Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20101123 OpenCourseWare voor UL ICTO

857 views

Published on

Presentatie OpenCourseWare voor ICTO-overleg Universiteit Leiden op 23 november

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20101123 OpenCourseWare voor UL ICTO

 1. 1. 24 november 2010 Challenge the future Delft University of Technology OpenCourseWare TU Delft Ir. Willem van Valkenburg
 2. 2. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Wie ben ik • Projectleider TU Delft OpenCourseWare • Projects waar ik bij betrokken ben: • Blackboard • Mobile • Social Software/Media • Blog op www.e-learn.nl • Twitter op twitter.com/wfvanvalkenburg • Presentatie beschikbaar op slideshare.net/wfvanvalkenburg
 3. 3. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Agenda • Wat is OpenCourseWare? • Welk onderwijsmateriaal biedt de TU Delft aan? • Wat levert het op? • Ondersteuning voor docenten • Copyright • Voorwaarden om te beginnen
 4. 4. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Open access beweging • Mondiale beweging die streeft naar vrije toegang tot gemeenschappelijke informatiebronnen Doel: • Kennis sneller, transparanter en tegen lage kosten of gratis voor iedereen beschikbaar stellen
 5. 5. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Open Leermiddelen zijn onderdeel van de OpenAcces/content beweging • Open content is vrij toegankelijk materiaal in brede zin • OER/open leermiddelen is vrij toegankelijk onderwijsmateriaal • OpenCourseWare bevat vrij toegankelijk onderwijsmateriaal, georganiseerd als cursus Open Content Open Educational Resources OCW
 6. 6. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Een OpenCourseWare website .. • is een gratis en open digitale publicatie van hoogwaardig onderwijs materiaal, geordend in vakken. • Video-colleges • Readers • Toetsen • Links • Is beschikbaar voor gebruik en aanpassing onder een open licentie. • Levert geen certificering en toegang tot docenten.
 7. 7. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Welk onderwijsmateriaal biedt de TU Delft aan?
 8. 8. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Eigenschappen Onderwijsmateriaal Blackboard Diigitale leeromgeving Collegerama Opgenomen (hoor)college OpenCourseWare Vrij toegankelijke cursussen iTunes U/Youtube Edu Open Educational Resources Context (vak) Geen context (Los materiaal) Interne doelgroep Externe doelgroep
 9. 9. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Interne doelgroep • Blackboard Leeromgeving voor eigen studenten Intern gericht, NetID • Communicatie naar studenten • Passief/interactief onderwijsmateriaal • Gebruik binnen collegemuren, verlengstuk onderwijs • Collegerama Opnamen colleges voor eigen studenten Intern gericht, in principe niet openbaar • College gemist • Naslagwerk
 10. 10. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Externe doelgroep • OpenCourseWare Realistisch beeld onderwijs OER binnen context van een cursus, programma, etc. • Collegerama opnamen (Mediasite) • Lecture slides • Literatuur • Opdrachten • Tentamens • Uitwerkingen/antwoorden • iTunes U / Youtube Edu Met name marketingfunctie OER zonder context • Collegerama opnamen (Mediasite)/Flitscolleges • Engineering Challenges • Campus life & Student Projects
 11. 11. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl OCW.tudelft.nl
 12. 12. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Aantal courses Master Bachelor • Watermanagement 6 2 • Microelectronics 6 1 • Offshore Engineering 6 • Sustainable Development 6 • Nanoscience 4 • Biomedical Engineering 3 • Media and Knowledge Engineering 2 • Transportation and Planning 1 • Engineering and policy analysis 2 • Marine Technology 1 • Geomatics 1 • Mathmatics 1 • TPM electives 1 • Product design 1 Totaal 40 4
 13. 13. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Wat levert het op?
 14. 14. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Voordelen voor de universiteit • Reputatie • Open academische community: open kennisuitwisseling binnen wereldwijde netwerken. • Aantrekken van meer studenten en promovendi • Onomkeerbare trend • Meer aandacht voor onderwijs • Verbetering onderwijs • Experimenteertuin: biedt platform voor de toekomst
 15. 15. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Voordelen voor studenten • Voor Ba-studenten orienteren op master • Orienteren op keuzevakken en minors. • Gebruiken voor volgen van studie (remedial) • Vakken kunnen vaker worden aangeboden (flexibilisering)
 16. 16. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Voordelen voor docenten • Reputatie: laat je onderwijs zien • Een kijkje bij de collega -> verbeteren eigen onderwijs • Betere aansluiting op andere vakken • Gebruiken in eigen vak • Studenten verwijzen naar OCW-vakken ter voorbereiding of wegwerken deficiëntie
 17. 17. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Voordelen voor prospects • Realistisch beeld geven van opleiding (zwaarte, soort onderwijs, inhoud) • Voorbereiding op opleiding, wegwerken deficiëntie
 18. 18. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Voordelen voor Life Long Learners • Bijscholing op vakgebied (vb. nieuwe directeur waterbedrijf zonder wateropleiding die via OCW zichzelf heeft bijgespijkerd) • Nieuwe ontwikkelingen van vakgebied bijhouden • Nieuwsgierigheid
 19. 19. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl “De inkomsten die ik misloop, worden ruimschoots gecompenseerd door de opbrengsten uit samenwerkingsverbanden, zoals met ITB Bandung” Samenwerking met nationale partnerinstellingen Zichtbaarheid van het Onderwijs • Saxion Hogeschool (Enschede) • Hanzehogeschool Groningen • Hogeschool Amsterdam Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk
 20. 20. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Watermanagement Ir. P.J. de Moel Samenwerking met internationale partnerinstellingen Zichtbaarheid van het Onderwijs • AdeKUS (Surinam), ITB Bandung (Indonesia), ICE WaRM consortium (Australia), Egypt • Visitors from 173 countries
 21. 21. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl • Oasen • Vitens • Dunea • Evides • PWN • VEWIN Samenwerking met professionals/werkveld Zichtbaarheid van het Onderwijs
 22. 22. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl • Feedback van docenten op het eigen onderwijs en het onderwijs van hun collega’s (intervisie) • Feedback uit het beroepenveld Feedback op het materiaal Kwaliteit Onderwijs
 23. 23. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl • Meer internationale studenten en PhD’s Meer studenten & PhD’s Juiste student op de juiste plaats Watermanagement Dr. Ir. J.Q.J.C. Verberk “Sinds we OpenCourseWare publiceren, zien we een toename in het aantal internationale PhD’s” “EPA wil zich als internationale opleiding profileren. Met OpenCourseWare kan dat! ” Engineering & Policy Analysis Dr. Ir. B. Enserink
 24. 24. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl “The participatory learning I experienced in TU Delft OpenCourseWare I never experienced before” Meer studenten & PhD’s Juiste student op de juiste plaats “TU Delft content is almost as good as MIT, if not better” “For me, the greatest result is that I’m here!” Erasmus Mundus student Egeruoh Chigoziri
 25. 25. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl “Studenten bereiden zich van te voren via OpenCourseWare voor op de studie, waardoor ze geen instroomminors meer hoeven te volgen” “Door de eerste colleges van het Bacheloronderwijs te publiceren, geven we een realistisch beeld van wat VWO-scholieren te wachten staat tijdens een studie Technische Bestuurskunde” Aansluiting verbeteren en realistische beeldvorming aanbieden Juiste student op de juiste plaats Technische Bestuurskunde Dr. Ir. I. Bouwmans
 26. 26. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Aansluiting verbeteren en ondersteunen keuzeproces Juiste student op de juiste plaats vwo-lesmateriaal.tudelft.nl • Bachelorcursussen • NLT Modules • De Delftse Leerlijn voor Scheikunde • Vwo-cases • Junior TU Delft • TU Delft Flitscolleges
 27. 27. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl • Vak wordt geschrapt uit curriculum • Lage studentenaantallen • Met pensioen: onderwijs blijft beschikbaar Duurzaamheid Duurzaamheid Onderwijs EWI Dr. Ir. C.A.P.G. van der Mast
 28. 28. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Hoe ondersteun je docenten om hun materiaal publiekelijk beschikbaar stellen?
 29. 29. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Belangrijk om over te brengen: • Meerwaarde helder – goede praktijkvoorbeelden • Goede informatievoorziening naar docenten, heldere workflow • Laaghangend fruit • Starten met mensen die willen – inktvlekwerking • Goede ondersteuning van docenten • Financiele incentive • Veel bekendheid geven aan het initiatief – ook intern • Practice what you Preach!
 30. 30. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Heldere workflow Publicatieproces uitgaande van eigen materiaal Blackboard http://ocw.tudelft.nl
 31. 31. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl • Vergoeding € 1000 per ECTS (lumpsum) • Bureau OpenER (1 fte): • Begeleiding studentassistenten • Controle auteursrechten • Conversie van Blackboard naar OCW-website • Metadata • Homepage OCW-website • ‘reclame’/acquisitie • Projectcoördinatie: Willem van Valkenburg + Sofia Dopper (0,4 fte) Goede ondersteuning docenten Uitgangspunt: docent ontlasten!
 32. 32. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl Copy right or copy wrong • Bureau OpenER doet quick-scan • Student-assistenten en docenten best-effort • Docent is verantwoordelijk • Universiteit neemt eventuele claims op zich • Website bevat disclaimer 4.5. What do I do if I believe a portion of OCW material infringes my copyright? TU Delft OCW, prior to making any TU Delft OCW materials publicly available, has asked its contributing faculty to confirm that they either own or have a license to use all included material. TU Delft OCW will promptly remove any material that is determined to be infringing on the rights of others. If you believe that a portion of OCW material infringes another's copyright, please contact us. If you do not include an electronic signature with your claim, you may be asked to send or fax a follow-up copy with a signature. To file the notification, you must be either the copyright owner of the work or an individual authorized to act on behalf of the copyright owner. Your notification must include: •Identification of the copyrighted work, or, in the case of multiple works at the same location, a representative list of such works at that site. •Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. You must include sufficient information, such as a specific URL or other specific identification, for us to locate the material. •Information for us to be able to contact the claimant (e.g., email address, phone number). •A statement that the claimant believes that the use of the material has not been authorized by the copyright owner or an authorized agent. •A statement that the information in the notification is accurate and that the claimant is, or is authorized to act on behalf of, the copyright owner.
 33. 33. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl “In order for open education to reach its varied potentials, openness must become a core cultural value for each and every faculty member.” David Wiley
 34. 34. TU Delft OpenCourseWare ocw.tudelft.nl January 30, 2015 34 OCW.tudelft.nl slideshare.net/wfvanvalkenburg

×