Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varnish + cdb – rezervná proxy

4,778 views

Published on

Projekt Tomáša Čoreja z druhého hackethonu

Published in: Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Varnish + cdb – rezervná proxy

  1. 1. Nasadenie reverznej cachovacej proxy Varnish v prostredí zdieľaného hostingu
  2. 2. Spracovanie HTTP requestu na našich serveroch
  3. 3. Čo je to Varnish ? Reverzná cachovacia proxy Primárne určená pre akceleráciu webov Cachovaný obsah ukladá do pamäte RAM Veľmi rýchla Schopny za behu vymenit konfiguraciu, pripadne sa vratit k starej Vlastný jazyk VCL s možnosťou includovania C =>WIN
  4. 4. Problémy s nasadenim Varnishu v prostredi hostingu Rôzne weby = rôzne požiadavky Plošné nasadenie je riziko (ale možné) => manažovanie cachovania Držať > 20 000 domén v konfiguračnom súbore => komplikovaný manažment :/ Prepojenie s nejakou databazou (CDB) => manažovanie cachovania :) Varnish nemá pre DB priame nástroje => nutnosť vymys- lieť vlastné riešenie
  5. 5. Implementacia Varnish v nasom prostredi Virtualny server (195.210.29.47) Prepojenie s CDB databazou v ktorej drzime hostingove data Nutnost prepinat medzi roznymi backendmi na zaklade da- tadiru bez zmeny konfiguracie Exportovanie datadirov zo systemovéj DB => safe import do CDB Manažovanie zmenou A záznamu na Varnish IP Varnish pozná všetky domeny aj to kam ma ich smerovat Cachovanie beznych statickych suborov (jpg,png,css,js...)
  6. 6. Spracovanie HTTP requestu na našich serveroch
  7. 7. Testovanie Testovať môžme akúkoľvek doménu na našom hostingu V hosts súbore treba zmeniť vytvoriť záznam 195.210.29.47 domena.tld www.domena.tld Kontrola cez Firebug (hlavička Via:) Prvýkrat prebehne nacachovanie statického obsahu Druhý refresh stranky už načíta dáta z Varnish cache

×