Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wyścigi rowerowe

Doskonalimy czytanie

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Wyścigi rowerowe

  1. 1. Wyścigi rowerowe Marek ma nowy rower. Ignaś ma stary rower, ale dobry. Chłopcy lubią wyścigi w parku. Kredą rysują na asfalcie linię startu i linię mety. A to Filip. On też ma rower. Filip pyta chłopców, czy może się z nimi pobawić. Marek i Ignaś od razu się zgadzają. Chłopcy ustawiają się z rowerami na linii. Marek woła: - Start!
  2. 2. Wyścigi rowerowe Chłopcy ruszają. Jadą naprawdę szybko. Marek dojeżdża trzeci, Ignaś drugi, a Filip pierwszy. - Brawo, Filip! – krzyczą Marek i Ignaś. Chłopcy gratulują zwycięzcy. - Jutro znowu będziemy się ścigać – mówią i śmieją się do siebie.
  3. 3. Wyścigi rowerowe 1. Przepisz do zeszytu 4 pierwsze zdania. 2. Wykonaj ilustrację na kartce na temat: „Bezpieczna jazda na rowerze”

×