Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

wprowadzenie do grass

786 views

Published on

pokaz slajdów w formacie *.pdf z zajęć GRASS przy II konferencji "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce" 14-05-2010. Autorzy: Paweł Netzel, Maciej Sieczka.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

wprowadzenie do grass

 1. 1. WPROWADZENIE DO GRASS WARSZTATY Paweł Netzel, Maciej Sieczka, 2010
 2. 2. Plan● Wprowadzenie do GRASS.● Cechy GRASS.● Budowa systemu.● Interfejs użytkownika.● Import/export.● Natywne formaty danych.● Organizacja danych.● Wykorzystanie wybranych funkcji. 2
 3. 3. WprowadzenieGeographic Resources Analysis Support System:● Narzędzia zaawansowanych analiz i przetwarzania danych przestrzennych.● Narzędzia prezentacji graficznej.● Graficzny interfejs użytkownika.● Polski interfejs użytkownika (prawie).● Wsparcie licznej społeczności użytkowników i komercyjne.● Wersja dla systemu Linux, Mac OS X, Windows. 3
 4. 4. Cechy● Bogata funkcjonalność.● Niski koszt, dowolność użytkowania.● Kompatybilność i interoperacyjność.● Minimalny vendor lock-in.● „Wszystko w zestawie”.● Automatyzacja pracy (skrypty) i rozszerzalność.● 28 lat tradycji, ponad 15 lat w Polsce. 4
 5. 5. Budowa systemu GUI GUI linia wxPython Tcl/Tk poleceń GRASSr.mapcalc v.to.rast i.attcor d.rast r.info v.db.select i.class d.vect r.in.gdal v.out.ogr i.oif d.measure ... ... ... ... 5
 6. 6. Interfejs 6
 7. 7. Import/export – ESRI ASCII grid (rw) – Autodesk DXF (rw) – ESRI binary grid (ro) – ESRI binary E00 (ro) – ERMapper ERS (rw) – ESRI ASCII E00 (ro)r – – generic binary grid .hdr labelled (ro) Golden Software (Surfer) binary grid (rw) – – CSV (rw) Microstation DGN <8.0 (rw) wa – – Golden Software (Surfer) ASCII grid (rw) GeoTIFF (rw) – – ESRI Shapefile (rw) GeoJSON (rw) es – HDF4 (rw) – – GML 2.0 (rw) GPX (GPS Exchange Format) (rw) kt t – Erdas Imagine HFA (rw) – ILWIS raster map (rw) – KML (rw) MapInfo TAB i MIF/MID (rw)e o – – JPEG (rw) – Idrisi raster A.1 (rw) – PostGIS (rw)r r – SRTM HGT (rw) – SQLite (rw) – OGC WMS (Web Map Service) (ro) – ... około 20 podstawowych + np: – ... około 70 podstawowych + np: ● ESRI Personal GeoDatabase (ro) ● ESRI ArcSDE (ro) ● ERMapper ECW (rw) 7 ● Oracle Spatial (rw) ● LizardTech MrSID (rw) ● Autodesk DWG (rw)
 8. 8. Natywne formaty danych● Warstwy rastrowe 2d, 3d.● Topologiczne warstwy wektorowe 2d, 3d + tabele danych (DBF, SQLite, MySQL, PostgreSQL, ...) 8
 9. 9. Organizacja danych● GISDBASE C:/GRASSDANE● LOCATION POLSKA TPN ...● MAPSET - PERMANENT - PERMANENT - administracja - gospodarka - fizjografia - ochrona - ... - nauka - ...● MAP 9
 10. 10. Ćwiczenia #1● Wywoływanie pomocy dotyczącej polecenia: grass63 –help● Informacja o poleceniach GRASS : http://grass.meteo.uni.wroc.pl/grass63/manuals /html63_user/index.html 10
 11. 11. Ćwiczenia #2● Uruchamianie systemu grass63 -text grass63 -gui grass63 -tcltk grass63 -wxpython grass63 -gui Dane/bystrzyca/Gosc● Wybieramy opcję grass63 -text 11
 12. 12. Ćwiczenia #3● Uruchamianie okna graficznego: d.mon x0● Wylistowanie dostępnych warstw: g.list rast● Pomoc w każdej chwili przez opcję - -help, np.: g.list --help● W przypadku wywołania samego g.list otwiera się okno interfejsu graficznego (interfejs zgodny z ostatnio uruchamianym). 12
 13. 13. ● Wyświetlanie wastwy mapy d.rast dtm● Region pracy i jego zmiana d.zoom g.region rast=dtm d.redraw● Odczytywanie wartości elementu rastra d.what.rast● Wyświetlanie profilu d.profile rast=dtm d.profile rast=dtm drast=uz 13 d.erase
 14. 14. Ćwiczenia #5● Wyświetlanie danych 3D nviz● Proste analizy r.slope.aspect elevation=dtm slope=nach aspect=eksp● Wyświetlenie wyników d.rast nach● Kończenie sesji w GRASSie d.mon stop=x0 14 exit
 15. 15. Ćwiczenia #6● Tworzenie lokacji z wykorzystaniem pliku z danymi w trakcie startu (geopotencjal.tiff)● Importowanie danych (http://stratus.meteo.uni.wroc.pl/dane): r.in.gdal input=geopotencjal.tiff output=geopotencjal r.in.gdal input=wind_u.tiff output=u r.in.gdal input=wind_v.tiff output=v● Sprawdzenie co zostało zaimportowane 15 g.list rast
 16. 16. Ćwiczenia #7● Obliczenia na rastrach r.mapcalc windspeed=sqrt(u*u+v*v)● Sprawdzenie co zostało obliczone r.info● Korzystanie z interfejsu graficznego tcltk g.gui tcltk● Podział okien, przeglądanie poleceń, wyświetlenie wyników. 16
 17. 17. Ćwiczenia #8● Praca własna - dostępne lokacje: – bystrzyca – pl 17

×