Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slim, huren. Starters op de woningmarkt

1,601 views

Published on

Presentatie van Peter Appeljan, 25 oktober, themabijeenkomst vastgoed.

Meer info: http://www.wikistedia.nl

Samenvatting: Wonen, werken en winkelen integreren steeds meer met elkaar. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt. Een belangrijk issue is het maatschappelijke vraagstuk van de starters. Maar wie zijn deze starters eigenlijk en wat willen zij nu en in de toekomst? Biedt de huurmarkt een oplossing? En hoe spelen wij daarop in en creëren wij kansen? Huurders willen graag flexibel – duurzaam – digitaal – kwaliteit – sociaal. Waarom kopen als huren je meer ruimte geeft?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slim, huren. Starters op de woningmarkt

 1. 1. Slim! Huren… Themadag Vastgoed Peter Appeljan 25 oktober 2011 Starters op de woningmarkt
 2. 2. Agenda <ul><ul><ul><li>Actuele situatie woningmarkt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Woningvoorraad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrije sector huurwoningen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Starters </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Workshop </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waarde </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 3. 3. <ul><li>De koopwoningen markt zit op slot en daarmee de woningenmarkt. </li></ul><ul><li>De vooruitzichten blijven slecht, zeer restrictief beleid voor hypotheken, nauwelijks kopers. </li></ul><ul><li>Geen doorstroming huurmarkt, in handen van woningbouwcorporaties. </li></ul><ul><li>Financiële problemen woningbouwcorporaties zet rem op nieuwbouw. </li></ul><ul><li>Hypotheekrente aftrek blijft ter discussie staan. </li></ul><ul><ul><ul><li>Actuele situatie op de woningmarkt (1) </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 4. 4. <ul><li>De focus voor oplossingen ligt op koopwoningenmarkt en woningbouwcorporaties. </li></ul><ul><li>Bouwondernemingen, projectontwikkelaars, makelaars en notarissen willen dat politiek hierbij helpt. </li></ul><ul><li>Bezuinigingsoperaties van overheid geven nauwelijks ruimte deze markt te faciliteren (De verlaging overdrachtsbelasting voor 1 jaar, verlaging grens NHG) </li></ul><ul><li>Banken en verzekeraars hanteren hogere opslagen hypotheekrente </li></ul><ul><li>Onzekerheid bij consumenten houdt aan. </li></ul><ul><li>Vrije sector huurwoningenmarkt als belangrijke partij blijft volledig buiten beeld. </li></ul>Actuele situatie op de woningmarkt (2) 25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 5. 5. Woningvoorraad (1) <ul><li>Een deel van de sociale woningvoorraad wordt bewoond door huishoudens voor wie de woningen niet bestemd zijn; vaak omdat er geen andere woning beschikbaar is die past bij de sociaal-economische situatie van de bewoner(s). </li></ul><ul><li>Op dit moment blijft de gewenste doorstroming beperkt, doordat er op de woningmarkt te weinig woningen beschikbaar zijn voor huishoudens met een inkomen boven modaal (middeninkomens). </li></ul><ul><li>Bron: Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020 </li></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 6. 6. Woningvoorraad (2) <ul><li>Er zijn te weinig huurwoningen die voldoen aan de eisen voor de doelgroep &quot;boven modaal&quot;. </li></ul><ul><li>Voor een niet onbelangrijk deel van hen was kopen een laatst </li></ul><ul><li>overgebleven optie, mede door wachtlijsten bij corporaties en aangetrokken door lage woonlasten bij de start. </li></ul><ul><li>Er is een groeiende vraag naar de combinatie van wonen en werken (werken aan huis door ZZP ’ers, kunstenaars enzovoorts) . Bovendien is uit onderzoek (o.m. ABF) gebleken dit een goede impuls is voor de waarde(ring) van een wijk/buurt (broedplaatsen). </li></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 7. 7. Trends: lichte groei bevolking, toename aantal eenpersoonshuishoudens <ul><li>Aantal eenpersoons huishoudens groeit explosief </li></ul>Bron CBS: cijfers in miljoenen 25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 8. 8. Vrije sector huurwoningen <ul><li>De particuliere huur-sector is te klein of ontbreekt. </li></ul><ul><li>Onder de huidige marktcondities loont het niet om een woning te kopen als de verwachting is dat er ongeveer vijf jaar in gewoond wordt. </li></ul><ul><li>De kosten worden er door de beperkte waardestijging niet uitgehaald. Ook niet als de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting wordt meegerekend. </li></ul><ul><li>In dat geval zou huren interessanter zijn. Echter het aanbod van middel- dure tot dure huur is beperkt. </li></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 9. 9. Starters (1) <ul><li>Woningen voor starters is een groot maatschappelijk vraagstuk. </li></ul><ul><li>Dat geldt ook voor her-starters (na scheiding). </li></ul><ul><li>Vrijwel altijd wordt gesproken over koopwoningen, zelden over </li></ul><ul><li>huurwoningen. </li></ul><ul><li>Starters willen vaak huren en niet kopen. (flexibeliteit, gemak, betaalbaarheid) </li></ul><ul><li>Waarom het thema starters? </li></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 10. 10. Starters (2) 25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 11. 11. Starters (3) <ul><li>Essentieel: Flexibiliteit in wonen, werken, leven </li></ul><ul><li>Kiezen voor starters en her-starters betekent: </li></ul><ul><li>Betaalbaar en uitstekende kwaliteit. </li></ul><ul><li>Geen goedkope uitgeklede woning! </li></ul><ul><li>Perceptie koopwoning evenaren. </li></ul><ul><li>GEEN wachtlijsten. </li></ul><ul><li>Harmonie wonen, werken en leven. </li></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed Leven Werken Wonen
 12. 12. St arters (4) Huurprijzen 25 oktober 2011 Themadag Vastgoed Huurprijzen Huren Woningbouw Corporaties Huren Syntrus Achmea € 650 € 1000 € 250
 13. 13. Starters (5) Kwaliteits Rendement Flexibele Oplossingen Duurzame Oplossingen Woningen Syntrus Achmea Vastgoed Uitgangspunten 25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 14. 14. Starters (6) Uitgangspunten 25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 15. 15. Workshop <ul><ul><ul><li>4 Moodboards </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complex en Gebouw </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Woning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Services </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed
 16. 16. Waarde <ul><li>Pensioenfondsen </li></ul><ul><ul><ul><li>Kwalitatief duurzaam rendement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verschuiving van indirect naar direct rendement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijdrage aan maatschappelijk vraagstuk (reputatie versterkend) </li></ul></ul></ul><ul><li>Huurders </li></ul><ul><li>Kwaliteit en betaalbaar met het gevoel dat het van jou is </li></ul><ul><li>Intelligente, flexibele woonoplossingen aan te passen aan de leefsituatie </li></ul><ul><li>E en natuurlijke architectuur en omgeving ingericht op wonen, werken en leven. </li></ul><ul><li>Politiek en Maatschappij </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Andere, nieuwe weg om woningmarkt weer in beweging te krijgen. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuw opties voor starters en herstarters </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kwalitaitef hoogwaardige woonomgeving met impulsen voor een sociale cohesie </li></ul></ul></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Themadag Vastgoed

×