Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De Faciliterende Universiteit Voortgang en Verandering Blackboard Gebruikers Groep 18 Januari 2008 - Faculteit Techniek, ...
<ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Onderwijs is op weg naar competitieve concurrerende markt </li></ul><ul><li>Het manag...
1e Generatie Universiteit <ul><li>Doel van de Middeleeuwse Universiteit was het ‘verlichten’ van de wereld en de onvoorwa...
<ul><li>Doel van de Humboldt of Verlichtings Universiteit was gebaseerd op vrijheid in politiek, filosofie, wetenschap en...
<ul><li>Doel van de Valoriserende Universiteit is de schakel in een landelijk, regionaal en internationaal netwerk, waarb...
<ul><li>Bij 1e generatie universiteit waren boeken zeldzaam – docent georiënteerd </li></ul><ul><li>Bij 2e generatie unive...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van Technologie Kondratieff
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van Informatie Technologie
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van Leertheorieën Vygotsky Watson Skinner Piaget Bruner Pavlov Gagné
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Leertheorie ë n vergeleken <ul><li>Vandaag zijn er nieuwe practices die zonder ICT ni...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Gebruik extern geheugen voor feiten en formules Sitskoorn Bloom Darwin
<ul><li>Evolutie in wetenschap van Scholasticisme naar fundamenteel naar toegepast onderzoek </li></ul><ul><li>Popper defi...
<ul><li>Probleemstelling: (onder constructie :-) </li></ul><ul><li>Huidige onderwijsmodel staat onder druk </li></ul><ul>...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Onderzoeksmethodologie
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Theoretisch raamwerk Diverse IT toepassingen in bedrijven Diffusiepatronen van innova...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden ASR database Specifications of the Tables from BB_BB60_STATS Advanced System Reporti...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Data Collectie <ul><li>TU Delft omgeving gebruikt als test-case voor ‘ gebruik ’: </l...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Overzicht Data Collectie Starting Year for the different Types of Institutes over the...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Seat Time Duration <ul><li>Mediaan ligt bij korte waarden </li></ul><ul><li>Studenten...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Duration vs Moment <ul><li>Course Students maken 16 uur per dag gebruik van de VLE. Z...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Sommige applicaties worden heel vaak gebruikt. Andere weinig. Korte duur vs intens we...
Als instituten van een startjaar worden gevolgd dan lijkt de groei na 10 jaar te stagneren. Wat zou Bb hiervan vinden? In...
Gr = Professional Educ Ge = K-12 Rz = Higher education Bl = Corporate Rz = Course Bl = Communities Pa = Social Sciences ...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Toekomst Onderwijs & Technologie <ul><li>Sign language as next generation communicat...
© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Valorisatie naast Onderwijs en Onderzoek <ul><li>Kenmerken van de Faciliterende Unive...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BbUGNL presentatie Piet van der Zanden

2,145 views

Published on

Presentatie van Piet van der Zanden op Blackboard gebruikersbijeenkomst 18 januari 2008 over zijn promotie-onderzoek.

Published in: Technology, Travel
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

BbUGNL presentatie Piet van der Zanden

 1. 1. De Faciliterende Universiteit Voortgang en Verandering Blackboard Gebruikers Groep 18 Januari 2008 - Faculteit Techniek, Bestuur en Management – sectie Education & Technology (Edutec) - Shared Service Centre ICT – afdeling Onderwijs, Onderzoek en Organisatie (3xO) Piet van der Zanden IT Adviseur voor ICT in het Onderwijs [email_address] .
 2. 2. <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Onderwijs is op weg naar competitieve concurrerende markt </li></ul><ul><li>Het management wil de inspanning van ICT in het Onderwijs ‘meten’ </li></ul><ul><li>Het management wil de eigen inspanning vergelijken met anderen </li></ul><ul><li>Inzicht geeft mogelijkheden voor toekomstig beleid </li></ul><ul><li>Blackboard wil inzicht in het gebruik van hun VLE systeem in het onderwijs </li></ul><ul><li>Aanpak </li></ul><ul><li>Historische ontwikkelingen van de universiteit </li></ul><ul><li>Diverse invloeden en ontwikkelingen op tijdlijn </li></ul><ul><li>Blackboard logging data op VLE systeemniveau en op gebruiksniveau </li></ul><ul><li>Grafisch model voor ICT in het Onderwijs </li></ul><ul><li>Business model voor Faciliterende Universiteit </li></ul>© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Onderzoek ‘De Faciliterende Universiteit’
 3. 3. 1e Generatie Universiteit <ul><li>Doel van de Middeleeuwse Universiteit was het ‘verlichten’ van de wereld en de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God en zijn dienaren paus, keizer, koning </li></ul><ul><li>Middel was onderwijs </li></ul>Plato dacht dat er twee werelden bestonden: 1 – volmaakte vormen 2 – ‘schaduw’ wereld met kopieen ervan Aristoteles dacht dat alles bestond uit stof en materie Thomas van Aquino Scholastiek is het systematisch geheel van wijsbegeerte en godgeleerdheid zoals in de middeleeuwen onderwezen werd © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden <ul><li>Initiatief vanuit scholen en kloosters </li></ul><ul><li>Geleid door rector en kanselier </li></ul><ul><li>Gebaseerd op Aristoteles en Plato </li></ul><ul><li>Faculteiten: theologie, recht, medicijnen en artes </li></ul><ul><li>De artes vormden de basisopleiding </li></ul><ul><li>trivium (grammatica, rhetorica, dialectica) en </li></ul><ul><li>quadrivium (arithmetica, geometrica, astronomica, musica) </li></ul><ul><li>Studenten eerst artes graad behalen, dan pas toelating tot de andere faculteiten. </li></ul><ul><li>De theologica was de superieure faculteit. </li></ul>De huidige indeling van faculteiten is nog steeds op deze indeling gebaseerd. universitas magistrorum et scholarium ofwel gemeenschap van meesters en lerenden Oudste Europese universiteit sinds 849 is Constantinopel. Bologna is oudste West-Europese universiteit sinds 1088 Daarna Parijs sinds 1050 en Oxford sinds 1067
 4. 4. <ul><li>Doel van de Humboldt of Verlichtings Universiteit was gebaseerd op vrijheid in politiek, filosofie, wetenschap en religie </li></ul><ul><li>Middel was onderzoek </li></ul><ul><li>Initiatief was vrijheid </li></ul><ul><li>Wetenschappelijke kennis in mono-disciplines </li></ul><ul><li>Geleid door decaan, senaat en rector </li></ul>Verlichting is de politieke en filosofische beweging die de opvattingen over politiek, filosofie, wetenschap en religie binnen de westerse wereld grondig wijzigde. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden <ul><li>Franse Revolutie </li></ul><ul><li>Nationale universiteit in taal van het land </li></ul><ul><li>Daardoor mindere mobiliteit </li></ul><ul><li>Gebaseerd op Rationalisme en Empirisme </li></ul><ul><li>Faculteiten: theologie, recht, medicijnen </li></ul><ul><li>De artes werden verder opgedeeld in: </li></ul><ul><li>Natuurwetenschappen (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, farmacie, biologie) </li></ul><ul><li>Kunsten (letteren, wijsbegeerte) </li></ul><ul><li>Economische wetenschappen </li></ul><ul><li>Sociale wetenschappen </li></ul>2e Generatie Universiteit Empiristen zijn Francis Bacon, John Locke (tabula rasa), George Berkeley, David Hume Rationalisten zijn Rene Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz Combinisten zijn Immanuel Kant, Georg Hegel, Friedich Nietzsche Franse Revolutie Hegel Kant Spinoza Berkeley Bacon Hume Locke Leibniz Nietzsche Descartes
 5. 5. <ul><li>Doel van de Valoriserende Universiteit is de schakel in een landelijk, regionaal en internationaal netwerk, waarbij kennis wordt doorgegeven aan marktpartijen en andere kennisindustrieën </li></ul><ul><li>Middel is valorisatie van kennis steunend op onderwijs en onderzoek. Wordt 3e primaire proces </li></ul><ul><li>Afnemende subsidie </li></ul><ul><li>Toenemen van ICT in onderwijs </li></ul><ul><li>Lifelong learning </li></ul><ul><li>Geleid door de markt </li></ul>Kennis valorisatie is exploitatie van kennis voor zowel maatschappelijke doelstellingen als voor extra inkomsten © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden <ul><li>Engels als lingua franca </li></ul><ul><li>Daardoor virtuele mobiliteit </li></ul><ul><li>Lissabon overeenkomst om in 2010 een competitieve kenniseconomie te zijn </li></ul><ul><li>Bologna overeenkomst voor bachelor master ivm nationale uitwisseling </li></ul>Dwarsverbanden tussen faculteiten voor multi-disciplinaire aanpak 3e Generatie Universiteit
 6. 6. <ul><li>Bij 1e generatie universiteit waren boeken zeldzaam – docent georiënteerd </li></ul><ul><li>Bij 2e generatie universiteit Gutenberg boekenpers – onderwijs industrie </li></ul><ul><li>Bij 3e generatie universiteit ‘intangibles’ – student georiënteerd </li></ul>© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van 3 generaties universiteiten
 7. 7. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van Technologie Kondratieff
 8. 8. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van Informatie Technologie
 9. 9. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van Leertheorieën Vygotsky Watson Skinner Piaget Bruner Pavlov Gagné
 10. 10. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Leertheorie ë n vergeleken <ul><li>Vandaag zijn er nieuwe practices die zonder ICT niet mogelijk zijn, zoals </li></ul><ul><li>Electronische communicatie </li></ul><ul><li>Online peer review en reflectie </li></ul><ul><li>Virtuele simulatie en gaming </li></ul><ul><li>Instant online zoeken, vertalen, hulp </li></ul><ul><li>Electronische portfolio </li></ul><ul><li>Grote leertheorieen houden geen rekening met ICT </li></ul><ul><li>Houden geen rekening met kennis buiten de persoon (extern geheugen) </li></ul><ul><li>Houden geen rekening met informeel leren en organisational learning </li></ul><ul><li>Houden geen rekening met ‘betekenis maken’ en ‘connecties leggen’ van informatie </li></ul>Siemens Connectivism: A learning theory for the Digital Age
 11. 11. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Gebruik extern geheugen voor feiten en formules Sitskoorn Bloom Darwin
 12. 12. <ul><li>Evolutie in wetenschap van Scholasticisme naar fundamenteel naar toegepast onderzoek </li></ul><ul><li>Popper definieert falsificatie en verificatie om vanuit bestaande kennis voort te redeneren </li></ul><ul><li>Kuhn definieert paradigma als denkraam van waaruit niet passende kennis toch waar kan zijn </li></ul><ul><li>Lakatos noemt Popper’s grenzen research programs, … paradigma’s kunnen nu wel naast elkaar </li></ul><ul><li>New educationalists zonder track record vs old scientists </li></ul>© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Tijdlijn van 3 generaties universiteiten Popper Lakatos Kuhn
 13. 13. <ul><li>Probleemstelling: (onder constructie :-) </li></ul><ul><li>Huidige onderwijsmodel staat onder druk </li></ul><ul><li>Maatschappij verandert van industrieel geordend naar kennis economie </li></ul><ul><li>Technologie dringt zich op </li></ul><ul><li>Universiteiten krijgen steeds minder subsidie </li></ul><ul><li>Studenten willen steeds meer een eigen leertraject </li></ul><ul><li>De markt vraagt om kennis-valorisatie en kennis-exploitatie </li></ul><ul><li>Life Long Learning op werkplek wordt gemeengoed </li></ul>© 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Onderzoek Blackboard logging data Onderzoeksvraag: (onder constructie :-) Hoe …
 14. 14. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Onderzoeksmethodologie
 15. 15. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Theoretisch raamwerk Diverse IT toepassingen in bedrijven Diffusiepatronen van innovaties Adaptive Structuration Theory (DeSanctis) Cognitive Vision Research Roadmap (Crowley) IT in corporations Nolan Rogers
 16. 16. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden ASR database Specifications of the Tables from BB_BB60_STATS Advanced System Reporting Database Not used, empty records 6 USER_ROLES User information classified for privacy reasons 50 USERS Collection tables of Blackboard uses on daily basis 51 SYSTEM_TRACKING Eight different roles for system maintenance 4 SYSTEM_ROLES Internal handles per application 18 NAVIGATION_ITEM Twenty different roles for the institute 9 INSTITUTION_ROLES Source of system used for execution 5 DATA_SOURCE Users and enrollment date 26 COURSE_USERS Six different roles of Blackboard course users 6 COURSE_ROLES Course labels and dates of creation and modification 41 COURSE_MAIN Tools and features that appear in Blackboard 19 APPLICATION Blackboard logged actions related to session handles 13 ACTIVITY_ACCUMULATOR Description Rows BB_BB60_STATS Table Names
 17. 17. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Data Collectie <ul><li>TU Delft omgeving gebruikt als test-case voor ‘ gebruik ’: </li></ul><ul><li>Seat Time Duration </li></ul><ul><li>Seat Time Moment </li></ul><ul><li>Seat Time Activities </li></ul><ul><li>TU Delft omgeving gebruikt als test-case voor ‘ groei ’ en ‘ diffusie ’: </li></ul><ul><li>Number of courses, users, olc, vc, ratios </li></ul><ul><li>Growth in time </li></ul><ul><li>Diffusion in time </li></ul><ul><li>Diverse universiteiten aangeschreven en ook Blackboard </li></ul><ul><li>Middels voorgedefineerde queries data vergaard </li></ul>
 18. 18. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Overzicht Data Collectie Starting Year for the different Types of Institutes over the Sample Period Data Classificatie 289 12 236 14 27 21 3 15 0 3 2006 66 1 58 6 1 2005 22 1 17 1 3 2004 35 2 21 2 10 2003 26 3 17 2 4 2002 44 1 41 0 2 2001 53 1 45 3 4 2000 22 0 22 0 0 1999 Total Corporate Higher Education Professional Education K12 Year
 19. 19. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Seat Time Duration <ul><li>Mediaan ligt bij korte waarden </li></ul><ul><li>Studenten doen korte maar drukke sessies </li></ul><ul><li>Faculty werkt structureler aan taken </li></ul><ul><li>Courses hebben langere seat time duration </li></ul><ul><li>Communities hebben MSG (mean square between groups) op zelfde level. Duidt wellicht op synchrone communicatie </li></ul>Rollen Student, Faculty, Staff Courses vs Communities 99 % in 0-480 min 99 % in 0-480 min Student 43 % Student 74 % Faculty 13 % Faculty 8 % Staff 5 % Staff 2 % 95 % in 0-240 min 93 % in 0-240 min 82 % in 0-60 min 69 % in 0-60 min 74 % in 0-30 min 54 % in 0-30 min 64 % in 0-15 min 40 % in 0-15 min 46 % in 0-5 min 23 % in 0-5 min Communities Courses
 20. 20. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Duration vs Moment <ul><li>Course Students maken 16 uur per dag gebruik van de VLE. Zo ook communities. </li></ul><ul><li>Course Faculty maken ook significant gebruik. Communities 24 uur per dag (conferenties?) </li></ul><ul><li>Staff werkt tijdens normale kantooruren </li></ul>Community - Faculty Communities - Staff Courses - Faculty Courses - Staff Courses - Students Communities - Students
 21. 21. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Sommige applicaties worden heel vaak gebruikt. Andere weinig. Korte duur vs intens werk. 75 % voor communicatie, 7,5 % voor grading, 10 % voor collaboratie 4 applicaties nemen 90 %, 6 worden weinig gebruikt, 13 worden nauwelijks gebruikt Duration vs Moment vs Activities Courses - Staff Courses - Faculty Courses - Student Community - Staff Community - Faculty Community - Student
 22. 22. Als instituten van een startjaar worden gevolgd dan lijkt de groei na 10 jaar te stagneren. Wat zou Bb hiervan vinden? Interessant is dan om te weten of het instituut al nieuwe technologie inzet. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Growth & Diffusion First 2.5% = innovators, next 13.5% = early adopters, next 34% = early majority, next 34% = late majority, last 16% = laggards 1999 2000 2001
 23. 23. Gr = Professional Educ Ge = K-12 Rz = Higher education Bl = Corporate Rz = Course Bl = Communities Pa = Social Sciences Gr = Natural Sciences Ge = General Sciences Rz = Engineering Bl = Arts & Humanities © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Growth & Diffusion
 24. 24. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Toekomst Onderwijs & Technologie <ul><li>Sign language as next generation communication </li></ul><ul><li>Semantic web as follow up </li></ul><ul><li>Semiotics (signs & symbols & emoticons) </li></ul><ul><li>Reading in pictures (type, colour, size, quantity)  parent.child.grandchild. … </li></ul><ul><li>Speech support </li></ul><ul><li>Pictionaries next to dictionaries </li></ul><ul><li>Course shopping as next generation behaviour </li></ul><ul><li>Learning mall </li></ul><ul><li>Grid computing as next generation technology </li></ul><ul><li>Distributed virtual knowledge centres (repositories) </li></ul>
 25. 25. © 2008 A.H.W. (Piet) van der Zanden Valorisatie naast Onderwijs en Onderzoek <ul><li>Kenmerken van de Faciliterende Universiteit: </li></ul><ul><li>Externe onderwijsinkomsten naast input-financieringsmodel </li></ul><ul><li>Shoppen van cursussen (keuze vakken) neemt toe </li></ul><ul><li>Open Education Resources (open en vrije content) komen op </li></ul><ul><li>Multi-disciplinaire educatieve tracks (bachelor en master projecten) </li></ul><ul><li>Educatieve waarde-keten </li></ul><ul><ul><li>Authentieke opdrachten van maatschappij en industrie </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarmee financieel ondersteund </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionele onderzoekers converteren project in disciplines en ECTS </li></ul></ul><ul><ul><li>Studenten ‘solliciteren’ op hetgeen hen interesseert en verdienen ECTS </li></ul></ul><ul><ul><li>Coaches begeleiden en toetsen studenten, geven certificaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie en leerobjecten van projecten komen online </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecten stralen uit via TV, Krant, Internet naast artikelen en publicaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Community met betaald lidmaatschap voor onderzoeksgroepen </li></ul></ul><ul><li>Economische metrieken aanpassen aan intangibles (tv, krant, blog, referenties) </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van onderwijs-fabriek naar kennis-academie </li></ul><ul><li>Valorisatie van academische supplementen (certificaten) </li></ul>

×