Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marknadsföring 1.0 för Astarcan

1,900 views

Published on

För en bakgrund, se http://www.weconverse.com/2009/04/28/2009-04-28-astarcan-fran-marknadsforing-10-till-20/

Published in: Business
 • Be the first to comment

Marknadsföring 1.0 för Astarcan

 1. 1. sociala medier MARKNADSFÖRING 1.0 ”Les valeurs personnelles” (kraftigt utsträckt) 1952, René Magritte (1898-1967) Astarcan, Kvinnliga Företagare, 2009-04-28 Richard Gatarski www.weconverse.com
 2. 2. sociala medier om Richard pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter) skolavvecklare (förnyelse, omtänk) entreprenör (webbvideo, podcasting) ”The Ego in 6 Parts” (2002), Solomon Kane, www.artavodah.com/02/ego.htm
 3. 3. sociala medier gör en annons
 4. 4. sociala medier segmentering – motiv Skära ut viss del (av marknaden), därför att: aktörerna är olika det finns konkurrenter ingen produkt passar alla
 5. 5. sociala medier segmentering – variabler Demografi Statiska Geografi Psykografi Ofta/Sällan användare Dynamiska Tidiga/Sena adapterare Användningsområde Lojalitet Sökt nytta
 6. 6. sociala medier köpbeteende - grupp ROLLER Användare Påverkare Inköpare Beslutare Grindvakt KÖPSTADIER Behov Kravspec Alternativ- listning Alternativ- värdering Val av leverantör
 7. 7. sociala medier strategiska kommunikationsbeslut Varför Situationsanalys Vem Målsättning Vad Strategier Hur Kommunikationsmix Budskap, Kanaler Värdet Budget Kunskap Utvärdering
 8. 8. sociala medier vad är detta?
 9. 9. sociala medier aktuell trend – historieberättande er?
 10. 10. sociala medier storytelling
 11. 11. sociala medier bra dåliga saker social networks & multiple threadings
 12. 12. sociala medier social tv Source: Steven Johnson (2006), Everything Bad is Good for You
 13. 13. sociala medier multipla historietrådar Source: Steven Johnson (2006), Everything Bad is Good for You
 14. 14. sociala medier mål väcka er lust och nyfikenhet utveckla er förståelse för professionen möta centrala koncept, verktyg och trender inspirera er att kritiskt reflektera
 15. 15. sociala medier produkt och behov en borrmaskin
 16. 16. sociala medier EFI E egenskap F fördel I innebörd
 17. 17. sociala medier egenskaper respektive innebörder
 18. 18. sociala medier bra marknadsföring ?
 19. 19. sociala medier vill du veta någonting... vad är marknadsföring?
 20. 20. sociala medier några marknadsförare
 21. 21. sociala medier Gehry, Guggenheim – Bilbao
 22. 22. sociala medier Bert Karlsson
 23. 23. sociala medier Fritidsresor – Lottie Knutson Källa: Svenska Dagbladet, 15 mars 2005
 24. 24. sociala medier OKEE en blogg
 25. 25. sociala medier fallet Tena
 26. 26. sociala medier Scott Cook - Intuit Frågan Reklamen Problem Resultatet
 27. 27. sociala medier Ingvar Kamprad - IKEA
 28. 28. sociala medier några lärdomar kundfokus • Intuit – lyssna på kunderna målsättning • Bilbao – sätta på kartan mediehantering • Bert Karlsson – få uppmärksamhet • Fritidsresor – budskap och beredskap strategi • OKEE – utnyttja nya möjligheter • IKEA – effektivt, unikt, fokuserat, integrerat
 29. 29. sociala medier några få marknadsföringsbegrepp integrerad marknadsföring ÅF nätverk marknadsundersökning marketing mix outsourcing PLC event marketing relationsmarknadsföring reklam PR segmentering konsumentebeteende kommunikation rykten one-to-one image sponsring försäljning buzz marketing profil tjänstemarknadsföring programming SWOT
 30. 30. sociala medier marknadsföringsmixen Plats Pris Produkt Påverkan tillgänglighet låg/prestige-pris vara/tjänst kommunikation kanalnivåer skumma/penetrera funktioner semiotik typ av återförsäljare kostnadsbaserat utförande situation antal återförsäljare konkurrensbaserat kvalitet målsättning distributörernas roll efterfrågebaserat varumärke budskap hela kanalsystem betalningsvillkor sortiment mätning
 31. 31. sociala medier en definition “Marknadsföring är aktiviteterna, en samling institutioner och processer för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som är av värde för kunder, klienter, partner och samhället i stort”. American Marketing Association, Oktober 2007 www.marketingpower.com
 32. 32. sociala medier strategiska kommunikationsbeslut Varför Situationsanalys kommunikationsteorier Vem Målsättning segmentering Vad uppfattningar Strategier branding Hur Kommunikationsmix Budskap, Kanaler medieplanering Värdet Budget Kunskap Utvärdering
 33. 33. sociala medier en psykologisk klassiker
 34. 34. sociala medier ett tsunamiskt verktyg
 35. 35. sociala medier ladda eller bygga?
 36. 36. sociala medier mycket handlar om insidan ”a brand can be thought of as a psychological phenomenon” left right
 37. 37. sociala medier några fördelar med varumärken kunderna företaget enkelhet identitet minskar stödjer sökkostnaden ledningsarbetet kvalitet drivande differentiering hanterar grundar psykologisk osäkerhet behov särskiljande strategier identitet effektivitet bygger samordning av social position marknadsstrategier
 38. 38. sociala medier varumärkessociologi tribe (stam) • ”ett nätverk av heterogena personer – vad gäller ålder, kön, inkomst, etc. – som är sammankopplade genom en gemensam passion eller en känsla.” Bernard Cova, 1993 linking value (länkvärde) • (till skillnad från “användningsvärde”) är vad varumärket levererar för att stödja den sociala länken i stammen.
 39. 39. sociala medier varumärkespositionering [product] consists of a [product] comprises a small hand held number of test sticks monitor and [x] test and a hand held [x] sticks. monitor. material sammanställt från www.unipath.com
 40. 40. sociala medier inspirerande grepp
 41. 41. sociala medier varumärkeslöftet en borrmaskin
 42. 42. sociala medier mer
 43. 43. sociala medier konversera? www.weconverse.com

×