SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
‫הייטק‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫והכלים‬ ‫הטריקים‬
‫היי‬ ‫שחברות‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
-
‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המועמדים‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שלהן‬ ‫ובידע‬ ‫בכלים‬ ‫משתמשות‬ ‫טק‬
‫באמצעות‬ ‫הנתונים‬ ‫כריית‬ ‫את‬ ‫מנצלת‬ ‫שלא‬ ‫הזו‬ ‫בקבוצה‬ ‫אחת‬ ‫חברה‬ ‫למצוא‬ ‫מזעזע‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ .‫בשורותיהן‬ ‫לתפקידים‬
‫שיש‬ ‫היחידה‬ ‫הגישה‬ ‫אינו‬ ‫הפשוט‬ ‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫מאגר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫וכדומה‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫סינון‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬
‫היי‬ ‫של‬ ‫בשילוב‬ ‫משתמשים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ .‫דופן‬ ‫יוצאי‬ ‫כישרונות‬ ‫למציאת‬ ‫אלו‬ ‫לחברות‬
-
‫מסורתית‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫ובדיקה‬ ‫טק‬
‫לצרכיהם‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המועמדים‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫כדי‬. ‫להייטק‬ ‫הסבה‬
‫א‬ ‫למישהו‬ ‫שלם‬
‫הסינון‬ ‫את‬ ‫שיבצע‬ ‫חר‬
‫כישרונות‬ ‫מחפשות‬ ‫הן‬ ‫כאשר‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫גיוס‬ ‫יעדי‬ ‫למצות‬ ‫כדי‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫במאגרי‬ ‫משתמשות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬
‫דרך‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ .‫יזום‬ ‫באופן‬ LinkedIn, Monster.com ‫לחיפוש‬ ‫ניתנים‬ ‫גופים‬ ‫מספקים‬ ‫אלו‬ ‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ,‫דומה‬ ‫או‬
‫פוע‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ .‫תשלום‬ ‫תמורת‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬
‫משלהן‬ ‫נתונים‬ ‫מסד‬ ‫מתחזקות‬ ‫שאינן‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫חנויות‬ ‫עבור‬ ‫היטב‬ ‫לת‬
‫חברות‬ ;‫ראשוניים‬ ‫ממצאים‬ ‫עבור‬ ‫רק‬ ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫כלי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫שלישי‬ ‫מצד‬ ‫מוכנים‬ ‫דוחות‬ ‫לקבל‬ ‫יעיל‬ ‫שיותר‬ ‫מרגישות‬ ‫או‬
‫יותר‬ ‫מדוקדקת‬ ‫לבדיקה‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫משלהן‬ ‫פנימי‬ ‫שני‬ ‫קו‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫צריכות‬ ‫עדיין‬.
‫ה‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬
‫אופנתית‬ ‫יא‬
‫סטארט‬ ‫במיוחד‬ ,‫אלו‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬
-
‫היפר‬ ‫במצב‬ ‫שנמצאות‬ ‫ואלו‬ ‫אפים‬
-
‫כלי‬ ,‫הצעיר‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫שרוצות‬ ,‫צמיחה‬
‫באופן‬ ‫להתחבר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫מינוף‬ ‫באמצעות‬ .‫לאופנה‬ ‫נכנסו‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫גיוס‬
‫של‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לבדוק‬ ‫מסוגל‬ ‫להיות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫אישי‬
‫הן‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫לבחור‬ ‫יכולות‬ ‫חברות‬ ,‫המתחבר‬ ‫המועמד‬
‫עלולות‬ ‫הללו‬ ‫מהשיטות‬ ‫שחלק‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫הסיכון‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ידיים‬ ‫החליפה‬ ‫שהאפליקציה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫לדבר‬ ‫רוצות‬
‫מוכיחה‬ ‫חברה‬ ‫איך‬ ,‫לדוגמה‬ .‫עובדים‬ ‫גיוס‬ ‫לצורך‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫עליהם‬ ‫מסתמכים‬ ‫אם‬ ‫הפדרליים‬ ‫העבודה‬ ‫בחוקי‬ ‫להיתקל‬
‫בדרישות‬ ‫עמדה‬ ‫שהיא‬
‫הפייסבוק‬ ‫דפי‬ ‫דרך‬ ‫אישיות‬ ‫מוזרויות‬ ‫על‬ ‫אנשים‬ ‫בוחרת‬ ‫כשרק‬ ‫תעסוקה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬
‫חוקית‬ ‫בצורה‬ ‫מים‬ ‫מחזיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ?‫שלה‬.
‫חשובים‬ ‫עדיין‬ ‫המסורתיים‬ ‫הערכים‬
‫לוקחת‬ ‫שהחברה‬ ‫הכישורים‬ ‫למערך‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫נכנס‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫בודקת‬ ‫מאייר‬ ‫מריסה‬ ,‫יאהו‬ ‫מנכ"לית‬
‫מנכ"ל‬ .‫עצמה‬ ‫על‬
‫כדי‬ ‫עובדים‬ ‫סגירת‬ ‫תוך‬ ‫חדשים‬ ‫עובדים‬ ‫עם‬ ‫בחוץ‬ ‫לטיולים‬ ‫לצאת‬ ‫אוהב‬ ,‫צוקרברג‬ ‫מארק‬ ,‫פייסבוק‬
‫יש‬ ‫עדיין‬ :‫זהה‬ ‫הנושא‬ ‫אבל‬ ,‫שונות‬ ‫בשיטות‬ ‫בוחרים‬ ‫אחרים‬ .‫איתם‬ ‫אישי‬ ‫בדיון‬ ‫שלו‬ ‫האישי‬ ‫החברה‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫לחלוק‬
‫קריטי‬ ‫היא‬ ‫תרבות‬ ‫התאמת‬ .‫יתאים‬ ‫חדש‬ ‫שמישהו‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫חיבור‬ ‫או‬ ‫אישי‬ ‫במגע‬ ‫צורך‬
‫היי‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫ת‬
-
;‫טק‬
‫של‬ ‫הגורם‬ ‫אז‬ .‫הצוות‬ ‫של‬ ‫הפרודוקטיביות‬ ‫את‬ ‫משבשים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫הבובה‬ ‫למגפת‬ ‫מתחת‬ ‫נחשבים‬ ‫מתאימים‬ ‫לא‬ ‫עובדים‬
‫הגיוס‬ ‫לפני‬ ‫האחרון‬ ‫כמסנן‬ ‫מגיע‬ ‫הוא‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫אבל‬ ,‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫עדיין‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬.
‫מועמדים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫מערכות‬
‫בס‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫סינון‬ ‫למערכת‬ ‫בניגוד‬
‫של‬ ‫עקרונות‬ ‫לוקחת‬ ‫למועמדים‬ ‫מתקדמת‬ ‫מעקב‬ ‫תוכנת‬ ,‫זהה‬ ‫לשם‬ ‫העונה‬ ‫יסית‬
‫לכלול‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫למנהלי‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ .‫עובדים‬ ‫גיוס‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫תוכנת‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫ומיישמת‬ ‫לקוחות‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬
‫י‬ ‫זה‬ .‫באזז‬ ‫מילות‬ ‫של‬ ‫מראש‬ ‫קבוע‬ ‫וסימון‬ ‫סרוקים‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫רק‬ ‫מאשר‬ ‫לבדיקה‬ ‫מועמד‬ ‫לקובץ‬ ‫מידע‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬
‫וצר‬
‫ומחקר‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫גיוס‬ ‫למנהל‬ ‫מראה‬ ,‫נשלף‬ ‫שכאשר‬ ,‫הוליסטי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫קובץ‬
‫היי‬ ‫בחברות‬ ‫גם‬ ‫נפוצה‬ ‫הופכת‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מערכת‬ .‫עצמאי‬
-
‫וקטנות‬ ‫גדולות‬ ‫טק‬ .

More Related Content

Similar to הטריקים והכלים של גיוס הייטק

דף הנחיות לינקדאין
דף הנחיות לינקדאיןדף הנחיות לינקדאין
דף הנחיות לינקדאיןSivan Cohen
 
האם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידעהאם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידעLeadersNet.co.il
 
דף הנחיות לינקדאין סמנכלי
דף הנחיות לינקדאין סמנכלידף הנחיות לינקדאין סמנכלי
דף הנחיות לינקדאין סמנכליVPHR
 
אלעד מערכות_08-09
אלעד מערכות_08-09אלעד מערכות_08-09
אלעד מערכות_08-09Vigen Shahbazian
 
במקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמס
במקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמסבמקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמס
במקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמסmushu
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםDavidDudiInbar
 
Socialmedrecruit
SocialmedrecruitSocialmedrecruit
SocialmedrecruitNachum Katz
 
ClearMash - ניהול ידע למוקדי שירות
ClearMash - ניהול ידע למוקדי שירותClearMash - ניהול ידע למוקדי שירות
ClearMash - ניהול ידע למוקדי שירותItai Kafri
 
Ms ngo it day
Ms ngo it dayMs ngo it day
Ms ngo it daymushu
 
זה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצחזה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצחNeomi Farkas
 
444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020Inbalraanan
 
Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110mushu
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע   למה זה כל כך קשהניהול ידע   למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשהLeadersNet.co.il
 
מיתוג עצמי ברשתות חברתיות
מיתוג עצמי ברשתות חברתיותמיתוג עצמי ברשתות חברתיות
מיתוג עצמי ברשתות חברתיותEyal Daniel
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Morit Rozen
 
מדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציע
מדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציעמדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציע
מדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציעMuhammad Waqas
 

Similar to הטריקים והכלים של גיוס הייטק (19)

דף הנחיות לינקדאין
דף הנחיות לינקדאיןדף הנחיות לינקדאין
דף הנחיות לינקדאין
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
 
האם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידעהאם הארגון מנהל ידע
האם הארגון מנהל ידע
 
דף הנחיות לינקדאין סמנכלי
דף הנחיות לינקדאין סמנכלידף הנחיות לינקדאין סמנכלי
דף הנחיות לינקדאין סמנכלי
 
אלעד מערכות_08-09
אלעד מערכות_08-09אלעד מערכות_08-09
אלעד מערכות_08-09
 
במקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמס
במקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמסבמקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמס
במקום מיליון פתקיות צהובות,חן אברהמס
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
 
Socialmedrecruit
SocialmedrecruitSocialmedrecruit
Socialmedrecruit
 
ClearMash - ניהול ידע למוקדי שירות
ClearMash - ניהול ידע למוקדי שירותClearMash - ניהול ידע למוקדי שירות
ClearMash - ניהול ידע למוקדי שירות
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
Ms ngo it day
Ms ngo it dayMs ngo it day
Ms ngo it day
 
זה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצחזה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצח
 
444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020
 
Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110Knowledge Management Course Sheatufim 270110
Knowledge Management Course Sheatufim 270110
 
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
ניהול ידע   למה זה כל כך קשהניהול ידע   למה זה כל כך קשה
ניהול ידע למה זה כל כך קשה
 
מיתוג עצמי ברשתות חברתיות
מיתוג עצמי ברשתות חברתיותמיתוג עצמי ברשתות חברתיות
מיתוג עצמי ברשתות חברתיות
 
ROI SM
ROI SMROI SM
ROI SM
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012
 
מדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציע
מדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציעמדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציע
מדעי הנתונים והיתרונות שהוא מציע
 

More from Muhammad Waqas

Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdfGetting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdfMuhammad Waqas
 
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdfGenerational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdfMuhammad Waqas
 
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdfSurgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdfMuhammad Waqas
 
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdfDrake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdfMuhammad Waqas
 
How to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdfHow to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdfMuhammad Waqas
 
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdfReasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdfMuhammad Waqas
 
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdfHow Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdfMuhammad Waqas
 
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdfTypes of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdfMuhammad Waqas
 
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdfWhat Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdfMuhammad Waqas
 
Investing in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdfInvesting in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdfMuhammad Waqas
 
Transition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdfTransition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdfMuhammad Waqas
 
Build a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdfBuild a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdfMuhammad Waqas
 
The Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdfThe Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdfMuhammad Waqas
 
Electricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdfElectricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdfMuhammad Waqas
 
Electrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdfElectrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdfMuhammad Waqas
 
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdfTop Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdfMuhammad Waqas
 
Stock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdfStock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdfMuhammad Waqas
 
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdfHow to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdfMuhammad Waqas
 

More from Muhammad Waqas (20)

Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdfGetting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
Getting to Know Hyperbaric Oxygen Chamber Treatments.pdf
 
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdfGenerational Curses and Deliverance Ministry.pdf
Generational Curses and Deliverance Ministry.pdf
 
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdfSurgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
Surgical Technology Studying to Become a Surgical Tech.pdf
 
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdfDrake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
Drake Calvin Harris and Dua Lipa in line for the years biggest singles.pdf
 
First Date.pdf
First Date.pdfFirst Date.pdf
First Date.pdf
 
How to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdfHow to Handle a Flirting Woman.pdf
How to Handle a Flirting Woman.pdf
 
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdfReasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
Reasons Why You Should Hire a Private Detective.pdf
 
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdfHow Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
How Much Does It Cost To Invest In The Stock Market.pdf
 
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdfTypes of Mutual Funds Equity Funds.pdf
Types of Mutual Funds Equity Funds.pdf
 
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdfWhat Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
What Does It Mean To Invest In The Stock Market.pdf
 
Investing in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdfInvesting in the Stock Market.pdf
Investing in the Stock Market.pdf
 
Transition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdfTransition to Critical Chain Multi.pdf
Transition to Critical Chain Multi.pdf
 
Build a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdfBuild a Community Driven Local Online News Website.pdf
Build a Community Driven Local Online News Website.pdf
 
The Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdfThe Benefits of Alternative News Sites.pdf
The Benefits of Alternative News Sites.pdf
 
Electricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdfElectricity Innovations.pdf
Electricity Innovations.pdf
 
Electrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdfElectrical Safety for Kids.pdf
Electrical Safety for Kids.pdf
 
Broadband.pdf
Broadband.pdfBroadband.pdf
Broadband.pdf
 
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdfTop Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
Top Reasons to Choose the Right Electricity Companies.pdf
 
Stock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdfStock Market Basics For Beginners.pdf
Stock Market Basics For Beginners.pdf
 
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdfHow to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
How to Make Money Investing in Stocks in Any Market.pdf
 

הטריקים והכלים של גיוס הייטק

  • 1. ‫הייטק‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫והכלים‬ ‫הטריקים‬ ‫היי‬ ‫שחברות‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ - ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המועמדים‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שלהן‬ ‫ובידע‬ ‫בכלים‬ ‫משתמשות‬ ‫טק‬ ‫באמצעות‬ ‫הנתונים‬ ‫כריית‬ ‫את‬ ‫מנצלת‬ ‫שלא‬ ‫הזו‬ ‫בקבוצה‬ ‫אחת‬ ‫חברה‬ ‫למצוא‬ ‫מזעזע‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ .‫בשורותיהן‬ ‫לתפקידים‬ ‫שיש‬ ‫היחידה‬ ‫הגישה‬ ‫אינו‬ ‫הפשוט‬ ‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫מאגר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫וכדומה‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫סינון‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫היי‬ ‫של‬ ‫בשילוב‬ ‫משתמשים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ .‫דופן‬ ‫יוצאי‬ ‫כישרונות‬ ‫למציאת‬ ‫אלו‬ ‫לחברות‬ - ‫מסורתית‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫ובדיקה‬ ‫טק‬ ‫לצרכיהם‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המועמדים‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫כדי‬. ‫להייטק‬ ‫הסבה‬ ‫א‬ ‫למישהו‬ ‫שלם‬ ‫הסינון‬ ‫את‬ ‫שיבצע‬ ‫חר‬ ‫כישרונות‬ ‫מחפשות‬ ‫הן‬ ‫כאשר‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫גיוס‬ ‫יעדי‬ ‫למצות‬ ‫כדי‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫במאגרי‬ ‫משתמשות‬ ‫רבות‬ ‫חברות‬ ‫דרך‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ .‫יזום‬ ‫באופן‬ LinkedIn, Monster.com ‫לחיפוש‬ ‫ניתנים‬ ‫גופים‬ ‫מספקים‬ ‫אלו‬ ‫שלישיים‬ ‫צדדים‬ ,‫דומה‬ ‫או‬ ‫פוע‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ .‫תשלום‬ ‫תמורת‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫משלהן‬ ‫נתונים‬ ‫מסד‬ ‫מתחזקות‬ ‫שאינן‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫חנויות‬ ‫עבור‬ ‫היטב‬ ‫לת‬ ‫חברות‬ ;‫ראשוניים‬ ‫ממצאים‬ ‫עבור‬ ‫רק‬ ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫כלי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫שלישי‬ ‫מצד‬ ‫מוכנים‬ ‫דוחות‬ ‫לקבל‬ ‫יעיל‬ ‫שיותר‬ ‫מרגישות‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫מדוקדקת‬ ‫לבדיקה‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫משלהן‬ ‫פנימי‬ ‫שני‬ ‫קו‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫צריכות‬ ‫עדיין‬. ‫ה‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫אופנתית‬ ‫יא‬ ‫סטארט‬ ‫במיוחד‬ ,‫אלו‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ - ‫היפר‬ ‫במצב‬ ‫שנמצאות‬ ‫ואלו‬ ‫אפים‬ - ‫כלי‬ ,‫הצעיר‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫שרוצות‬ ,‫צמיחה‬ ‫באופן‬ ‫להתחבר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫מינוף‬ ‫באמצעות‬ .‫לאופנה‬ ‫נכנסו‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לבדוק‬ ‫מסוגל‬ ‫להיות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫אישי‬ ‫הן‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫לבחור‬ ‫יכולות‬ ‫חברות‬ ,‫המתחבר‬ ‫המועמד‬ ‫עלולות‬ ‫הללו‬ ‫מהשיטות‬ ‫שחלק‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫הסיכון‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ידיים‬ ‫החליפה‬ ‫שהאפליקציה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫לדבר‬ ‫רוצות‬ ‫מוכיחה‬ ‫חברה‬ ‫איך‬ ,‫לדוגמה‬ .‫עובדים‬ ‫גיוס‬ ‫לצורך‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫עליהם‬ ‫מסתמכים‬ ‫אם‬ ‫הפדרליים‬ ‫העבודה‬ ‫בחוקי‬ ‫להיתקל‬ ‫בדרישות‬ ‫עמדה‬ ‫שהיא‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דפי‬ ‫דרך‬ ‫אישיות‬ ‫מוזרויות‬ ‫על‬ ‫אנשים‬ ‫בוחרת‬ ‫כשרק‬ ‫תעסוקה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫חוקית‬ ‫בצורה‬ ‫מים‬ ‫מחזיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ?‫שלה‬. ‫חשובים‬ ‫עדיין‬ ‫המסורתיים‬ ‫הערכים‬ ‫לוקחת‬ ‫שהחברה‬ ‫הכישורים‬ ‫למערך‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫נכנס‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫בודקת‬ ‫מאייר‬ ‫מריסה‬ ,‫יאהו‬ ‫מנכ"לית‬ ‫מנכ"ל‬ .‫עצמה‬ ‫על‬ ‫כדי‬ ‫עובדים‬ ‫סגירת‬ ‫תוך‬ ‫חדשים‬ ‫עובדים‬ ‫עם‬ ‫בחוץ‬ ‫לטיולים‬ ‫לצאת‬ ‫אוהב‬ ,‫צוקרברג‬ ‫מארק‬ ,‫פייסבוק‬ ‫יש‬ ‫עדיין‬ :‫זהה‬ ‫הנושא‬ ‫אבל‬ ,‫שונות‬ ‫בשיטות‬ ‫בוחרים‬ ‫אחרים‬ .‫איתם‬ ‫אישי‬ ‫בדיון‬ ‫שלו‬ ‫האישי‬ ‫החברה‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫לחלוק‬ ‫קריטי‬ ‫היא‬ ‫תרבות‬ ‫התאמת‬ .‫יתאים‬ ‫חדש‬ ‫שמישהו‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫חיבור‬ ‫או‬ ‫אישי‬ ‫במגע‬ ‫צורך‬ ‫היי‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫ת‬ - ;‫טק‬ ‫של‬ ‫הגורם‬ ‫אז‬ .‫הצוות‬ ‫של‬ ‫הפרודוקטיביות‬ ‫את‬ ‫משבשים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫הבובה‬ ‫למגפת‬ ‫מתחת‬ ‫נחשבים‬ ‫מתאימים‬ ‫לא‬ ‫עובדים‬ ‫הגיוס‬ ‫לפני‬ ‫האחרון‬ ‫כמסנן‬ ‫מגיע‬ ‫הוא‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫אבל‬ ,‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫עדיין‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬. ‫מועמדים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫מערכות‬ ‫בס‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫סינון‬ ‫למערכת‬ ‫בניגוד‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬ ‫לוקחת‬ ‫למועמדים‬ ‫מתקדמת‬ ‫מעקב‬ ‫תוכנת‬ ,‫זהה‬ ‫לשם‬ ‫העונה‬ ‫יסית‬ ‫לכלול‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫למנהלי‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ .‫עובדים‬ ‫גיוס‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫תוכנת‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫ומיישמת‬ ‫לקוחות‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫י‬ ‫זה‬ .‫באזז‬ ‫מילות‬ ‫של‬ ‫מראש‬ ‫קבוע‬ ‫וסימון‬ ‫סרוקים‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫רק‬ ‫מאשר‬ ‫לבדיקה‬ ‫מועמד‬ ‫לקובץ‬ ‫מידע‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫וצר‬ ‫ומחקר‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫תמונה‬ ‫גיוס‬ ‫למנהל‬ ‫מראה‬ ,‫נשלף‬ ‫שכאשר‬ ,‫הוליסטי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫קובץ‬ ‫היי‬ ‫בחברות‬ ‫גם‬ ‫נפוצה‬ ‫הופכת‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מערכת‬ .‫עצמאי‬ - ‫וקטנות‬ ‫גדולות‬ ‫טק‬ .