Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mensenmerken - de kracht achter high performing organisatieculturen


1,407 views

Published on

Wat Mensenmerken zijn en waarom ze zo belangrijk zijn in deze tijd waarin mensen het verschil moeten maken in organisaties. Mensenmerken als een katalysator van het menselijk potentieel!

Published in: Business

Mensenmerken - de kracht achter high performing organisatieculturen


 1. 1. MENSENMERKEN de kracht achter high performing organisatieculturen
 2. 2. EEN MENSENMERK!?
 3. 3. EEN ORGANISATIE (CULTUUR) DIE HET WAARD IS OM BIJ TE HOREN
 4. 4. EEN ORGANISATIE (CULTUUR) DIE HET WAARD IS OM AAN BIJ TE DRAGEN, OM VOOR TE WERKEN
 5. 5. LEIDERS DIE HET WAARD ZIJN OM TE VOLGEN
 6. 6. De drie elementen van High Performing culturen / organisaties waarin mensen het verschil maken.
 7. 7. EEN ORGANISATIE (CULTUUR) DIE HET WAARD IS OM BIJ TE HOREN EEN ORGANISATIE (CULTUUR) DIE HET WAARD IS OM AAN BIJ TE DRAGEN, OM VOOR TE WERKEN HIGH PERFORMING ORGANISATIES / CULTUREN LEIDERS DIE HET WAARD ZIJN OM TE VOLGEN
 8. 8. EN HET MENSENMERK!?
 9. 9. EEN ORGANISATIE (CULTUUR) DIE HET WAARD IS OM BIJ TE HOREN EEN ORGANISATIE (CULTUUR) DIE HET WAARD IS OM AAN BIJ TE DRAGEN, OM VOOR TE WERKEN HET SYMBOOL VOOR DE FORMULE DIE DIT HET WAARD MAAKT LEIDERS DIE HET WAARD ZIJN OM TE VOLGEN
 10. 10. HET MENSENMERK SYMBOLISEERT DE UNIEKE WAARDEVOLLE KENMERKENDE MANIER VAN DENKEN, SPREKEN EN HANDELEN DIE MENSEN MET ELKAAR DELEN IN DE ORGANISATIE. DE DINGEN WAAR ZE IN GELOVEN.
 11. 11. Een manier van denken, handelen , spreken en doen, die ze onderscheid van andere organisaties.
 12. 12. Het mensenmerk is een symbool dat ze elke keer helpt herinneren wat er echt belangrijk is en er toe doet in de organisatie. Wat ze het nastreven waard vinden. Zodat ze deze dingen kunnen blijven cultiveren. Een belangrijke sociale verbindende factor.
 13. 13. Zoals Apple symbool staat voor het idee ‘Think Different’. Iets wat een hele Voorbeelden bekende mensenmerken generatie heeft geïnspireerd.
 14. 14. Zoals Harley Davisdon ons het idee van vrijheid laat voelen en beleven. Een symbool wat staat voor een manier van leven.
 15. 15. Zoals Southwest Airlines symbool staat voor het democratiseren van luchtruim.
 16. 16. WAAROM WIE WE ZIJN EN WAT WE GELOVEN HOE - manier van handelen WAT - resultaten van handelen Alles is een resultaat van wat mensen samen echt belangrijk vinden in de organisatie. Waar ze in geloven, hoe ze denken, handelen en spreken. Wat ze het nastreven waard vinden. De cultuur, de essentie, het DNA. Zo kunnen ze dingen doen en voor klanten werken waarin ze dit kwijt kunnen, omdat daar betekenis, energie en bezieling uit ontstaat!
 17. 17. WAAROM WIE WE ZIJN EN WAT WE GELOVEN HOE - manier van handelen WAT - resultaten van handelen En als het mensenmerk symboliseert wie ze zijn en wat ze geloven, het unieke DNA, dan is dat ook een belangrijk communicatiemiddel. Omdat dit veel zegt over wat klanten kunnen verwachten van ze. Wat ze doen en hoe ze dit doen.
 18. 18. Een symbool dat de organisatie helpt de potentiële klant de onderscheidende kracht te laten zien en te herkennen in deze wereld van overvloed.
 19. 19. Een symbool dat ervoor zorgt dat de klant niet alleen voor iets ‘functioneels’ bij ze komt, maar dat ze ook een emotionele connectie voelen. Omdat ze klanten de mogelijkheid bieden zich te kunnen identificeren. Daaruit ontstaan vertrouwen en relaties.
 20. 20. “De manier waarop mensen organisaties zien en ervaren, beïnvloed sterk wat ze er over voelen en hoe ze zich er tegenover gedragen.”
 21. 21. Een mensenmerk is dus geen feestje van de marketingafdeling. Het mensenmerk is van iedereen.
 22. 22. Want: ”Mensen vormen de organisatie, mensen zijn de organisatie.” Mensen vormen de organisatie, niet andersom.
 23. 23. Gezien de tijd die we in een organisatie doorbrengen en het belang van mensen als factor om het verschil te maken, is een organisatie ook meer dan ooit een leefwereld.
 24. 24. Organisatie als leefwereld Organisatie als een systeem Systemen passen zich aan aan de mens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vertrouwen en wederkerigheid als basis voor samenwerking. Sterke cultuur als richtinggevend instrument. Wederkerigheid & loyaliteit van klanten is een natuurlijk gegeven. Intrinsieke motivatie werknemers is sterk. Veel synergie tussen medewerkers. Hoge betrokkenheid medewerkers. Focus op lange termijn belangen. Overlevingskans individu is aanzienlijk groter maar mate ze meer in de groep investeren. Veel vitaliteit en veerkracht, ook juist in slechte tijden. Openheid en de wil om kennis te delen is hoog. Door synergie een goede voedingsbodem voor creativiteit proactiviteit & innovatie. Klant voelt zich verbonden met het bedrijf en is als het ware onderdeel van de gemeenschap. Mensen zorgen voor elkaar als ze even ‘geen geluk’ hebben. Mensen zijn persoonlijk en empathisch richting elkaar, er is een sterk informeel netwerk. Duidelijke visie & missie die inspireert en central staat. Fans die over je praten. Sterk besef identiteit waardoor er een eigen koer gevaren kan worden. Bedrijven als gemeenschap. Klanten hebben een emotionele band. Mensen moeten zich aanpassen aan het systeem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Wantrouwen en dus noodzaak voor structuur en contracten. Regels en beleid om richting te waarborgen. Herhalingsaankopen zijn in grote mate afhankelijk van incentives. Extrinsieke motivatie werknemers noodzaak. Weinig synergie tussen medewerkers. Lage betrokkenheid medewerkers. Focus op korte termijn belangen. Door het korte termijn belang is het niet interessant om in de groep te investeren. In slechte tijden is er zeer weinig vitaliteit en veerkracht. Geslotenheid omdat kennis macht is. Voor innovatie is men afhankelijk van buitenaf. Klant voelt zich niet verbonden met het bedrijf en zal snel switchen van leverancier. Angst staat centraal om buitengesloten te worden als je bijdrage niet volgens afspraak is. Mensen zijn hebben oppervlakkige relaties met elkaar, er is een gering formeel netwerk. Doelen en KPI’s staan centraal. Anonieme kopers. Vrij onduidelijke identiteit en makkelijk beïnvloedbaar door de buitenwereld. Bedrijven als machine. Klanten hebben een contractuele band.
 25. 25. “wat je doet kun je makkelijk kopiëren, wie je bent niet.”
 26. 26. ! “Je profileren met wie je bent is steeds belangrijker in een wereld waarin wat je doet snel kan veranderen en te kopiëren is.”
 27. 27. “Ik ben Robert van Geenhuizen en help organisaties hun Mensenmerk essentie te vinden en te cultiveren. De weg naar een high performing organisatie cultuur. 06-28132845 | rvgeenhuizen@gmail.com

×