Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peperiksaan Pertengahan tahun abm 2015 skema jawapan

Skema jawapan

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Peperiksaan Pertengahan tahun abm 2015 skema jawapan

  1. 1. AMALANBAHASAMELAYU2-PEPERIKSAANPERTENGAHANTAHUN2015 1 A) Isikan jawapan yang betul. (10 markah) 1. Warnakan lencana sekolah di bawah dengan warna yang tepat. 2. Nama sekolah saya ialah ____________________________________________________ 3. Nama Pengetua Sekolah saya ialah Encik _______________________________________ 4. Nama Penolong Kanan Petang ialah Encik ______________________________________ B) Namakan Alatan Tangan untuk kerja penyenggaraan kereta. (10 markah) Skru Bolt dan nat Sepana hujung terbuka Sepana boleh laras Pemutar skru Philips Jek Kekunci Allen Pemutar skru rata Playar muncung tirus Playar gabung 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. Sepana hujung terbuka Pemutar skru Philips Playar muncung tirus Playar gabung Pemutar skru rata Sepana boleh laras Jek Kekunci Allen Bolt dan nat Skru SMK YUK KWAN / SMJK YUK KWAN Gan Seik Chuan Chew Heng Wan
  2. 2. AMALANBAHASAMELAYU2-PEPERIKSAANPERTENGAHANTAHUN2015 2 C) Namakan rumah – rumah di bawah. (5 markah) Rumah bagan Rumah minangkabau Rumah melaka Rumah banglo kondominium 1. 4. 2. 5. 3. D) Isikan ruang yang terdapat di dalam sebuah rumah. (8 markah) 1. Ruang Tamu 3. Bilik mandi 2. Dapur 4. Bilik Tidur Rumah minangkabau Rumah banglo Rumah melaka Kondominium Rumah bagan
  3. 3. AMALANBAHASAMELAYU2-PEPERIKSAANPERTENGAHANTAHUN2015 3 E) Lengkapkan carta alir keluarga asas di bawah. (8 markah) F) Berdasarkan gambar yang di beri, cari dan warnakan nama alatan tangan perkebunan. (5 markah) B S E K A T E U R K K A C D D S A N G T Y D S U D I P T A N G A N L M L F O N L N E L H K C Y R N H Y H R Y T J A W Y G T W T G W L H N Y Q K L Y L A Y H F G J H E H G H J G K T K R X S K R K I R P R U Y P K N V O F V M D L A M L H D P D D G 1. IbuBapa Anak Sulung 2. Anak ke dua / 2 3. Anak ke tiga / 3 4. Anak bongsu
  4. 4. AMALANBAHASAMELAYU2-PEPERIKSAANPERTENGAHANTAHUN2015 4 G)Bulatkan jawapan yang tepat. (10 markah) 1. Kuala Lumpur dibuka pada tahun ( 1995 , 1850 ) oleh ( Yap Ah Loy , Yong Ci Chong ). 2. ( Seremban , Kuala Lumpur ) menjadi tumpuan masyarakat cina kerana aktiviti ( perikanan , perlombongan ). 3. Pada tahun (1963 , 1997 ) Kuala Lumpur menjadi ( ibu , bapa ) negeri Malaysia. 4. Kuala Lumpur terletak di penemuan ( tiga , dua ) buah sungai iaitu Sungai ( Kinta , Gombak ) dan Sungai ( Rajang , Klang ). 5. Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai ( wilayah , negara ) persekutuan pada 1 ( Februari , April ) 1974. H) Tuliskan urutan langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan. (8 markah) Menggembur Membaja Menyiram Mencantas Urutan Gambar Nama 4 Menyiram 1 Merumput 5 Mencantas 3 Membaja 2 Menggembur I) Lengkapakan peta buih berikut. (8 markah) Kemudahan Awam Tempat 4. ____________ Kemudahan 2. ____________ Kemudahan 1. ____________ Kemudahan 3. ____________ Pengangkutan Pekhidmatan Telekominikasi Rekreasi
  5. 5. AMALANBAHASAMELAYU2-PEPERIKSAANPERTENGAHANTAHUN2015 5 J) Isi tempat kosong dengan pilihan yang diberikan. (6 markah) roti Ais krim Surat khabar modal peniaga komisen 1. Menjual barang secara ______________________ bermaksud peniaga menjual sesuatu barangan bagi pihak pembekal. 2. Faedah utama menjual barangan secara komisen, ________________ tidak perlu mengeluarkan ______________ yang banyak. 3. Nyatakan tiga barangan sesuai dijual secara komisen. a) _______________________________________ b) _______________________________________ c) _______________________________________ K) Lengkapkan jadual berikut. (10 markah) Cheong Sam Baju Kurung Sari Hindu Buddha Islam Kaum Pakaian Agama Cina Cheong Sam Buddha Melayu Baju Kurung Islam India Sari Hindu Tiada pilihan komisen peniaga modal roti Ais krim Surat khabar
  6. 6. AMALANBAHASAMELAYU2-PEPERIKSAANPERTENGAHANTAHUN2015 6 L) Lukis simbol-simbol komponen litar elektrik di bawah. (4 markah) Komponen Simbol Sel kering Suis Mentol Wayar M) Senaraikan tiga bahan bagi konduktor elektrik dan penebat elektrik. (8 markah) Konduktor Penebat ------------- Terima Kasih kerana menjawab soalan. Sila semak jawapan anda.-------------- Disediakan oleh : ___________________________ ( PN. CHONG WAI YIN ) Disemak oleh : ___________________________ ( PN. ZAHARAH ALI ) Ketua Paniatia BM SMK Yuk Kwan Disahkan oleh : ___________________________ ( CIK GOH SIEW GUAT ) Guru Kanan Bahasa SMK Yuk Kwan Emas Zink Kayu Getah

×