Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20110516 OpenCourseWare voor oce bijeenkomst

915 views

Published on

Presentatie over TU Delft OpenCourseWare voor OCé-bijeenkomst op 17 mei 2011 in Den Bosch

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20110516 OpenCourseWare voor oce bijeenkomst

 1. 1. OpenCourseWare TU Delft Ir. Willem van Valkenburg
 2. 2. Wie ben ik <ul><li>Projectleider TU Delft OpenCourseWare </li></ul><ul><li>Projects waar ik bij betrokken ben: </li></ul><ul><ul><li>Blackboard </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobile </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Software/Media </li></ul></ul><ul><li>Blog op www.e-learn.nl </li></ul><ul><li>Twitter op twitter.com/wfvanvalkenburg </li></ul><ul><li>Presentatie beschikbaar op slideshare.net/wfvanvalkenburg </li></ul>
 3. 3. Agenda <ul><li>Wat is OpenCourseWare? </li></ul><ul><li>Welk onderwijsmateriaal biedt de TU Delft aan? </li></ul><ul><li>Wat levert het op? </li></ul><ul><li>De toekomst </li></ul>
 4. 4. Open access beweging <ul><li>Mondiale beweging die streeft naar vrije toegang tot gemeenschappelijke informatiebronnen </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>Kennis sneller, transparanter en tegen lage kosten of gratis voor iedereen beschikbaar stellen </li></ul>
 5. 5. Open Leermiddelen zijn onderdeel van de OpenAcces/content beweging <ul><li>Open content is vrij toegankelijk materiaal in brede zin </li></ul><ul><li>OER/open leermiddelen is vrij toegankelijk onderwijsmateriaal </li></ul><ul><li>OpenCourseWare bevat vrij toegankelijk onderwijsmateriaal, georganiseerd als cursus </li></ul>Open Content Open Educational Resources OCW
 6. 6. Een OpenCourseWare website .. <ul><li>is een gratis en open digitale publicatie van hoogwaardig onderwijs materiaal, geordend in vakken . </li></ul><ul><ul><li>Video-colleges </li></ul></ul><ul><ul><li>Readers </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Links </li></ul></ul><ul><li>Is beschikbaar voor gebruik en aanpassing onder een open licentie . </li></ul><ul><li>Levert geen certificering en toegang tot docenten. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>to advance formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality education materials organized as courses. </li></ul>Mission
 8. 8. • 266 members • 15.000 original courses • 4.000 translated courses http://ocwconsortium.org Advancing formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality education materials organized as courses.
 9. 9. TU Delft is leading the Consortium
 10. 10. Welk onderwijsmateriaal biedt de TU Delft aan?
 11. 11. Eigenschappen Onderwijsmateriaal Blackboard Digitale leeromgeving Collegerama Opgenomen (hoor)college OpenCourseWare Vrij toegankelijke cursussen iTunes U/Youtube Edu Open Educational Resources Context (vak) Geen context (Los materiaal) Interne doelgroep Externe doelgroep
 12. 12. Interne doelgroep <ul><li>Blackboard Leeromgeving voor eigen studenten </li></ul><ul><li>Intern gericht, NetID </li></ul><ul><ul><li>Communicatie naar studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Passief/interactief onderwijsmateriaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik binnen collegemuren, verlengstuk onderwijs </li></ul></ul><ul><li>Collegerama Opnamen colleges voor eigen studenten </li></ul><ul><li>Intern gericht, in principe niet openbaar </li></ul><ul><ul><li>College gemist </li></ul></ul><ul><ul><li>Naslagwerk </li></ul></ul>
 13. 13. Externe doelgroep <ul><li>OpenCourseWare Realistisch beeld onderwijs </li></ul><ul><li>OER binnen context van een cursus, programma, etc. </li></ul><ul><ul><li>Collegerama opnamen (Mediasite) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lecture slides </li></ul></ul><ul><ul><li>Literatuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdrachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Tentamens </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwerkingen/antwoorden </li></ul></ul><ul><li>iTunes U / Youtube Edu Met name marketingfunctie OER zonder context </li></ul><ul><ul><li>Collegerama opnamen (Mediasite)/ Flitscolleges </li></ul></ul><ul><ul><li>Engineering Challenges </li></ul></ul><ul><ul><li>Campus life & Student Projects </li></ul></ul>
 14. 14. OCW.tudelft.nl
 15. 15. TU Delft OpenCourseWare team Project leaders Bureau OpenER Cora Martijn Sofia Willem Steering Committee Karel Luyben Rector Anka Mulder Director Education Maria Heijne Director Library M. Lammerts Director M&C Support Typo3 team M&C team Library team
 16. 16. Het belangrijkst: de docenten
 17. 17. Aantal courses <ul><ul><ul><ul><ul><li>Master Bachelor </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Watermanagement 6 2 </li></ul><ul><li>Microelectronics 6 1 </li></ul><ul><li>Offshore Engineering 6 </li></ul><ul><li>Nanoscience 4 </li></ul><ul><li>Biomedical Engineering 3 </li></ul><ul><li>Sustainable Development 6 </li></ul><ul><li>Transportation and Planning 1 </li></ul><ul><li>Media and Knowledge Engineering 3 </li></ul><ul><li>Engineering and Policy Analysis 2 </li></ul><ul><li>TPM electives 1 </li></ul><ul><li>Product design 1 </li></ul><ul><li>Marine Technology 1 </li></ul><ul><li>Geomatics 2 </li></ul><ul><li>Mathmatics 1 </li></ul><ul><li>Sustainable processes and Energy Technology 1 </li></ul><ul><li>Transportation and Planning 1 </li></ul><ul><li>Engineering and Policy Analysis 2 </li></ul><ul><li>Totaal 45 6 </li></ul>
 18. 18. Wat levert het op?
 19. 19. “ De inkomsten die ik misloop, worden ruimschoots gecompenseerd door de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden, zoals met ITB Bandung” Samenwerking met nationale partnerinstellingen Zichtbaarheid van het Onderwijs <ul><ul><li>Saxion Hogeschool (Enschede) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanzehogeschool Groningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hogeschool Amsterdam </li></ul></ul>Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk
 20. 20. Watermanagement Ir. P.J. de Moel Samenwerking met internationale partnerinstellingen Zichtbaarheid van het Onderwijs <ul><li>AdeKUS (Surinam), ITB Bandung (Indonesia), ICE WaRM consortium (Australia), Egypt </li></ul><ul><li>Visitors from 173 countries </li></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Oasen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vitens </li></ul></ul><ul><ul><li>Dunea </li></ul></ul><ul><ul><li>Evides </li></ul></ul><ul><ul><li>PWN </li></ul></ul><ul><ul><li>VEWIN </li></ul></ul>Samenwerking met professionals/werkveld Zichtbaarheid van het Onderwijs
 22. 22. <ul><li>Feedback van docenten op het eigen onderwijs en het onderwijs van hun collega’s ( intervisie ) </li></ul><ul><li>Feedback uit het beroepenveld </li></ul>Feedback op het materiaal Kwaliteit Onderwijs
 23. 23. <ul><li>Meer internationale studenten en PhD’s </li></ul>Meer studenten & PhD’s Juiste student op de juiste plaats Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk “ Sinds we OpenCourseWare publiceren, zien we een toename in het aantal internationale PhD’s” “ EPA wil zich als internationale opleiding profileren. Met OpenCourseWare kan dat! ” Engineering & Policy Analysis Dr. Ir. B. Enserink
 24. 24. <ul><li>“ The participatory learning I experienced in TU Delft OpenCourseWare I never experienced before” </li></ul>Meer studenten & PhD’s Juiste student op de juiste plaats “ TU Delft content is almost as good as MIT, if not better” “ For me, the greatest result is that I’m here!” Erasmus Mundus student Egeruoh Chigoziri
 25. 25. <ul><li>“ Studenten bereiden zich van te voren via OpenCourseWare voor op de studie, waardoor ze geen instroomminors meer hoeven te volgen” </li></ul><ul><li>“ Door de eerste colleges van het Bacheloronderwijs te publiceren, geven we een realistisch beeld van wat VWO-scholieren te wachten staat tijdens een studie Technische Bestuurskunde” </li></ul>Aansluiting verbeteren en realistische beeldvorming aanbieden Juiste student op de juiste plaats Technische Bestuurskunde Dr. Ir. I. Bouwmans
 26. 26. 4. De toekomst
 27. 27. Even terug naar informatie <ul><li>Middeleeuwen </li></ul><ul><ul><li>Bron van informatie = professor </li></ul></ul><ul><li>Boekdrukkunst </li></ul><ul><ul><li>Bron van informatie = universiteit </li></ul></ul><ul><li>Digitale tijdperk </li></ul><ul><ul><li>Bron van informatie = internet </li></ul></ul>
 28. 28. Gevolg rol van de instelling? <ul><li>Is niet langer DE bron van informatie </li></ul><ul><li>Wat heeft een universiteit te bieden? </li></ul><ul><ul><li>Inhoud: informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Context: uitleg, interpretatie van informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback: tentaminering, beoordeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Reputatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Geaccrediteerd diploma </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal netwerk </li></ul></ul>
 29. 29. TU Delft: Open Access bleek ook doelen te dienen die van te voren niet waren bedacht <ul><li>Videocolleges: </li></ul><ul><ul><li>intern groot succes </li></ul></ul><ul><ul><li>en maakten deelname aan iTunesU mogelijk </li></ul></ul><ul><li>OCW: </li></ul><ul><ul><li>bleek kapstok voor Aansluiting: VO-WO, HBO-WO, internationale studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>gaf toegang tot groot HO-innovatie-netwerk: VS, EU, Afrika, China, Japan .. </li></ul></ul>
 30. 30. Keuze TU Delft <ul><li>Effect digitale tijdperk op hoger onderwijs nog beperkt </li></ul><ul><li>Maar eerste tekenen zijn er al </li></ul><ul><li>Onomkeerbaar proces: </li></ul><ul><ul><li>Muziek, filmpjes, foto’s, software: steeds meer digitaal en gratis </li></ul></ul><ul><li>En noodzaak groeit: </li></ul><ul><ul><li>40% leerlingen moet HO-opgeleid zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Life Long Learning </li></ul></ul><ul><ul><li>Instroom wordt diverser (VO, HBO, internationaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Middelen voor HO groeien amper of niet </li></ul></ul><ul><li>Juist ruimte geven aan experimenteren </li></ul>
 31. 31. “ In order for open education to reach its varied potentials, openness must become a core cultural value for each and every faculty member.” David Wiley
 32. 32. May 17, 2011 OCW.tudelft.nl slideshare.net/wfvanvalkenburg

×