Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHỌN NGHỀ MARKETING & COMMUNICATIONS
The content in this document is AiiM's property. 
GIỚI THIỆU NHANH 
NGUYỄN VIỆT DŨNG 
6 năm kinh nghiệm trong Marketing & ...
51. NGHỀ TIẾP THỊ & TRUYỀN THÔNG 
2. CÁC PHÂN NGÀNH CHI TIẾT 
3. CÁC VỊ TRÍ CHI TIẾT Ở CLIENT & AGENCY 
4. LÀM SAO ĐỂ BẮT ...
1NGHỀ TIẾP THỊ & TRUYỀN THÔNG
5TIỀN = BÁN ĐƯỢC HÀNG 
TIẾNG = KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU BIẾT ĐẾN 
TÌNH = NGƯỜI TIÊU DÙNG TRUNG THÀNH 
TÙ = KHÔNG TRÁI PHÁP LUẬT...
From%“Sơn”%to%“Sói”.
2CÁC PHÂN NGÀNH CHI TIẾT
CLIENT AGENCY
ADVERTISING 
(IMC) 
AGENCY 
CLIENT
ADVERTISING 
(IMC) 
AGENCY 
CLIENT 
PRODUCTION
ADVERTISING 
(IMC) 
AGENCY 
MEDIA CLIENT 
PRODUCTION 
MEDIA 
PUBLISHER
ADVERTISING 
(IMC) PUBLIC 
AGENCY 
MEDIA 
PUBLISHER 
MEDIA CLIENT 
RELATIONS 
EVENT/ 
ACTIVATION 
DIGITAL 
PRODUCTION 
RES...
ADVERTISING 
(IMC) PUBLIC 
AGENCY 
MEDIA 
PUBLISHER 
MEDIA CLIENT 
RELATIONS 
EVENT/ 
ACTIVATION 
DIGITAL 
PRODUCTION 
RES...
ADVERTISING 
(IMC) PUBLIC 
AGENCY 
MEDIA 
PUBLISHER 
MEDIA CLIENT 
RELATIONS 
EVENT/ 
ACTIVATION 
DIGITAL 
PRODUCTION 
RES...
TIGER BLUE CHRISTMAS
ADVERTISING 
(IMC) PUBLIC 
AGENCY 
MEDIA 
PUBLISHER 
MEDIA CLIENT 
RELATIONS 
EVENT/ 
ACTIVATION 
DIGITAL 
PRODUCTION 
RES...
ADVERTISING 
(IMC) PUBLIC 
AGENCY 
MEDIA 
PUBLISHER 
MEDIA CLIENT 
RELATIONS 
EVENT/ 
ACTIVATION 
DIGITAL 
PRODUCTION 
RES...
ADVERTISING 
(IMC) PUBLIC 
AGENCY 
MEDIA 
PUBLISHER 
MEDIA CLIENT 
RELATIONS 
EVENT/ 
ACTIVATION 
DIGITAL 
PRODUCTION 
RES...
KÊNH YOUTUBE TƯƠNG TÁC LỚN NHẤT VIỆT NAM& 
292,148,665 views – 1,056,350 subscribers – 3,660,266 facebook fans
3CÁC VỊ TRÍ CHI TIẾT Ở CLIENT & AGENCY
3 BỘ PHẬN CHÍNH TRONG CLIENT 
AGENCY 
CLIENT 
Brand 
management 
Trade 
marketing 
Research
X-MEN vs CLEAR MEN: CONSUMER vs SHOPPER
Creative! 
(copy or art) 
Planning (*) Production 
Account! 
management 
Advertising! 
(IMC) 
AGENCY 
CLIENT 
Brand 
manag...
4 BỘ PHẬN CHÍNH TRONG AGENCY 
SÁNG TẠO 
(CREATIVE) 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
(ACCOUNT MANAGEMENT) 
SẢN XUẤT 
(PRODUCTION) 
HOẠ...
7" 
4" 
8" 
6" 
4" 
2" 
0" 
Truyền" 
thông" 
Ngân"hàng"
20#bạn#được#nhận#! 
40,000+# 
bạn#ứng# 
tuyển#! 
Tỷ#lệ#chọi# 
1/2,000#
MR. X 
Nam, U40, người Bắc, cộc cằn, nghiện thuốc lá nặng. 
Key concept “Là con gái thật tuyệt” & viết lời bài hát
7" 
4" 
8" 
6" 
4" 
2" 
0" 
Truyền" 
thông" 
Ngân"hàng"
GLOBAL FULL-SERVICE AGENCY 
GLOBAL SPECIALIZED AGENCY 
PR MEDIA 
LOCAL FULL-SERVICE AGENCY LOCAL SPECIALIZED AGENCY
Planning (*) Production 
Media 
Publisher 
Media 
Research 
Creative! 
(copy or art) 
Account! 
management 
Advertising! 
...
4LÀM SAO ĐỂ BẮT ĐẦU?
BẠN BẢO CHÂU - SINH VIÊN ĐH TÀI CHÍNH MARKETING & HỌC VIÊN AiiM
1 CÔNG VIỆC GỒM 2 PHẦN 
LOẠI CÔNG TY 
VỊ TRÍ LÀM VIỆC
Tham 
quan 
văn 
phòng 
Hơn 40+ công ty hàng đầu luôn hỗ trợ AiiM tổ chức tham quan văn phòng. 
Leo Burnett DNA Digital Me...
55. C.TRÌNH THAM QUAN YEAH1 - Q&A
LÀM TÔ ‘PHỞ 1’ 
16.5.2013: ra mắt" 
Đạt 1 triệu lượt xem trong 3 tháng" 
5.113.904 views" 
"
CHỤP ẢNH KIỂU ‘PHỞ’
PHÁ VỠ NHỮNG CỘT MỐC 
PHO6: 25% khán giả từ 25-44 xem# PHO7: 1 triệu views trong 24h# PHO8: từ tìm nhiều nhất trên Google#
20BẠN CÓ BÀI THUYẾT TRÌNH TỐT NHẤT 
NỘP VỀ CLB TRƯỚC 20.10 
THÔNG BÁO 22.10 
THAM QUAN 9:30 SÁNG 25.10
Nội dung cuộc thi:& 
Dựa vào các kiến thức hướng nghiệp đã được chia sẻ trong buổi hội thảo sáng 
10.10, bạn hãy viết 1 Pr...
5BẠN CÓ CÂU HỎI HAY NHẤT -> JOIN NGAY YEAH1 !!!
CÁM ƠN ! 
facebook.com/aiim.education 
dung.nguyen@aiim.edu.vn
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
[Career Orientation] Marketing & Communications career
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Career Orientation] Marketing & Communications career

Bài chia sẻ tại ĐH Tài chính Marketing.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

[Career Orientation] Marketing & Communications career

 1. 1. CHỌN NGHỀ MARKETING & COMMUNICATIONS
 2. 2. The content in this document is AiiM's property. GIỚI THIỆU NHANH NGUYỄN VIỆT DŨNG 6 năm kinh nghiệm trong Marketing & Communications Business Director & Lecturer tại AiiM Founding member of Toiyeumarketing.com ! TRẦN HÙNG THIỆN 12 năm kinh nghiệm trong Marketing & Communications General Manager, GCOMM Former Associate Director of Nielsen Vietnam
 3. 3. 51. NGHỀ TIẾP THỊ & TRUYỀN THÔNG 2. CÁC PHÂN NGÀNH CHI TIẾT 3. CÁC VỊ TRÍ CHI TIẾT Ở CLIENT & AGENCY 4. LÀM SAO ĐỂ BẮT ĐẦU? 5. C.TRÌNH THAM QUAN YEAH1 - Q&A
 4. 4. 1NGHỀ TIẾP THỊ & TRUYỀN THÔNG
 5. 5. 5TIỀN = BÁN ĐƯỢC HÀNG TIẾNG = KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU BIẾT ĐẾN TÌNH = NGƯỜI TIÊU DÙNG TRUNG THÀNH TÙ = KHÔNG TRÁI PHÁP LUẬT TỘI = KHÔNG VI PHẠM NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC
 6. 6. From%“Sơn”%to%“Sói”.
 7. 7. 2CÁC PHÂN NGÀNH CHI TIẾT
 8. 8. CLIENT AGENCY
 9. 9. ADVERTISING (IMC) AGENCY CLIENT
 10. 10. ADVERTISING (IMC) AGENCY CLIENT PRODUCTION
 11. 11. ADVERTISING (IMC) AGENCY MEDIA CLIENT PRODUCTION MEDIA PUBLISHER
 12. 12. ADVERTISING (IMC) PUBLIC AGENCY MEDIA PUBLISHER MEDIA CLIENT RELATIONS EVENT/ ACTIVATION DIGITAL PRODUCTION RESEARCH
 13. 13. ADVERTISING (IMC) PUBLIC AGENCY MEDIA PUBLISHER MEDIA CLIENT RELATIONS EVENT/ ACTIVATION DIGITAL PRODUCTION RESEARCH
 14. 14. ADVERTISING (IMC) PUBLIC AGENCY MEDIA PUBLISHER MEDIA CLIENT RELATIONS EVENT/ ACTIVATION DIGITAL PRODUCTION RESEARCH
 15. 15. TIGER BLUE CHRISTMAS
 16. 16. ADVERTISING (IMC) PUBLIC AGENCY MEDIA PUBLISHER MEDIA CLIENT RELATIONS EVENT/ ACTIVATION DIGITAL PRODUCTION RESEARCH
 17. 17. ADVERTISING (IMC) PUBLIC AGENCY MEDIA PUBLISHER MEDIA CLIENT RELATIONS EVENT/ ACTIVATION DIGITAL PRODUCTION RESEARCH
 18. 18. ADVERTISING (IMC) PUBLIC AGENCY MEDIA PUBLISHER MEDIA CLIENT RELATIONS EVENT/ ACTIVATION DIGITAL PRODUCTION RESEARCH
 19. 19. KÊNH YOUTUBE TƯƠNG TÁC LỚN NHẤT VIỆT NAM& 292,148,665 views – 1,056,350 subscribers – 3,660,266 facebook fans
 20. 20. 3CÁC VỊ TRÍ CHI TIẾT Ở CLIENT & AGENCY
 21. 21. 3 BỘ PHẬN CHÍNH TRONG CLIENT AGENCY CLIENT Brand management Trade marketing Research
 22. 22. X-MEN vs CLEAR MEN: CONSUMER vs SHOPPER
 23. 23. Creative! (copy or art) Planning (*) Production Account! management Advertising! (IMC) AGENCY CLIENT Brand management Trade marketing Research
 24. 24. 4 BỘ PHẬN CHÍNH TRONG AGENCY SÁNG TẠO (CREATIVE) CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (ACCOUNT MANAGEMENT) SẢN XUẤT (PRODUCTION) HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC (ACCOUNT PLANNING)
 25. 25. 7" 4" 8" 6" 4" 2" 0" Truyền" thông" Ngân"hàng"
 26. 26. 20#bạn#được#nhận#! 40,000+# bạn#ứng# tuyển#! Tỷ#lệ#chọi# 1/2,000#
 27. 27. MR. X Nam, U40, người Bắc, cộc cằn, nghiện thuốc lá nặng. Key concept “Là con gái thật tuyệt” & viết lời bài hát
 28. 28. 7" 4" 8" 6" 4" 2" 0" Truyền" thông" Ngân"hàng"
 29. 29. GLOBAL FULL-SERVICE AGENCY GLOBAL SPECIALIZED AGENCY PR MEDIA LOCAL FULL-SERVICE AGENCY LOCAL SPECIALIZED AGENCY
 30. 30. Planning (*) Production Media Publisher Media Research Creative! (copy or art) Account! management Advertising! (IMC) Public Relations Event/ Activation Digital AGENCY CLIENT Brand management Trade marketing Production Account! management Planning (*) Creative! (copy or art) Media relations Account! management Planning (*) Creative! (copy or art) Production Operation Account! management Planning (*) Creative! (copy or art) Production Editing Buying Operation Sales/ Account! management Account management (Qualitative or Quantitative) Production Publishing Planning (*) Research (*) Research oriented
 31. 31. 4LÀM SAO ĐỂ BẮT ĐẦU?
 32. 32. BẠN BẢO CHÂU - SINH VIÊN ĐH TÀI CHÍNH MARKETING & HỌC VIÊN AiiM
 33. 33. 1 CÔNG VIỆC GỒM 2 PHẦN LOẠI CÔNG TY VỊ TRÍ LÀM VIỆC
 34. 34. Tham quan văn phòng Hơn 40+ công ty hàng đầu luôn hỗ trợ AiiM tổ chức tham quan văn phòng. Leo Burnett DNA Digital MediaCom MTV Vietnam The Purpose Group
 35. 35. 55. C.TRÌNH THAM QUAN YEAH1 - Q&A
 36. 36. LÀM TÔ ‘PHỞ 1’ 16.5.2013: ra mắt" Đạt 1 triệu lượt xem trong 3 tháng" 5.113.904 views" "
 37. 37. CHỤP ẢNH KIỂU ‘PHỞ’
 38. 38. PHÁ VỠ NHỮNG CỘT MỐC PHO6: 25% khán giả từ 25-44 xem# PHO7: 1 triệu views trong 24h# PHO8: từ tìm nhiều nhất trên Google#
 39. 39. 20BẠN CÓ BÀI THUYẾT TRÌNH TỐT NHẤT NỘP VỀ CLB TRƯỚC 20.10 THÔNG BÁO 22.10 THAM QUAN 9:30 SÁNG 25.10
 40. 40. Nội dung cuộc thi:& Dựa vào các kiến thức hướng nghiệp đã được chia sẻ trong buổi hội thảo sáng 10.10, bạn hãy viết 1 Profile bằng Power point để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng trong lĩnh vực Truyền thông & Tiếp thị.! Thể lệ cuộc thi& Profile bao gồm ít nhất 5 slides PowerPoint, tối đa 10 slides bao gồm:! I.! Thông tin cá nhân! II.!Mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong ngành Truyền Thông & Tiếp Thị.! III.! Kinh nghiệm nghề nghiệp (nên miêu tả công việc + hình ảnh)! IV.! Bạn biết gì về Yeah1?! V.!Tại sao bạn lại muốn tham quan Yeah 1?! Thời hạn nộp bài: 9:00 sáng ngày 20/10/2014. !
 41. 41. 5BẠN CÓ CÂU HỎI HAY NHẤT -> JOIN NGAY YEAH1 !!!
 42. 42. CÁM ƠN ! facebook.com/aiim.education dung.nguyen@aiim.edu.vn

×