Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.KEMAHIRANPROSES SAINShttp://www.scribd.com...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM. Memerhati Mengelas Mengukur dan menggu...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MemerhatiProses mengumpul maklumattentang ...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti Memerhati
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk memerhati Menggunakan deria rasa...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MengelasProses memerhati dan mengenal past...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti 1Anda di bekalkan denganbeberapa ...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk mengelas Kenal pasti ciri umum s...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mengukur & Menggunakan NomborKebolehan mem...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AktivitiMengukur & Menggunakan Nombor
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.PetunjukMengukur & Menggunakan Nombor Bol...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Membuat InferensProses membuat kesimpulan ...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti Membuat Inferens
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Inferens menggunakan maklumat da...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MeramalProses untuk menentukan danmenjangk...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti Meramal
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk meramal menggunakan data yang le...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.BerkomunikasiKemahiran yang merujukkepada ...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Berkomunikasi Kenal pasti ciri u...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Menggunakan Perhubungan Ruang &MasaKeboleh...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AktivitiMenggunakan Perhubungan Ruang &Masa
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.PetunjukMenggunakan Perhubungan Ruang & Ma...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mentafsir MaklumatKebolehan memberipeneran...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.PetunjukMentafsir maklumat Mengumpul pelb...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mendefinisi Secara OperasiProses memberi d...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk mendefinisi secara operasi Menta...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mengawal Pemboleh ubahPemboleh ubah boleh ...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Mengawal Pemboleh ubah Menentuka...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Membuat HipotesisProses menghasilkan satu ...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Membuat Hipotesis mengenal pasti...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MengeksperimenKebolehan melaksanakan prose...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Mengeksperimen Membuat pemerhati...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AKTIVITI 2Rujuk LAMPIRAN 3
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MenghubungkaitkanMembandingkan dan membeza...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MencirikanMenghubungkaitkanMembandingkan d...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MenghubungkaitkanMenganalogikanMembuat gam...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MenghubungkaitkanMembandingkan danmembezak...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Membandingkan danmembezakanMenganalisisMen...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AKTIVITI 3Buat latihan yang terdapat di da...
Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.TAMATT E R I M A K A S I H
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kemahiran proses-sains

9,709 views

Published on

Published in: Education

Kemahiran proses-sains

 1. 1. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.KEMAHIRANPROSES SAINShttp://www.scribd.com/doc/416573
 2. 2. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM. Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakannombor Membuat inferens Meramal BerkomunikasiKEMAHIRAN PROSESSAINS Menggunakanperhubungan ruang danmasa Mentafsirkan maklumat Mendefinisi secaraoperasi Mengawal pembolehubah Membuat hipotesis Mengeksperimen
 3. 3. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MemerhatiProses mengumpul maklumattentang objek dan fenomenamenggunakan sebahagian atausemua deria.Boleh dilakukan secara kualitatif dankuantitatif.Pengetahuan konsep diperlukandalam pemilihan dan penaksiranpemerhatian yang dibuat.
 4. 4. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti Memerhati
 5. 5. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk memerhati Menggunakan deria rasa, penglihatan, bau,pendengaran dan sentuhan Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatukonsep Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yangmempunyai kelainan Memperihalkan perbezaan dan persamaanyang dikesani Memperihal akan perubahan yang berlaku Mengenal pasti tertiban kejadian yangberlaku Menggunakan alat bagi membantu deriauntuk membuat kajian terperinci
 6. 6. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MengelasProses memerhati dan mengenal pastiperbezaan dan persamaan antaraobjek atau fenomena berdasarkan ciriatau sifat yang sepunya.Mengasingkan dan mengumpul objekatau fenomena kepada kumpulanmasing-masing.
 7. 7. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti 1Anda di bekalkan denganbeberapa helai daun.Kelaskan daun tersebut.Nyatakan langkah-langkah yangdigunakan semasa membuatpengelasan
 8. 8. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk mengelas Kenal pasti ciri umum sekumpulanitem Beri nama kepada kumpulan itemitu Kenal pasti ciri lain Memasukkan item berciri sama kedalam kumpulan yang lebih kecil Ulangi langkah di atas sehinggasemua item dapat dikumpulkandalam suatu kumpulan
 9. 9. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mengukur & Menggunakan NomborKebolehan membuatpemerhatian secarakuantitatif yangmelibatkan penggunaanalat piawai
 10. 10. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AktivitiMengukur & Menggunakan Nombor
 11. 11. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.PetunjukMengukur & Menggunakan Nombor Boleh mengira dan membandingkan bilangan itemdi dalam kumpulan yang berlainan Menggunakan nombor untuk merekod fenomena Membandingkan objek-objek menggunakannombor Menggunakan alat dengan betul Mencatat bacaan dengan tepat Mencatat unit dengan betul Memilih dan menggunakan unit yang piawaidengan betul Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padudengan unit yang berkaitan Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor Menentukan kejituan ukuran tertentu Menggunakan skala dan menerangkan nisbah
 12. 12. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Membuat InferensProses membuat kesimpulan awal untukmenerangkan peristiwa atau objekberdasarkan pemerhatian.Pengalaman lepas digunakan sebagai asasuntuk membuat kesimpulan awal tersebut.Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benaratau tidak.
 13. 13. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti Membuat Inferens
 14. 14. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Inferens menggunakan maklumat daripadapemerhatian untuk membuatkesimpulan awal yang munasabah membuat pelbagai tafsiran yangmungkin daripada satu pemerhatian mengenal had-had inferens menguji kejituan inferens denganpemerhatian tambahan menggunakan inferens sebagai alatmenentukan pemerhatian tambahan
 15. 15. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MeramalProses untuk menentukan danmenjangka peristiwa yang akanberlaku.Berdasarkan kepadapemerhatian dan pengalamanyang lalu atau data yang bolehdipercayai.
 16. 16. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Aktiviti Meramal
 17. 17. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk meramal menggunakan data yang lepas atauketika itu untuk menjangka apa yangmungkin berlaku menggunakan pola sebagai bukti bagimembuat sesuatu jangkaan menentukan hasil yang mungkindaripada sesuatu tindakan mengesahkan jangkaan berlandaskandata atau pengalaman yang lepas mengekstrapolasi data kepada situasiyang baru membezakan ramalan daripada tekaan
 18. 18. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.BerkomunikasiKemahiran yang merujukkepada kebolehanmenerima, memilih danmempersembahkanmaklumat atau idea dalampelbagai bentuk
 19. 19. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Berkomunikasi Kenal pasti ciri umum sekumpulan item Bercakap, mendengar atau menulis ataumenjelaskan idea atau makna kepadarakan Merekod maklumat daripada kajian Meneliti maklumat yang ingin disampaikan Memilih cara atau alat komunikasi yangbersesuaian Menyediakan bahan yang diperlukanuntuk penyampaian Menggunakan bahan rujukan Menentukan sasaran yang akan menerimamaklumat
 20. 20. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Menggunakan Perhubungan Ruang &MasaKebolehan memperihalkanatau menunjukkan lokasi,arah, bentuk dan saiz sesuatuobjek dan perubahannyamengikut masa
 21. 21. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AktivitiMenggunakan Perhubungan Ruang &Masa
 22. 22. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.PetunjukMenggunakan Perhubungan Ruang & Masa Memperihalkan lokasi dengan masa Memperihalkan perubahan arah denganmasa Memperihalkan bentuk dengan masa Memperihalkan perubahan saiz dengan masa Menyusun peristiwa kejadian mengikutkronologi Menentukan magnitud perubahan yangberlaku berdasarkan kadar perubahan Menentukan kedudukan objek danmenghuraikan kedudukannya di dalam ruang Menghuraikan rupa bentuk objek dilihat darikedudukan yang berlainan Menerangkan perhubungan di antara masadan jarak objek yang bergerak
 23. 23. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mentafsir MaklumatKebolehan memberipenerangan rasionaltentang objek, fenomena,atau pola berdasarkanmaklumat yang dikumpul.
 24. 24. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.PetunjukMentafsir maklumat Mengumpul pelbagai data melaluipemerhatian untuk membuat pernyataantentang maksudnya Mengesan pola atau corak yang terdapatberdasarkan maklumat yang diperoleh Menyatakan hubungan diantara maklumat Membuat kesimpulan berdasarkan datayang dikumpulkan
 25. 25. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mendefinisi Secara OperasiProses memberi definisi tentangsesuatu konsep atau keadaan denganmenyatakan perkara yang perludilakukan dan diperhatikan.
 26. 26. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk mendefinisi secara operasi Mentakrif istilah, konsep ataupemboleh ubah dalam kontekspengalaman sendiri. Membuat pernyataan apa yangdiperhatikan dan apa yang dibuat.
 27. 27. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Mengawal Pemboleh ubahPemboleh ubah boleh jadi satu faktor,keadaan atau hubungan yang boleh diubahdalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji.Pemboleh ubah dimanipulasikan untukmenghasilkan perubahan dalam pembolehubah kedua (pembolehubah bergerakbalas). Pemboleh ubah lain yang mungkinmempengaruhi keputusan perlu dimalarkan(pemboleh ubah dimalarkan).
 28. 28. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Mengawal Pemboleh ubah Menentukan pemboleh ubah yangrelevan dalam penyiasatan. Menentukan pemboleh ubah yangakan- dimanipulasi (tak bersandar),- bergerak balas (bersandar)- dimalarkan. Menentukan apakah perubahanyang perlu dilakukan keataspemboleh ubah yangdimanipulasikan.
 29. 29. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Membuat HipotesisProses menghasilkan satu kenyataan umumyang difikirkan benar berdasar inferens,untuk menerangkan suatu perkara atauperistiwa.Merupakan suatu ramalan mengenaihubungan antara dua atau lebihpembolehubah.Boleh diuji untuk membuktikankesahihannya.
 30. 30. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Membuat Hipotesis mengenal pasti pemboleh ubah membuat inferens yang munasabah menentukan hubungan di antaradua pemboleh ubah berdasarkaninferens
 31. 31. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MengeksperimenKebolehan melaksanakan proseduruntuk menguji sesuatu hipotesis.Merupakan kemahiran proses sainsperingkat tinggi.
 32. 32. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Petunjuk Mengeksperimen Membuat pemerhatian Mengemukakan soalan serta membuat inferens Membuat hipotesis yang boleh diujikan Mengawal pemboleh ubah / mendefinisikan secaraoperasi Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatueksperimen Menjalankan eksperimen dan memerhati sertamerekod data Menganalisis dan mentafsir data Membuat kesimpulan Melapor keputusan eksperimen yang telahdijalankan
 33. 33. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AKTIVITI 2Rujuk LAMPIRAN 3
 34. 34. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MenghubungkaitkanMembandingkan dan membezakanMenganalisisMembuat inferensMEMBUATINFERENSMERAMAL MenghubungkaitkanMembuat gambaran mentalKPS KBSBPerkaitan KPS dengan KBSB
 35. 35. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MencirikanMenghubungkaitkanMembandingkan dan membezakanMenjanakan ideaMembuat hipotesisMeramalkanMensintesiskanMEMBUATHIPOTESISKPS KBSBPerkaitan KPS dengan KBSB
 36. 36. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MenghubungkaitkanMenganalogikanMembuat gambaran mentalMenganalisiskanMENDEFINISISECARAOPERASIMENGAWALPEMBOLEH-UBAHMencirikanMenghubungkaitkanMembandingkan dan membezakanMenganalisisKPS KBSBPerkaitan KPS dengan KBSB
 37. 37. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.MenghubungkaitkanMembandingkan danmembezakanMENGUKURMENGGUNAKANNOMBORMENGGUNAKANPERHUBUNGANRUANG & MASAMembuat urutanMenyusun mengikut keutamaanKPS KBSBPerkaitan KPS dengan KBSB
 38. 38. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.Membandingkan danmembezakanMenganalisisMengesan kecondonganMembuat kesimpulanMengitlakkanMenilaiMENTAFSIRDATAMENGEKSPERIMENSemua kemahiran berfikirKPS KBSBPerkaitan KPS dengan KBSBBERKOMUNIKASI Semua kemahiran berfikir
 39. 39. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.AKTIVITI 3Buat latihan yang terdapat di dalam modulKPS ms30
 40. 40. Kursus Orentasi Kurikulum Sains (KOSM), Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), KPM.TAMATT E R I M A K A S I H

×