Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DRAF        KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH                    ...
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH    MODUL PENGAJARAN    TERAS TEMADUNIA SAINS DAN ...
KANDUNGAN                        Muka surat1.  Kandungan                   iii2...
1.  Pendahuluan   Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan   perkembangan potensi murid secara meny...
Mendengar, dan Mengira serta Menakul. Pada masa yang sama,   kemahiran asas ICT, Perkembangan fizikal, kognitif, penguas...
4.1  Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan   Teknologi   Satu modul pengajaran telah disediakan untuk memban...
pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun,          cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini buka...
Simulasi           Projek           Kajian lapangan           Pembelajaran Masteri    ...
Hidup Atau Bukan Hidup?Tajuk:          HIDUP ATAU BUKAN HIDUP?Ringkasan         Di dalam tajuk ini, muri...
Hidup Atau Bukan Hidup?               2.4 Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepas         ...
Hidup Atau Bukan Hidup?    Nota                TARIKH:Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. Benda hi...
Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja      1      TARIKH:       Bulatkan ( O ) pada benda hidup    ...
Hidup Atau Bukan Hidup?  Lembaran Kerja         2     TARIKH:      Tandakan (  ) pada jawapan yang b...
Hidup Atau Bukan Hidup?Lembaran Kerja      3A   TARIKH:      Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup...
Hidup Atau Bukan Hidup?  Lembaran Kerja     3B    TARIKH                   : Tampal gambar ...
Hidup Atau Bukan Hidup?  Lembaran Kerja     4  TARIKH                :   Padankan gambar pada kum...
Hidup Atau Bukan Hidup?  Lembaran Kerja         5    TARIKH                      :  ...
Hidup Atau Bukan Hidup?  Lembaran Kerja        6    TARIKH                    : Kumpulkan ...
Kita Serupa Tapi Tidak SamaTajuk:         Kita Serupa Tidapi Tak SamaRingkasan:       Dalam tajuk ini, murid...
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               2. Guru meminta murid untuk memerhati persamaan dan perbezaan  ...
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               18
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               19
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               20
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               21
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               22
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               23
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               24
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               25
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               26
Kita Serupa Tapi Tidak SamaLampiran           1                 Rambut Kerinting       ...
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               Rambut Lurus                 28
Kita Serupa Tapi Tidak Sama    Lampiran 2               29
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               30
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               31
Kita Serupa Tapi Tidak Sama                   Tarikh:  Lembaran Kerja      4          ...
Kita Serupa Tapi Tidak Sama               5   Tarikh:  Lembaran Kerja                 ...
Kita Serupa Tapi Tidak Sama    Lembaran Kerja      6        Tarikh:         Layari internet mela...
Siapa saya?Topik:          Siapa saya?Ringkasan:        Murid akan didedahkan dengan pelbagai jenis haiwan...
Siapa saya?             Aktiviti 2               1. Guru mengedarkan beberapa sampul surat beri...
Siapa saya?    Lampiran             1                        37Modul Teras Tema : D...
Siapa saya?                        38Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        39Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        40Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        41Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        42Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        43Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        44Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        45Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?                        46Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Siapa saya?   Nota                     Tarikh:Haiwan  • Haiwan boleh dijumpai di sekeliling kita...
Siapa saya? Lembaran Kerja           1        Tarikh:Namakan haiwan-haiwan berikut.    1      ...
Siapa saya?Lembaran Kerja          2         Tarikh:Padankan haiwan dengan namanya.          ...
Siapa saya? Lembaran Kerja             3          Tarikh:Lengkapkan perkataan berikut.  l     ...
Siapa saya?  Lembaran Kerja             4a        Tarikh:Lengkapkan teka silang kata berikut.     ...
Siapa saya? Lembaran Kerja             4b      Tarikh:Lengkapkan teka silang kata berikut.       ...
Yang mana satu?Tajuk:          YANG MANA SATU?Ringkasan:        Murid akan mengenalpasti, membanding dan m...
Yang mana satu?             Aktiviti 2.               1. Guru mengedarkan sampul surat berisi ga...
Yang mana satu?       Lampiran            1                         55Model Te...
Yang mana satu?     Lampiran            2                       56Model Teras Tema:...
Yang mana satu?         Lampiran          3                         burung  ...
Yang mana satu?                       lembu                         58Mode...
Yang mana satu?                       belalang                         59M...
Yang mana satu?                       ikan                           60Mo...
Yang mana satu?                       Rama-rama                         61...
Yang mana satu?Lembaran Kerja          1          Tarikh:Namakan bahagian-bahagian ikan ini.      ...
Yang mana satu?Lembaran Kerja          2         Tarikh:Namakan bahagian-bahagian burung ini.     ...
Yang mana satu?Lembaran Kerja          3       Tarikh:Namakan bahagian-bahagian tubuh lembu ini.     ...
Yang mana satu?  Lembaran kerja             4      Tarikh:Lengkapkan huruf yang hilang.       ...
Yang mana satu? Lembaran kerja             5    Tarikh:Lengkapkan huruf yang hilang.           ...
Yang mana satu?  Lembaran kerja              6    Tarikh:Padankan haiwan dengan bahagian-bahagiannya. s...
Serupakah kita?Tajuk:          SERUPAKAH KITA?Ringkasan:        Murid boleh mengenal pasti persamaan dan p...
Serupakah kita?             Contoh borang pengurusan grafik pada kertas majong.              Bah...
Serupakah kita?Pentaksiran:       1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)Aktiviti       ...
Serupakah kita?Lembaran Kerja         1         Tarikh:  Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapa...
Serupakah kita?Lembaran Kerja          2         Tarikh: Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdap...
Apa yang saya ada?Tajuk:          APA YANG SAYA ADA?Ringkasan:        Murid diperkenalkan kepada jenis-jen...
Apa yang saya ada?             Aktiviti 3             3. Guru meminta murid membanding dan membeza...
Apa yang saya ada? Lembaran Kerja           1       Tarikh:Namakan tumbuh-tumbuhan.  pokok bunga   ...
Apa yang saya ada?                          Markah:  / 8                    ...
Apa yang saya ada?Lembaran Kerja           2        Tarikh:Tuliskan bahagian-bahagian yang terdapat pada...
Apa yang saya ada?Lembaran Kerja         3         Tarikh:Labelkan bahagian-bahagian tumbuhan ini.    ...
Apa yang saya ada?Nota:                     Tarikh:Bahagian-bahagian tumbuhan• Tumbuhan ada banyak ba...
Tidak Semuanya SamaTajuk:          TIDAK SEMUANYA SAMARingkasan:        Murid boleh mengenal pasti persama...
Tidak Semuanya Sama             Nota: Soalan diulang untuk jenis tumbuhan yang lain.             C...
Tidak Semuanya SamaPentaksiran:       1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)Aktiviti     ...
Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja         1         Tarikh:  Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat ...
Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja          2        Tarikh: Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat p...
Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja          3        Tarikh:Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat p...
Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja         4         Tarikh:Lihat gambar ini. Mengapa tumbuhan ini penting?...
Betapa istimewanya saya!Tajuk:           Betapa istimewanya saya!Ringkasan:         Murid membuat produk...
Deria Penglihatan Kita.Tajuk:         DERIA PENGLIHATAN KITARingkasan:       Dalam topik ini, murid akan m...
Deria Penglihatan Kita.            10. Murid yang lain dikehendaki membuat penilaian dan perbandingan     ...
Deria Penglihatan Kita.       Lampiran            1     •  Murid dikehendaki menutup sebelah mat...
Deria Penglihatan Kita.     Lampiran            2      •  Guru memaparkan 10 objek di hadapan kela...
Deria Penglihatan Kita.  Lembaran Kerja            1     Tarikh:        •  Lukiskan gambar mata p...
Deria Penglihatan Kita. Lembaran Kerja            2     Tarikh:Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknolo...
Deria Penglihatan Kita.  Lembaran Kerja            3     Tarikh:     • Suaikan gambar mata dengan ha...
Dunia WarnaTajuk:         DUNIA WARNARingkasan:       Dalam topik ini, murid akan mengenalpasti pelbagai war...
Dunia Warna            7. Guru kemudian membawa murid mengelilingi kawasan              sekolah un...
Dunia Warna         Lampiran           1Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi    97
Dunia WarnaModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi  98
Dunia Warna     Lampiran            2                          merah       ...
Dunia Warna                          jingga                          u...
Dunia WarnaLembaran Kerja            1      TARIKH:Arahan : Padankan warna                ...
Dunia WarnaLembaran Kerja            2       TARIKH:Arahan : Warnakan kotak •     hijau     ...
Dunia WarnaLembaran Kerja             3   TARIKH: Arahan : Warnakan bahagian bernombor dengan warna yang t...
Dunia WarnaLembaran Kerja           4      TARIKH: Arahan: Padankan objek dengan warna.         ...
Dunia Warna Lembaran Kerja           5      TARIKH:Arahan : Padankan warna mengikut nama warna      ...
Bentuk Di SekelilingkuTajuk:          BENTUK DI SEKELILINGKURingkasan:        Murid akan didedahkan dengan...
Bentuk Di SekelilingkuAktiviti         Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaranpemulihan:        ...
Bentuk Di Sekelilingku     Lampiran            1                       BENTUK BENTU...
Bentuk Di Sekelilingku                  segitiga     bulatanModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknol...
Bentuk Di Sekelilingku      Lampiran             2          kubus               ...
Bentuk Di Sekelilingku              piramid         sferaModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi...
Bentuk Di Sekelilingku              silinder         konModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi ...
Bentuk Di Sekelilingku   Nota                     Tarikh:Kepelbagaian Bentuk  • Pelbagai bentuk ...
Bentuk Di Sekelilingku    Lembaran Kerja           1      Tarikh:  Isikan tempat kosong mengenai be...
Bentuk Di SekelilingkuLembaran Kerja            2       Tarikh:Padankan.1.                ...
Bentuk Di SekelilingkuLembaran Kerja             3      Tarikh:Terdapat pelbagai bentuk asas dalam kehi...
Bagaimana saiznya?             BAGAIMANA SAIZNYA?  Topik:  Ringkasan:      Dalam topik ini murid ak...
Bagaimana saiznya?             Aktiviti 3:             1. Guru memanggil seorang murid tinggi da...
Bagaimana saiznya?           Lampiran           1  Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi   ...
Bagaimana saiznya?  Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi  120
Bagaimana saiznya?  Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi  121
Bagaimana saiznya?  Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi  122
Bagaimana saiznya?           Lampiran           2  Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi   ...
Bagaimana saiznya?  Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi  124
Bagaimana saiznya?  Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi  125
Bagaimana saiznya? Lembaran Kerja             1    Tarikh :   Objek di sekeliling kita mempunyai pelba...
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
 modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)

45,240 views

Published on

Published in: Education

modul pengajaran sains tahun 1 (versi bahasa malaysia)

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Modul Pengajaran
 2. 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MODUL PENGAJARAN TERAS TEMADUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010
 3. 3. KANDUNGAN Muka surat1. Kandungan iii2. Pendahuluan 13. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 14. Kurikulum Modular Berasaskan Standard 15. Modul Sains 26. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 47. Pentaksiran 58. Sains Hayat 8.1 Hidup atau Bukan Hidup 6 8.2 Kita Serupa Tapi Tidak Sama 16 8.3 Siapa Saya? 35 8.4 Yang Mana Satu? 53 8.5 Siapakah kita? 68 8.6 Apa Yang Saya Ada? 73 8.7 Tidak Semuanya Sama 80 8.8 Betapa Istimewanya Saya 879. Sains Fizikal 9.1 Deria Penglihatan Kita 88 9.2 Dunia Warna 95 9.3 Bentuk Di Sekeliling Ku 106 9.4 Bagaimana Saiznya 117 9.5 Saya Seorang Jurubina 132 9.6 Eh, Ada Bau! 141 9.7 Apa Rasanya? 150
 4. 4. 1. Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik, Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.2. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. Komunikasi 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai 3. Kemanusiaan 4. Literasi Sains dan Teknologi 5. Fizikal dan Estetika 6. Ketrampilan Diri Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema.3. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis, 1
 5. 5. Mendengar, dan Mengira serta Menakul. Pada masa yang sama, kemahiran asas ICT, Perkembangan fizikal, kognitif, penguasaan kemahiran generik, Perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran. KOMUNIKASI • Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. LITERASI SAINS & TEKNOLOGI KEROHANIAN, SIKAP • Penguasaan pengetahuan sains, & NILAI kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri. • Penguasaan pengetahuan dan • Penghayatan amalan agama, kemahiran matematik untuk kepercayaan, sikap & nilai menyelesaikan masalah. INSAN • Penguasaan pengetahuan dan SEIMBANG kemahiran berasaskan teknologi seperti alat, cara, teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian. KEMANUSIAAN FIZIKAL & ESTETIKA • Perkembangan jasmani dan • Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & kesihatan untuk kesejahteraan diri alam sekitar setempat, negara & global • Pemupukan daya imaginasi, KETRAMPILAN DIRI kreativiti, bakat dan apresiasi • Pemupukan kepimpinan dan • Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 3.2 Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai.4. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu: 2
 6. 6. 4.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi. Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatan- pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen ICT, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran, guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa 3
 7. 7. pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Dengan ini, guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif, supaya mereka dapat berfikir secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. 4.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran, Modul Pembelajaran juga disediakan. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan.5. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan 4
 8. 8. Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.6. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja, folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai.Sidang Editor 5
 9. 9. Hidup Atau Bukan Hidup?Tajuk: HIDUP ATAU BUKAN HIDUP?Ringkasan Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hidup dan benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.Kandungan Sains HayatStandard: 1.1 Memahami cirri benda hidup dan benda bukan hidup.Standard 1.1 .1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.pembelajaran: 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Tempoh masa: 4 waktuSumber: 1. Kad gambar 2. Kad imbasan – benda hidup, benda bukan hidup. 3. Lembaran Kerja1 - Penilaian 4. Lembaran kerja 2 - Penilaian 5. Lembaran kerja 3 - Pemulihan 6. Lembaran kerja 4 - Pemulihan 7. Lembaran kerja 5 - Pengayaan 8. Lembaran kerja 6 - PengayaanAktiviti: 1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Aktiviti kajian lapangan (luar bilik darjah) 1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yang terdapat di kawasan kajian. 1.2 Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkan pemerhatian mereka. 2. Kembali ke bilik darjah 2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup dan 2 contoh gambar benda bukan hidup di dalam ruangan yang disediakan pada papan tulis.(Guru belum memperkenalkan/menyebut benda hidup dan benda bukan hidup) 2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang disediakan itu. Guru membimbing murid sambil menanya i. Kenapa saya kumpulkan gambar – gambar ini? ii. Apakah yang sama dalam gambar ini? iii. Apakah beza pada gambar ini? 2.3 Murid menerangkan kenapa lakaran mereka ditempatkan di dalam ruangan tersebut. 6
 10. 10. Hidup Atau Bukan Hidup? 2.4 Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepas perbincangan.(Guru membimbing murid mengenal pasti kriteria yang digunakan untuk pengelasan) 3. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup dengan menggunakan kad imbasan. 3.1 Murid menampal kad imbasan ke ruangan pengelasan yang telah dibuat. 4. Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup 4.1 Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi gambar/model kepada kumpulan murid. 4.2 Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. 4.3 Pembentangan hasil kerja kumpulan.Penilaian: Menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.Aktiviti Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaranPemulihan: dengan menggunakan teknik yang bersesuaian. Murid menyiapkan lembaran kerja 3 dan 4.Aktiviti Murid menyiapkan lembaran kerja 5 dan 6.Pengayaan: 7
 11. 11. Hidup Atau Bukan Hidup? Nota TARIKH:Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. Benda hidup memerlukanmakanan dan minuman.Tanpa makanan dan minuman benda hidupakan mati. Benda hidup bernafas, bergerak dan membiak. Bendahidup juga melalui proses tumbesaran.Benda bukan hidup adalah benda yang tidak pernah mengalamiproses hidup.Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan danminuman. Benda bukan hidup tidak bernafas,tidak bergerak dantidak membiak. Benda bukan hidup juga tidak melalui prosestumbesaran. tumbuhan benda hidup haiwan pokok kucing burung kelapa pokok pisang ikan ular bukan benda hidup bola beg cerek 8
 12. 12. Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 1 TARIKH: Bulatkan ( O ) pada benda hidup Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup. Markah: / 14 9
 13. 13. Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 2 TARIKH: Tandakan (  ) pada jawapan yang betul.Contoh benda hidup √ benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup benda hidup benda hidup benda bukan hidup benda bukan hidup Markah: / 6 10
 14. 14. Hidup Atau Bukan Hidup?Lembaran Kerja 3A TARIKH: Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan. 11
 15. 15. Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 3B TARIKH : Tampal gambar pada ruangan yang betul. benda hidup benda bukan hidup Markah : / 10 12
 16. 16. Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 4 TARIKH : Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup benda hidup benda bukan hidup Markah: / 5 13
 17. 17. Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 5 TARIKH : 1. Tandakan (  ) pada benda hidup dan ( X ) pada benda bukan hidup. Air mineral Markah: / 10 14
 18. 18. Hidup Atau Bukan Hidup? Lembaran Kerja 6 TARIKH : Kumpulkan benda hidup dan benda bukan hidup. Tulis perkataan pada ruangan yang disediakan di bawah. baldi monyet lampu suluh bayi jam siput kapal pokok pisang basikal benda hidup benda bukan hidup baldi 15 Markah: / 8
 19. 19. Kita Serupa Tapi Tidak SamaTajuk: Kita Serupa Tidapi Tak SamaRingkasan: Dalam tajuk ini, murid akan mempelajari bahagian tubuh dan fungsi bahagian tubuh manusia termasuk persamaan dan perbezaan bahagian tubuh mereka dengan rakan-rakan.Ada yang berambut kerinting dan ada yang berambut lurus.Ada yang boleh menggulung lidah.Standard Sains HayatKandungan: 2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. 2.2 Menghargai bahagian tubuh kita.Standard 2.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung,Pembelajaran mulut, lidah, tangan, kaki. 2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian. tubuh manusia. 2.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.Tempoh Masa: 2 waktuSumber: 1. Gambar jenis rambut yang berbeza 2. Lembaran Kerja 1 - Penilaian 3. Lembaran Kerja 2 - Penilaian. 4. Lembaran Kerja 3 - Pemulihan 5. Lembaran Kerja 4 - Pengayaan. 6. Lembaran Kerja 5 - Pengayaan.Aktiviti: Aktiviti 1 1. Guru membimbing murid menyanyikan lagu “Kalau rasa Gembira” (lampiran 1) 2. Guru mengedarkan sampul yang mengandungi gambar bahagian muka kepada kumpulan. ( Lampiran 2) 3. Murid menampal bahagian-bahagian muka pada lakaran muka. 4. Guru membimbing murid mengenali bahagian-bahagian tubuh yang lain. ( Lampiran 3 ) Aktiviti 2 1. Guru meminta dua orang murid ke hadapan.(Nota Guru: pastikan murid itu mempunyai perbezaan sifat fizikal yang ketara) 16
 20. 20. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 2. Guru meminta murid untuk memerhati persamaan dan perbezaan di antara keduanya. (Cth:Apakah persamaan yang mereka ada? Apakah pula perbezaan yang antara mereka?) 3. Guru menunjukkan gambar jenis rambut.(iaitu: kerinting dan lurus). (Lampiran 1) 4. Guru meminta murid mengenal pasti jenis rambut masing-masing berdasarkan gambar yang diberi. 5. Guru meminta murid yang mempunyai jenis rambut yang sama berkumpul mengikut gambar yang disediakan. 6. Ulangi aktiviti di atas dengan melihat perbezaan pada kebolehan menggulung lidah. 7. Guru membimbing murid mensyukuri dan membuat rumusan tentang kepentingan persamaan dan perbezaan antara manusia. ( Cth:Mengapa manusia berbeza-beza? Apa yang akan berlaku jika semua manusia sama?)Penilaian: 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2Aktiviti 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3.Pemulihan:Aktiviti 1. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5.Pengayaan: http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%20Genetics/traits.ht m).Nota : Sumber dari Internet 1. http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%Genetics/traits.htm 17
 21. 21. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 18
 22. 22. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 19
 23. 23. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 20
 24. 24. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 21
 25. 25. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 22
 26. 26. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 23
 27. 27. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 24
 28. 28. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 25
 29. 29. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 26
 30. 30. Kita Serupa Tapi Tidak SamaLampiran 1 Rambut Kerinting 27
 31. 31. Kita Serupa Tapi Tidak Sama Rambut Lurus 28
 32. 32. Kita Serupa Tapi Tidak Sama Lampiran 2 29
 33. 33. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 30
 34. 34. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 31
 35. 35. Kita Serupa Tapi Tidak Sama Tarikh: Lembaran Kerja 4 Nama:Bina perkataan berdasarkan gambar aatm Jawapan: ijra Jawapan: gnaetli Jawapan: 32
 36. 36. Kita Serupa Tapi Tidak Sama 5 Tarikh: Lembaran Kerja Nama: Cari 3 perbezaan di antara gambar A dan B. Tuliskan perbezaan-perbezaan itu. A B 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ Markah: / 3 33
 37. 37. Kita Serupa Tapi Tidak Sama Lembaran Kerja 6 Tarikh: Layari internet melalui laman web : http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%20Genetics/traits.htm). Kenalpasti ciri – ciri manusia yang lain. 1. Ciri-ciri pada manusia adalah : a)____________________ b)____________________ c)____________________ d)____________________ e)____________________ f)____________________ g)____________________ h)____________________ i)_____________________ j)_____________________ k)_____________________ l)______________________ Markah: / 12 34
 38. 38. Siapa saya?Topik: Siapa saya?Ringkasan: Murid akan didedahkan dengan pelbagai jenis haiwan di persekitaran mereka seperti ikan, kucing, burung, kura-kura, arnab, ular, katak, rama-rama, belalang, semut, lembu, ayam, lalat, siput babiStandard Sains HayatKandungan: 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.Standard 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling sepertiPembelajaran: kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Tempoh masa: 2 waktuSumber: 1. Sampul surat berisi gambar-gambar haiwan. 2. Model dan kotak hitam 3. Lembaran kerja 1 (Penilaian) 4. Lembaran kerja 2 (Penilaian). 5. Lembaran kerja 3 (Pemulihan) 6. Lembaran kerja 4 (Pengayaan)Aktiviti: Aktiviti 1 1. Guru menunjukkan sebuah kotak hitam yang diisi dengan model atau gambar haiwan. 2. Guru meminta murid menyoal beberapa soalan untuk mendapatkan maklumat berkaitan haiwan yang ada di dalam kotak tersebut. 3. Guru membantu murid dengan memberikan jawapan ya atau tidak untuk setiap soalan yang dikemukakan oleh murid. 4. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut. 5. Guru menunjukkan haiwan yang ada di dalam kotak hitam tersebut. 6. Guru mengesahkan jawapan murid dengan menunjukkan gambar atau model haiwan tersebut 35Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 39. 39. Siapa saya? Aktiviti 2 1. Guru mengedarkan beberapa sampul surat berisi sekurang- kurangnya 2 keping gambar haiwan kepada setiap kumpulan.( Lampiran 1) 2. Guru meminta murid menamakan dan mengeja nama haiwan tersebut secara berkumpulan. 3. Guru meminta kumpulan memperkenalkan haiwan-haiwan tersebut kepada rakan-rakan sekelas yang lain. 4. Guru mengadakan perbincangan dengan murid-murid berkaitan haiwan-haiwan tersebut. Aktiviti 3 1. Guru meminta murid-murid menyatakan kepentingan haiwan- haiwan tersebut. Cth: Apakah yang akan berlaku jika tiada haiwan ini? Cth: AyamPentaksiran: Guru meminta murid-murid menjawab soalan dalam Lembaran Kerja 1 dan 2Aktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaranpemulihan: menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai. Murid menyiapkan lembaran kerja 3.Aktiviti Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5pengayaan 36Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 40. 40. Siapa saya? Lampiran 1 37Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 41. 41. Siapa saya? 38Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 42. 42. Siapa saya? 39Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 43. 43. Siapa saya? 40Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 44. 44. Siapa saya? 41Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 45. 45. Siapa saya? 42Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 46. 46. Siapa saya? 43Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 47. 47. Siapa saya? 44Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 48. 48. Siapa saya? 45Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 49. 49. Siapa saya? 46Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 50. 50. Siapa saya? Nota Tarikh:Haiwan • Haiwan boleh dijumpai di sekeliling kita. • Contoh: kucing, burung, katak, ayam, lembu, ular, ikan, kura-kura, arnab, rama-rama, belalang, semut, lalat, anjing, nyamuk, kambing, tikus, lipas, cicak dan siput babi. • Ada haiwan mempunyai bahagian tubuh yang sama. • • Ada haiwan mempunyai bahagian tubuh yang berbeza. • Contoh bahagian tersebut ialah: mata, mulut, telinga, hidung, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, tanduk, sesungut, bulu, sisik dan cengkerang. 47Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 51. 51. Siapa saya? Lembaran Kerja 1 Tarikh:Namakan haiwan-haiwan berikut. 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 48 Marks: / 14 Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 52. 52. Siapa saya?Lembaran Kerja 2 Tarikh:Padankan haiwan dengan namanya. ayam belalang lembu rama-rama lipas lalat belalang katak ikan kucing ular kura-kura arnab siput babi 49 Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi Markah: / 14
 53. 53. Siapa saya? Lembaran Kerja 3 Tarikh:Lengkapkan perkataan berikut. l l t b r n g r m - r m k t k b l l n g k c n g y m l p s k n r n b l m b s p b i k r - u r u a Markah: / 14 50 Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 54. 54. Siapa saya? Lembaran Kerja 4a Tarikh:Lengkapkan teka silang kata berikut. a k n b k n l l r a - a r - b s g a k s t b t l l 51 Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 55. 55. Siapa saya? Lembaran Kerja 4b Tarikh:Lengkapkan teka silang kata berikut. 52 Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
 56. 56. Yang mana satu?Tajuk: YANG MANA SATU?Ringkasan: Murid akan mengenalpasti, membanding dan membezakan bahagian-bahagian badan haiwan.Standard Sains HayatKandungan: 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.StandardPembelajaran: 3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cengkerang 3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3.1.4 Mengitlakkan bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Tempoh masa: 8 waktuSumber: 1. Sampul surat berisi gambar haiwan. 2. Lembaran kerja 1 (Penilaian) 3. Lembaran kerja 2 (Penilaian). 4. Lembaran kerja 3 (Penilaian) 5. Lembaran kerja 4 (Pemulihan) 6. Lembaran kerja 5 (Pemulihan) 7. Lembaran kerja 6 (Pengayaan)Aktiviti: Aktiviti 1 1. Guru menunjukkan sekeping gambar haiwan yang tidak lengkap ataupun haiwan yang mempunyai sifat-sifat tambahan yang lain. 2. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut. (Lampiran 1 - gambar arnab tanpa ekor dan telinga). 3. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut (Lampiran 2 - gambar ikan tanpa ekor, mata dan sirip) 4. Guru membimbing murid untuk merumuskan kepentingan haiwan mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang lengkap. 53Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 57. 57. Yang mana satu? Aktiviti 2. 1. Guru mengedarkan sampul surat berisi gambar 2 jenis haiwan yang ditandakan dengan anak panah pada bahagian- bahagian tertentu pada haiwan tersebut. ( Lampiran 3) 2. Guru meminta murid melabelkan bahagian-bahagian yang ditandakan. 3. Guru meminta murid-murid membuat perbandingan di antara 2 jenis haiwan tersebut. 4. Guru mejalankan perbincangan dengan murid-murid mengenai bahagian-bahagian badan haiwan yang telah dilabelkan. Aktiviti 3 1. Guru meminta pendapat murid-murid mengenai kepentingan bahagian-bahagian badan haiwan tersebut. Cth: Apakah yang akan berlaku jika siput babi tiada cengkerang?Pentaksiran: Guru meminta murid menjawab soalan dalam Lembaran Kerja 1,2 dan 3Aktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaranpemulihan: menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang sesuai. Murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5.Aktiviti Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 6pengayaan 54Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 58. 58. Yang mana satu? Lampiran 1 55Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 59. 59. Yang mana satu? Lampiran 2 56Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 60. 60. Yang mana satu? Lampiran 3 burung 57Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 61. 61. Yang mana satu? lembu 58Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 62. 62. Yang mana satu? belalang 59Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 63. 63. Yang mana satu? ikan 60Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 64. 64. Yang mana satu? Rama-rama 61Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 65. 65. Yang mana satu?Lembaran Kerja 1 Tarikh:Namakan bahagian-bahagian ikan ini. mulut mata sisik sirip ekor Markah: / 5 62 Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 66. 66. Yang mana satu?Lembaran Kerja 2 Tarikh:Namakan bahagian-bahagian burung ini. mata ekor kaki sayap paruh Markah: / 5 63 Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 67. 67. Yang mana satu?Lembaran Kerja 3 Tarikh:Namakan bahagian-bahagian tubuh lembu ini. mata ekor kaki tanduk telinga Markah: / 5 64 Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 68. 68. Yang mana satu? Lembaran kerja 4 Tarikh:Lengkapkan huruf yang hilang. t n _ _km t _ e _ _ r m _ _ u _ k i Markah: / 5 65 Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 69. 69. Yang mana satu? Lembaran kerja 5 Tarikh:Lengkapkan huruf yang hilang. s _r _ _ m t _ m _ l _ t e _ r Markah: / 4 66 Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 70. 70. Yang mana satu? Lembaran kerja 6 Tarikh:Padankan haiwan dengan bahagian-bahagiannya. sayap ● sesungut ● tanduk ● • ekor • sirip • hidung cengkerang ● paruh ● mulut ● • cengkerang • kaki • telinga tanduk ● sirip ● mata ● Markah: / 10 67 Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 71. 71. Serupakah kita?Tajuk: SERUPAKAH KITA?Ringkasan: Murid boleh mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian- bahagian tubuh pada satu haiwan berbanding bahagian tubuh haiwan yang lain serta dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.Standard Sains HayatKandungan: 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.Standard 3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwanPembelajaran: dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai mempunyai ciri yang sama dan berbeza. .Tempoh masa: 3 waktuSumber: 1. Slaid gambar haiwan 2. Kad gambar haiwan 3. Lembaran Kerja 1. Guru menayangkan slaid power point atau kad gambar satuAktiviti: haiwan dan bersoaljawab dengan murid tentang bahagian- bahagian tubuh pada haiwan tersebut. 2. Guru menayangkan dua jenis haiwan satu persatu dan bersoaljawab dengan murid. Hasil maklum balas daripada murid dicatatkan pada borang pengurusan grafik yang telah disediakan pada kertas majong. Contoh soalan: 1. Apakah nama haiwan ini? Kucing 2. Namakan bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada seekor kucing. Ekor, kaki, mata, mulut. misai, ekor Nota: 1. Sambil bersoaljawab dengan murid guru menandakan respon murid pada borang pengurusan grafik yang dipamerkan di hadapan kelas. 2. Soalan diulang untuk jenis haiwan yang lain.Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 68
 72. 72. Serupakah kita? Contoh borang pengurusan grafik pada kertas majong. Bahagian- bahagian Tubuh haiwan Kaki / / Ekor / / Mata / / Hidung / Sayap / Paruh / Bulu / / Mulut / Misai / 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil . 4. Guru mengedarkan dua jenis gambar jenis haiwan kepada setiap kumpulan. 5. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian-bahagian tubuh yang terdapat gambar haiwan yang diberikan. 6. Murid merekodkan dapatan dalam borang pengurusan grafik (Lembaran Kerja 1) yang diedarkan kepada setiap kumpulan. 7. Guru memantau maklumat yang direkodkan oleh setiap kumpulan dan meminta murid dalam setiap kumpulan menceritakan dapatan mereka. 8. Guru membimbing murid dalam setiap kumpulan untuk membuat kesimpulan bahawa terdapat haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan ada yang berbeza. Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan dan cara memelihara dan memulihara haiwan.Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 69
 73. 73. Serupakah kita?Pentaksiran: 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)Aktiviti 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dengan bimbingan gurupemulihan:Aktivitipengayaan 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 70
 74. 74. Serupakah kita?Lembaran Kerja 1 Tarikh: Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan berikut. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai. Bahagian- bahagian tubuh haiwan Kaki Ekor Mata Hidung Sisik Bulu Tanduk Mulut Beberapa haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang ________________ dan ada yang _____________________. Markah: / 20 Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 71
 75. 75. Serupakah kita?Lembaran Kerja 2 Tarikh: Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan berikut. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai. Bahagian- bahagian tubuh haiwan Kaki Ekor Mata Hidung Sesungut Bulu Sayap Mulut Beberapa haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang ________________ dan ada yang _____________________. Markah: / 20 Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 72
 76. 76. Apa yang saya ada?Tajuk: APA YANG SAYA ADA?Ringkasan: Murid diperkenalkan kepada jenis-jenis tumbuhan dan bahagian- bahagian tumbuhan.Standard SAINS HAYATKandungan: 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.Standard 4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekelilingPembelajaran: seperti rumput, paku-pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang. 4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. . 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1.4 Mengitlakkan bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Tempoh masa: 4 waktuSumber: 1. Kertas A4 kosong 2. Lembaran Kerja 1 - Penilaian 3. Lembaran Kerja 2 - Penilaian 4. Lembaran kerja 3 - Pengayaan 5. Nota 6. Kad perkataan Aktiviti 1Aktiviti: 1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil yang mengandungi tidak lebih dari 4 orang. 2. Murid diminta melukis dan menamakan satu tumbuhan yang mereka kenali yang terdapat di kawasan persekitaran sekolah. 3. Murid membuat pembentangan mengenai lakaran mereka di hadapan kelas. Aktiviti 2 1. Guru meminta murid melabelkan bahagian-bahagian pokok dengan mengikat kad perkataan pada bahagian-bahagian yang betul. 2. Guru membimbing murid membaca nama dan bahagian- bahagian tumbuhan yang dipilih. (nota) 73Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
 77. 77. Apa yang saya ada? Aktiviti 3 3. Guru meminta murid membanding dan membezakan ciri-ciri fizikal tumbuhan yang telah dilakar oleh murid. a) Guru memilih 2 lakaran murid dan tampal di papan tulis. b) Guru menyoal murid tentang dua lakaran yang dipamerkan. c) Guru menyoal apa yang sama dan berbeza. 1. Meminta murid mengeja nama tumbuh-tumbuhan yang ditulis diPenilaian: papan tulis. 2. Murid-murid diminta menyiapkan lembaran kerja 1 dan 2.Aktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaranpemulihan: menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza.Aktiviti Lembaran Kerja 3pengayaan 74Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
 78. 78. Apa yang saya ada? Lembaran Kerja 1 Tarikh:Namakan tumbuh-tumbuhan. pokok bunga pokok paku -pakis pokok mawar keembung bunga raya rumput pokok mangga pokok nenas pokok kelapa 75Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
 79. 79. Apa yang saya ada? Markah: / 8 76Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
 80. 80. Apa yang saya ada?Lembaran Kerja 2 Tarikh:Tuliskan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan di bawah.Pokok kelapa Pokok bunga Paku pakismempunyai : mawar mempunyai : mempunyai : 77Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
 81. 81. Apa yang saya ada?Lembaran Kerja 3 Tarikh:Labelkan bahagian-bahagian tumbuhan ini. 78 Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
 82. 82. Apa yang saya ada?Nota: Tarikh:Bahagian-bahagian tumbuhan• Tumbuhan ada banyak bahagian.• Contohnya batang, daun, dahan, bunga, buah dan akar. bunga daun buah batang akar• Ada tumbuhan yang berbunga dan ada yang tidak berbunga• Batang tumbuhan menyokong dahan dan daun.• Akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah untuk menyerap air. 79 Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi
 83. 83. Tidak Semuanya SamaTajuk: TIDAK SEMUANYA SAMARingkasan: Murid boleh mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian- bahagian yang terdapat pada satu tumbuhan berbanding tumbuhan yang lain serta dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.Standard Sains HayatKandungan: 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan 4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kitaStandard 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhanPembelajaran: dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.Tempoh masa: 3 waktuSumber: 1. Slaid gambar tumbuhan 2. Kad gambar tumbuhan 3. Lembaran kerja 4. Tumbuhan sebenar 1. Guru menayangkan slaid power point atau kad gambarAktiviti: tumbuhan dan bersoaljawab dengan murid tentang bahagian- bahagian pada tumbuhan tersebut. 2. Guru menayangkan tiga jenis tumbuhan satu persatu dan bersoaljawab dengan murid. Hasil maklum balas daripada murid dicatatkan pada borang pengurusan grafik yang telah disediakan pada kertas majong. Contoh soalan: 1. Apakah nama tumbuhan ini? Pokok bunga raya 2. Namakan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan ini. Batang, daun, bunga, pucuk 3. Bagaimanakah keadaan batang pokok bunga raya? Batang berkayu 4. Apakah warna bunga raya? Merah 5. Apakah warna daun bunga raya? Hijau 80Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 84. 84. Tidak Semuanya Sama Nota: Soalan diulang untuk jenis tumbuhan yang lain. Contoh borang pengurusan grafik pada kertas majong. Bahagian- bahagian tumbuhan Batang / berkayu Batang tidak / / berkayu / / Berbunga Tidak / berbunga / Berbuah Tidak / / berbuah Mempunyai / / 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil . 4. Guru mengedarkan tiga jenis tumbuhan kepada setiap kumpulan. 5. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian-bahagian tumbuihan yang terdapat pada tumbuhan yang diberikan. 6. Murid merekodkan dapatan dalam borang pengurusan grafik (Lembaran Kerja 1) yang diedarkan kepada setiap kumpulan. 7. Guru memantau maklumat yang direkodkan oleh setiap kumpulan dan meminta murid dalam setiap kumpulan menceritakan dapatan mereka. 8. Guru membimbing murid dalam setiap kumpulan untuk membuat kesimpulan bahawa terdapat tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada yang berbeza. 9. Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan dan cara memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan. 10. Akhir sekali guru mengemukakan soalan untuk mendapatkan pandangan murid. Soalan: Bagaimanakah keadaan di muka Bumi jika terdapat hanya satu jenis tumbuhan sahaja? 81Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 85. 85. Tidak Semuanya SamaPentaksiran: 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)Aktiviti 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dengan bimbingan gurupemulihan:Aktivitipengayaan 1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 4 82Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 86. 86. Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja 1 Tarikh: Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai. Bahagian- bahagian tumbuhan Batang berkayu Batang tidak berkayu Berbunga Tidak berbunga Berbuah Tidak berbuah Berdaun 83 Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 87. 87. Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja 2 Tarikh: Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai. Bahagian- bahagian Tumbuhan 84 Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 88. 88. Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja 3 Tarikh:Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan.Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai Bahagian- bahagian TumbuhanBatang berkayuBatang tidakberkayuBerbungaTidak berbungaBerbuahTidak berbuahBerdaunBeberapa tumbuhan yang mempunyai bahagian-bahagian yang________________ dan ada yang _____________________. 85Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 89. 89. Tidak Semuanya SamaLembaran Kerja 4 Tarikh:Lihat gambar ini. Mengapa tumbuhan ini penting? Apakahyang akan berlaku pada kamu jika tiada tumbuhan? 1. Apakah yang kamu dapat lihat ? 2. Di manakah haiwan itu tinggal? 3. Apakah yang akan berlaku jika tiada tumbuhan? Tumbuhan adalah penting kerana ia memberi _________, ___________ dan ___________ kepada hidupan lain. 86 Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 90. 90. Betapa istimewanya saya!Tajuk: Betapa istimewanya saya!Ringkasan: Murid membuat produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan.Standard SAINS HAYATKandungan: 4.2 Mencipta produk daripada bahagian – bahagian tumbuhan.Standard 4.2.1. Mereka bentuk produk seperti penanda buku,potpori, kolajPembelajaran: dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. 4.2.2. Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.Tempoh masa: 3 waktuSumber: 1. Bunga dan daun 2. Surat khabar 3. Buku tebal 4. Kad manila Aktiviti 1Aktiviti: 1. Murid mengumpul bunga dan daun dari kawasan persekitaran sekolah. 2. Murid menyusun bunga dan daun di antara kepingan surat khabar dan memastikan bunga dan daun itu tidak bersentuhan antara satu sama lain. 3. Murid menutup bunga dan daun itu dengan surat khabar dan meletakkan sebuah buku yang tebal di atasnya. 4. Biarkan selama seminggu. Aktiviti 2 1. Murid menampal bunga dan daun kering di atas kepingan keras 2. Murid mempamerkan hasil projek di hadapan kelas. 3. Hasil projek boleh dijadikan penanda buku. 4. Murid menjual hasil kerja untuk mengutip dana kelas. 5. Guru meminta murid memberi cadangan penambahbaikan hasil kerja mereka.Pentaksiran: 1. Mempamerkan hasil kerja/projek.Aktivitipemulihan:Aktivitipengayaan 87Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi
 91. 91. Deria Penglihatan Kita.Tajuk: DERIA PENGLIHATAN KITARingkasan: Dalam topik ini, murid akan mengenalpasti bahagian anggota badan yang berhubungkait dengan deria penglihatan, kepentingan deria penglihatan dan mensyukuri anugerah Tuhan tersebut.Standard Sains FizikalKandungan : 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.Standard 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deriaPembelajaran: penglihatan. 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.Tempoh masa: 2 waktuSumber: 1. Lampiran 1 (Kad Ujian Mata) 2. Lampiran 2 (10 gambar objek) 3. Kain penutup mata 4. Lembaran Kerja 1 (Menghargai mata) 5. Lembaran Kerja 2 (Cantuman gambar mata) 6. Lembaran Kerja 3 (Padankan mata mengikut haiwan) 7. MS PowerPoint (Slaid 10 gambar objek)Aktiviti: 1. Guru menunjukkan kad pengujian mata di hadapan kelas (Lampiran 1). Murid-murid dikehendaki menutup sebelah mata menggunakan tapak tangan dan menyebut huruf-huruf yang ditunjukkan oleh guru. 2. Guru menyoal sama ada abjad yang ditunjukkan adalah jelas atau tidak. 3. Murid diminta menyatakan apakah deria yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti tersebut. 4. Guru menerangkan mata merupakan salah satu daripada deria yang dimiliki oleh manusia. 5. Guru memaparkan 10 gambar di skrin dengan menggunakan LCD (Lampiran 2 / Slaid powerpoint ). Murid diberi 1 minit untuk mengingati gambar yang dipaparkan . 6. Setelah paparan tersebut dipadamkan, murid dikehendaki menyebut seberapa banyak objek yang telah dilihat. 7. Guru mengaitkan objek yang dilihat dengan deria penglihatan (contoh objek-objek yang dilihat adalah dengan menggunakan deria penglihatan dan bukannya organ deria yang lain) 8. Guru memanggil dua orang murid kehadapan dan menutup mata salah seorang daripada mereka dengan menggunakan sehelai kain. 9. Guru memberi arahan dan meminta murid yang berkenaan mengikuti arahan tersebut. (contoh: bergerak ke arah meja guru, mengambil sebuah buku yang terdapat pada meja yang berhampiran) Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 88
 92. 92. Deria Penglihatan Kita. 10. Murid yang lain dikehendaki membuat penilaian dan perbandingan berdasarkan tingkah laku aktiviti yang dijalankan. 11. Dua orang murid yang berkenaan dikehendaki untuk menceritakan pengalaman yang dilalui hasil daripada aktiviti yang dijalankan. 12. Guru menjelaskan tentang kepentingan deria penglihatan dalam kehidupan seharian. Murid dikehendaki mensyukuri dan menghargai anugerah yang dikurniakan oleh Tuhan. 13. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid (Lembaran Kerja 1). Murid dikehendaki melengkapkan helaian yang diberikan berdasarkan jawapan yang disediakanPenilaian: Lembaran Kerja 1Aktiviti Murid diberikan gambar cantuman dan ejaan mata (Lembaran Kerja 2) . MuridPemulihan: dikehendaki menggunting dan mencantumkan cantuman tersebut supaya menjadi gambar dan ejaan mata yang lengkap .Aktiviti Murid diberikan helaian (Lembaran Kerja 3). Murid dikehendaki memadankanPengayaan: gambar mata yang sesuai dengan haiwan yang betul. Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 89
 93. 93. Deria Penglihatan Kita. Lampiran 1 • Murid dikehendaki menutup sebelah mata dengan menggunakan tapak tangan. • Murid diminta memerhati dan menyebut huruf-huruf yang ditunjukkan oleh guruContoh paparan kad ujian mataModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 90
 94. 94. Deria Penglihatan Kita. Lampiran 2 • Guru memaparkan 10 objek di hadapan kelas. • Murid diberikan masa selama 1 minit untuk memerhatikan dan mengingat objek tersebut. • Murid dikehendaki menyebut objek-objek tersebut setelah paparan dipadamkan. Mari Bermain MataModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 91
 95. 95. Deria Penglihatan Kita. Lembaran Kerja 1 Tarikh: • Lukiskan gambar mata pada tempat yang betul. • Lengkapkan penyataan di bawah Nota: Tuhan menciptakan m _ _ _ untuk melihat Markah: / 10Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 92
 96. 96. Deria Penglihatan Kita. Lembaran Kerja 2 Tarikh:Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 93
 97. 97. Deria Penglihatan Kita. Lembaran Kerja 3 Tarikh: • Suaikan gambar mata dengan haiwan yang betul. Markah: / 5Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 94
 98. 98. Dunia WarnaTajuk: DUNIA WARNARingkasan: Dalam topik ini, murid akan mengenalpasti pelbagai warna iaitu biru, merah, hijau, kuning, putih, hitam, ungu, perang dan jingga.Standard Sains FizikalKandungan: 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.Standard 5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah,Pembelajaran: hijau, kuning, ungu dan jingga 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Tempoh 2 waktumasa:Sumber: 1. Jalur Gemilang 2. Kad warna (biru, merah, kuning, putih) 3. Lampiran 1 4. Lembaran Kerja 1 (Penilaian) 5. Lembaran Kerja 2 (Penilaian) 6. Lembaran Kerja 3 (Pemulihan) 7. Lembaran Kerja 4 (Pengayaan) 8. Lembaran Kerja 5 (Pengayaan) 9. LCD 10. MS PowerPoint/Lampiran 3 (Warna-warna berbeza)Aktiviti: 1. Guru menunjukkan Jalur Gemilang dan murid menyatakan warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang. 2. Guru membahagikan murid kepada kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan satu kad berwarna berdasarkan warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang (biru, merah, kuning, putih). 3. Guru membawa murid keluar dari kelas. (contoh: ke tempat letak kereta atau tapak perhimpunan). 4. Murid memerhatikan objek di sekeliling yang mempunyai warna yang sama mengikut kumpulan masing-masing (contoh kenderaan, tiang, pasu, bangunan sekolah dan sebagainya). 5. Murid menyenaraikan dan menamakan objek yang dilihat dengan warna kumpulan. 6. Guru menjelaskan bahawa objek-objek di sekeliling mempunyai warna-warna tertentu.Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 95
 99. 99. Dunia Warna 7. Guru kemudian membawa murid mengelilingi kawasan sekolah untuk mengenalpasti warna-warna lain (iaitu hijau, hitam, ungu, perang dan jingga). Guru membimbing murid mengenal pasti warna yang terdapat pada objek yang dijumpai dan murid mengulangi sebutan tersebut. (contoh: daun-hijau, tong sampah – hitam, mural pada dinding sekolah – ungu, baju – putih, jingga – limau) 8. Guru membawa murid balik ke kelas. 9. Guru menunjukkan kad berwarna (biru, merah, hijau, kuning, putih, hitam, ungu dan jingga) dan murid menyebut warna yang ditunjukkan. Guru menekankan aspek ejaan dan sebutan. (Lampiran 2) 10. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada murid 11. Guru memaparkan gambar pada skrin dan menyoal murid apa akan terjadi sekiranya semua objek sekeliling kita mempunyai warna yang sama. (Slaid powerpoint) ( Lampiran 1) 12. Guru mengaitkan warna dengan alam sekeliling dengan kejadian ciptaan Nya.Penilaian: Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2Aktiviti Murid menjawab Lembaran Kerja 3Pemulihan:Aktiviti Lembaran Kerja 4 dan Lembaran Kerja 5Pengayaan:Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 96
 100. 100. Dunia Warna Lampiran 1Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 97
 101. 101. Dunia WarnaModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 98
 102. 102. Dunia Warna Lampiran 2 merah biru hijau hitamModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 99
 103. 103. Dunia Warna jingga unguModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 100
 104. 104. Dunia WarnaLembaran Kerja 1 TARIKH:Arahan : Padankan warna merah biru hijau kuning putih hitam ungu jingga MARKAH: / 10 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 101
 105. 105. Dunia WarnaLembaran Kerja 2 TARIKH:Arahan : Warnakan kotak • hijau hitam kuning merah ungu jingga biru putih MARKAH: /10 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 102
 106. 106. Dunia WarnaLembaran Kerja 3 TARIKH: Arahan : Warnakan bahagian bernombor dengan warna yang telah ditetapkan. No.1 : Hitam No.7 hingga No.11 : Ungu No.2 : Hijau No.12 - No.17: Merah No.3 : Perang No.18 hingga No.23 : Jingga No.4 dan 5 : Kuning No. 24 : Putih No.6 : Biru 24 24 24 24 MARKAH / 10Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 103
 107. 107. Dunia WarnaLembaran Kerja 4 TARIKH: Arahan: Padankan objek dengan warna. hijau hitam merah ungu kuning oren biru putih MARKAH: / 9 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 104
 108. 108. Dunia Warna Lembaran Kerja 5 TARIKH:Arahan : Padankan warna mengikut nama warna ku tam hi ning me ru bi rah hi tih pu jau MARKAH: / 6 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 105
 109. 109. Bentuk Di SekelilingkuTajuk: BENTUK DI SEKELILINGKURingkasan: Murid akan didedahkan dengan pelbagai bentuk iaitu, segiempat tepat, segi empat sama, segi tiga,bulatan, sfera, piramid,kubus,kuboid,kon dan silinder.Standard Sains FizikalKandungan: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk.Standard 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat,Pembelajaran: Segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaranmurid.. 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Tempoh masa: 4 waktuSumber: 1. Sampul berisi pelbagai bentuk. 2. Model bentuk dan bongkah. 3. Lembaran kerja 1 (Penilaian) 4. Lembaran kerja 2 (Pemulihan). 5. Lembaran kerja 3 (pengayaan) 6. Lampiran 1 7. Lampiran 2 8. Lampiran 3 (basikal beroda segiempat)Aktiviti: Aktiviti 1 1. Guru mengedarkan sampul berisi bentuk segiempat tepat, segiempat sama, segi tiga dan bulatan kepada setiap kumpulan. 2. Murid menamakan bentuk-bentuk yang ada mengikut pengetahuan sedia ada. 3. Guru membimbing murid menamakan bentuk. Aktiviti 2 1. Guru mengedarkan pelbagai bentuk iaitu silinder, kon, piramid, kubus dan kuboid. 2. Murid menamakan bentuk-bentuk yang ada mengikut pengetahuan sedia ada. 3. Guru membimbing murid menamakan bentuk. Aktiviti 3 1. Guru menayangkan slaid lampiran 5. 2. Guru membincangkan kepentingan bentuk dalam kehidupan.Penilaian: Guru meminta murid-murid menjawab soalan dalam Lembaran Kerja 1 dan 2.Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 106
 110. 110. Bentuk Di SekelilingkuAktiviti Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaranpemulihan: menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai. Murid menyiapkan lembaran kerja 3.Aktiviti Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5pengayaanModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 107
 111. 111. Bentuk Di Sekelilingku Lampiran 1 BENTUK BENTUK ASAS segiempat sama segiempat tepatModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 108
 112. 112. Bentuk Di Sekelilingku segitiga bulatanModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 109
 113. 113. Bentuk Di Sekelilingku Lampiran 2 kubus kuboidModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 110
 114. 114. Bentuk Di Sekelilingku piramid sferaModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 111
 115. 115. Bentuk Di Sekelilingku silinder konModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 112
 116. 116. Bentuk Di Sekelilingku Nota Tarikh:Kepelbagaian Bentuk • Pelbagai bentuk boleh dijumpai di sekeliling kita. • Contoh: segiempat tepat, segiempat sama, segitiga, bulatan, sfera, piramid, kubus, kuboid, kon dan silinder. • Bangunan di Malasia mempunyai pelbagai bentuk. • Contoh: KLCC berbentuk silinder Kubah masjid berbentuk sfera Bangunan sekolah berbentuk kuboidModul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 113
 117. 117. Bentuk Di Sekelilingku Lembaran Kerja 1 Tarikh: Isikan tempat kosong mengenai bentuk asas.12 34 Markah: / 8 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 114
 118. 118. Bentuk Di SekelilingkuLembaran Kerja 2 Tarikh:Padankan.1. segitiga2. Silinder3. Segi empat tepat Bulat4.5. Piramid6. Kiub Markah: / 12 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 115
 119. 119. Bentuk Di SekelilingkuLembaran Kerja 3 Tarikh:Terdapat pelbagai bentuk asas dalam kehidupan sepertisegiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulat.Lakar dan warnakan bentuk-bentuk berikut: Segi empat sama Segi empat tepat Segi tiga Bulat Markah: / 12 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 116
 120. 120. Bagaimana saiznya? BAGAIMANA SAIZNYA? Topik: Ringkasan: Dalam topik ini murid akan diperkenalkan dengan konsep pelbagai saiz iaitu kecil, besar, panjang, pendek, tinggi dan rendah. Standard Sains Fizikal Kandungan: 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. 5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu kecil, besar, panjang, pendek, tinggi,rendah. Standard 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. pembelajaran 5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Tempoh 2 waktu masa: 1. Bahan maujud – pensel dan lain – lain lagi. 2. Lembaran Kerja1 3. Lembaran kerja 2 4. Lembaran kerja 3 Sumber: 5. Lembaran kerja 4 6. Lembaran kerja 5 7. Lembaran kerja 6 8. Perisian Microsoft Power Point & Modul bergembira bersama Powerpoint. Aktivti 1: Aktiviti 1. Guru memaparkan objek-objek yang berlainan saiz menggunakan power point contoh gajah dan lalat, kotak besar dan kotak kecil, KLCC dan rumah banglo, keretapi dan kereta. Guru membimbing murid sehingga murid dapat menyebut perkataan besar dan kecil, tinggi dan rendah, panjang dan pendek (Lampiran 1). 2. Murid memberi contoh-contoh objek besar dan kecil di sekeliling mereka. Murid melengkapkan lembaran kerja 1 dengan membezakan gambar mengikut saiz. Aktiviti 2: 1. Guru menunjukkan objek-objek yang berlainan saiz menggunakan bahan maujud contoh pensil pendek dan pensil panjang. Guru membimbing murid sehingga murid dapat memahami konsep panjang dan pendek. 2. Murid memberi contoh-contoh objek panjang dan pendek di sekeliling mereka. 3. Murid melengkapkan lembaran kerja 2 dengan membezakan gambar panjang dan pendek. Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 117
 121. 121. Bagaimana saiznya? Aktiviti 3: 1. Guru memanggil seorang murid tinggi dan seorang murid rendah ke hadapan kelas.Guru membimbing murid memahami konsep tinggi dan rendah. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja 3 . Aktiviti 4: Guru meminta murid melihat sekeliling kelas dan menyoal murid “Adakah semua objek dalam kelas ini sama besar?” . Guru menunjukkan gambar menggunakan persembahan Power point (Lampiran 2) dan membimbing murid membincangkan kepentingan pelbagai saiz. Penilaian : Murid melengkapkan lembaran kerja 4 – 6. Aktiviti 1.Murid menggunakan perisian MS Power point, ‘clip art’ dan picture Pemulihan: file untuk menyusun objek mengikut urutan saiz contoh dari kecil ke besar; panjang ke pendek; tinggi ke rendah mengikut kreativiti masing-masing. Aktiviti Pengayaan: 2. Murid mencetakkan hasil kerja dan membuat persembahan. Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 118
 122. 122. Bagaimana saiznya? Lampiran 1 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 119
 123. 123. Bagaimana saiznya? Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 120
 124. 124. Bagaimana saiznya? Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 121
 125. 125. Bagaimana saiznya? Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 122
 126. 126. Bagaimana saiznya? Lampiran 2 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 123
 127. 127. Bagaimana saiznya? Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 124
 128. 128. Bagaimana saiznya? Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 125
 129. 129. Bagaimana saiznya? Lembaran Kerja 1 Tarikh : Objek di sekeliling kita mempunyai pelbagai saiz. Tuliskan perkataan ‘besar’, ‘kecil’. Markah : / 6 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi 126

×