Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beeldherkenning in de foodsector: Marktonderzoek met AI - Big Data Expo 2019

100 views

Published on

Onze hedendaagse beeldcultuur bevat een schat aan informatie, ook voor marktonderzoek. Maar hoe zet je die data nuttig in voor marketing en sales? In samenwerking met Koppert Cress ontwikkelde Gibbs Analytics Consulting een beeldherkenningsalgoritme met artificial intelligence. Op publiek beschikbare afbeeldingen van gerechten herkent het algoritme de toepassing van ‘cressen’. Zo krijgt Koppert Cress beter zicht op de wijze waarop chefs in de horeca hun producten gebruiken en kunnen kansrijke nieuwe markten worden geïdentificeerd. De ambitie is om het model stap voor stap uit te breiden zodat het steeds meer herkent – andere groentes, andere eetculturen - en zo een bijdrage te kunnen leveren aan gezondere eetgewoonten. Koppert Cress is de grootste producent van ‘cressen’, zaailingen van unieke planten met elk hun eigen verrassende smaak, geur, gevoel en presentatie. Deze belanden via een complexe logistieke keten in horecakeukens wereldwijd. Het bedrijf heeft door de snelle groei en de complexe keten onvoldoende zicht op haar eindafnemers. In deze presentatie laten we zien hoe beeldherkenning op inventieve manieren relevante inzichten kan opleveren voor marketing en sales.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Beeldherkenning in de foodsector: Marktonderzoek met AI - Big Data Expo 2019

  1. 1. Horeca klassiek Catering Gemak Marktomvang High end Low end
  2. 2. � �
  3. 3. Foto wordt gedeeld op social media
  4. 4. Belgi�Nederland

×