Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Robert Wetting DIWUG 20170919

308 views

Published on

Presentatie Invoering SharePoint samenwerkingsomgeving mét de menselijke maat zoals gegeven tijdens de DIWUG bijeenkomst. Presentation Implementing SharePoint as a collaboration site. Not to forget the human touch!

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Robert Wetting DIWUG 20170919

 1. 1. Invoering SharePoint samenwerkingsomgeving mét de menselijke maat
 2. 2. Even voorstellen …… • Robert Wetting • Onz365 • Waar: Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Fryslan, Gemeente Den Haag • Specialisatie: User Adoption • Hobby’s: ijshockey, (zee)zeilen robert.wetting@onz365.nl @Robert_Wetting
 3. 3. Invoering SharePoint samenwerkingsomgeving mét de menselijke maat
 4. 4. Kernwoorden transitie en user adoption • Lichtvoetigheid • Standaardisatie • Scope en fasering • Vaart
 5. 5. Intakefase • “Eigen huis op orde brengen” • Visie, beleid, functionele blokken • Goedkeuren en aanhaken management • “Walk the talk”
 6. 6. Voorbereidings- en inrichtingsfase • User stories i.r.t. user adoption • Design Thinking • Empathy map • Persona’s • Opzetten gebruikersorganisatie
 7. 7. Pilotfase • Deelnemen = Tijd claimen • Wekelijks ervaringen uitwisselen • Digi-coaching • Best practice vaststellen door management • Test niet alleen sites maar ook de beheerorganisatie en - processen
 8. 8. Uitrolfase • Transitiestrategie => organisatiedoel • 30% ICT, 70 % houding en gedrag • Transitie in overzichtelijke periode met herkenbare fasen • Digi-coaching • Eindopdrachten • Sluit terugvallen op oud gedrag uit
 9. 9. Buiten scope • Migratie-activiteiten • Doorontwikkeling samenwerkingsomgeving • Borging daadwerkelijk gebruik • Buiten scope blijft buiten scope • Klantvriendelijk weigeren kan!
 10. 10. Herkenbaarheid • Organisatie herkent werkwijzes zoals deze in organisatie plaatsvinden • Procesgericht werken is gekoppeld met procesarchitectuur en archiefbeheer • Begrijp dat dossiervorming op verschillende manieren kan plaatsvinden • Aantal werkwijzen beperkt met oog op overzichtelijkheid en standaardisatie • Design draagt bij aan herkenbaarheid
 11. 11. Betekenis van kwaliteit in SharePoint • Geen kwaliteit, geen user adoption • Bewustwording • Iedere medewerker levert zijn/haar bijdrage • Business, DIV en management samen verantwoordelijk • Inrichting kwaliteitscyclus
 12. 12. Veranderopgave organisatieniveau • Draagvlak en voorbeeldrol management • Vaststellen en uitwerken veranderopgave (leerstijlen Kolb) • Ontwikkelen en beheren veranderaanpak • Ontwikkelen en realiseren van een communicatietraject • Verandertraject DIV en Functioneel Beheer
 13. 13. Veranderopgave medewerkersniveau • Van eigen indeling naar gezamenlijke indeling • Collega’s zien waar ik mee bezig ben • Digitale vaardigheden moeten verbeteren • Geen bewustzijn belang van informatie en archivering • Het is mijn informatie, niet die van de organisatie
 14. 14. Risico’s m.b.t. User Adoption • Onvoldoende draagvlak vanuit directie en management • Onvoldoende tijd of prioriteit voor begeleiden van de verandering • Medewerkers moeten teveel metadata invullen • Medewerkers voelen zich niet aangehaakt • Geen inspraak in de doorontwikkeling
 15. 15. Grote kans gezamenlijk te slagen!

×