Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRIHLÁŠKA            EFFIE® SLOVAKIA 2011                           I. Brief o efek...
i.   Marketingová situácia (max 1 strana)Popíšte východiskovú marketingovú situáciu na trhu, na ktorú sa uvedená značka...
Cieľová skupina, marketingové a komunikačné ciele (max 1 strana)Definujte cieľovú skupinu. Komu bola kampaň určená? Prečo ...
Komunikačná a kreatívna stratégia (max 1 strana)Popíšte komunikačnú a kreatívnu stratégiu reklamnej kampane. Aké bolo poso...
ii.   Mediálna stratégia a nasadenie (1 strana max, v prípade dlhodobej podpory, typ kampane 7c) max 2 strany)Popíšte me...
iii.   Dosiahnuté výsledky (max 3 strany)Uveďte výsledky kampane. Prihlasovateľ uvedie komunikačné parametre značky, pro...
Cieľ:Zároveň bolo cieľom, aby aj celkový objem nákupov na splátky rástol ekvivalentne k nárastupodielu nových zákazníkov. ...
Ukážka kreativity    9
10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EFFIE Slovakia 2011 - Quatro retro inštalácie

949 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EFFIE Slovakia 2011 - Quatro retro inštalácie

 1. 1. PRIHLÁŠKA EFFIE® SLOVAKIA 2011 I. Brief o efektiviteZákladný popis reklamnej kampaneQuatro Retro InštalácieNázov kampane1)Nákup na splátkyProdukt alebo služba2)Financovanie nákupu v predajniTyp produktu alebo jeho opis3)16.12.2010Začiatok reklamnej kampane4)23.12.2010Ukončenie reklamnej kampane5)Kategória6) A. Rýchloobrátkový tovar B. Tovar dlhodobej spotreby C. Finančné služby D. Nefinančné služby E. Telekomunikačné služby F. Dobročinný marketing (sociálne a ekologické kampane)Typ kampane7) A. Zavedenie novej značky, produktu, služby B. Zmena komunikačnej stratégie značky, produktu, služby C. Dlhodobá podpora značky, produktu, služby D. Krátkodobá podpora značky, produktu, služby E. Iný typ reklamnej kampane1 ) Prihlasovateľ uvedie presný názov kampane. Žiadne iné názvy ani individuálne názvy reklám sa neuvádzajú.2 ) Prihlasovateľ uvedie názov produktu alebo obchodnú značku produktu, resp. služby.3 ) Prihlasovateľ uvedie stručný popis a charakterizáciu produktu alebo služby bez uvedenia názvu značky.4 ) Prihlasovateľ uvedie dátum.5 ) Prihlasovateľ uvedie dátum.6 ) Prihlasovateľ uvedie kategóriu, v ktorej chce, aby porota posudzovala prihlásenú kampaň; porota si vyhradzuje právo preradiť prihlásenú kampaň do inej kategórie.7 ) Prihlasovateľ uvedie typ kampane, v ktorom chce, aby porota posudzovala prihlásenú kampaň; porota si vyhradzuje právo preradiť prihlásenú kampaň do iného typ kampane. 1
 2. 2. i. Marketingová situácia (max 1 strana)Popíšte východiskovú marketingovú situáciu na trhu, na ktorú sa uvedená značka, produkt, služba chystá vstúpiť alebo na ktorom sanachádza. Popíšte produkt, službu, uveďte konkurenciu, podiely na trhu, trendy vývoja trhu a pod. Uveďte dôvody pre nasadenie kampane.Obchodná značka a divízia Quatro patrí do spoločnosti Consumer Finance Holding (člen skupiny VÚB IntesaSan Paolo). CFH ponúka finančné služby prostredníctvom rôznych produktov (pôžičky, kreditné karty, nákup nasplátky, americké hypotéky) a distribučných kanálov (predajne, bazáre, sieť nezávislých partnerov).Quatro poskytuje nákup tovaru a služieb na splátky vo viac ako 8 000 predajniach na Slovensku alebo cezvybrané internetové obchody. „Splátkovanie“ sa poskytuje na konkrétny výrobok alebo službu a je ponúkanépriamo na mieste predaja. Najviac si ľudia berú na splátky spotrebnú elektroniku a domáce spotrebiče.Quatro si v roku 2010 počínalo mimoriadne úspešne.Potvrdilo svoju pozíciu lídra na trhu, vďaka čomu spoločnosť Consumer Finance Holding(ďalej CFH) dosiahla v roku 2010 viac ako 52 % podiel na trhu spoločností poskytujúcichpôžičky a nákupy na splátky, pričom výrazne rástol aj parameter zisku pred zdanením.Spoločnosť CFH dosiahla zisk pred zdanením v roku 2010 na úrovni 33,9 mil. EUR,čo bolo takmer o 12 mil. EUR viac ako v roku 2009 (Zdroj: Nouvelle).Dá sa povedať, že CFH vďaka premyslenému marketingu prinášala zákazníkom hodnotua vďaka tomu nemusela vyrazne využívať cenové nástroje.Cieľom tejto prihlášky Effie je ukázať, ako aktivitou shopper marketingu priamov predajni môžeme zásadným spôsobom ovplyvniť kľúčový parameter pre značku,a to je získavanie nových zákazníkov.(Nadlinkovú kampaň značky Quatro neprihlasujeme do Effie, pretože nemá meranie mediálnej kampane.Quatro nemeria mediálne kampane, keďže dáta sú k dispozícii neskôr ako okamžité predajné výsledky,na základe ktorých v prípade potreby okamžite koriguje stratégiu. Po skúsenosti z minulého ročníka Effie,keď napriek výborným výsledkom pre absenciu merania mediálnej kampane získala len shortlist, sme sarozhodli tento rok prihlásiť len shoppermarketingovú aktivitu v predajni, ktorá takisto ukazuje vysoko efektívnyprístup Quatra k marketingu a ku komunikácii.)Získavanie nových zákazníkov je kľúčové pre CFH jednak z dôvodu vysokej opakovanostinákupu na splátky, ako aj vysokej miery cross-selingu s inými produktmi.Dá sa povedať, že jeden nový zákazník prinesie spoločnosti profit niekoľkokrát.Preto Quatro hľadá rôzne cesty, ako zvýšiť podiel nových zákazníkov.Jednou z ciest je využitie shopper marketingu.V sieti predajní Electroworld sme realizovali shopper marketingovú aktivitu,ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila podiel novozískaných zákazníkov.Zároveň bola pretestom shopper komunikácie, ktorá bude na základe úspechu nasadenáv najsilnejšom predvianočnom období aj tento rok, a to vo viacerých sieťach elektropredajní.Tiež ide o komunikáciu, ktorá získala ocenenie nielen doma (na Zlatom klinci),ale aj v zahraničí - ocenenie GOLDEN HAMMER. 2
 3. 3. Cieľová skupina, marketingové a komunikačné ciele (max 1 strana)Definujte cieľovú skupinu. Komu bola kampaň určená? Prečo bola vybraná táto cieľová skupina? Popíšte presne profil cieľovej skupiny.Uveďte klientom definované marketingové a komunikačné ciele kampane.Cieľová skupina:Na prvý pohľad je potenciálnym zákazníkom nákupu na splátky takmer každý.Keď však očistíme populáciu od ľudí, ktorí nedosahujú dostatočnú bonitu na získanie úveru,trh sa značne zníži.Zostávajúca populácia, ktorá na splátky nenakupuje, má na to tieto dva hlavné dôvody: 1) Je to človek z high ekonomického segmentu, pre ktorého je nákup na splátky úplne irelevantný; 2) Konzervativizmus v nákupnom správaní – je to človek, ktorý si radšej našetrí, ako by mal nakúpiť na splátky.Shopper marketingovú aktivitu sme zamerali na cieľovú skupinu, ktorá je konzervatívnav nákupnom správaní – ľudia, ktorí si radšej našetria, ako by mali nakúpiť na splátky.Demografické ukazovatele: - vek: 25 – 55 rokov - životný cyklus: rodina/slobodní - ekonomický status: vyšší low segment a middle segment - vzdelanie: SŠ, VŠMarketingový cieľCieľom bolo získavať nových zákazníkov.Keďže podiel nových zákazníkov sa počas posledných predvianočných týždňov nemení,marketingovým cieľom bolo zvýšiť tento podiel o 10 %.Štandardne počas komunikačnej predvianočnej aktivity (Splátkový festival) je podiel novýchzákazníkov v segmente sieti predajní Electroworld 27 %.Cieľom shoppermarketingovej aktivity bolo zvýšiť podiel nových zákazníkov v sietiElectroworld v poslednom predvianočnom týždni (16-23/12)oproti tomuto podielu v predchádzajúcom týždni (8-15/12)z 27 % na 30 % (čo je nárast o viac ako 10 %, resp. o 3 percentuálne body).Zároveň bolo cieľom, aby aj celkový objem nákupov na splátky rástol ekvivalentne k nárastupodielu nových zákazníkov. To znamená, že cieľom tiež bolo, aby celkový počet zákazníkovnakupujúcich na splátky v Electroworlde rástol minimálne o 3 percentuálne body viac,ako je priemerný nárast nákupov na splátky v iných predajniach s elektrospotrebičmi.(Na základe požiadavky klienta vo výsledkovej časti nie sú absolútne počty predajov na splátky. Je to z dôvoduochrany obchodných údajov u partnerov, pretože na základe informácií o podieloch nákupov na splátky a opočtoch nákupov na splátky by sa dali vyčísliť celkove predaje.)Komunikačný cieľKeďže išlo o shopper marketingovú aktivitu v sieti predajní v trvaní jeden týždeň,komunikačné dáta neboli merané a za relevantný parameter na hodnotenie úspešnosti aktivitysa považujú výsledky nárastu podielu nových zákazníkov. 3
 4. 4. Komunikačná a kreatívna stratégia (max 1 strana)Popíšte komunikačnú a kreatívnu stratégiu reklamnej kampane. Aké bolo posolstvo, ktoré ste chceli komunikovať? Aké poznatky o cieľovejskupine či trhovom prostredí vás priviedli k tejto stratégii? Prípadne uveďte ďalšie komunikačné programy, ktoré sa implementovali dokampane, ako napríklad: sales promotion, public relation, sampling, direct mail, atď.Komunikačná stratégia”‹ƒ‘ ˜ ’”‡†ƒŒ‹ ’Ø•‘„‹ë ƒ œžƒœÀ‘˜ –‘”À ‘ ž—’‡ ƒ •’Žž–› ‡—˜ƒ —Œï œ †Ø˜‘†—konzervativizmu v nákupnom správaní – radšej šetria, ako by mali nakúpiť na splátky.InsightAk človek po niečom túži, chce si si to kúpiť hneď. Ak si na to začal šetriť, kúpil si to ažoveľa neskôr. A už to nie je úplne nové. Ani radosť nie je taká, ako keby si to kúpil hneď.Komunikačná stratégiaProstredníctvom emotívneho zážitku priamo v predajni (prekvapivé stretnutie so starýmspotrebičom) ukázať, aký je rozdiel medzi šetrením a nákupom na splátky: keď si niečo kúpišna splátky, máš to okamžite a okamžite sa tešíš z nového výrobku. Keď si na niečo šetríš,kúpiš si nakoniec niečo, čo už nie je úplne nové. A toto je idea našej shoppermarketingovejaktivity: Kým na niečo našetríte, tak to zostarne!V širších súvislostiach - aby človek žil tu a teraz. Pretože keď bude sporiť, odkladať radosť,môže sa mu stať, že stále bude na niečo bude sporiť. To, po čom túži, tak to zostarne a človekživot nevychutná tak, ako by mohol.Komunikovali sme v celej sieti predajní Electroworld (3 predajne Bratislava, Košice, Prešov)v najsilnejšom predvianočnom týždni od 16. do 23. decembra 2010. Toto časovanie smezvolili preto, aby sme využili z hľadiska predaja najsilnejšie predvianočné obdobie.V tomto týždni dochádza k výraznému nárastu nákupov a tiež k nárastu nákupov na splátky.Vďaka tomu sme aj na základe aktivity realizovanej v 3 predajniach získali relevantné údaje.Kreatívna stratégiaV shopper marketingovej aktivite zákazníkom „predávame“ staré produkty. Na mieste predajasme túto ideu naplnili doslovne. V sieti predajní elektroniky Elektroworld sme medzinajnovšie výrobky naaranžovali výrobky staré. Na staré výrobky sme len umiestnili nálepkus hlavnou správou našej kampane:KÝM NA NIEČO NAŠETRÍTE, TAK TO ZOSTARNE!Urobte si radosť hneď a nakupujte na splátky. Quatro 4
 5. 5. ii. Mediálna stratégia a nasadenie (1 strana max, v prípade dlhodobej podpory, typ kampane 7c) max 2 strany)Popíšte mediálnu stratégiu a zdôvodnite výber médií. Aký bol media mix, aký bol jeho pomer a prečo? Uveďte výšku vášho mediálnehorozpočtu ako aj výšku rozpočtu vašej priamej konkurencie. Porovnávanie celkových mediálnych výdavkov musí byť v monitorovanýchcenách A – Connect. Pri televíznych kampaniach uveďte GRP.Umiestnili sme retro inštalácie 7 starých modelov výrobkov do predajní Electroworldv Bratislave, Košiciach a v Prešove (do každej z predajní 7 inštalácií).Inštalácie boli umiestňované vždy medzi výrobky rovnakého produktového radu.Mediálne náklady na túto komunikáciu boli nulové.Cena zabezpečenia retro inštalácií v troch obchodoch Electroworld (kompletná sieť naSlovensku) počas jedného týždňa bola 1 367 eur (456 eur na jednu predajňu). Cena zahŕňalakomplexné zabezpečenie aktivity – prenájom spotrebičov, vytlačenie nálepiek a zabezpečenieinštalácie.Na porovnanie so štandardnou mediálnou podporou v nákupných centrách 456 eur jeekvivalent 6 až 7 citylightov v predvianočnom období na 1 týždeň (citylight v Avione stojí140 eur/2 týždne, v gross cenách, zdroj Unimedia). 5
 6. 6. iii. Dosiahnuté výsledky (max 3 strany)Uveďte výsledky kampane. Prihlasovateľ uvedie komunikačné parametre značky, produktu alebo služby pred a po kampani. Ak uvádzate podporenú znalosť ste povinný uviesť i spontánnu a naopak.. Ak bolo cieľom zvýšiť predaj, uveďte, akým spôsobom kampaň ovplyvnilapredajné výsledky. Dosiahnuté výsledky musia byť v priamom spojení s cieľmi kampane. Uveďte spôsob merania výsledkov. Uveďte zdrojjednotlivých výsledkov a v prípade, že uvádzate komunikačné výsledky, uveďte spôsob a typ prieskumu a časový interval, v ktorom bolprieskum robený. Ako zdroj môžete uvádzať iba prieskumy realizované nezávislou výskumnou agentúrou, ktorá je členom SAVA alebo inejzahraničnej odbornej výskumnej asociácie. V prílohe tejto prihlášky popíšte základný popis metodiky prieskumu s presným znením otázokna respondentov a priložte písomný súhlas realizátora prieskumu ako potvrdenie správnosti uvedených údajov pre účely súťaže.V predvianočnom týždni sme v sieti Electroworld realizovali aktivitu,ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila podiel novozískaných zákazníkov.Ukázala, že je mimoriadne efektívne zamerať sa aj na aktivity priamo na miestepredaja, ktoré dokážu aktivizovať nové zdroje zvýšenia KPI.Cieľ:Cieľom bolo zvýšiť podiel nových zákazníkov nakupujúcich na splátky cez Quatrov sieti predajní Electroworld o 10 %t. j, z 27 % na 30 % percentuálneho bodu (3 percentuálne body),Výsledok:Zvýšili podiel nových zákazníkov z 27 % na 35 %.Je to nárast o 8 percentuálnych bodov a dosiahli sme 2,6-krát lepší výsledokako bol cieľ (Zdroj: CFH, a.s.). Podiel nových zákazníkov v % % zo všetkých zákazníkov nakupujúcich na splátky cez Quatro 40 35 Cieľ: 30% 30 35% 25 27% 20 bez retro s retro inštalácii inštaláciami 6
 7. 7. Cieľ:Zároveň bolo cieľom, aby aj celkový objem nákupov na splátky rástol ekvivalentne k nárastupodielu nových zákazníkov. To znamená, že cieľom tiež bolo, aby celkový počet zákazníkovnakupujúcich na splátky v Electroworlde rástol minimálne o 3 percentuálne body viac,ako je priemerný nárast nákupov na splátky v iných predajniach s elektrospotrebičmi.Výsledok:Počet nákupov na splátky Electroworlde ako takých stúpol o 10 % viac,ako bol medzitýždenný nárast v iných elektropredajniach (Zdroj: CFH, a.s.).Cieľom bol nárast minimálne 3 % a tento cieľ bol tiež výrazne prekročený.Pri vynaložení nie zásadných investícií sme dokázali vytvoriť zásadný nárast novýchzákazníkov, ktorí sú pre klienta kľúčoví . Počas týždňa, kedy sme realizovali retroinštalácie, v sieti predajni Electroworld neprebiehala žiadna iná aktivita, ktorá by mohlaovplyvniť výsledok. Taktiež mediálna kampaň „Quatro splátkový festival“ zameranávšeobecne na zvýšenie nákupov na splátky, prebiehala niekoľko týždňov pred aktivitouv Electroworlde a počas nej. Môžeme teda tvrdiť, že dosiahnuté výsledky sú výhradnevďaka retro inštaláciám.Zároveň na základe úspechu tejto komunikácie bude shopper marketingová aktivitanasadená v najsilnejšom predvianočnom období aj tento rok, a to vo viacerých sieťachelektropredajní.Podpis prihlasovateľa (prihlasovateľ svojím podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť a pravdivosť všetkých údajov) 7
 8. 8. Ukážka kreativity 9
 9. 9. 10

×