บริการของห้องสมุดV1

731 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บริการของห้องสมุดV1

 1. 1. โดย วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการ ( สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. บริการของห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศนศึกษา หนังสืออ้างอิง นวนิยาย , เรื่องสั้น Project Report
 3. 3. บริการของห้องสมุด E-Clipping ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 4. 4. สิทธิการยืม 19 รายการ หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสารฉบับย้อนหลังเล่มปลีก อัตราค่าปรับเกินกำหนดส่ง บริการของห้องสมุด บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ ( Library Policy) ยืมได้ 15 วัน ยืมได้ 7 วัน ยืมได้ 7 วัน ยืมได้ 1 วัน 5 บาท / วัน / เล่ม
 5. 5. บริการของห้องสมุด เครื่องมือค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด Web OPAC http://www.library.kku.ac.th/web/main.php
 6. 6. เครื่องมือค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด Web OPAC <ul><li>ยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ ( Renew books online) </li></ul><ul><li>ตรวจสอบประวัติการยืมคืน (Keep your reading history) </li></ul><ul><li>จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ (Manage your holds) </li></ul>บริการของห้องสมุด
 7. 7. บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย (Reference and Research Service) บริการของห้องสมุด <ul><li>ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเฉพาะสาขา </li></ul><ul><li>แนะนำการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและ </li></ul><ul><li>ฐานข้อมูลต่างๆ </li></ul><ul><li>แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>กับการเรียนการสอนและการวิจัย </li></ul><ul><li>แนะนำการผลิตตำรา / งานวิจัย และ </li></ul><ul><li>การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ </li></ul><ul><li>บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Inter-library Loan Service) </li></ul>
 8. 8. บริการของห้องสมุด บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย (Group study Room Service) http://www.library.kku.ac.th/library/service/ 06 _meeting.php
 9. 9. บริการโสตทัศนศึกษา http://www.library.kku.ac.th/library/service/ 05 _cd.php บริการของห้องสมุด
 10. 10. บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.archive.kku.ac.th/kku-ar/ บริการของห้องสมุด
 11. 11. ห้องศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองตามอัธยาศัย (SDL Room : Self – Directed Learning Room) http://www.library.kku.ac.th/library/service/ 22 _sdl.php บริการของห้องสมุด
 12. 12. บริการห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ( Information Technology Room Service) http://www.library.kku.ac.th/library/service/ 20 _it.php บริการของห้องสมุด
 13. 13. บริการของห้องสมุด บริการเครื่องยืมด้วยตนเอง ( Self Check)
 14. 14. สวัสดีปีใหม่

×