เรียนทุกท่านที่สนใจ Solution Wireless Link

844 views

Published on

เรียนทุกท่านที่สนใจ Solution Wireless Link

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
844
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรียนทุกท่านที่สนใจ Solution Wireless Link

  1. 1. เรียนทุกท่านทีสนใจ Solution Wireless Link ได้ร ับทราบ ่ ผูที่สนใจ โซลูชนไวร์เลสลิ้งค์ระยะไกล ที่มีเสถียรภาพสูง ในราคาขายส่ง เป็ นชุด complete set ที่ต้ งค่าเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้ท้ นที ้ ั่ ั ั ท่านสามารถสมัครเข้าโครงการหุนส่วนทางการค้า หรื อ partner network program ท่านจะได้รายได้จาก 2 ทางดังนี้ ้ 1. ทุกครั้งที่ท่านสังซื้อสิ นค้าท่านจะได้รับส่วนลดเป็ นค่า Incentive ตามโครงการหุนส่วนการค้า ในรู ปแบบต่างๆ เป็ นรายได้ทางแรก ้ ่ 2. ทางที่สอง เมื่อท่านจาหน่ายและทาการติดตั้งท่านได้ค่าบริ การจากการที่ท่านนาไปติดตั้งโดยคิดค่าติดตั้งต่อครั้ง ต่อชุดประมาณ 5000 -10000 บ. ตัวอย่ าง ถ้า 10 ชุดจะทารายได้จากค่าติดตั้งขั้นต่า 5000 x 10 = 50,000 บ. ถ้า 100 ชุดก็ทารายได้จากค่าติดตั้งขั้นต่า 5000 x 100 = 500,000 บ. ติดตัง ้ ั่ ื้ สงซอ/BUY (ได ้ค่า Installation) (ได ้ค่า Incentive) รายละเอียดของการสมัครเข้ าโครงการ เอกสารที่ตองมีได้แก่ 1.บัตรประจาตัวประชาชน เซ็นรับรองสาเนา ใช้สมัครโครงการ และ 2.เลขที่บญชี ธนาคารเพื่อรับค่า Incentive ้ ั ติดต่อทีมงานตามเบอร์โทร ทางทีมงานจะส่งใบสมัครให้ท่านทางอีเมล์ รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียดนี้ และ รายละเอียดสิ้นค้าได้ที่นี่ หรื อ ตามลิ้งค์ ลิงค์ ไปดูรายละเอียด ้ http://www.slideshare.net/wichets/solution-wireless-link รู ปแบบที่ 1 http://goo.gl/4EIbI รู ปแบบที่ 2 http://goo.gl/0Msph รู ปแบบที่ 3 http://goo.gl/6L70i หมายเหตุ - สิ นค้า solution wireless link สังซื้อเป็ น by order ่ - ทางทีมงานมีบริ การ หา ระยะความสูง วิเคราะห์ระยะในพื้นที่ภูมิปะเทศต่างๆ ผ่านดาวเทียม สาหรับลูกค้าผูที่ได้ซ้ือสิ นค้าเพื่อนาไปติดตั้ง ้ ติดต่ อ สั่งซือได้ ท่ ี Tel: 089 882 1501 http://www.facebook.com/e-professionals ้ Pg. 1 of 4
  2. 2. รูปแบบที่ 1 - http://goo.gl/4EIbI ติดต่ อ สั่งซือได้ ท่ ี Tel: 089 882 1501 http://www.facebook.com/e-professionals ้ Pg. 2 of 4
  3. 3. รูปแบบที่ 2 - http://goo.gl/0Msph ติดต่ อ สั่งซือได้ ท่ ี Tel: 089 882 1501 http://www.facebook.com/e-professionals ้ Pg. 3 of 4
  4. 4. รูปแบบที่ 3 - http://goo.gl/6L70i ติดต่ อ สั่งซือได้ ท่ ี Tel: 089 882 1501 http://www.facebook.com/e-professionals ้ Pg. 4 of 4

×