SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
ESPACE WE-LEAD / NOU SE LIDÈPREPARASYON BAZ DONE NAN EXCEL
Onglè Data: Gwoup Filter
Gwoup Filter
 • Triye Otamatik
 • Triye an lòd Alfabetik,
  Dat elatriye
 • Triye ak kondisyon
Filtraj otomatik
                       1. Onglè data
                       2. Seleksyone tout fèy la
                       3. klike sou Filter
Wòl:
Filtaj otomatik pèmet nou fèTriyaj
kategori yon fwa ke nou klike sou flèch
tri. Nou kapab chwazi ki kategori de triyaj
nou vle fè. Epi l’ap afiche nan men paj la.
Filtraj otomatik
           *PRATIK*

 1. Fè yon filtraj otomatik pou jwenn sèlman
   moun ki Veuve

 2. Fè yon filtraj pou jwenn moun ki majè

 3. Fè yon filtraj pou jwenn sèlman moun nan
   depateman Ouest epi Centre
 4. Fè yon filtraj pou jwen Non Moun Ki
   kòmanse ak “L”
Nòt: Li enpòtan pou nou Clear aprè chak Filtraj.
Pivot Table
Pivot Table se yon zouti nan
Excel ki pèmèt ou fè yon
analiz done.
1. Klike sou yon nouvo fèy

2. Klike sou onglè Insert

3. Klike sou Pivot Table

4. Seleksyone done pou
  analize

5. Klike “OK”
Pivot Table1. Chwazi chan pou analize

2. Mete chan an nan espas
  “Row Labels”

3. Mete men chan sa a “Values Rows”
*PRATIK*
1. Ekri yon tip rapò ou ta renmen fè
   Ez:Konte nomb enskri ki genyen na yon mwa
Kreye Lis
   Pwosesis
   1.  Tape lis ou bezwen an yon kolòn
   2.  Bay lis la non
   3.  Klike sou Data Validation.
   4.  Chwazi lis nan menu an
   5.  Tape non lis la nan champ source
      Ex: =Occupation

More Related Content

More from WE-LEAD HAITI Heartland Alliance

Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstructionJour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
WE-LEAD HAITI Heartland Alliance
 

More from WE-LEAD HAITI Heartland Alliance (20)

2 internet, word
2 internet, word2 internet, word
2 internet, word
 
1 office, word
1 office, word1 office, word
1 office, word
 
Excel 1
Excel 1Excel 1
Excel 1
 
Ordinateur
OrdinateurOrdinateur
Ordinateur
 
Excel 2
Excel 2Excel 2
Excel 2
 
Excel 1
Excel 1Excel 1
Excel 1
 
Genrer le processus de financement de la reconstruction
Genrer le processus de financement de la reconstructionGenrer le processus de financement de la reconstruction
Genrer le processus de financement de la reconstruction
 
L'evolution du statut de la femme en haiti
L'evolution du statut de la femme en haitiL'evolution du statut de la femme en haiti
L'evolution du statut de la femme en haiti
 
Module 3 ex 1 analyse de projets
Module 3 ex 1  analyse de projetsModule 3 ex 1  analyse de projets
Module 3 ex 1 analyse de projets
 
Module 3 ex 2 typologie des projets
Module 3 ex 2  typologie des projetsModule 3 ex 2  typologie des projets
Module 3 ex 2 typologie des projets
 
Module 3 fiche 1 integration du genre
Module 3 fiche 1  integration du genreModule 3 fiche 1  integration du genre
Module 3 fiche 1 integration du genre
 
Module 3 fiche 2 typologie de projets
Module 3 fiche 2  typologie de projetsModule 3 fiche 2  typologie de projets
Module 3 fiche 2 typologie de projets
 
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstructionJour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
 
Jour 2 questions aux decideurs de la reconstruction
Jour 2 questions aux decideurs de la reconstructionJour 2 questions aux decideurs de la reconstruction
Jour 2 questions aux decideurs de la reconstruction
 
Questions sur les projets
Questions sur les projetsQuestions sur les projets
Questions sur les projets
 
Petit audit genré des projets
Petit audit genré des projetsPetit audit genré des projets
Petit audit genré des projets
 
Zouti Kanpay
Zouti KanpayZouti Kanpay
Zouti Kanpay
 
Exemple de Communique
Exemple de CommuniqueExemple de Communique
Exemple de Communique
 
Redaction d'un communiqué
Redaction d'un communiquéRedaction d'un communiqué
Redaction d'un communiqué
 
Ti kaye pledwaye
Ti kaye pledwayeTi kaye pledwaye
Ti kaye pledwaye
 

Excel 2

 • 1. ESPACE WE-LEAD / NOU SE LIDÈ PREPARASYON BAZ DONE NAN EXCEL
 • 2.
 • 3. Onglè Data: Gwoup Filter Gwoup Filter • Triye Otamatik • Triye an lòd Alfabetik, Dat elatriye • Triye ak kondisyon
 • 4. Filtraj otomatik 1. Onglè data 2. Seleksyone tout fèy la 3. klike sou Filter Wòl: Filtaj otomatik pèmet nou fèTriyaj kategori yon fwa ke nou klike sou flèch tri. Nou kapab chwazi ki kategori de triyaj nou vle fè. Epi l’ap afiche nan men paj la.
 • 5. Filtraj otomatik *PRATIK* 1. Fè yon filtraj otomatik pou jwenn sèlman moun ki Veuve 2. Fè yon filtraj pou jwenn moun ki majè 3. Fè yon filtraj pou jwenn sèlman moun nan depateman Ouest epi Centre 4. Fè yon filtraj pou jwen Non Moun Ki kòmanse ak “L” Nòt: Li enpòtan pou nou Clear aprè chak Filtraj.
 • 6. Pivot Table Pivot Table se yon zouti nan Excel ki pèmèt ou fè yon analiz done. 1. Klike sou yon nouvo fèy 2. Klike sou onglè Insert 3. Klike sou Pivot Table 4. Seleksyone done pou analize 5. Klike “OK”
 • 7. Pivot Table 1. Chwazi chan pou analize 2. Mete chan an nan espas “Row Labels” 3. Mete men chan sa a “Values Rows”
 • 8. *PRATIK* 1. Ekri yon tip rapò ou ta renmen fè Ez:Konte nomb enskri ki genyen na yon mwa
 • 9. Kreye Lis Pwosesis 1. Tape lis ou bezwen an yon kolòn 2. Bay lis la non 3. Klike sou Data Validation. 4. Chwazi lis nan menu an 5. Tape non lis la nan champ source Ex: =Occupation