Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 obb dag 3 - ew

483 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 obb dag 3 - ew

 1. 1. Organiseren en Beheren van Bibliotheekdiensten Lesdag 3: hoofdstuk 6Selecteren en verwerven van monografieën Docent: Esther Westerveld 1
 2. 2. Agenda lesdag 1• Hoofdstuk 6 (Selecteren en) verwerven van monografieën• Excursie NBD/Biblion 2
 3. 3. MonografieënMonografie:1. Boeken gewijd aan één onderwerp, één persoon of een klein onderdeel van de wetenschap2. Eéndelig werk, tegenovergestelde van meerdelig werk (monografieënreeks) term wordt gebruikt bij het titelbeschrijven 3
 4. 4. Verwerven van boeken• Aankoop• Ruil• Schenking of legaat• Bruikleen 4 4
 5. 5. Aankoop via• Boekhandel of antiquariaat• Nederlandse Bibliotheek Dienst• Uitgever / importeur• Veilingen• Organisatie of particulier (maker of auteur) 5
 6. 6. Aankoop buitenlandse publicaties • Direct bij uitgever • Via een Nederlandse importeur • Via een alleenvertegenwoordiger • Via een buitenlandse grossier 6
 7. 7. AntiquariaatGespecialiseerde handelaar in publicaties die niet(meer) door de reguliere boekhandel kunnenworden geleverd.Soorten antiquariaten met vaak specialisatie naaronderwerp: – Bibliofiel (uiterlijk) – Wetenschappelijk (inhoud), – Modern (fondsrestanten) 7
 8. 8. Modern Antiquariaat (ramsjhandel) • Bijvoorbeeld de Slegte, • handelt in restanten (ramsj), • die afgestoten zijn omdat voor de uitgever: – oplage te groot was – het niet meer in het fonds past – ruimtegebrek – tekort aan liquide middelen 8
 9. 9. Boekhandel: Approval planDe bibliotheek geeft haarcollectievormingprofiel op waarna deboekhandel het gehele selectieprocesoverneemt.De boekhandel levert vervolgens automatischde boeken die aan dit profiel voldoen. 9
 10. 10. De productieketen van publicaties Auteur Uitgever Tussenhandel Detailhandel ConsumentBekijk en begrijp het schema in de syllabusop blz. 59 (De weg van het boek) 10
 11. 11. Organisaties van het boekenvak• KVB• KBb en NUV• CPNB• Centraal Boekhuis 11
 12. 12. KVBKoninklijke Vereniging voor het Boekenvak,zorgde voor o.a. naleving van het‘Reglement voor het Handelsverkeer vanboeken in Nederland’.Nu: Wet op de vaste boekenprijs 12
 13. 13. 2 activiteiten van de KVB• CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek): o.a. boekenweek• Centraal Boekhuis 13
 14. 14. Centraal BoekhuisSinds 1973 los van de KVB als een zelfstandige onderneming en beschikt over:• Centraal Depot in Culemborg van één of meer exemplaren of gehele fondsen van uitgevers (1.500.000 exemplaren)• eBoekhuis• vervoerscentrale (68.000.000 boeken per jaar) 14
 15. 15. Voordelen Centraal Boekhuis• Efficiënte aflevering van boeken (kostenbesparend voor uitgever, gemak voor boekhandel)• Eén adres voor bestellingen van publicaties van verschillende uitgevers• Nieuwe boeken snel leverbaar• Bibliografische informatie op één plek beschikbaar 15
 16. 16. Prijs wordt bepaald door:• Uitgevers • A(algemene), W (etenschappeijke) en S(chool) boeken • Uitgevers zorgen ook voor isbn en nur code • www.isbn.nl• Vaste boekenprijs: – Voor boeken in de Nederlandse en Friese taal – In Nederland te koop www.cvdm.nl 16
 17. 17. Vaste leverancier• Voor witte literatuur• Voordelen? 17
 18. 18. Leverancierskeuze• Prijs • Betalingsvoorwaarden• Oud of recent • Levertijd• Wit of grijs • Verzendkosten• Nederlands of • Bestaande afspraken? buitenlands• Type bibliotheek• Type bestelling 18
 19. 19. Grijze literatuurPublicaties die niet via de kanalen van dereguliere uitgeverij en boekhandel wordengeproduceerd en verspreid; zij zijn vaakmoeilijker te achterhalen. 19
 20. 20. Grijze literatuur: eigenschappen• Productie• Distributie• Opsporen• Acquisitie/verkrijgbaarheid 20
 21. 21. Grijze literatuur: bronnen• GLIN bestand van Picarta• Netuit B-lijst• Netuit C-lijst 21

×