Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hypotheken nu en in de toekomst

1,849 views

Published on

Presentatie 'Hypotheken, nu en in de toekomst' door Hugo Ouwehand van Syntrus Achmea Vastgoed. Themabijeenkomst 25 oktober 2011.

Meer info: http://www.wikistedia.nl

Samenvatting: Strengere wet- en regelgeving en de financiële-economische crisis leiden ertoe dat banken minder risicovolle hypotheken tegen hogere marges verstrekken. De markt voor hypotheken is structureel aan het veranderen. Beleggen in hypotheken wordt hierdoor nóg interessanter. Met enkele heldere rekenvoorbeelden en daarop gebaseerde prikkelende stellingen wordt uitgelegd dat het echt zo is: laag risico en hoog rendement.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hypotheken nu en in de toekomst

 1. 1. Hypotheken Nu en in de toekomst Hugo Ouwehand, Director Hypotheken / Fondsmanager
 2. 2. Agenda <ul><ul><ul><li>Uit gangssituatie: het heden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actuele thema´s: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Basel III, wet- en regelgeving en duurzaamheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Woninghypotheken: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de markt en een vooruitblik op 2014 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zakelijke hypotheken: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de markt en een vooruitblik op 2014 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een korte blik naar 2030 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waarom hypotheken voor pensioenfondsen? </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 3. 3. Hypotheken, de uitgangssituatie in 2011 <ul><ul><ul><li>2 hypotheekfondsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Directe belegging in Nederlandse hypotheken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>€ 1,9 miljard in Particuliere Hypothekenfonds en </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>€ 2,2 miljard in Zakelijke Hypothekenfonds </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ieder met historisch hoog rendement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eigen verstrekkingsapparaat </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 4. 4. Actuele thema´s 25 oktober 2011 Pagina
 5. 5. Actuele thema´s: Basel III 25 oktober 2011 Pagina
 6. 6. Actuele thema´s: Basel III <ul><ul><ul><li>Door de Bank of International Settlements (BIS) vastgelegde kapitaaleisen die moeten voorkomen dat banken teveel risico´s nemen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestaande regels bleken bij huidige crisis onvoldoende </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aangescherpte kapitaaleisen => Basel III </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extra en zware restricties op bancaire vastgoedfinanciering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimale reserves t.o.v. Tier I (Core) financieringen 2 => 7 % ! </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 7. 7. Actuele thema´s: Basel III <ul><ul><ul><li>Wordt gefaseerd ingevoerd tussen 2013 en 2018 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grote gevolgen voor de kapitaalintensieve vastgoedmarkt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe regels verminderen de toekomstige beschikbaarheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>van bancaire financiering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blijvend relatief hogere financieringkosten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liquiditeit wordt door Basel III duurder, schaarser en voorwaardelijker </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 8. 8. Actuele thema´s: Basel III <ul><ul><ul><li>Rekenvoorbeeld: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banken dienen a.g.v. Basel III in een aantal stappen (tot 2018) 5% meer kapitaal aan te houden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij een gewenst rendement op dit kapitaal van (stel) 8% en </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wanneer deze rendementseis volledig wordt doorberekend aan de klant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>betekent dat een opslag van 40 basispunten op de door de klant te betalen rente (5 x 8% = 40) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NB Basel III heeft geen impact voor pensioenfondsen: hogere renteopslagen betekenen dus extra rendement! </li></ul></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 9. 9. Actuele thema´s: wet- en regelgeving 25 oktober 2011 Pagina
 10. 10. Actuele thema´s: wet- en regelgeving <ul><li>Wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen voor minder aanbod van bancaire financiering </li></ul><ul><li>Dit geldt zowel voor het aanbod van woninghypotheken als ook voor zakelijke hypotheken </li></ul><ul><li>Voor de woninghypotheken veroorzaakt door recente overheidsmaatregelen (herziene Gedragscode Hypothecaire Financieringen) en tevens door de invoering van Basel III </li></ul><ul><li>en voor de zakelijke hypotheken hoofdzakelijk door Basel III </li></ul>25 oktober 2011 Pagina
 11. 11. Actuele thema´s: wet- en regelgeving <ul><li>Gedragscode Hypothecaire Financieringen vóór 1 augustus 2011 </li></ul><ul><li>Loan to value : geen grenzen (in de praktijk maximaal </li></ul><ul><li>125% executiewaarde) </li></ul><ul><li>Loan to income : meer financieren mits onderbouwd </li></ul><ul><li>Aflosvrij : geen bovengrens </li></ul>25 oktober 2011 Pagina
 12. 12. Actuele thema´s: wet- en regelgeving <ul><li>Gedragscode Hypothecaire Financieringen na 1 augustus 2011 </li></ul><ul><li>Loan to value : maximaal 106% marktwaarde bij aankoop en 104% bij oversluiten </li></ul><ul><li>Loan to income : zeer beperkt afwijken van inkomensnorm </li></ul><ul><li>Aflosvrij : maximaal 50% van de marktwaarde </li></ul><ul><li>NB 125% EW is circa 110% marktwaarde </li></ul>25 oktober 2011 Pagina
 13. 13. Actuele thema´s: wet- en regelgeving <ul><li>Is er alternatief aanbod om het tekort aan bancaire financiering op te vangen? Ja, door: </li></ul><ul><li>- Herintredende buitenlandse partijen </li></ul><ul><li>- Duitse Pfandbriefbanken </li></ul><ul><li>- Business-to-business, uitgeven van obligaties </li></ul><ul><li>- Institutionele beleggers </li></ul>25 oktober 2011 Pagina
 14. 14. Actuele thema´s: duurzaamheid 25 oktober 2011 Pagina
 15. 15. Actuele thema´s: duurzaamheid <ul><li>Duurzaamheid betekent o.a.: </li></ul><ul><li>Maatschappelijk verantwoord ondernemen </li></ul><ul><li>Risicobeheersing </li></ul><ul><li>Toegevoegde waarde </li></ul><ul><li>Imago </li></ul><ul><li>Niet duurzaam vastgoed niet meer financieren? </li></ul>25 oktober 2011 Pagina
 16. 16. <ul><li>2014 </li></ul>25 oktober 2011 Pagina
 17. 17. Particuliere Hypotheken; vooruitblik 2014 <ul><ul><li>Hypotheekproductie van € 124 miljard in 2006 naar € 65 miljard in 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Toenemende regeldruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Toenemende consumentenbescherming tegen overkreditering </li></ul></ul><ul><ul><li>Basel III: verminderde beschikbaarheid van bancaire financiering </li></ul></ul><ul><ul><li>NHG grens weer naar oorspronkelijke € 265.000? </li></ul></ul><ul><ul><li>Focus woninghypotheekfinanciers op nieuwe hypotheken of de oversluitmarkt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Banken verliezen marktaandeel aan verzekeraars </li></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 18. 18. Particuliere Hypotheken, vooruitblik 2014 <ul><ul><li>De afloop van de huidige ontwikkelingen in Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>en de gevolgen daarvan voor de economie en het consumenten-vertrouwen (durft men een woning te kopen voordat de oude verkocht is?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Overwaarde eigen woning wordt benut </li></ul></ul><ul><ul><li>Toenemende bestedingsdoelen: aanvulling pensioen, zorg, financiële hulp aan kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename ZZP´ers en arbeidscontracten met korte looptijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Impact Europese arbeidsmobiliteit op vormgeving hypotheekproduct en voorwaarden </li></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 19. 19. Zakelijke Hypotheken, vooruitblik 2014 <ul><ul><li>Ook op de markt voor Zakelijke Hypotheken is als gevolg van de crisis het leningvolume fors gedaald </li></ul></ul><ul><ul><li>Omzet 5 grootste (bancaire) vastgoedfinanciers daalde van </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 20,3 miljard in 2007 naar € 12,7 miljard in 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Focus op het financieren van woningen en winkels </li></ul></ul><ul><ul><li>Focus van banken is gericht op optimaliseren van bestaande portefeuille en versterken van de eigen balans en liquiditeit </li></ul></ul><ul><ul><li>Focus op veilige financieringen: geen projectontwikkeling, lage bevoorschotting </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoge vergoeding voor risico, focus op kwaliteit </li></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 20. 20. Zakelijke Hypotheken, vooruitblik 2014 <ul><ul><ul><li>In Europa: € 900 miljard (herfinanciering) in periode 2012 – 2014 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In Nederland: € 30 miljard (herfinanciering) in periode 2012 – 2014 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(= 50% van de totale schuld) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wie vult “funding gap”? </li></ul></ul><ul><ul><li>De markt verwacht hier de komende jaren een groeiende rol van institutionele beleggers </li></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 21. 21. Performance Hypotheekfondsen; totaalrendement 25 oktober 2011 Pagina 19
 22. 22. Performance Hypotheekfondsen; totaalrendement cumulatief 25 oktober 2011 Pagina 20
 23. 23. <ul><li>2030 </li></ul>25 oktober 2011 Pagina
 24. 24. Hypotheken, visie 2030 <ul><ul><li>Alleen nog verkoop van modulair opgebouwde producten (i.p.v. de huidige circa 200 verschillende soorten hypotheken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hierdoor meer transparantie voor de consument </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet het product maar de dienstverlening maakt het verschil </li></ul></ul><ul><ul><li>Hypotheekverstrekking nog via traditionele distributiekanalen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzaamheid is ‘hygiëne factor’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Globalisering </li></ul></ul>25 oktober 2011 Pagina
 25. 25. Waarom hypotheken voor pensioenfondsen? <ul><li>Stabiele kasstromen </li></ul><ul><li>Hoog direct rendement </li></ul><ul><li>Beperkte risico’s </li></ul><ul><li>Diversificatie, toevoeging vastrentende waarden portefeuille </li></ul><ul><li>KWALITEIT is een zekerheid </li></ul>25 oktober 2011 Pagina

×