Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengawalseliaan media siber_isu_dan_cabaran-20100126

525 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pengawalseliaan media siber_isu_dan_cabaran-20100126

 1. 1. 1|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|PENGAWALSELIAAN MEDIASIBER:ISU DAN CABARANoleh:Eneng Faridah IskandarPengarah, Pengawalseliaan Kandungan
 2. 2. 2|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|Internet/ wwwBlogWebsitesForumSocial NetworkingContent HostingE-CommerceE-GovernmentHomepageContent SharingSearchEngineEmailChat
 3. 3. 3|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|STATUS PERKHIDMATAN KOMUNIKASI &MULTIMEDIA DI MALAYSIAKadar Penembusan bagi setiap 100 penduduk (kecuali TV Berbayar):Nota:Selular (Nov 2009).Jalur Lebar (Dis 2009)Lain-lain – Suku ke-3 2009
 4. 4. 4|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|STATISTIK PENGGUNA LAMAN SOSIALRank NegaraBilangan Pengguna“Facebook”% Pertumbuhan12 bulan1 USA 101,303,240 140.8%2 UK 22,625,300 51.5%3 Turkey 16,943,780 113.6%4 Indonesia 14,681,580 1536.7%..19 Malaysia 3,975,640 367.5%..30 Thailand 1,963,560 1063.8%* Disember 2009 (http://www.nickburcher.com/2009/12/facebook-usage-statistics-by-country.html
 5. 5. 5|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|PERUBAHAN PERSEKITARAN MEDIA• Platform/Saluran Media Baru• TV/Radio atau Audio/Video Internet• Telefon Mudah Alih (TV, Radio, Internet)• TV Interaktif• Peranti dan Teknologi Baru• Kandungan Hasilan Pengguna(“User generated content”)• Rangkaian Sosial (“Social networking”)Percantuman teknologi danaplikasi yang menghasilkanmedia baru memberi cabaranbesar terhadap RejimPengawalseliaan Tradisional• Perkhidmatan Kandungan• Saluran tambahan• Rangkaian SosialKuasaPenggunaKandunganPilihan PeribadiPelbagaiPlatfomInternetPenyiaran Telekomunikasi
 6. 6. 6|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|Undang-undang siber digubaluntuk mendukung matlamat danobjektif negara.Akta Komunikasi & Multimedia1998 (AKM 1998) memupukpembangunan industriberdasarkan konsep percantumanteknologi dan perkhidmatanSKMM ditubuhkan di bawah AktaSuruhanjaya Komunikasi &Multimedia Malaysia 1998 sebagaipengawalselia industriStrategiStrategiKerajaan ke arahKerajaan ke arahPembentukanPembentukanMasyarakatMasyarakatBermaklumatBermaklumat19961996
 7. 7. 7|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIKUndang-undang Am Bertulis Berkaitan MediaAkta Penapisan Filem 2002 (KDN)AKM 1998Akta Mesin Cetak & Penerbitan 1984Kementerian Dalam Negeri Kementerian Penerangan,Komunikasi & KebudayaanSKMMPENGAWALSELIAAN MEDIA DI MALAYSIA
 8. 8. 8|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|KAWALSELIAPEMBANGUNANINDUSTRIKAWAL SELIA KENDIRI SEBAGAI ASAS RANGKAKERJA PENGAWALSELIAANDI BAWAH AKTA KOMUNIKASI & MULTIMEDIA 1998PERANAN SKMM
 9. 9. 9|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|PENDIDIKANPENCEGAHANAMARAN/NASIHATTINDAKAN
 10. 10. 10|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|PENDIDIKANKESELAMATANKecurian IdentitiPenipuanKandungan JelikPERLINDUNGAN KANAK-KANAKPeranan Ibu Bapa/ PenjagaPerisian PenapisanJENIS MEDIATradisionalMedia BaruPENDIDIKANPENCEGAHANAMARAN/NASIHATTINDAKAN
 11. 11. 11|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|PENCEGAHANKAWAL SELIA KENDIRIhttp://www.cmcf.my/Pengguna&IndustriForumIndustriKod SukarelaIndustriPanduanUntukIndustriUntukPenggunamembentukmembangunPENDIDIKANPENCEGAHANAMARAN/NASIHATTINDAKAN
 12. 12. 12|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|AMARAN/NASIHATMEDIA/ PENGGUNAJenis KesalahanPeruntukan Undang-undangKesan/ ImpakPENDIDIKANPENCEGAHANAMARAN/NASIHATTINDAKAN
 13. 13. 13|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|KESALAHAN-KESALAHAN YANGDILAKUKAN MELALUI MEDIA SIBERMenghasut untuk memupuk rasa benci terhadap DYMM Seri PadukaBaginda Yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan KerajaanMenyebarkan maklumat palsu yang boleh mengugat keselamatan negaraMenghina AgamaMengapi-apikan sentimen perkaumanPenyebaran ajaran agama Islam yang sesat atau ideologi yangbertentangan dengan negara seperti komunismeAktiviti penipuan melibatkan laman web perbankan dan pelaburan palsuPerlanggaran hakcipta dengan mengedar atau berkongsi kandunganberbentuk imej, audio atau visual tanpa kebenaran pemilik.Memfitnah seseorang dengan tujuan menjatuhkan maruah, imej dannama baik orang tersebut di mata masyarakatPenyebaran kandungan pornografi, lucah dan sumbang
 14. 14. 14|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|KANDUNGAN INTERNET ADALAH TERTAKLUKKEPADA UNDANG-UNDANGSEKSYEN 3(3)Akta Komunikasi & Multimedia 1998Tiada apa-apa jua dalam Akta ini bolehditafsirkan sebagai membenarkanpenapisan Internet.Sekiranya tiada tindakan boleh di ambil – makatiada remedi ke atas mangsa jenayah siber dantiada hukuman ke atas mereka yang melanggarundang-undangKebebasan adalah tidak mutlak:Penguatkuasaan undang-undang ke ataskandungan Internet tidak boleh dianggap sebagai“penapisan” – tertakluk kepada undang-undangINTERNET/ MEDIA BARU SEBAGAI PERANTARABERKOMUNIKASI
 15. 15. 15|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|UNDANG-UNDANG BERKAITANKESALAHAN MEDIA SIBERJENISKESALAHANUNDANG-UNDANG YANGDIGUNAPAKAIPIHAK BERKUASAHasutan Akta Hasutan 1948 PDRMMengugatkeselamatannegaraKanun Keseksaan,Akta Keselamatan Dalam Negeri1960PDRMPenipuan Akta Jualan Langsung 1993Akta Syarikat 1965Akta Perbankan dan InstitusiKewangan Malaysia 1989Akta Undang-undang PasaranModal dan Perkhidmatan 2007KPDNKKSSMBNMSCHakcipta Akta Hakcipta 1987 KPDNKKFitnah Kanun KeseksaanAkta Komunikasi & Multimedia1998PDRMSKMMLucah, Sumbang Akta Komunikasi & Multimedia1998SKMM
 16. 16. 16|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|Sek 211 Larangan terhadap pemberian kandungan “yangsumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelik sifatnyadengan niat untuk mengacau, mendera, mengugutatau mengganggu mana-mana orang.”Sek 233 Penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atauperkhidmatan rangkaian dll.Sek 263 Kewajipan am pemegang lesen untuk mengelakkanpelakuan apa-apa kesalahan di bawah mana-manaundang-undang MalaysiaPERUNTUKAN UNDANG-UNDANGDI BAWAH AKTA KOMUNIKASI &MULTIMEDIA 1998
 17. 17. 17|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|CONTOH LAMAN SESAWANG YANGMELANGGAR UNDANG-UNDANG NEGARA
 18. 18. 18|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|Saya adalah pemilik laman web www.???.com.Laman web peribadi ini dibina tujuan untukpromosi perniagaan yang sedang saya jalankandan dibina sendiri oleh saya. Walaubagaimanapun, saya terjumpa satu laman webhttp://????.com/services/ yang menyatakan sayaadalah client kepada beliau sedangkan lamanweb itu dibina sendiri oleh saya. saya harap adatindakan kerana saya percaya beliau mungkintertarik dengan seni grafik yang dibuat oleh sayaseterusya mengaku yang laman webwww.???.com dibina oleh beliau. terima kasih.Saya ingin membuat aduan mengenai satu blog seorangselebriti http://???.blogspot.com/ . Pihak SKMM bolehmelihat sendiri bagaimana penggunaanbahasa,pengolahan ayat,dan bentuk berita yang ingindisampaikan.Pada pendapat saya keseluruhannya bolehmerosakkan pemikiran pembaca dan saya tidak nampakapa-apa kelebihan dan manfaat dari blog tersebut.Jikapemilik blog tersebut meluahkan ketidakpuasan hatikepada pihak lain,saya rasa blog bukanplatformnya,jangan sampai ada individu lainmenggunakan platform blog ini untuk melepaskanamarah,lantas menggunakan bahasa-bahasa yangmenjelikkan. Terima Kasih.MENGESYAKI SYARIKAT INIMENJALANKAN URUSNIAGATIDAK SAH, TELAH MERUJUK KEKPDN DAN DIMAKLUM, SIASATANAKAN DILAKUKAN MENGENAILESEN PERNIAGAAN DAN CARAPERNIAGAAN. ADUAN JUGADISALUR KE SKMM UNTUKTINDAKAN WEBSITE MEREKA.…. kecewa dengan laman webwww.****.com. Laman web ini telahdigunakan untuk menyelewengkan akhlakumat Islam kerana mengandungi ayat-ayatyang mengelirukan tentang Al-Quran danboleh merosakkan akidah umat Islam.Dengan itu, minta kerjasama SKMMmenyiasat kandungan laman webberkenaan.Saya dimaklumkan bahawaterdapat nama dan ceritaburuk tentang saya di bloghtt://???.wordpress.com/my-journey. Beliau adalah bekasteman sekerja saya. Didalamblog tersebut beliau telahcuba memburukan dan cubamengaitkan nama saya.CONTOH ADUAN YANGDITERIMA OLEH SKMMLaman web lucah mula berbunga kembali diinternet. harap mana-mana pihak yang berkaitdapat menutup langsung server dan lamanweb terbabit secepat mungkin.Saya haraplaman tersebut ditutup sejurus selepas aduanini dibaca, rosak akidah belia zaman sekarangkerana perkara tersebut. Terima KasihSaya ingin membuat aduan mengenaipenyalahgunaan internet khususnya diTAGGED. Terdapat satu penipuan dihalaman web TAGGED denganmenggunakan nama, gambar-gambar lucahyang palsu serta gambar-gambar keluargasaya, informasi, alamat pejabat dan jugaalamat kediaman saya di halamantersebut. Ini merupakan satu penipuanyang amat melampau dan amatmengaibkan saya dan keluarga.
 19. 19. 19|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|TINDAKANPENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANGAduanSiasatanKompaun DakwaDPPPENDIDIKANPENCEGAHANAMARAN/NASIHATTINDAKANIsu-isu:-• Kerahsiaan identiti• Laman web luar negara• BuktiIsu-isu:-• Kerahsiaan identiti• Laman web luar negara• Bukti
 20. 20. 20|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|1338883020163BAGITEMPOHJANUARI–DECEMBER2009KESDITUDUHDIMAHKAMAHKESDIKOMPAUNKESDITUTUP(NFA)KESMEMERLUKANSIASATANLANJUTKESMENUNGGUARAHANDPPKESMASIHDALAMSIASATANSIASATAN KES OLEH SKMM (2009)
 21. 21. 21|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|PENDIDIKANPENCEGAHANAMARAN/NASIHATTINDAKAN
 22. 22. 22|Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia|Terima Kasih &SalamUntuk maklumat lanjut sila hubungi:Jabatan Pengawalseliaan KandunganE-mel: crd@cmc.gov.myTel: 603-8688 8000 (Talian am)Fax: 603-8688 1003Biro Aduan SKMMTel: 03-86888000Fax: 03-86881880Hotline: 1-800-888-030Emel: aduanskmm@cmc.gov.myLaman sesawang: http://aduan.skmm.gov.my/

×