A Study Of Comparing The Use Of Augmented Reality And Physical Models In Chemistry Education

1,142 views

Published on

A Study Of Comparing The Use Of Augmented Reality And Physical Models In Chemistry Education

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Study Of Comparing The Use Of Augmented Reality And Physical Models In Chemistry Education

 1. 1. A study of comparing the use of augmented reality and physical models in chemistry education<br />Present : WichitChawaha<br />
 2. 2. Abstract<br />AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่แสดงออกมาในรูปแบบวัตถุเสมือนจริง 3 มิติ<br />ให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยวิธีสืบสวน (Investigate) ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับ AR<br />เนื้อหาที่ศึกษา คือ amino acids<br />Keywords: augmented reality, physical model, chemistry learning<br />
 3. 3. คำถามการวิจัย<br />1) ผู้เรียนทำการปฏิสัมพันธ์กับ AR และ แบบจำลอง ทางกายภาพ เมื่อเรียนรู้เรื่อง กรดอะมิโน อย่างไร?<br />2) ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุเสมือนจริง AR และแบบจำลองทางกายภาพ (Physical models) อย่างไร?<br />
 4. 4. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง<br />ข้อที่ 1) ธรรมชาติของ AR จะเคลื่อนไปพร้อมๆกับมนุษย์ ภาพวาดที่ไปพร้อมกับผู้เรียน คือ ปัจจัยสำคัญในการสอน [Gagne et al. 1992.] <br />ข้อที่ 2) AR คือ แนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ความรู้จากสภาพแวดล้อม ในการเรียนรู้ [Dede, 1995.] AR กลายเป็นทางเลือกสู่โลกของเคมี และ การยอมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ และการค้นพบความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง <br />ข้อที่ 3)AR ไม่เพียงแต่สร้างรูปแบบจำลองเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นตัวส่งโอกาสให้กับผู้ใช้โดยตรง [Shelton & Hedley, 2004] <br />เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบโดยร่างกายของผู้ใช้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "มือ" และการตอบสนองจากเครื่อง "sensorimotor"[Shelton and Hedley, 2004.] <br />
 5. 5. วิธีการ<br />การศึกษานี้ต้องการค้นหาคำตอบ ที่ว่า....<br /><ul><li>"การสร้างความรู้อย่างมีนัยของคน"(Merriam 1998)
 6. 6. อะไรคือ "โครงสร้างของปรากฏการณ์"(Lancy , 1993.)</li></ul>เครื่องมือ<br /><ul><li>การสัมภาษณ์ และ
 7. 7. การสังเกต</li></li></ul><li>วิธีการ<br />เกิดจากความร่วมมือกันของ....<br /><ul><li>HIT Lab (Human Interface Technology) ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington University) และ สถาบันวิจัย SCRIPPSที่ La Jolla
 8. 8. ภาพวัตถุเสมือน 3 มิติ ถูกสร้างจากโปรแกรม PMV และ ไลบรารี่ ARToolKit</li></ul>อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ<br />- เครื่องฉายโมเลกุล(PMV)<br /><ul><li>Laptop
 9. 9. Webcam
 10. 10. AR Makers
 11. 11. Physical models</li></li></ul><li>วิธีการ<br />การมีส่วนร่วม (participants)<br />เป็น... ผู้เรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน [หญิง 2 คน (A2 , A3) และ ชาย 2 คน (A1 , A4)] <br />ที่กำลังเรียนในชั้นเรียนเรื่อง "organic chemistry" ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน<br />มีขั้นตอน .....<br />1) ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์กับผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและประสบการณ์ในวิชาเคมี <br />2) ผู้ร่วมวิจัยมีคำถามในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง เขา/เธอ เรียนรู้เรื่องกรดอะมิโนทั้ง 5 ชนิด (Alanine, Valine, Leucine, Isoleucine, และ Methionine) เป็นเวลา 15 นาที ตามกิจกรรมการเรียนรู้ <br />3) เป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์หลังจากที่ เขา/เธอทำงานและได้ประเมินการประสิทธิภาพการเรียนรู้ และ <br />4) กิจกรรมขั้นสุดท้ายจะสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยจากกิจกรรมที่เรียนรู้และ ใช้ AR ในชั้นเรียน<br />
 12. 12. ผลการวิจัยและอภิปรายผล<br />4.1) การมีปฏิสัมพันธ์กับ AR และ Physical models<br />4.2) ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุเสมือน AR กับ physical models<br />4.3) AR เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็น (Visuallization) ในการศึกษาวิชาเคมี<br />
 13. 13. ความสำคัญของการศึกษา<br />เทคโนโลยีสามารถช่วยให้มนุษย์เรียนรู้เมื่อมันถูกออกแบบได้ดีสำหรับเนื้อหาสาระหลักและการแสดงออกด้วยตัวของมันเอง การศึกษาครั้งนี้ได้จัดเตรียมหลักฐานเริ่มต้นของการใช้ AR ในการศึกษาวิชาเคมี และกล่าวถึงความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งในการผสาน AR เข้ากับชั้นเรียนมันถูกคาดหวังว่าผลลัพธ์ของการศึกษานี้สามารถจัดเตรียมสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมของ AR นอกจากนี้ การศึกษานี้กลายเป็นโอกาสที่จะดูว่า AR เป็น เครื่องมือทางเลือกสำหรับกรอบแนวคิดในการเรียนรู้ได้อนาคต<br />

×