Successfully reported this slideshow.
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                               Sekolah Menengah Rendah  ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                              Sekolah Menengah RendahSEJARA...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                Sekolah Menengah RendahTE...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                            S...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                        Sekolah M...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                            S...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                       Sekolah Men...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                          Sekola...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                       Sekolah Mene...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                    Sekolah Menengah R...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                            Se...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                          Sekol...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                           Seko...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                    Sekolah Menengah RendahBugis untuk mengembalikant...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                       Sekolah Men...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah      Sekolah Menengah Rendah30
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                       Sekolah Mene...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                           Sekolah Menengah RendahTEMA/TAJUK ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                            S...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                            Se...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sejarah Tingkatan 1

4,547 views

Published on

Published in: Education
 • alamk ssah nyew nk wat pbs nie smpai kna cri at tenet plak..........
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • senag ... x prlu nak kne rujuk bku form 1...alhamdulillah...=0
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • senang...x perlu kne rujuk bku f1 balik...hehehehe=)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sejarah Tingkatan 1

 1. 1. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 1 Sejarah Dan Kita Tema 1: Zaman Prasejarah dan Keagungan Kesultanan Melayu Melaka Tema 2: Kesultanan Melayu Melaka Menjadi Asas Kerajaan Masa Kini 1
 2. 2. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahSEJARAH DAN KITASejarah dan Kita memperkenalkan unsur-unsur penting pendidikanSejarah seperti pengertian sejarah, ciri-ciri sejarah dan kaedahpengkajian sejarah. Tajuk ini memberi pendedahan serta pemahamankepada asas-asas disiplin ilmu Sejarah 2
 3. 3. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISMESEJARAH DAN KITA a. Kemahiran Memahami kemahiran sejarah Sejarah Aras 1 i. Definisi sejarah • Mendefinisikan istilah sejarah Rekonstruksi Kajian Teks: Berbangga • Menyenaraikan ciri-ciri sejarah Mencari definisi dengan warisan ii. Ciri-ciri sejarah • Mentakrifkan dan memberi contoh Abad sejarah negara sumber sejarah • Menghargai iii. Sumber sejarah Masa Perbincangan: tinggalan • Menyatakan kaedah pengkajian sejarah Merumus definisi sejarah iv. Kaedah Arkeologi sejarah Aras 2 pengkajian sejarah • Menggunakan istilah yang berkaitan Alaf/Kurun Peta Minda: dengan masa Ciri-ciri Sejarah • Memberi contoh peristiwa-peristiwa Dekad bersejarah Kajian Gambar: • Mengelaskan kaedah pengkajian Sejarawan Sumber sejarah sejarah Catatan Era (Kajian Sejarah Aras 3 Tempatan • Mentafsir peristiwa sejarah Kronologi dilaksanakan • Mengelaskan sumber sejarah secara Kerja • Mengelaskan peristiwa sejarah dan Purba Kursus dari bukan sejarah Tingkatan 1 • Mengaplikasikan kemahiran sejarah Tafsiran hingga Tingkatan 3) dalam pengkajian sejarah 3
 4. 4. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISMEb. Kepentingan sejarah Memahami kepentingan sejarahi. Tujuan Aras 1 • Menyenaraikan tujuan dan faedah Iktibar Perbincangan: Bangga denganii. Faedah mempelajari sejarah Ciri-ciri warisan sejarah negara • Menyusun kejayaan-kejayaan negara Peristiwa bangsa • Melahirkan yang menjadi kebanggaan kita sejarah rasa bangga dan Aras 2 Cinta akan cinta akan • Membincangkan peristiwa bersejarah tanah air tanah air • Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut Aras 3 • Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020 4
 5. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 1. ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKATema ini menyentuh kemunculan masyarakat prasejarah dan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara sebagai latar belakang kepadakemunculan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melakamenjadi sebuah kerajaan yang kuat di Gugusan Kepulauan Melayu padakurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Pada zaman kegemilangannya,Kesultanan Melayu Melaka telah membina satu tradisi politik, ekonomidan budaya yang kekal diwarisi sehingga kini. Kegemilangan dankemakmurannya telah menarik minat Portugis datang ke Melaka danmenawan Melaka pada tahun 1511. 5
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN TEMA 1: Zaman Prasejarah dan Keagungan Kesultanan Melayu Melaka LATAR LATAR BELAKANG FOKUS SEBAB DAN AKIBAT KESANBELAKANG LANGSUNG Kerajaan-kerajaan awal Kesultanan  Kedatangan Zaman di Asia Tenggara Melayu Portugis KemunculanPrasejarah Melaka  Kemerosotan Kerajaan Johor Melaka kerajaan agraria kerajaan maritim Pengasasan Melaka: Kegemilangan Melaka:  Pembukaan  Sistem pentadbiran Melaka  Pusat perdagangan  Hubungan luar  Penyebaran Islam  Pusat intelektual  Peluasan kuasa 6
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 1: ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME1. ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 1.1 Zaman Prasejarah Mengetahui tahap perkembangan zaman prasejarah a. Paleolitik Aras 1 Prasejarah Kajian Semangat gigih b. Mesolitik • Menyatakan tahap perkembangan Gambar/Ilustrasi: dan berdikari zaman prasejarah Paleolitik Peralatan dan • Bekerja c. Neolitik • Melakar peralatan pada zaman senjata keras dan prasejarah Mesolitik yakin diri d. Zaman Logam • Melabel lokasi penempatan zaman Membina Garis prasejarah Neolitik Masa: Zaman prasejarah Aras 2 Ahli arkeologi • Membandingkan tahap-tahap zaman Petempatan prasejarah dari segi petempatan, awal aktiviti ekonomi dan peralatan • Memberi sebab pemilihan gua sebagai Peralatan tempat tinggal 7
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME Aras 3 • Membuat inferens tentang keistimewaan Kajian geologi zaman prasejarah Beliung1.2 Kerajaan-kerajaan awal Memahami kewujudan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara awal di Asia Tenggara (Angkor, Champa,Funan, Aras 1 Kerajaan Srivijaya, Majapahit, • Mendefinisikan konsep agraria, maritim agraria Membuat Carta: Kemegahan Chi Tu dan Kedah Tua) dan pelabuhan entrepot Perbandingan terhadap • Mencirikan kerajaan agraria dan Kerajaan antara kerajaan tamadun awal a. Kerajaan agraria dan kerajaan maritim maritim agraria • Menghargai kerajaan maritim dan kerajaan sumbangan • Melabel lokasi kerajaan agraria dan Pelabuhan maritim tamadun kerajaan maritim - takrif entrepot awal kita • Memberikan contoh-contoh hasil - ciri-ciri pengeluaran Perdagangan • Memerihalkan sistem pemerintahan dan antara - perkembangan pentadbiran kerajaan awal kawasan Aras 2 Perdagangan • Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim serantau dan agraria • Membincangkan kepentingan pelabuhan Pusat kepada kerajaan-kerajaan awal pengumpulan 8
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISMEb. Sistem pemerintahan Aras 3 dan pentadbiran • Mengkaji sebab-sebab perkembangan Pusat kerajaan awal kerajaan agraria menjadi kerajaan pengedaran maritim barang • Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran Dasar pantai perluasan • Menjana idea tentang kewujudan sistem kuasa dan pentadbiran yang sistematik wilayah Sistem pentadbiran 9
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME1.3 Zaman Kesultanan Melayu Melakaa. Pengasasan Kesultanan Melayu Mengetahui tentang kegemilangan Melaka Kesultanan Melayu Melaka Pengasasan i. Kedatangan Aras 1 Parameswara • Memerihalkan peristiwa pengasasan Kesultanan Kajian Peta: Kemimpinan kesultanan Melayu Melaka Tunjuk arah berwawasan ii. Asal usul • Menceritakan asal usul nama Melaka Asal-usul perjalanan • Berbangga Melaka • Melakar perjalanan Parameswara dari Parameswara dengan Palembang ke Melaka Strategik hingga ke Melaka pemimpin iii. Parameswara yang • Menyatakan kegigihan dan wawasan membina Perairan Simulasi: berwibawa Parameswara Melaka Selat Pemilihan Melaka dan Melaka sebagai sebuah berwawasan Aras 2 petempatan • Menerangkan tindakan Parameswara Pedagang dalam usaha membina Melaka asing Melukis/Ilustrasi: Kegigihan untuk • Membandingkan sejarah pengasasan Keadaan Melaka mencapai cita-cita Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan Lagenda sebagai kampung • Berkeyakinan pelbagai sumber nelayan terhadap ciri- ciri kegemilangan negara kita 10
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME Aras 3 • Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan • Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepemimpinan dalam pembinaan negarab. Kegemilangan Melaka Menganalisis Sistem Pembesar Empat Lipatan di Melaka i. Sistem pentadbiran Aras 1 • Mendefinisikan konsep Pembesar Sistem Carta Aliran: Tanggungjawab - Sistem Pembesar Empat Lipatan Pembesar Sistem bersama asas Empat Lipatan Empat Lipatan pentadbiran kegemilangan • Melakar rajah Sistem Pembesar Empat Pembesar Empat • Berbangga Lipatan di Melaka Daulat Lipatan dengan • Memadankan jawatan dan peranan sistem pembesar di Melaka Derhaka Melukis/Ilustrasi: pentadbiran Kedudukan negara kita Aras 2 Tulah pembesar • Membuktikan Sistem Pentadbiran berempat di Pembesar Empat Lipatan adalah Kawasan Melaka ketika sistematik pegangan menghadap sultan 11
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 • Membuat inferens tentang sistem Kawasan Kedaulatan Pembesar Empat Lipatan dengan pemakanan negara kita sistem Jemaah Menteri sekarang • Berbangga Nakhoda dengan pemimpin Golongan ‘Kiwi’ yang berwibawa Syahbandar dan berwawasanii. Pusat perdagangan Memahami kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan bertaraf - Faktor dunia geografi Aras 1 - Faktor di Melaka • Menyenaraikan faktor-faktor yang Hubungan Kajian gambar: (pentadbiran, menyumbang ke arah kemunculan diplomatik Pelabuhan Melaka kemudahan Melaka sebagai pusat perdagangan Sistem pelabuhan,cukai • Melakar peta yang menunjukkan Sistem Cukai Bercerita: perdagangan perdagangan, negara dan barangan yang Berkeutamaan - Pungutan cukai Melaka bertaraf mata wang dan diperdagangkan di Melaka di pelabuhan dunia bahasa) Lingua franca - Kemudahan • Berkeyakinan • Menyatakan peranan Syahbandar menyimpan Malaysia dalam memajukan perdagangan di barang Boleh Melaka - Pengangkutan barang 12
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME Aras 2 • Membuktikan kepentingan faktor Pusat pertemuan Perbahasan: geografi dalam membantu Melaka pedagang Melaka sebagai menjadi pusat perdagangan pusat • Mengaitkan kemajuan perdagangan Pertukaran angin perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar monsun bertaraf dunia Empatan Lipatan Cukai rasmi Aras 3 • Membandingkan sistem perdagangan Kubu pertahanan di Melaka dengan sistem perdagangan sekarang Surat Kebenaran • Menilai keberkesanan Undang- Entrepot undang Laut Melaka dalam memajukan perdagangan di Melaka Malakat • Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa • Meramalkan kegemilangan Malaysia tahun 2020 berbanding kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka 13
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME Mengetahui kepentingan menjalin hubungan diplomatikiii. Hubungan luar Aras 1 • Menjelaskan konsep hubungan Hubungan Perbincangan: Kematangan - Hubungan Melaka diplomatik diplomatik Bentuk dan kesan dalam dengan kerajaan • Menyenaraikan kerajaan Melayu lain hubungan luar hubungan Melayu yang lain dan negara luar menjalinkan yang Negeri taklukan diplomatik (Hubungan dengan hubungan dengan Melaka Melakar peta: • Bertindak Pasai, Jawa, Siak • Memerihalkan bentuk hubungan Negeri naungan Hubungan Melaka dengan dan Kampar) dengan kerajaan bestari Melaka dengan kerajaan Melayu lain dan negara luar Negeri setaraf Melayu yang lain - Hubungan Melaka dan negara luar dengan negara luar Ufti Aras 2 (Hubungan dengan • Menerangkan kepentingan Melaka China, Gujerat, Kerajaan Melayu menjalinkan hubungan luar Siam, Tanah Arab sezaman dan Ryukyu) • Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan Perutusan negara luar sembah dan salam Aras 3 • Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar • Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar 14
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISMEiv. Penyebaran Islam Mengetahui Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam - Perkembangan Islam Aras 1 • Menceritakan kedatangan Islam ke Wahyu Bercerita Keunggulan - Melaka sebagai Melaka Latar belakang Melaka sebagai pusat • Menyenaraikan faktor-faktor Ulama kedatangan Islam pusat penyebaran perkembangan agama Islam di Melaka ke Melaka penyebaran Islam • Menceritakan peranan Melaka dalam Mufti Islam proses Islamisasi di Asia Tenggara Kajian Peta: • Taat kepada - Cara Melaka Sufi Penyebaran Islam Tuhan • Melakar peta penyebaran Islam di menyebarkan di Asia Tenggara • Toleransi Kepulauan Melayu Islam ke negara Kadi beragama lain di Asia Buku Skrap: Aras 2 Tenggara Serambi Gambar seni reka • Membandingkan teori-teori kedatangan Makkah pengaruh Islam Islam ke Melaka • Menghubungkaitkan kegiatan Mubaligh perdagangan dengan penyebaran Islam • Membincangkan keberkesanan Islamisasi Pendakwah di Melaka Ilmu tasawuf 15
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 • Menilai usaha-usaha kerajaan Fikah menerapkan nilai-nilai Islam di Malaysia Alam akhirat • Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam Fardhu Haji memartabatkan Islam di peringkat antarabangsav. Pusat kegiatan Menghargai ilmu dalam intelektual kehidupan Pusat kegiatan Lawatan: Kegemilangan pusat- Peranan istana Aras 1 intelektual Replika istana kegiatan intelektual sebagai pusat kegiatan Melaka di Melaka • Mendefinisikan konsep intelektual Karya saduran • Menghargai ilmu intelektual Islam Perbincangan: dalam kehidupan- Peranan pemerintah • Menyenaraikan peranan istana Istana raja sebagai sebagai pusat intelektual Didaktik pusat kegiatan • Menyatakan peranan bahasa intelektual Melayu sebagai bahasa lingua franca • Menamakan hasil kesusasteraan Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 16
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 2 Bahasa Melayu • Mengkategorikan hasil Salasilah Perbahasan: sebagai lingua penulisan zaman Kesultanan Melaka sebagai franca Melayu Melaka Islamisasi pusat • Mendaulatkan • Membuktikan berlakunya perkembangan Bahasa Melayu penambahan huruf dalam intelektual tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu • Membincangkan peranan pemerintah dalam usaha memperkembangan kegiatan intelektual Aras 3 • Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual • Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Bahasa Melayu 17
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEvi. Perluasan kuasa Menghargai perjuangan dan jasa pemimpin - Cara perluasan kuasa Aras 1 • Mendefinisikan istilah Kecemerlangan - Peranan perluasan kuasa Taklukan Melabel Peta: kepemimpinan pemimpin • Menyenaraikan cara-cara Kawasan Empayar • Menghargai jasa perluasan kuasa Naungan Melaka dan perjuangan - Kesan perluasan • Melakar dan melabel empayar tokoh negara kuasa Melaka Empayar Perbincangan: Kepentingan Pemikiran strategik • Menyatakan peranan kedaulatan negara • Bertindak pemimpin dalam meluaskan kuasa dengan bestari • Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka Kesetiaan kepada negara Aras 2 • Melahirkan • Membandingkan perluasan perasaan setia kuasa pada zaman kepada raja dan pemerintahan Sultan Muzaffa negara Syah dan Sultan Mansur Syah • Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka 18
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 • Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka • Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari inic. Kemerosotan Melaka Memahami sebab-sebab kemerosotan Melakai. Kepemimpinan Aras 1 Askar upahan Kajian Gambar Bersedia berkorbanii. Pentadbiran • Memerihalkan kemerosotan Serangan Portugis untuk bangsa dan Kesultanan Melayu Melaka Berkubu ke atas Melaka negaraiii. Perpaduan • Menyatakan sebab • Amanah dalam kedatangan Portugis ke Pertahanan Main Peranan: mempertahanka Melaka n negara Perpecahan di • Menyenaraikan sebab kalangan kekalahan Melaka di tangan Pembesar Portugis • Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka 19
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEiv. Peralatan Menjana perang Aras 2 keperkasaan • Membincangkan kepentingan bangsa kitav. Kedatangan perpaduan masyarakat Melaka • Mengamalkan Portugis • Membandingkan peralatan perpaduan bagi perang yang digunakan oleh mengelakkan - Sebab Melaka dan Portugis perpecahan kedatangan Aras 3 - Serangan ke • Mengulas ungkapan “Negara atas Melaka Malaysia Tanggungjawab Kita” • Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara • Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara 20
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 2: KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINITema ini memfokuskan Kerajaan Melayu Johor yang menegakkansemula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, tema inimengisahkan kewujudan Kerajaan-kerajaan Melayu lain yangmewarisi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka seperti Perak danPahang. Selain daripada itu dibincangkan juga beberapa kerajaan lainyang telah mengadaptasi corak pentadbiran Kesultanan MelayuMelaka dalam pentadbiran kerajaan di Selangor, Kedah, Terengganudan Kelantan. Negeri Sembilan pula mempunyai ciri-ciripentadbirannya yang tersendiri. Tema ini juga membincangkanSarawak dan Sabah dari segi latar belakang, keadaan masyarakatdan kegiatan ekonomi. 21
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN TEMA 2: Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas kerajaan masa kini LATAR FOKUS 1 FOKUS 2 FOKUS 3 SEBAB DAN KESAN BELAKANG AKIBAT LANGSUNG Johor Pengasasan WarisanKesultanan menegakkan kerajaan Kesultanan Kesinambungan KedatanganMelayu Melaka semula Melayu yang Melayu Melaka warisan Barat kewibawaan tua dan dalam Kesultanan Kesultanan kerajaan pentadbiran, Melayu Melaka Melayu Melaka Melayu yang perundangan, baru kegiatan ekonomi dan sosiobudaya FOKUS 4 Latar belakang sejarah Sarawak dan Sabah 22
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN 2.1: Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu MelakaLATAR BELAKANG FOKUS SEBAB DAN AKIBAT KESANKejatuhan Melaka Johor menegakkan Kemerosotan Johor: Pengaruh Bugis dike tangan Portugis semula kewibawaan • Rebutan kuasa Johor Kesultanan Melayu • Penglibatan Bugis dalam Melaka pemerintahan Johor • Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda Pengasasan Kerajaan Johor Kegemilangan Kerajaan Johor: • Pusat perdagangan • Perkembangan Persuratan Melayu 23
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 2: KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME2. KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS KERAJAAN KERAJAAN MASA KINI 2.1 Johor menegakkan semula kewibawaan Memahami peranan Johor Kesultanan Melayu menegakkan semula Melaka kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka a. Pengasasan kerajaan Aras 1 Warisan Bercerita: Bersikap cekal dan Johor • Menyatakan kesan kejatuhan Pengasasan tabah Melaka Perang Tiga Kerajaan Johor • Keberanian dan i. Penerusan waris • Menceritakan usaha-usaha Segi ketabahan dalam Kesultanan menegakkan semula Usaha perjuangan Melayu Johor kewibawaan Kesultanan Pengasas mengembalikan • Mengamalkan Melayu Melaka kedaulatan Melaka sikap tidak ii. Kebangkitan • Menceritakan mengenai Tanah jajahan berputus asa Acheh pengasasan Empayar Johor Melabel Peta: Perang Tiga Segi • Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan Johor 24
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEiii. Persaingan Johor • Menyatakan sebab-sebab dengan Acheh dan kebangkitan Acheh Portugis • Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi Aras 2 • Menghubungkaitkan Kerajaan Johor, Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi • Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melaka selepas kejatuhan Melaka • Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka Aras 3 • Mengupassebab pihak Johor dan Melaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis • Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis 25
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Kegemilangan Mengetahui tentang kerajaan Johor kegemilangan Kerajaan Johor mengukuhkan ketuanan Aras 1 Melayu • Menyenaraikan faktor-faktor Salasilah Kajian gambar: Kegemilangan yang menyumbang kepada Pelabuhan Riau warisan Kesultanani. Pusat kebangkitan Johor sebagai Pelabuhan Melayu perdagangan pusat perdagangan entrepot Perbincangan: • Menyanjungi dan • Memerihalkan keadaan Sumbangan karya memeliharaii. Perkembangan pelabuhan Johor Persuratan penulisan zaman warisan persuratan Melayu • Menyenaraikan hasil penulisan kegemilangan Kesultanan zaman kegemilangan kerajaan Pusat keilmuan kerajaan Johor Melayu Johor • Menghargai Aras 2 warisan karya • Menghuraikan peranan Johor agung bangsa sebagai pusat kegiatan ekonomi kita serantau • Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan Aras 3 • Mencetuskan idea-idea baru ke arah meneruskan kegemilangan Kesultanan Melayu Johor 26
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Kemerosotan Memahami kemerosotan kerajaan Johor Kerajaan Johor i. Perebutan kuasa Aras 1 • Memerihalkan perebutan kuasa Taat dan setia ii. Penglibatan yang menyebabkan Perebutan takhta Perbincangan: kepada negara Bugis dalam kemerosotan kerajaan Johor Faktor yang • Berwaspada pemerintahan • Menceritakan penglibatan Bugis Merampas kuasa membawa terhadap anasir Johor dalam pemerintahan Johor kemerosotan Johor yang boleh • Menceritakan tentang Perang Campur tangan merosakkan iii. Pengaruh Johor -Jambi Kepentingan negara Syarikat perpaduan untuk • Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur kestabilan negara Kepentingan Hindia Timur Belanda di Johor Belanda perpaduan Aras 2 • Mengamalkan • Menghuraikan peranan Bugis sikap dalam Kerajaan Johor bersatupadu • Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor Aras 3 • Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan 27
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahBugis untuk mengembalikantakhta Johor 28
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN Tajuk: 2.2 Latar belakang pembentukan kerajaan Melayu 2.3 Warisan Kesultanan Melayu 2.4 Sarawak dan Sabah FOKUS I FOKUS II KESANLATAR BELAKANG Latar belakang Warisan Kesultanan Kedatangan pembentukan kerajaan Melayu: Barat Pembentukan Melayu: - pentadbiran Kerajaan Melayu • Kerajaan Melayu yang - perundangan tua - ekonomi • Kerajaan Melayu yang - sosio budaya baru • Sarawak dan Sabah 29
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah30
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME2.2 Latar belakang pembentukan kerajaan- kerajaan Melayu Mengetahui latar belakanga. Kerajaan-kerajaan pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu yang tua Melayu i. Kedah Aras 1 ii. Pahang • Menceritakan asal-usul nama Naungan Perbincangan: iii. Perak Latar belakang Kebanggaan kerajaan-kerajaan Melayu Ufti pembentukan terhadap warisan • Menceritakan pengasasanb. Kerajaan-kerajaan kerajaan-kerajaan kita kerajaan-kerajaan Melayu Melayu yang baru Demokrasi Melayu yang tua • Menghargai yang tua dan kerajaan Melayu dan kerajaan- warisan budaya yang baru i. Terengganu kerajaan Melayu negeri-negeri • Menyatakan lokasi kerajaan- ii. Kelantan yang baru Melayu kerajaan Melayu iii. Selangor iv. Negeri Sembilan Kajian Buku Teks: Keunikan kerajaan- Aras 2 Asal usul nama kerajaan Melayu • Menghubungkait kerajaan- • Berbangga kerajaan Melayu kerajaan Melayu dari aspek yang tua dan dengan pengasasan kepelbagaian kerajaan Melayu yang baru warisan sejagat Aras 3 negara • Merasionalkan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu 31
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Melabel Peta: Kerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru Buku Skrap - Bendera negeri - Jata negeri - Lambang negeri Memahami sistem pentadbiran2.3 Warisan Kesultanan negeri-negeri Melayu Melayu Aras 1 a. Sistem • Mendefinisikan konsep daulat pemerintahan dan tulah Daulat Pengurusan grafik: Kepatuhan kepada dan pentadbiran • Menyenaraikan ciri-ciri yang Sistem pentadbiran undang-undang mengukuhkan daulat Jajahan Negeri-negeri Melayu dan pentadbiran i. Negeri-negeri • Menamakan alat-alat dan Negeri Sembilan • Mematuhi Melayu kebesaran negeri-negeri Golongan magis peraturan dan Melayu undang-undang ii. Negeri Kuasa mutlak • Mengumpul maklumat tentang Sembilan peranan pembesar di peringkat Susun lapis jajahan dan daerah pembesar 32
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME • Menceritakan peranan Unit politik pemimpin agama dan magis • Menerangkan peranan Ketua Luak Penggawa dan Ketua Kampung Suku/waris • Membina struktur pentadbiran Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Buapak Negeri Sembilan Perut • Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan Pembahagian pusaka Aras 2 • Membandingkan sistem pentadbiran Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan • Menghubungkaitkan konsep daulat dengan pengukuhan kuasa sultan Aras 3 • Membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam Adat Perpatih • Menghubungkaitkan sistem pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan negara 33
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME 34
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendahb. Sistem Memahami Sistem Perundangan Perundangan Kerajaan Melayu Aras 1 Berbangga dengan i. Undang-undang warisan negara tidak bertulis • Menceritakan tentang latar Undang-undang Membina Peta belakang Adat Temenggung bertulis Minda: • Menghargai dan Adat Perpatih Sistem perundangan sistem - Adat Temenggung • Menyatakan prinsip-prinsip Undang-undang di negeri-negeri perundangan - Adat Perpatih Adat Temenggung dan Adat tidak bertulis Melayu tradisi ii. Undang-Undang Perpatih bertulis • Menyenaraikan prinsip-prinsip Undang-undang Perbincangan yang terkandung dalam Adat Berkumpulan: Hukum Kanun Melaka, Kepentingan undang- Undang-undang Laut Melaka, Kanun undang Undang-undang 99 Perak, Undang-undang Pahang, Prinsip dalam Undang-undang Kedah dan sistem sistem perundangan di perundangan Kelantan Aras 2 • Membandingkan prinsip- prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih • Membandingkan undang- undang adat dengan undang- undang bertulis TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME 35
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah Aras 3 • Menghuraikan kepentingan sistem perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat Mengetahui tentang kegiatanc. Kegiatan ekonomi di Negeri-negeri Melayu ekonomi Aras 1i. Sara diri • Mendefinisikan konsep sara diri • Mengumpulkan maklumat Sara diri Membina Peta Kegigihan berusaha- bercucuk Minda: tanam tentang kegiatan perlombongan, meningkatkan kraftangan dan perdagangan Bebas cukai Jenis-jenis kegiatan kemakmuran negara kuala ekonomi tradisional- menangkap • Menyatakan jenis peralatan kita ikan yang digunakan dalam • Berbangga Cukai labuh batu Kajian Gambar: menjalankan kegiatan ekonomi dengan bumi kita Mata wang- mengumpul • Memberi contoh jenis Sistem serah tradisional yang bertuah hasil hutan matawang yang digunakan • Menyatakan sistem cukai yang Sistem kerah • Berbanggaii. Perlombongan diperkenalkan dengan • Menamakan sistem timbangan Meramu kebolehan,iii. Kraftangan dan sukatan keupayaan dan • Menamakan jenis kreatif kita pengangkutan TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN 36
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras2iii. Percukaian • Menerangkan peranan sungai • Berusaha sebagai nadi perkembangan meningkatkaniv. Perdagangan ekonomi kebolehan, (mata wang, • Mengelaskan tentang jenis keupayaan dan timbangan dan sukat, matawang yang digunakan di kreativiti pengangkutan) Tanah Melayu • Menerangkan kegunaan hasil perlombongan Aras 3 • Menilai peranan matawang dalam perkembangan ekonomi • Membuat inferens kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsa TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN 37
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Memahami tentang sosiobudayad. Sosiobudaya masyarakat Melayu tradisionali. Struktur Aras 1 masyarakat • Menyatakan susun lapis Melayu masyarakat Melayu tradisional • Golongan Perbincangan Ketinggian nilai tradisional • Menyenaraikan peranan setiap Pemerintah Kumpulan: budaya bangsa susun lapis masyarakat - Peranan golongan pemerintah dan • Menghargai dan - Susun lapis • Menceritakan gaya hidup • Golongan golongan mengamalkan masyarakat golongan bangsawan dan rakyat Diperintah dan diperintah tradisi budaya jelata bangsa fungsinya • Menyenaraikan kegiatan masa • Golongan Merdeheka - Golongan lapangii. Gaya hidup bangsawan dan • Menyatakan contoh karya rakyat jelata golongan • Golongan persuratan bangsawan dan • Mengumpul maklumat tentang Hamba golongan rakyat Pengurusan Grafik: kesenian rakyat dan adat resam Membandingkan • Menyatakan jenis pendidikan • Golongan gaya hidup masyarakat Melayu tradisional Bangsawan Golongan bangsawan dan Aras 2 • Golongan golongan rakyat • Menjelaskan struktur susun lapis Rakyat masyarakat Melayu • Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata 38
 39. 39. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Aras 3 Bersatu daniii. Kegiatan sosiobudaya • Menerangkan amalan hidup Simulasi: berharmoni masyarakat Melayu bermasyarakat untuk Murid bermain menjamin tradisional kesejahteraan congkak kesejahteraan • Membandingkan kegiatan masa bersama - Kegiatan lapang masyarakat Melayu Tayangan Video: - Upacara • Sentiasa masa tradisional dengan masyarakat kemangkat dan bersatu-padu lapang hari ini pertabalan dalam sesebuah masyarakat - Karya persuratan - Kesenian tradisional Melayu - Kesenian rakyat Membuat Buku Skrap: - Adat resam Kegiatan masa lapang - Pendidikan 39
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISME Mengetahui tentang latar2.4 Sarawak dan belakang sejarah dan Sabah masyarakat Sarawak dan Sabaha. Latar belakang Aras 1 sejarah Sarawak • Menceritakan pertalian sejarah Kesultanan Melorek dan dan Sabah Sarawak dan Sabah dengan Melabel Kawasan: Kesultanan Brunei dan Sulu Kuasa autonomi Petempatan - Pertalian • Menyenaraikan kumpulan etnik kumpulan etnik di Sarawak di Sarawak dan Sabah Etnik Sarawak dan Sabah dan Sabah • Menyatakan lokasi petempatan di atas peta dengan kumpulan etnik di Sarawak dan Kesultanan Sabah Brunei • Menceritakan cara hidup dan dan Kesultanan budaya kumpulan etnik di Sulu Sarawak dan Sabah • Menyenaraikan jenis kegiatanb. Keadaan ekonomi di Sarawak dan Sabah masyarakat Aras 2 - Kumpulan • Menghubungkaitkan kawasan etnik petempatan kumpulan etnik di dan Sarawak dan Sabah dengan petempatan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi 40
 41. 41. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Kegiatan Aras 3 Semangat sosiobudaya • Membuktikan kewujudan Animisme Kajian Gambar: bermasyarakat budaya bermuafakat dalam Petempatan • Memanfaatkan - Cara hidup kehidupan masyarakat Sarawak Sara diri kumpulan etnik masa lapang dan dan Sabah di Sarawak dan budaya • Menjelaskan dengan contoh Pertanian pindah Sabah Permuafakatan (pendidikan, kewujudan kepelbagaian mengukuhkan peraturan, budaya yang menunjukkan Tamu negara kita kesenian, adat resam, keistimewaan masyarakat Perbincangan Kumpulan: • Mengamalkan agama dan Malaysia Kegiatan ekonomi hidup bersatu kepercayaan) • Menghuraikan tamu ke arah penduduk padu perpaduan di Sabahd. Kegiatan ekonomi Sarawak dan Sabah Kekayaan warisan budaya Malaysia - Sara diri • Menghargai - Perlombongan keindahan dan warisan budaya - Perdagangan Malaysia - Sistem pertukaran Kepelbagaian barang kegiatan ekonomi menjamin - Eksport kesejahteraan rakyat (sagu, sarang • Sentiasa burung, dan memajukan timun laut) ekonomi negara 41

×