Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat is de deeleconomie?

704 views

Published on

Een korte introductie in de deeleconomie. Wat is de deeleconomie? Wat zijn voorbeelden? Wat gebeurt er?

De deeleconomie wordt ook wel sharing economy, collaborative consumption en p2p (peer-to-peer) economie genoemd.

Kijk voor meer informatie over de deelecomie op de website van Share NL http://sharenl.nl/wat-is-de-deeleconomie/

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat is de deeleconomie?

  1. 1. Wat is de deeleconomie?
  2. 2. Consumptie verschuift van bezit naar toegang
  3. 3. We consumeren steeds meer van elkaar
  4. 4. Met steeds minder tussenkomst
  5. 5. Onderling consumeren is goedkoper en persoonlijker
  6. 6. Gaat de deeleconomie wel om delen?
  7. 7. Hoe weet je of je iemand kunt vertrouwen?

×