Presented by : PC IPNU-IPPNU Kota Semarang
 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah
organisasi dibawah Naungan NU wadah
berhimpun dan berkreasi Pelajar, Mahasi...
 Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama
beraqidah/berasas Islam dengan menganut
paham ahlussunnah wal jamaah dan menurut
salah sa...
Sifat
IPNU adalah organisasi yang
bersifat
keterpelajaran,kekaderan,
kemasyarakatan, kebangsaan
dan keagamaan.
 Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama
dalam pendidikan dan kepelajaran.
 Wadah pengkaderan pelajar Nahdlatul Ulama
u...
 Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar
bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT,
berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan
k...
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka
IPNUmelaksanakan usaha-usaha:
 Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul
Ulama dala...
 Pimpinan Pusat IPNU (PP IPNU)
Berkedudukan di Ibukota Negara; Jakarta
 Pimpinan Wilayah (PW IPNU)
Berkedudukan di Ibuko...
 Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3
(tiga) tahun
 Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah
2 (dua) tahun
 Mas...
 Rekan M. Tolhah Mansyur ( 1954 – 1960 )
 Rekan Ismail Makki ( 1960 – 1963 )
 Rekan Asnawi Latif ( 1960 – 1966 ; 1966 –...
Dalam merealisasikan cita-cita tersebut, IPNU-
IPPNU menyelenggarakan kegiatan yang
bermanfaat untuk kader maupun
pengurus...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Materi ipnu

5,958 views

Published on

Materi ipnu

 1. 1. Presented by : PC IPNU-IPPNU Kota Semarang
 2. 2.  Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi dibawah Naungan NU wadah berhimpun dan berkreasi Pelajar, Mahasiswa, Santri dan remaja baik di Pesantren, Madrasah/sekolah maupun Perguruan Tinggi  IPNU didirikan Tanggal 24 Pebruari 1954 M. bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1373 H. di Semarang, pada konferensi besar Ma’arif NU se-Indonesia.
 3. 3.  Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama beraqidah/berasas Islam dengan menganut paham ahlussunnah wal jamaah dan menurut salah satu dari madzab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.  Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 4. 4. Sifat IPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran,kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan.
 5. 5.  Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran.  Wadah pengkaderan pelajar Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader - kader bangsa dan kepemimpinan Nahdlatul Ulama  Wadah penguatan pelajar Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam ahlussunah wal-Jamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-nilai nahdliyah  Wadah komunikasi pelajar Nahdlatul Ulama untuk memperkokoh ukhuwah nahdliyah, islamiyah, insaniyah dan wathoniyah.
 6. 6.  Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
 7. 7. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka IPNUmelaksanakan usaha-usaha:  Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi.  Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.  Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al-ammah), guna terwujudnya khaira ummah  Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.
 8. 8.  Pimpinan Pusat IPNU (PP IPNU) Berkedudukan di Ibukota Negara; Jakarta  Pimpinan Wilayah (PW IPNU) Berkedudukan di Ibukota Propinsi; Semarang  Pimpinan Cabang (PC PCNU) Berkedudukan di Ibukota Kabupaten; Semarang  Pimpinan Anak Cabang IPNU (PAC IPNU) Berkedudukan di Ibukota Kecamatan; Tugu  Pimpinan Ranting IPNU (PR IPNU) Berkedudukan di Desa; Mangkang Kulon
 9. 9.  Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun  Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 2 (dua) tahun  Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun.  Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun  Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat adalah 1 (satu) tahun.
 10. 10.  Rekan M. Tolhah Mansyur ( 1954 – 1960 )  Rekan Ismail Makki ( 1960 – 1963 )  Rekan Asnawi Latif ( 1960 – 1966 ; 1966 – 1970 )  Rekan Tosari Wijaya  Rekan Zainut Tauhid  Rekan Ahsin Zaidi  Rekan Hilmi Muhammadiyah ( 1996 – 2000 )  Rekan Abdullah Azwar Anas ( 2000 – 2003 )  Rekan Mujtahidurridho ( 2003 – 2006 )  Rekan Idy Muzayyad ( 2006 – 2009 )  Rekan Ahmad Syauqi (2000 – 2012)
 11. 11. Dalam merealisasikan cita-cita tersebut, IPNU- IPPNU menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat untuk kader maupun pengurusnya yang paling tidak memuat beberapa pokok, diantaranya adalah: 1. Kegiatan pengkaderan(makesta, lakmud dll) 2. Peningkatan Life Skill seperti pelatihan- pelatihan dll 3. Diskusi, seminar dan kajian ilmiah 4. Aksi sosial 5. Penguatan spiritual 6. (INTELEKTUAL, SPIRITUAL, SOSIAL)

×