm cao 
_ Lượng mua hàng với 
SP dầu gội cao hơn 
_ Các khu vực kí túc xá – 
khu công nghiệp – khu 
chế xuất sử dụng gói cao
X-­‐MEN 
SHOWER 
GROWTH 
DRIVER 
Kênh GT 
• Tốc độ hàng bán: Nhanh hơn đối thủ 30%/1 tháng 
• Tỉ trọng nhập hàng: Nhập sữa tắm X-MEN khoảng 60% còn lại là 
các đối thủ 
Customer 
• Bán sản phẩm: số lượng consumer của sản phẩm cao, chiết khấu 
tốt. 
Consumer: Trung thành với sữa tắm X-MEN 
Volume & Value tỉ lệ thuận với tỉ lệ share sản phẩm
X-MEN SHOWER J2BD at GT 
Information Insight Issue/ 
Opportunity Jobs to be done 
Tại kênh GT, khách 
hàng dễ mua hàng 
nếu không có đối 
thủ cạnh tranh, hoặc 
người bán 
recommend mua X-MEN 
nhiều hơn 
Tác động đến 
Customer sẽ 
win được 
Consumer. 
Customer 
recommend sản 
phẩm X-men 
- Win được 50% số Grocery giới 
thiệu khách hàng mua sản phẩm 
X-MEN 
- Win đc 20% số Grocery chỉ bản 
mình X-MEN 
- Win thêm 5.500 Grocery bán 
sữa tắm X-MEN 
Kênh GT bán dầu 
gội gói X-MEN rất 
chạy vì tính tiện 
dụng 
Có thể bán/ 
tặng kèm sữa 
tắm gói với 
dầu gói 
Tăng cường phủ 
hàng sữa tắm 
gói ở kênh GT 
- Win 70% điểm Grocery trong 
hệ thống của công ty bán thêm 
loại sữa tắm gói của 
- Win 39% Khách hàng mua gói 
gội X-MEN mua thêm gói tắm 
Xmen
X-MEN SHOWER J2BD at GT 
Information Insight Issue/Opportunity Jobs to be done 
- Value tỉ lệ thuận 
với tỉ lệ share sản 
phẩm 
- Tỉ lệ điểm bán sữa 
tắm X-MEN khá 
thấp so với kênh 
phân phối của công 
ty: 100.000/ 500.000 
điểm bán Dầu gội X-MEN 
Tăng tỉ lệ 
share sữa tắm 
X-MEN thì sẽ 
tang Value 
Tăng số lượng 
Grocery có bán dầu 
gội bán thêm sữa 
tắm X-MEN 
(Grocery mới bán 
dầu gội) 
- Phát triển thêm 15.000 
Grocery mới bán thêm 
sữa tắm X-MEN (15% 
tổng điểm bán năm 2013) 
- Hỗ trợ và phát triển bền 
vững với số Grocery mới
X-­‐MEN 
SHOWER 
J2BD 
Information Insight Issue/Opportunity Jobs to be done 
- Nam đã sử dụng sản 
phẩm Xmen rất trung 
thành. 
- Những đối tượng chưa sử 
dụng sản phẩm đang có 
khá nhiều sự lựa chọn 
Những khách hàng 
nam mới có thể 
cũng sẽ gắn nhưng 
những khách hàng 
cũ nếu sử dụng sản 
phẩm một thời gian 
Win được khách hàng 
mới, khách hàng tiềm 
năng 
=> Win được khách 
hàng trong độ tuổi từ 
14-22 tuổi 
-Win 70% khách hàng trong độ tuổi này 
đến MT mua sữa tắm Xmen 
- Win 70% những nơi có mật độ cao khách 
hàng tiềm năng mua sản phẩm tại kênh GT 
( Các khu trọ xung quanh các trường ĐH, 
CĐ, Trung cấp, trường dạy nghề…các khu 
nhà ở tại các khu Công nghiệp, Khu chế 
xuất…) 
Tại kênh GT, khách hàng 
dễ mua hàng nếu không có 
đối thủ cạnh tranh, hoặc 
Người bán recommend 
mua Xmen nhiều hơn 
Tác động đến 
Customer sẽ win 
được Consumer. 
Win được Customer 
recommend sản 
phẩm, và mở rộng 
kênh phân phối 
-Win được 50% số Grocery, customet sẽ 
chủ động remment khách hàng mua sản 
phẩm X-men 
-Win đc 20% số Grocery chỉ bản mình 
Xmen 
- Win thêm 15.000 điểm bán lẻ 
Hàng được trưng bày trực 
diện dễ nhìn, khách hàng 
dễ thấy sẽ có cơ hội bán 
được nhiều hơn tại kênh 
GT 
Trưng bày đẹp, trự 
hiện khách hàng 
mua nhiều hơn 
Cần Win trưng bày ở 
kênh GT 
-Win 80% số điểm bán lẻ trưng bày X-men 
ở phía mặt tiền của của hàng 
-Win được 50% số facing trưng bày Xmen 
khu vực lấy hàng
X-­‐MEN 
SHOWER 
Think 
Big 
Win thêm 15.000 Grocery bán thêm sữa tắm X-MEN (15%) 
1. Giới thiệu sản phẩm cho Customer chưa bán sản phẩm 
2. Tặng sản phẩm thử cho customer dùng 
3. Chiết khấu cao 40% 
4. Tặng 10 chai sữa tắm 180g để bán thử 
5. Thiết kế chương trình tích lũy điểm bán hàng cho customer 
6. Làm các combo bán kèm sữa tắm và dầu gội 
7. Bán thử nghiệm dạng gói, combo dạng gói 
8. Hỗ trợ trưng bày cho cho customer 
9. Cung cấp sales kit hấp dẫn cho sales 
10. Chương trình chiết khấu cao hơn khi nhập hàng dầu gội sữa tắm 
11. Hỗ trợ PG, Booth giới thiệu sản phẩm cho consumer tại POPs mới 
12. Nâng cấp cửa hàng nhỏ lẻ với cam kết bán độc quyền sản phẩm sản 
phẩm X-MEN trong 3 năm
• Tháng 11 
• Giới thiệu SP sữa tắm X-MEN 
với customer tiềm 
năng 
• Các hoạt động 
• Cung cấp bộ sale kit cho 
Sale team 
• Sale chào hàng, giới thiệu 
SP, tặng SP cho customer 
dùng thử 
• Bán thử nghiệm sữa tắm 
dạng gói/ combo dạng gói 
Beginning 
Support 
• Tháng 1, 2 
• Hỗ trợ customer mới 
• Các hoạt động 
• Hỗ trợ trưng bày cho customer 
• Chiết khấu cao cho customer khi nhập 
hàng cả SP dầu gội và sữa tắm 
• Hỗ trợ chương trình giới thiệu SP cho 
consumer – PG, booth 
• Chương trình khuyến mãi combo SP 
• Tháng 6, 7, 8, 9 
• Phát triển customer 
• Các hoạt động: 
• Chương trình tích lũy điểm bán 
hàng 
• Sale team thăm viếng 
Develope 
• Tháng 5 
• Giới thiệu SP sữa tắm X-MEN với 
customer tiềm năng (2) 
• Các hoạt động 
• Cung cấp bộ sale kit cho Sale team 
• Sale chào hàng, giới thiệu SP, tặng 
SP cho customer dùng thử 
Beginning 
Support 
• Tháng 6, 7, 8, 9 
• Hỗ trợ customer mới 
• Các hoạt động 
• Hỗ trợ trưng bày cho customer 
• Chiết khấu cao cho customer khi nhập 
hàng cả SP dầu gội và sữa tắm 
• Hỗ trợ chương trình giới thiệu SP cho 
consumer – PG, booth 
• Cam kết bán hàng độc quyền 
• Chương trình khuyến mãi combo SP
X-­‐MEN 
SHOWER 
T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
Cung cấp Sale Kit x x 
Sale team chăm 
sóc x x x x x x x x x x 
Giới thiệu SP x x 
Tặng SP thử x x 
Tặng SP bán x 
CT tích lũy điểm 
bán hàng x 
Bán kèm combo 
SP x x x x 
Bán thử nghiệm 
SP dạng gói x x x x x x x x x x 
Hỗ trợ trưng bày x x x x x x 
CT giới thiệu SP 
với consumer x x x x 
Chiết khấu cao 
khi bán DG + ST x x x x
X-­‐MEN 
SHOWER 
Cung cấp Sale Kit 30.000 1 50.000 1.500.000.000 
Sale team chăm sóc 
Giới thiệu SP 
Tặng SP thử 30.000 10 2.000 600.000.000 
Tặng SP bán 10.000 3 150.000 4.500.000.000 
CT tích lũy điểm bán 
hàng 
Bán kèm combo SP 20.000 1 100.000 2.000.000.000 
Bán thử nghiệm SP 
dạng gói 
Hỗ trợ trưng bày 5.000 1 200.000 1.000.000.000 
CT giới thiệu SP với 
consumer 
Chiết khấu cao khi bán 
DG + ST 1.500 1 500.000 750.000.000 
Total 
10.350.000.000
PROPOSED 
POSM 
-­‐ 
X-­‐MEN 
SHOWER
X-­‐MEN 
SHOWER
Khoá học Trade Marketing Excellence 
Xem thêm chương trình học: 
http://aiim.edu.vn/khoa-hoc/trade-marketing-excellence 
Tìm hiểu thêm thông tin về học phí, liên hệ 
[info@aiim.edu.vn]. 
Để tham gia trải nghiệm lớp đang học, gửi email tiêu đề 
[Dự thính lớp Trade Marketing] về [info@aiim.edu.vn].
1 of 33

Recommended

Vietnamese shampoo usage survey by
Vietnamese shampoo usage surveyVietnamese shampoo usage survey
Vietnamese shampoo usage surveyQ&Me Vietnam Market Research
6K views17 slides
How Covid-19 change beauty care behavior in Vietnam by
How Covid-19 change beauty care behavior in VietnamHow Covid-19 change beauty care behavior in Vietnam
How Covid-19 change beauty care behavior in VietnamQ&Me Vietnam Market Research
7.7K views28 slides
Men's grooming market in Vietnam by
Men's grooming market in Vietnam Men's grooming market in Vietnam
Men's grooming market in Vietnam Tran Ngoc
4.5K views18 slides
YME7 - X-MEN assignment by
YME7 - X-MEN assignmentYME7 - X-MEN assignment
YME7 - X-MEN assignmentroojames
300 views34 slides
Fish sauce usage in Vietnam by
Fish sauce usage in VietnamFish sauce usage in Vietnam
Fish sauce usage in VietnamDI Marketing
5.1K views28 slides
Survey about Fashion behaviour and interests in Vietnam by
Survey about Fashion behaviour and interests in VietnamSurvey about Fashion behaviour and interests in Vietnam
Survey about Fashion behaviour and interests in VietnamQ&Me Vietnam Market Research
28.6K views27 slides

More Related Content

What's hot

YM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang Hai by
YM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang HaiYM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang Hai
YM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang HaiChris Viet Linh
231 views25 slides
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9 by
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9ssuserf08d02
14.3K views18 slides
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020 by
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020MarketingTrips
2.2K views51 slides
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình by
Young Marketers 9 - Cao Nhã ĐìnhYoung Marketers 9 - Cao Nhã Đình
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đìnhthienvan94
588 views18 slides
Research on Vietnam cosmetic market 2019 by
Research on Vietnam cosmetic market 2019Research on Vietnam cosmetic market 2019
Research on Vietnam cosmetic market 2019HuyTran450
7.8K views58 slides
Survey about Vietnamese behaviors about fashion by
Survey about Vietnamese behaviors about fashionSurvey about Vietnamese behaviors about fashion
Survey about Vietnamese behaviors about fashionQ&Me Vietnam Market Research
11.4K views22 slides

What's hot(20)

YM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang Hai by Chris Viet Linh
YM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang HaiYM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang Hai
YM7 - Assignment 5 - Chris Viet Linh, Hoang Viet, Phuong Anh, Hoang Hai
Chris Viet Linh231 views
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9 by ssuserf08d02
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
Cao Nha Dinh - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0214.3K views
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020 by MarketingTrips
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020
Report Vietnam Youth Lifestyle - 2020
MarketingTrips 2.2K views
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình by thienvan94
Young Marketers 9 - Cao Nhã ĐìnhYoung Marketers 9 - Cao Nhã Đình
Young Marketers 9 - Cao Nhã Đình
thienvan94588 views
Research on Vietnam cosmetic market 2019 by HuyTran450
Research on Vietnam cosmetic market 2019Research on Vietnam cosmetic market 2019
Research on Vietnam cosmetic market 2019
HuyTran4507.8K views
[Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing proposal by WeCreate
[Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing proposal[Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing proposal
[Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing proposal
WeCreate8.7K views
Young Marketers Elite Development 4 - Assignment 2.1 by Anh Huynh
Young Marketers Elite Development 4 - Assignment 2.1Young Marketers Elite Development 4 - Assignment 2.1
Young Marketers Elite Development 4 - Assignment 2.1
Anh Huynh9.5K views
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts by Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - DatingExpertsYoung Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Uyen Nguyen13.2K views
Shower gel usage in Vietnam by DI Marketing
Shower gel usage in VietnamShower gel usage in Vietnam
Shower gel usage in Vietnam
DI Marketing4.4K views
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc by Phúc Thiên
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcYoung Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Phúc Thiên8.7K views
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9 by ssuserf08d02
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9
Vu Nguyen Mai Linh - Young Marketer Contest 9
ssuserf08d0216.5K views

Viewers also liked

Viral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital Age by
Viral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital AgeViral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital Age
Viral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital AgeTâm Nguyễn Đức Minh
8.2K views535 slides
Trade Marketing by
Trade Marketing Trade Marketing
Trade Marketing HAMMAD MUKATI
4.6K views13 slides
Enchanteur activation by
Enchanteur activationEnchanteur activation
Enchanteur activationalphabeta_yen
2.2K views30 slides
[Career Orientation] Marketing & Communications career by
[Career Orientation] Marketing & Communications career[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications careerWeCreate
743 views62 slides
Marketing & Communication career chances by
Marketing & Communication career chancesMarketing & Communication career chances
Marketing & Communication career chancesWeCreate
780 views2 slides
[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuan by
[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuan[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuan
[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuanNhi Lee
648 views23 slides

Viewers also liked(17)

Viral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital Age by Tâm Nguyễn Đức Minh
Viral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital AgeViral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital Age
Viral, Digital, Mobile, Social Media, and Strategic Planning in Digital Age
Enchanteur activation by alphabeta_yen
Enchanteur activationEnchanteur activation
Enchanteur activation
alphabeta_yen2.2K views
[Career Orientation] Marketing & Communications career by WeCreate
[Career Orientation] Marketing & Communications career[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
WeCreate743 views
Marketing & Communication career chances by WeCreate
Marketing & Communication career chancesMarketing & Communication career chances
Marketing & Communication career chances
WeCreate780 views
[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuan by Nhi Lee
[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuan[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuan
[UVTN2016] Final Round_The Talent_LeThuyNhi+NguyenHaThanhLuan
Nhi Lee648 views
Jetstar Activation Proposal 1205 by Vo. Khoa.Biz
Jetstar Activation Proposal 1205Jetstar Activation Proposal 1205
Jetstar Activation Proposal 1205
Vo. Khoa.Biz785 views
Activation Conceptual Proposal for SHARP MATSURI 2015 by Beyond Creative
Activation Conceptual Proposal for SHARP MATSURI 2015Activation Conceptual Proposal for SHARP MATSURI 2015
Activation Conceptual Proposal for SHARP MATSURI 2015
Beyond Creative736 views
Social Media & Integrated Marketing Strategy - NEU Vietnam by Click Strategy
Social Media & Integrated Marketing Strategy - NEU VietnamSocial Media & Integrated Marketing Strategy - NEU Vietnam
Social Media & Integrated Marketing Strategy - NEU Vietnam
Click Strategy3.9K views
Huấn luyện thực hiện proposal - Huấn luyện phòng kinh doanh GFM thời lượng: 2... by Trần Thanh Tòng
Huấn luyện thực hiện proposal - Huấn luyện phòng kinh doanh GFM thời lượng: 2...Huấn luyện thực hiện proposal - Huấn luyện phòng kinh doanh GFM thời lượng: 2...
Huấn luyện thực hiện proposal - Huấn luyện phòng kinh doanh GFM thời lượng: 2...
Trần Thanh Tòng1.4K views
Creative Brief - Kit Kat Valentine Campaign 2017 by William Do
Creative Brief - Kit Kat Valentine Campaign 2017Creative Brief - Kit Kat Valentine Campaign 2017
Creative Brief - Kit Kat Valentine Campaign 2017
William Do2K views
Recap young marketers elite development program - O Marketing by Nhi Lee
Recap young marketers elite development program - O MarketingRecap young marketers elite development program - O Marketing
Recap young marketers elite development program - O Marketing
Nhi Lee5.7K views
Hot là Tốt! - Lipton Yellow Label [Unilever Vietnam] by William Do
Hot là Tốt! - Lipton Yellow Label [Unilever Vietnam]Hot là Tốt! - Lipton Yellow Label [Unilever Vietnam]
Hot là Tốt! - Lipton Yellow Label [Unilever Vietnam]
William Do2.6K views
MINI Activation Proposal by Anto Soeyono
MINI Activation ProposalMINI Activation Proposal
MINI Activation Proposal
Anto Soeyono6.7K views
10 step marketing plan by Ivo2010
10 step marketing plan10 step marketing plan
10 step marketing plan
Ivo201012.1K views

Similar to [Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing plan

Head&shoulders trade marketing by
Head&shoulders trade marketingHead&shoulders trade marketing
Head&shoulders trade marketingUniversity of finance- marketing
65 views18 slides
Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4... by
Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4...Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4...
Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4...SanSi Ghê
28 views33 slides
Trinh bay kh marketing cho a92 va a95 by
Trinh bay kh marketing cho a92 va a95Trinh bay kh marketing cho a92 va a95
Trinh bay kh marketing cho a92 va a95Hanoi, Vietnam
559 views28 slides
Chính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mít by
Chính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mítChính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mít
Chính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mítHùng Leo
23 views13 slides
Lập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà Nội by
Lập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà NộiLập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Lập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà NộiGiang Coffee
5.4K views12 slides
Stp by
StpStp
Stptuyenteen91
2.8K views30 slides

Similar to [Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing plan(20)

Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4... by SanSi Ghê
Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4...Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4...
Viết Kế hoạch kinh Doanh Thực tiễn Ngành Thiết Bị Tiêu Hao Ngành Y Tế - Top 4...
SanSi Ghê28 views
Trinh bay kh marketing cho a92 va a95 by Hanoi, Vietnam
Trinh bay kh marketing cho a92 va a95Trinh bay kh marketing cho a92 va a95
Trinh bay kh marketing cho a92 va a95
Hanoi, Vietnam559 views
Chính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mít by Hùng Leo
Chính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mítChính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mít
Chính sách bán hàng ngũ cốc mẹ mít
Hùng Leo23 views
Lập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà Nội by Giang Coffee
Lập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà NộiLập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Lập kế hoạch bán hàng Vinamilk khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Giang Coffee5.4K views
Giới Thiệu Cơ Hội Kinh Doanh Cùng Amway by tuyenteen91
Giới Thiệu Cơ Hội Kinh Doanh Cùng AmwayGiới Thiệu Cơ Hội Kinh Doanh Cùng Amway
Giới Thiệu Cơ Hội Kinh Doanh Cùng Amway
tuyenteen9129K views
TIỂU LUẬN 300 TRIỆU by Rosy Princess
TIỂU LUẬN 300 TRIỆUTIỂU LUẬN 300 TRIỆU
TIỂU LUẬN 300 TRIỆU
Rosy Princess614 views
Stp 110507123236-phpapp01 by Nguyen Thanh
Stp 110507123236-phpapp01Stp 110507123236-phpapp01
Stp 110507123236-phpapp01
Nguyen Thanh2.5K views
Báo cáo xây dựng chiến lược marketing coffee by Nhat Phuong Le
Báo cáo xây dựng chiến lược marketing coffeeBáo cáo xây dựng chiến lược marketing coffee
Báo cáo xây dựng chiến lược marketing coffee
Nhat Phuong Le3.8K views
Profile tiếng Việt Balloon Ad_Admicro by Admicro
Profile tiếng Việt Balloon Ad_Admicro Profile tiếng Việt Balloon Ad_Admicro
Profile tiếng Việt Balloon Ad_Admicro
Admicro164 views
1. co hoi kinh doanh 2010 by Cuong Nguyen
1. co hoi kinh doanh 20101. co hoi kinh doanh 2010
1. co hoi kinh doanh 2010
Cuong Nguyen1.7K views
ChiếN LượC BàI HoàN ChỉNh by guest2a6f47ef
ChiếN LượC BàI HoàN ChỉNhChiếN LượC BàI HoàN ChỉNh
ChiếN LượC BàI HoàN ChỉNh
guest2a6f47ef10.3K views
Tập đoàn mai linh by Linh Pink
Tập đoàn mai linhTập đoàn mai linh
Tập đoàn mai linh
Linh Pink2.6K views
How to drive Marketing & Sales with Data [English/Vietnamese] by Holistics.io
How to drive Marketing & Sales with Data [English/Vietnamese]How to drive Marketing & Sales with Data [English/Vietnamese]
How to drive Marketing & Sales with Data [English/Vietnamese]
Holistics.io324 views
Báo cáo thị trường mỹ phẩm 2014 by BUG Corporation
Báo cáo thị trường mỹ phẩm 2014Báo cáo thị trường mỹ phẩm 2014
Báo cáo thị trường mỹ phẩm 2014
BUG Corporation3.5K views
Gioi thieu Golmart.vn 2013 by Golmartvn
Gioi thieu Golmart.vn 2013 Gioi thieu Golmart.vn 2013
Gioi thieu Golmart.vn 2013
Golmartvn2.2K views
Giải bài tập môn thống kê kinh doanh 3612069 by nataliej4
Giải bài tập môn thống kê kinh doanh 3612069Giải bài tập môn thống kê kinh doanh 3612069
Giải bài tập môn thống kê kinh doanh 3612069
nataliej4321 views
Opp cosway by huynhloc
Opp coswayOpp cosway
Opp cosway
huynhloc332 views

More from WeCreate

Kpcb internet trends 2011 by
Kpcb internet trends 2011Kpcb internet trends 2011
Kpcb internet trends 2011WeCreate
514 views66 slides
300003 netcitizens-report-en by
300003 netcitizens-report-en300003 netcitizens-report-en
300003 netcitizens-report-enWeCreate
739 views38 slides
Vietnam digital marketing overview 2009 by
Vietnam digital marketing overview 2009Vietnam digital marketing overview 2009
Vietnam digital marketing overview 2009WeCreate
540 views11 slides
Online marketing by
Online marketingOnline marketing
Online marketingWeCreate
606 views39 slides
Project Star Children Presentation by
Project Star Children PresentationProject Star Children Presentation
Project Star Children PresentationWeCreate
579 views19 slides
Basic Concept Of Idee by
Basic Concept Of IdeeBasic Concept Of Idee
Basic Concept Of IdeeWeCreate
605 views47 slides

More from WeCreate(11)

Kpcb internet trends 2011 by WeCreate
Kpcb internet trends 2011Kpcb internet trends 2011
Kpcb internet trends 2011
WeCreate514 views
300003 netcitizens-report-en by WeCreate
300003 netcitizens-report-en300003 netcitizens-report-en
300003 netcitizens-report-en
WeCreate739 views
Vietnam digital marketing overview 2009 by WeCreate
Vietnam digital marketing overview 2009Vietnam digital marketing overview 2009
Vietnam digital marketing overview 2009
WeCreate540 views
Online marketing by WeCreate
Online marketingOnline marketing
Online marketing
WeCreate606 views
Project Star Children Presentation by WeCreate
Project Star Children PresentationProject Star Children Presentation
Project Star Children Presentation
WeCreate579 views
Basic Concept Of Idee by WeCreate
Basic Concept Of IdeeBasic Concept Of Idee
Basic Concept Of Idee
WeCreate605 views
Tam Su Cua Cha Me (@) by WeCreate
Tam Su Cua Cha Me (@)Tam Su Cua Cha Me (@)
Tam Su Cua Cha Me (@)
WeCreate951 views
Rebirth Of The Eagle by WeCreate
Rebirth Of The EagleRebirth Of The Eagle
Rebirth Of The Eagle
WeCreate687 views
49cachsongkhoe by WeCreate
49cachsongkhoe49cachsongkhoe
49cachsongkhoe
WeCreate480 views
Montmartre2 Ph by WeCreate
Montmartre2 PhMontmartre2 Ph
Montmartre2 Ph
WeCreate302 views

Recently uploaded

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... by
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 views931 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... by
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
25 views254 slides
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... by
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 views26 slides
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf by
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
7 views8 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... by
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
13 views127 slides
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf by
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 views9 slides

Recently uploaded(20)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf by Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf by Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
3. Phân tích định tính.pdf by Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... by Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... by Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf by Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf by Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub9 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... by Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... by Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...

[Trade Marketing Excellence] X-Men Trade marketing plan

 • 1. TRADE MARKETING EXCELLENCE 01 FINAL PRESENTATION
 • 2. X-MEN SHOWER GEL Mr. Nguyễn Thế Anh Mr. Nguyễn Ngọc Hiếu Liêm Ms. Nguyễn Thị Thanh Mai Ms. Nguyễn Lê Hoàng Anh Ms. Nguyễn Ngân Giang
 • 4. X-MEN SHOWER Overview market – Xmen đang chiếm thị phần khoảng 9-10% trên toàn thị trường dầu gội sữa tắm năm 2013 với doanh thu hơn 800 tỷ, và dẫn đầu với 60% thị phần dành cho nam giới ⇒ Thị phần dành cho dầu gội và sữa tắm chiếm khoảng: 17% toàn thị trường. Tiềm năng phát triển của ngành sữa tắm cho nam giới còn vẫn còn nhiều cơ hội phát triển.
 • 5. X-MEN SHOWER The market trend
 • 6. X-MEN SHOWER Brand X-MEN Ø Brand – Product • Category: Shower gel • Old, pioneering brand for men, top of mind • Exclusively for men Ø Brand – Consumer • Cities (Urban: 80% & Rural 20%) • Age: 15 – 35 years. - Key consumer: 19 ~ 28 years • Gender: Male • Style: - Take care himself and life style modern - Having modern thought and want to stand out, don't want to use shower gel women. - Like the difference and want to asserted manly
 • 7. X-MEN SHOWER Positioning & Message • Medium segment • Message: “Đàn ông đích thực”
 • 8. X-­‐MEN SHOWER SHOPPER -­‐ CONSUMER ü Shopper: • Phụ nữ nội trợ tuổi 35-45 • Nam giới trẻ, tuổi 19-28 • Phụ nữ trẻ, tuổi 20-35 ü Quan hệ giữa consumer – shopper: • Nam giới: 15 -18 t – Mẹ: phụ nữ nội trợ tuổi 35-45 mua hàng • Nam giới trẻ: 19-28 t tự mua hàng • Nam giới trưởng thành 28-35 t • Vợ: phụ nữ trẻ, nhân viên văn phòng: 20-35t mua hàng • .
 • 9. X-MEN SHOWER Product mapping PACK SIZE Gói 7g Chai 180g Chai 380g Chai 650g PRODUCT X-MEN ACTIVE X-MEN SPORT X-MEN BOSS X-MEN 2 in 1
 • 10. X-MEN SHOWER Brand – Competitor • Direct: - Romano - Nivea for men • Indirect: - Oxy - Coast - Addidas - … • More: - Xà bông cục
 • 11. X-MEN SHOWER Brand – Competitor
 • 12. X-MEN SHOWER Brand – Competitor
 • 13. X-­‐MEN SHOWER Channel Mapping X-MEN Factory General Trade Distributor Retailer Shopper Wholesaler Modern Trade S. Market Coop Mart Big C Lotte Citimark Shopper Cash & Carry Metro Shopper CVS Circle K B’mart Familly Shop&go Shopper
 • 14. X-­‐MEN SHOWER Report 2013 Ø Doanh thu: 200 tỷ (25% tổng doanh Thu) Ø Volume: 88,5 tấn Ø Cơ cấu Value ü MT: 25% ü GT: 75% Ø Price cost: 50 VNĐ/1 gram Ø Price: 213 VNĐ/ 1 gram ( MT) Ø Channel: ü MT: 436 Outlet ü GT : 100.000 outlet
 • 15. X-­‐MEN SHOWER Price BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ BÁN/GRAM Giá/gram Xmen Romano Nivea Oxy Coast Big C Adidas Playboy AXE S.Market Big C An Phú 279 272 269 266 234 166 504 489 - Lotte 283 289 272 272 233 - 517 508 - Metro An Phú 261 275 248 239 223 - - - Trung bình 274 279 263 259 230 166 340 332 - CVS Family mart 297 283 283 - - - - - 361 Big C Express 276 272 272 - - - - - - Trung bình 287 278 278 361 General Trade Quận 8 289 283 - - - - - - - Quận 3 300 289 - - - - - - - Trung bình 294 286 - - - - - - - 274 279 263 259 230 166 340 332 400 350 300 250 200 150 100 50 -­‐ Phân khúc giá Sữa tắm Nam /Gram
 • 16. X-­‐MEN SHOWER Data base in month (g) Channel T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 1,00 1,80 0,60 0,80 1,00 1,40 0,80 0,70 0,80 1,50 0,70 0,80 10.260.000 METRO 10.260.000 18.468.000 6.156.000 8.208.000 10.260.000 14.364.000 8.208.000 7.182.000 8.208.000 15.390.000 7.182.000 8.208.000 3.024.000 BIG C 3.024.000 5.443.200 1.814.400 2.419.200 3.024.000 4.233.600 2.419.200 2.116.800 2.419.200 4.536.000 2.116.800 2.419.200 3.834.000 COOP MART 3.834.000 6.901.200 2.300.400 3.067.200 3.834.000 5.367.600 3.067.200 2.683.800 3.067.200 5.751.000 2.683.800 3.067.200 432.000 LOTTE 432.000 777.600 259.200 345.600 432.000 604.800 345.600 302.400 345.600 648.000 302.400 345.600 1.080.000 Other 1.080.000 1.944.000 648.000 864.000 1.080.000 1.512.000 864.000 756.000 864.000 1.620.000 756.000 864.000 0,70 0,30 0,70 1,00 1,30 1,30 1,50 1,30 1,30 1,00 0,80 0,80 518.400 FAMILLY 362.880 155.520 362.880 518.400 673.920 673.920 777.600 673.920 673.920 518.400 414.720 414.720 108.000 BIG C EXPRESS 75.600 32.400 75.600 108.000 140.400 140.400 162.000 140.400 140.400 108.000 86.400 86.400 108.000 BIG C EXPRESS 75.600 32.400 75.600 108.000 140.400 140.400 162.000 140.400 140.400 108.000 86.400 86.400 0,90 1,30 0,70 1,00 1,20 1,00 0,90 1,20 1,20 1,00 0,80 0,80 54.000.000 Grocery 48.600.000 70.200.000 37.800.000 54.000.000 64.800.000 54.000.000 48.600.000 64.800.000 64.800.000 54.000.000 43.200.000 43.200.000
 • 17. X-­‐MEN SHOWER CHANNEL FOCUS VOLUME AT SUPPER MARKET/ C&C Ngày (Chai/ 180ml) Khối lượng (g) Tháng (g) Năm (g) Giá VNĐ) Out let Total (VNĐ) METRO 100 18.000 540.000 6.480.000 213 19 26.224.560.000 BIG C 20 3.600 108.000 1.296.000 213 28 7.729.344.000 COOP MART 10 1.800 54.000 648.000 213 71 9.799.704.000 LOTTE 10 1.800 54.000 648.000 213 8 1.104.192.000 Other 2 360 10.800 129.600 213 100 2.760.480.000 VOLUME AT CVS FAMILY 1 180 5.400 64.800 234 96 1.455.667.200 CIRCLE K 1 180 5.400 64.800 234 94 1.425.340.800 BIG C EXPRESS 1 180 5.400 64.800 234 20 303.264.000 VOLUME AT GENERAL TRADE GROCERY 0,1 18 540 6.480 234 100.000 151.632.000.000 TOTAL 202.434.552.000
 • 18. X-MEN SHOWER Sales Forcast 2013 Plan 2014 Total MT GT Total MT GT 2013 100% 25% 75% 2014 130% 30% 70% Value 200.000.000.000 50.000.000.000 150.000.000.000 Value 260.000.000.000 78.000.000.000 182.000.000.000 Volume 885.000.000 221.250.000 663.750.000 Volume 1.150.500.000 345.150.000 805.350.000 Ngày (180ml) Khối lượng (g) SALES FOCAST VOLUME AT SUPPER MARKET Tháng (g) Năm (g) Giá (VNĐ) Outlet VOLUME (g) VALUE (VNĐ) METRO 140 25.200 756.000 9.072.000 213 19 172.368.000 36.714.384.000 BIG C 28 5.040 151.200 1.814.400 213 28 50.803.200 10.821.081.600 COOP MART 14 2.520 75.600 907.200 213 71 64.411.200 13.719.585.600 LOTTE 14 2.520 75.600 907.200 213 8 7.257.600 1.545.868.800 Other 2,8 504 15.120 181.440 213 100 18.144.000 3.864.672.000 FAMILLY 1,4 252 7.560 90.720 213 96 8.709.120 1.855.042.560 CIRCLE K 1,4 252 7.560 90.720 213 96 8.709.120 1.855.042.560 BIG C EXPRESS 1,4 252 7.560 90.720 213 20 1.814.400 386.467.200 Grocery 0,13 23 702 8.424 213 105.500 888.732.000 189.299.916.000 TOTAL 1.220.948.641 260.062.060.321 VOLUME AT CVS VOLUME AT GENERAL TRADE
 • 19. X-­‐MEN SHOWER P&L In year Volume 1.220.948.641 gram Cost 50 VNĐ Price to Dis 213 VNĐ GSV 260.062.060.597 - Trade Spend 26.006.206.060 10% = NSV 234.055.854.537 - Cost of Sales 61.047.432.065 = Gross Profit 173.008.422.472 - A&P 17.300.842.247 10% = CAAP 155.707.580.225 - Overheads 36.628.459.239 30/1 g - OIE 61.047.432.065 50/1 g = Trading Profit 58.031.688.921 Cost 61.047.432.065 Trading Profit 58.031.688.921 95% Marketing 43.307.048.307
 • 22. X-­‐MEN SHOWER Channel Audit -­‐ GT Company Competitor Customer Consumer _ Kênh bán hàng chủ lực _ 100.000 điểm bán SP sữa tắm/ 550.000 điểm bán SP dầu gội trong hiện tại _ Hình thức thanh toán gối đầu 1 – 3 tháng _ SP dầu gội đã phổ biến, SP sữa tắm chưa phủ cao _ Dạng gói chưa phát triển mạnh, chủ yếu packsize là chai _ Romano không có chương trình _ Nivea for men có chương trình giới thiệu sản phẩm mới _ Nhu cầu lợi nhuận – hỗ trợ bán hàng – dịch vụ vận chuyển nhanh – cơ chế thanh toán _ Thích các chương trình khuyến mại – sản phẩm tặng kèm _ Lời khuyên dùng của chủ cửa hàng quan trọng _ Cửa hàng nhỏ: bán dạng gói _ SP gói được treo tại mặt tiền cửa hàng _ Không quan tâm nhiều đến khuyến mãi _ Lòng trung thành đối với sản phẩm cao _ Lượng mua hàng với SP dầu gội cao hơn _ Các khu vực kí túc xá – khu công nghiệp – khu chế xuất sử dụng gói cao
 • 23. X-­‐MEN SHOWER GROWTH DRIVER Kênh GT • Tốc độ hàng bán: Nhanh hơn đối thủ 30%/1 tháng • Tỉ trọng nhập hàng: Nhập sữa tắm X-MEN khoảng 60% còn lại là các đối thủ Customer • Bán sản phẩm: số lượng consumer của sản phẩm cao, chiết khấu tốt. Consumer: Trung thành với sữa tắm X-MEN Volume & Value tỉ lệ thuận với tỉ lệ share sản phẩm
 • 24. X-MEN SHOWER J2BD at GT Information Insight Issue/ Opportunity Jobs to be done Tại kênh GT, khách hàng dễ mua hàng nếu không có đối thủ cạnh tranh, hoặc người bán recommend mua X-MEN nhiều hơn Tác động đến Customer sẽ win được Consumer. Customer recommend sản phẩm X-men - Win được 50% số Grocery giới thiệu khách hàng mua sản phẩm X-MEN - Win đc 20% số Grocery chỉ bản mình X-MEN - Win thêm 5.500 Grocery bán sữa tắm X-MEN Kênh GT bán dầu gội gói X-MEN rất chạy vì tính tiện dụng Có thể bán/ tặng kèm sữa tắm gói với dầu gói Tăng cường phủ hàng sữa tắm gói ở kênh GT - Win 70% điểm Grocery trong hệ thống của công ty bán thêm loại sữa tắm gói của - Win 39% Khách hàng mua gói gội X-MEN mua thêm gói tắm Xmen
 • 25. X-MEN SHOWER J2BD at GT Information Insight Issue/Opportunity Jobs to be done - Value tỉ lệ thuận với tỉ lệ share sản phẩm - Tỉ lệ điểm bán sữa tắm X-MEN khá thấp so với kênh phân phối của công ty: 100.000/ 500.000 điểm bán Dầu gội X-MEN Tăng tỉ lệ share sữa tắm X-MEN thì sẽ tang Value Tăng số lượng Grocery có bán dầu gội bán thêm sữa tắm X-MEN (Grocery mới bán dầu gội) - Phát triển thêm 15.000 Grocery mới bán thêm sữa tắm X-MEN (15% tổng điểm bán năm 2013) - Hỗ trợ và phát triển bền vững với số Grocery mới
 • 26. X-­‐MEN SHOWER J2BD Information Insight Issue/Opportunity Jobs to be done - Nam đã sử dụng sản phẩm Xmen rất trung thành. - Những đối tượng chưa sử dụng sản phẩm đang có khá nhiều sự lựa chọn Những khách hàng nam mới có thể cũng sẽ gắn nhưng những khách hàng cũ nếu sử dụng sản phẩm một thời gian Win được khách hàng mới, khách hàng tiềm năng => Win được khách hàng trong độ tuổi từ 14-22 tuổi -Win 70% khách hàng trong độ tuổi này đến MT mua sữa tắm Xmen - Win 70% những nơi có mật độ cao khách hàng tiềm năng mua sản phẩm tại kênh GT ( Các khu trọ xung quanh các trường ĐH, CĐ, Trung cấp, trường dạy nghề…các khu nhà ở tại các khu Công nghiệp, Khu chế xuất…) Tại kênh GT, khách hàng dễ mua hàng nếu không có đối thủ cạnh tranh, hoặc Người bán recommend mua Xmen nhiều hơn Tác động đến Customer sẽ win được Consumer. Win được Customer recommend sản phẩm, và mở rộng kênh phân phối -Win được 50% số Grocery, customet sẽ chủ động remment khách hàng mua sản phẩm X-men -Win đc 20% số Grocery chỉ bản mình Xmen - Win thêm 15.000 điểm bán lẻ Hàng được trưng bày trực diện dễ nhìn, khách hàng dễ thấy sẽ có cơ hội bán được nhiều hơn tại kênh GT Trưng bày đẹp, trự hiện khách hàng mua nhiều hơn Cần Win trưng bày ở kênh GT -Win 80% số điểm bán lẻ trưng bày X-men ở phía mặt tiền của của hàng -Win được 50% số facing trưng bày Xmen khu vực lấy hàng
 • 27. X-­‐MEN SHOWER Think Big Win thêm 15.000 Grocery bán thêm sữa tắm X-MEN (15%) 1. Giới thiệu sản phẩm cho Customer chưa bán sản phẩm 2. Tặng sản phẩm thử cho customer dùng 3. Chiết khấu cao 40% 4. Tặng 10 chai sữa tắm 180g để bán thử 5. Thiết kế chương trình tích lũy điểm bán hàng cho customer 6. Làm các combo bán kèm sữa tắm và dầu gội 7. Bán thử nghiệm dạng gói, combo dạng gói 8. Hỗ trợ trưng bày cho cho customer 9. Cung cấp sales kit hấp dẫn cho sales 10. Chương trình chiết khấu cao hơn khi nhập hàng dầu gội sữa tắm 11. Hỗ trợ PG, Booth giới thiệu sản phẩm cho consumer tại POPs mới 12. Nâng cấp cửa hàng nhỏ lẻ với cam kết bán độc quyền sản phẩm sản phẩm X-MEN trong 3 năm
 • 28. • Tháng 11 • Giới thiệu SP sữa tắm X-MEN với customer tiềm năng • Các hoạt động • Cung cấp bộ sale kit cho Sale team • Sale chào hàng, giới thiệu SP, tặng SP cho customer dùng thử • Bán thử nghiệm sữa tắm dạng gói/ combo dạng gói Beginning Support • Tháng 1, 2 • Hỗ trợ customer mới • Các hoạt động • Hỗ trợ trưng bày cho customer • Chiết khấu cao cho customer khi nhập hàng cả SP dầu gội và sữa tắm • Hỗ trợ chương trình giới thiệu SP cho consumer – PG, booth • Chương trình khuyến mãi combo SP • Tháng 6, 7, 8, 9 • Phát triển customer • Các hoạt động: • Chương trình tích lũy điểm bán hàng • Sale team thăm viếng Develope • Tháng 5 • Giới thiệu SP sữa tắm X-MEN với customer tiềm năng (2) • Các hoạt động • Cung cấp bộ sale kit cho Sale team • Sale chào hàng, giới thiệu SP, tặng SP cho customer dùng thử Beginning Support • Tháng 6, 7, 8, 9 • Hỗ trợ customer mới • Các hoạt động • Hỗ trợ trưng bày cho customer • Chiết khấu cao cho customer khi nhập hàng cả SP dầu gội và sữa tắm • Hỗ trợ chương trình giới thiệu SP cho consumer – PG, booth • Cam kết bán hàng độc quyền • Chương trình khuyến mãi combo SP
 • 29. X-­‐MEN SHOWER T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Cung cấp Sale Kit x x Sale team chăm sóc x x x x x x x x x x Giới thiệu SP x x Tặng SP thử x x Tặng SP bán x CT tích lũy điểm bán hàng x Bán kèm combo SP x x x x Bán thử nghiệm SP dạng gói x x x x x x x x x x Hỗ trợ trưng bày x x x x x x CT giới thiệu SP với consumer x x x x Chiết khấu cao khi bán DG + ST x x x x
 • 30. X-­‐MEN SHOWER Cung cấp Sale Kit 30.000 1 50.000 1.500.000.000 Sale team chăm sóc Giới thiệu SP Tặng SP thử 30.000 10 2.000 600.000.000 Tặng SP bán 10.000 3 150.000 4.500.000.000 CT tích lũy điểm bán hàng Bán kèm combo SP 20.000 1 100.000 2.000.000.000 Bán thử nghiệm SP dạng gói Hỗ trợ trưng bày 5.000 1 200.000 1.000.000.000 CT giới thiệu SP với consumer Chiết khấu cao khi bán DG + ST 1.500 1 500.000 750.000.000 Total 10.350.000.000
 • 31. PROPOSED POSM -­‐ X-­‐MEN SHOWER
 • 33. Khoá học Trade Marketing Excellence Xem thêm chương trình học: http://aiim.edu.vn/khoa-hoc/trade-marketing-excellence Tìm hiểu thêm thông tin về học phí, liên hệ [info@aiim.edu.vn]. Để tham gia trải nghiệm lớp đang học, gửi email tiêu đề [Dự thính lớp Trade Marketing] về [info@aiim.edu.vn].