Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

взаимодействие училище семейство

6,341 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

взаимодействие училище семейство

 1. 1. Взаимодействието семейство - училище Г. Велинова Ю. Ваклинова
 2. 2. Партньорство семейство-училище
 3. 3. <ul><li>Дейностите разглеждаме като движеща сила, като модел и като демонстрация на факта, че само с общи усилия – родители, учители, ученици ще можем да отговорим на съвременните потребности и интереси на обществото. </li></ul>
 4. 4. Начини за участие на родителите: <ul><li>Планиране и провеждане на консултации с родителите и вземане на решения; </li></ul><ul><li>Организиране на „училище за родители” по ключови проблеми касаещи общността; </li></ul><ul><li>Участие на родителите в класната стая и извънкласни дейности като помощници на родителя; </li></ul><ul><li>Неформално общуване- екскурзии, училищни празници, летен отдих и др. </li></ul>
 5. 5. Училище за родители 1. Адаптиране на децата към училищния живот 2. Отношенията родител – дете и учител – дете 3. Безопастност на децата в Интернет 4. Агресията в света на детето 5. Превенция на психотропните вещества Разглеждани теми:
 6. 6. Адаптиране към училищния живот – 2008 година
 7. 7. Агресията в света на детето – училище за родители 16.02.2010 година
 8. 8. Стаята е препълнена...
 9. 9. Интересът е голям... Интересно е ...
 10. 10. Всички слушат внимателно и с интерес
 11. 11. Накрая родителите обсъждат видяното и споделят...
 12. 12. Превенция на използването на психотропни вещества
 13. 14. <ul><li>Привличаме родителите и като помощници на учителя. </li></ul><ul><li>С труда си те подпомагат училището и дават пример на децата си. </li></ul>
 14. 15. Девизът ни е: “ Заедно можем повече!”
 15. 16. Родителите помагат при изработката на табла за училището и класната стая.
 16. 17. Често родители и деца се съревновават при изработката на табло или плакат.
 17. 18. Училищни концерти 21.12.2009 година
 18. 19. Коледен концерт – 2009 година
 19. 20. Децата пеят и танцуват, а родителите са в публиката
 20. 21. Родителите празнуват заедно с нас
 21. 22. На хорото пак сме заедно
 22. 24. На театър родителите също са с нас
 23. 25. Екскурзии
 24. 26. На лагер 2008 година 2009 година Созопол 2009
 25. 27. Вместо заключение : <ul><li>Съотношение в проценти на родителските посещения </li></ul>
 26. 28. 2. Брой родители включени в УН
 27. 29. 3. Процент на родители желаещи да се включат в дейности организирани от училището:
 28. 30. <ul><li>Изградили сме загрижена общност от </li></ul><ul><li>родители и учители. </li></ul><ul><li>Приобщили сме голям брой родители </li></ul><ul><li>към училището и училищния живот. </li></ul>Увеличи се посещаемостта на децата в училище. Родителското участие има съществено влияние и върху постиженията на учениците в учебния процес <ul><li>Работим в атмосфера на доверие и толерантност. </li></ul>

×