Energie: Tom De Meester in P-magazine

1,287 views

Published on

De multinationals
bestelen ons en de regering
kijkt goedkeurend toe. Een onthullend artikel over de bedrieglijke praktijken van Electrabel & co.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
451
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energie: Tom De Meester in P-magazine

  1. 1. ENERGIESPECIALIST TOM DE MEESTER (PVDA)“De multinationals bestelen ons en de regering kijkt goedkeurend toe” © Jonas Hamers / Image Globe 14 P-magazine | 08.05.2012
  2. 2. ACTUEEL DE MEESTER: “Begin al eens met de btw te verlagen van 21 U hoeft niet het intellect van Guy Van Sande te naar 6%. Dat scheelt 250 euro per hebben om te weten dat de energiebedrijven jaar voor een gemiddeld gezin met twee kinderen. Dat zou al wat gretiger in uw beurs graaien dan Pol Van druk van de ketel halen. Voor wa- ter, geneesmiddelen, snijbloemen Den Driessche naar vrouwenkonten. Tom en in de horeca is er een btw- De Meester, energiespecialist van de PVDA, tarief van 6%. Waarom moet dat 21% zijn voor iets levensnoodza- legt haarfijn uit hoe de grote energieconcerns kelijk als energie? Ik heb daar een petitie met meer dan 200.000 u bedriegen en welke rol de politiek daarin handtekeningen voor ingediend bij premier Leterme. Die heeft die speelt. Waarschuwing: veel vrolijker gaat u er bot in ontvangst genomen en de niet van worden. Wat rijker daarentegen… zaak meteen verticaal geklas- seerd.” Didier Reynders beweert dat Tekst: Raf Liekens en Elien Vandevoorde Europa zo’n btw-verlaging verbiedt. DE MEESTER: “Reynders liegt.A In de Europese energierichtlijn ls hij rijk zou worden geldt voor de 4% klanten die een ste? De prijzen moeten dálen! De staat zwart op wit dat lidstaten de van de dosis veront- gascontract hebben met vaste voorbije 10 jaar is elektriciteit mogelijkheid hebben om voor de waardiging die door prijzen. Al de rest heeft een con- 44% duurder geworden en gas gezinnen een verlaagd btw-tarief zijn lijf gutst, zou tract aan variabele prijzen. Hun zelfs 55%. Wij betalen 285 euro toe te passen voor elektriciteit enTom De Meester er warmpjes in tarief schommelt dus mee met de meer voor onze energie dan in de gas. Lidstaten als Luxemburg,zitten. Het Gentse PVDA-kop- gasprijzen op de internationale buurlanden. In het regeerakkoord Portugal en Groot-Brittanniëstuk is bezig aan een boek waarin markt. We hoeven dus echt niet staat dat ‘we de prijzen gaan ver- hebben dat al gedaan.”hij de malafide praktijken in de uit dankbaarheid op de knieën te lagen tot het niveau van de buur- Maar dan krijgt de overheid eenenergiesector blootlegt. “Ik ga vallen voor Electrabel.” landen’. Dan is een bevriezing nog pak minder geld binnen. En wehem pas na de gemeenteraads- Doorgaans zwaait Electrabel maar het begin.” zitten al zo krap bij kas.verkiezingen uitbrengen, anders met de middenvinger naar de DE MEESTER: “Het kost maxi-denken de mensen dat ik het doe regering en de klant. Waarom mum 800 miljoen euro. Dat geldom stemmen te winnen. Mijn zijn ze nu wel geplooid? ‘Trek uw plan’ kan je perfect halen bij Electra-boek moet meer zijn dan dat. Het DE MEESTER: “De gasprijzen Vanaf september wil Vande bel. Zij wekken hier energie opmoet de mensen de ogen openen.” staan op een historisch maxi- Lanotte dat mensen op het met afgeschreven kerncentrales.De rode draad in zijn betoog? We mum. Electrabel wilde daar nog gemeentehuis het voordeligste Normaal mochten die maar 30worden langs alle kanten genaaid eens 5% bij lappen. Dat was de energietarief voor hen kun- jaar gebruikt worden. Ze staan erdoor de energiebedrijven, tot stap te ver. De mensen pikken het nen laten uitrekenen. Kan dat al 40 jaar en ze zullen misschiengroot jolijt van de beperkte club- niet meer, Electrabel was fors helpen? nog langer worden gebruikt. Wijjes van schatrijke aandeelhouders klanten aan het verliezen. Met DE MEESTER: “Daarmee legt hebben die kerncentrales afbe-die met dikke cohiba’s in de muil hun promoshow wilden ze die hij de verantwoordelijkheid bij de taald en Electrabel maakt daar nuaan hun privézwembaden úw uitval doen stoppen. Maar ze kun- mensen. De energiemarkt is een 1,3 miljard euro winst te véél mee.geld liggen te tellen. Of komt nen tegen een stoot: ze hebben jungle vol valkuilen. Wie heeft er Dat zegt de CREG, de officiëleJohan ‘Robin Hood’ Vande nog altijd 60% van de markt in nu zin om elk jaar daarin zijn weg energiewaakhond van de over-Lanotte namens de federale rege- handen. Onlangs sprak ik iemand te zoeken? Als je van leverancier heid. Helaas blijft de regeringring eindelijk wat roet in hun die vol schaamte toegaf dat hij wil veranderen, moet je de V-test doof voor haar eigen instantie. Nakreeft-kaviaar strooien? voor Electrabel werkt. Dat zegt doen op de website van de VREG. veel maatschappelijk protestOnder druk van minister van toch veel? Die mensen hebben de Daar krijg je een lijst van 6 blad- wordt er nu 550 miljoen euro vanEconomie Johan Vande Lanotte beste job ter wereld, zij zorgen zijden met 44 verschillende mo- die woekerwinst afgeroomd.slikte Electrabel eind april een voor onze verwarming en verlich- gelijkheden voor elektriciteit: va- Maar de regering heeft wel toege-prijsverhoging in en verlaagde ting. En toch zijn ze beschaamd, riabele en vaste tarieven, staan dat die bijdrage fiscaal af-het de gasprijzen met 10%. omdat ze beseffen wat een schur- kortingen, contracten voor één trekbaar is, waardoor het hen nog“Eindelijk gaat Electrabel eens ken er achter hun bedrijf zitten. jaar, drie jaar… Je moet al een maar de helft kost. Dat is tochop de bek!” klonk het in de De manier waarop de overheid master in de Economie hebben pervers? Ik stel voor dat uw lezersvolkscafés. daartegen ingrijpt, blijft onder- om daaruit het voordeligste tarief voortaan ook hun verkeersboetesTOM DE MEESTER: “Tja, maats.” te halen en de valkuilen te ont- inbrengen bij de belastingen.maar zo veel hebben ze niet inge- Vande Lanotte is wel de eer- dekken. Wat zegt Vande Lanotte: »Het kost Electrabel nog maxi-boet. Die aankondiging was voor- ste die de energiebedrijven ‘Zoek zelf uw weg in die jungle, mum 20 euro per megawattuural een uitgekiende promotieshow. verplicht om hun prijzen te trek uw plan.’ Néé, los verdorie om stroom te maken in onzeZe verkochten het als een specta- bevriezen. dat probleem van die jungle op! kerncentrales. Aan de consumentculaire prijsverlaging van 10%, DE MEESTER: “De prijzen op En tref maatregelen zodat we ein- wordt die energie doorverkochtmaar wat ze er niet bij vertelden, een historisch hoogtepunt vast- delijk betaalbare energie krijgen.” voor 100 euro, los van distributie-was dat de prijsverlaging alleen zetten, is dat zo’n grote verdien- Hoe doe je dat? P-magazine | 08.05.2012 15
  3. 3. Hoe Electrabel en co. u naaienkosten en taksen. Zo schept Elec- niet meer kunt betalen, krijg je gaan, mogen ze hun boeltje pak- van de VLD. Hij heeft lang in detrabel hopen geld dat naar de aan- een budgetmeter: je betaalt op ken. Electrabel kan moeilijk de raad van bestuur van Electrabeldeelhouders van GDF Suez (het voorhand waarna je bij het kerncentrales demonteren, in- gezeten en is nu voorzitter vanFranse moederbedrijf van Electra- OCMW je kaart kan opladen. pakken en in Frankrijk weer op- distributienetbeheerder Eandis.bel; red.) wordt versast. Die krijgen Mijn mailbox zit vol met mensen bouwen, hè. We zullen die centra- Hij is mee verantwoordelijk voorelk jaar 3,3 miljard euro aan divi- die zeggen dat ze elke maand les zelf wel uitbaten. De energie de grote stijging van de tarieven.denden uitgekeerd. Dat is het dra- moeten kiezen tussen eten of ver- zal een stuk goedkoper worden, Het perverse is dat die man tege-ma van de energiemarkt: wij wor- warming. En daar is de Vlaamse want je moet al geen dividenden lijk ook voorzitter is van hetden leeggemolken en een paar regering medeplichtig aan.” meer uitbetalen aan aandeelhou- Gentse OCMW. Mensen die hungrote aandeelhouders worden sla- ders.” energiefactuur niet meer kunnenpend rijk. De grootste aandeel-houder van GDF Suez is een Belg: Misdadige Waarom wil de overheid Elec- trabel te vriend houden? Zijn er betalen, komen bij hem terecht, terwijl hij hen zelf in de shit heeftAlbert Frère. Die verdient honder- multinationals partijen die in de zak zitten van geholpen. Leef zo eens! Hoe dieden miljoenen per jaar aan dat Electrabel dreigt wel eens dat dat bedrijf? mens nog in de spiegel kan kijken,handeltje. De overheid moet daar het de kraan dichtdraait als de DE MEESTER: “Het is een pu- is mij een raadsel.”paal en perk aan stellen. Want aan federale regering te moeilijk bliek geheim dat Electrabel een SP.A trekt vaak hard van leerde keerzijde van de medaille zit- doet. Kan je zo’n multinational grote invloed heeft bij een aantal tegen Electrabel. Is dat oprechtten 100.000 gezinnen die hun wel onder de knoet krijgen? partijen, vooral bij de liberalen. of zitten ook daar lobbyisten?energiefacturen niet meer kun- DE MEESTER: “Electrabel Een naam die altijd valt, is Pierre DE MEESTER: “De socialistennen betalen. Een gemiddeld gezin chanteert de regering, met als Wunsch. (directeur bij de Natio- zwaaien al jaren wild met de ar-met twee kinderen telt ongeveer enige bedoeling om zo veel moge- nale Bank; red.) Hij is strategisch men, maar met dure beloftes al-2.500 euro per jaar neer voor gas lijk winst te maken. Als politici directeur geweest bij GDF Suez leen verlaag je de prijzen niet.en elektriciteit. Wie dat niet kan daaraan toegeven, waar zijn we en werd daarna geparachuteerd »Freya Van den Bossche is debetalen, wordt gedropt door zijn dan mee bezig? Electrabel ver- tot kabinetchef van vicepremier socialistische minister van Ener-leverancier. De kraan gaat niet koopt hier 60% van de elektrici- Didier Reynders. En dan zijn we gie in de Vlaamse regering. Lob-dicht, maar je komt terecht bij de teit. Mogen we daar als overheid verwonderd dat Electrabel geen byisten van Electrabel lopen haardistributienetbeheerder die wet- geen voorwaarden aan koppelen belastingen moet betalen. Een kabinet plat. Dat is onder anderetelijk verplicht is om je van misschien?! Als ze niet akkoord andere lobbyist is Geert Versnick gebeurd rond de biomassacentra-stroom te blijven voorzien. Maar le Max Green in Gent, een jointwel aan het allerhoogste tarief! venture tussen Electrabel en Ac-Dat is het sociaal beleid van de re-gering: mensen die al in schuldbe- “Mijn mailbox zit vol met kermans & Van Haaren. Ze pro- duceert groene energie, maar mensen die zeggen dat ze elkemiddeling zitten nog wat dieper in vooral veel winst. De Vlaamse re-de shit duwen. Die groep sukke- gering had beslist om de subsidieslaars bedraagt al 3,21%. Dat is voor die groene centrales metmeer dan de klanten van Lampi-ris! Als je ook de netbeheerder maand moeten kiezen tussen 30% te verlagen. Maar daar was Electrabel het niet mee eens. Na eten of verwarming.” lobbywerk werd het decreet aan- gepast: centrales die voor 100% biomassa verbranden, krijgen slecht 11% minder subsidies. En zo is er maar één in Vlaanderen. Rarara! Freya heeft een decreet gemaakt op maat van Max Green. De voorzitter van die joint ven- ture is Johnny Thijs, ook socialist en topman van De Post. Die zegt nu dat ze nog 7 centrales willen bijzetten, op voorwaarde dat de overheid die subsidies voor 20 jaar garandeert, en niet voor 10 jaar. Voorlopig heeft Freya nog niet toegestemd, maar zo wordt het spel gespeeld.” Het is wel ‘binnenlandse’ ener- gie. Is dat niet beter dan totaal afhankelijk te worden van het buitenland en riskeren dat de kraan ooit dichtgaat? DE MEESTER: “Klopt. Maar als dat alleen maar kan op kosten van de belastingbetaler en de consu- “Op het moment dat de Vlaamse regering plande ment, dan pas ik. Waarom kun- Image Globe om de subsidies voor zonnepanelen te verlagen, zijn de multinationals wakker geschoten.” nen die multinationals niet zélf investeren in groene stroom? Alle16 P-magazine | 08.05.2012
  4. 4. ACTUEELlusten voor de grote bedrijven enalle lasten voor de kleine man, zois het gemakkelijk! De Vlaamse DE VUILE TRUCS VAN DEregering heeft de subsidies voorgroene stroom terecht verlaagd.Maar er wordt niet geraakt aan de ENERGIEBEDRIJVENveel te hoge subsidies voor instal- markt zijn. Vroeger was ik zelf je krijgt drie maanden korting,laties die vroeger zijn gebouwd. klant bij Electrabel. Toen ik weg maar wat staat er in de kleine let-Op het moment dat de Vlaamse kon, ben ik overgestapt naar Ele- tertjes? Dat het alleen op de elek-regering plande om de subsidies gant. Een klein bedrijf van vier triciteitskost is, niet op de btw envoor zonnepanelen te verlagen jonge gasten die scherpe tarieven andere kosten. Kortom: eigenlijkvan 450 euro tot 350 euro zijn er DE MEESTER: “Hun klassieke truc aanbieden.” krijg je maar 1,5 maand gratis. Eneen aantal wakker geschoten. is de klant een contract met vaste als je in de loop van die drie jaarPlots gingen multinationals die prijzen proberen aan te smeren op van leverancier verandert, ben jeniks met energie te maken heb- het moment dat de prijs heel hoog die korting kwijt.”ben, investeren in groene energie. staat. Electrabel weet op voorhandFernand Huts van de Katoen wanneer de prijzen gaan dalen.Natie heeft al zijn loodsen op de Zakken de gas- en olieprijzen we-Antwerpse Linkeroever vol laten reldwijd, dan weten ze dat deleggen met zonnepanelen. Voet- elektriciteitsprijzen over 6 maan- DE MEESTER: “Luminus is de al-balvelden vol! In Zelzate hebben den zullen volgen. In 2008 piekten lerduurste speler op de markt. Detwee baggerfirma’s, De Nul en de prijzen na een lange opmars. vier duurste contracten voor elek-DEME, een licht radioactief gips- Electrabel lanceerde meteen een triciteit zijn allemaal van hen. Ook DE MEESTER: “Essent maakt re-stort opgekocht om er het groot- campagne voor Groen+, groene voor gas zitten ze heel hoog. Ze clame met simpele, vaste tarieven,ste zonnepanelenpark van de stroom aan een vaste prijs. zijn onderdeel van het Franse EDF, maar hun stroom is de vuilste vanBenelux te bouwen: Terra Nova, 300.000 mensen zijn toen overge- een agressieve multinational die heel Europa en hun service is vol-een park van 230.000 m2! Dat zal stapt naar dat vaste tarief. Die geen haar beter is dan Electrabel.” gens Test Aankoop de allerslecht-hen vanaf volgend jaar meer dan hebben zich laten rollen. Ik heb ste. Veel klanten klagen over een4 miljoen euro subsidies per jaar daarvoor gewaarschuwd in opinie- gebrek aan transparantie en on-opbrengen. Het grove is dat wij stukken en de CREG heeft me ach- duidelijkheid over facturen.als belastingbetaler betalen voor teraf gelijk gegeven. Uit hun studie Vorig jaar maakten ze reclamedat park én voor de opgewekte bleek dat de mensen effectief te met het Essent 500-tarief. Klantenenergie. Wij subsidiëren de winst veel betaalden. zouden 500 euro korting krijgen.van twee van de grootste bagger- >>Ook op dit moment is Electrabel Oplichterij, zo bleek. In de kleinefirma’s ter wereld. Het toppunt is bezig met een bedrieglijke cam- DE MEESTER: “Nuon is de grootste lettertjes zat het addertje: jedat Terra Nova vlakbij Klein- pagne. Ze bestoken hun klanten uitdager van de grote twee. In hun moest een contract voor drie jaarRusland ligt, een sociale woon- die een variabel gastarief hebben, jongste campagne roepen ze dat je tekenen en een vierde jaar verlen-wijk vol mensen die moeten krab- met oproepen om over te schake- drie maanden gratis stroom krijgt, gen. Anders kreeg je de kortingben om rond te komen. Maar len op een vast tarief, want dan als je voor drie jaar overstapt op niet. En: de abonnementstarievenomdat Terra Nova in hun buurt krijgen ze een korting van 10%. Ze groene stroom. ‘Leg je energiekost bleken 125 euro duurder te zijn danligt, stijgt hun stroomfactuur met vertellen er niet bij dat die vaste vast en kies voor zekerheid.’ De het normale tarief. Doe dat maal78 euro. Hallucinant! In het prijs sowieso veel hoger is! Daar- enige zekerheid die je hebt, is dat vier en je hebt 500 euro. De men-Waasland is er een prijsstijging door krijg je maar 1,6% korting en je te veel betaalt. Nuon Nature sen betaalden die korting dus ge-van 148 euro door de panelen van in sommige gevallen 0%! Maar je kost 787 euro per jaar. Het goed- woon uit hun eigen zak. Tegen dieHuts. Dat is de zesde rijkste man zit wel een paar jaar vast. Dat is koopste tarief op de markt is 660 campagne is een klacht ingediendvan België. Die mens is niet geïn- boerenbedrog. Vooral omdat er euro. Nuon Aardgas Fix voor drie en dat tarief is van de markt ge-teresseerd in groene energie, die veel goedkopere tarieven op de jaar is het allerduurste tarief. Bon, haald.”wil gewoon poen scheppen.Waarom moeten wij zo iemandsubsidiëren? »In 2006 was de totale subsi- windmolenparken aan het bou- door groenestroomprojecten zinnen samen. Ze vinden dat ze tediekost voor zonnepanelen wen. Dat is de volgende subsidie- waar de mensen alleen de lasten veel moeten betalen, maar ze zou-827.000 euro. Nu is dat opgelopen golf die onze energiefactuur de van dragen. De uitspraak van dat den beter wat dimmen. Als grotetot 420 miljoen per jaar. En daar- hoogte in zal jagen. De overheid proces volgt normaal eind deze klant betalen ze voor groenevan betalen wij netto 293 miljoen investeert mee in die projecten en maand.” stroom al drie keer minder daneuro per jaar. 20 jaar lang! Dat is laat de consument de rekening De hoge energiekosten doen een gezin. Via de notionele inte-een tikkende tijdbom. Ik dacht betalen. Zo helpt de Vlaamse re- ook de bedrijven pijn. Onlangs restaftrek betalen ze amper be-dat subsidies dienden om mensen gering mee om de bevolking te be- trok de chemiesector aan de lastingen. En het loon van hunin nood te helpen, maar in het stelen. En dat alleen maar om de alarmbel. ‘Kosten voor groene topmanager Roland Junck is ver-verhaal van de groene stroom die- groene doelstellingen te halen. energie swingen de pan uit’, dubbeld tot 2,4 miljoen euro pernen ze blijkbaar om miljonairs Om die schande ongedaan te ma- kopte De Standaard. jaar. Dat ze daar eerst op bespa-nog rijker te maken. En met de ken, heb ik een proces aangespan- DE MEESTER: “Nyrstar heeft ren in plaats van te bedelen bij dewindmolens dreigt het nog erger nen bij de Raad van State, samen daar aan de bel getrokken. Dat is overheid dat wíj hun energiefac-te worden. De multinationals en met 17.000 mensen. Het kan niet een zinksmeltbedrijf dat evenveel tuur moeten verlichten! Maarinvesteringsbanken zijn volop dat de stroomtarieven verhogen energie verbruikt als 300.000 ge- P-magazine | 08.05.2012 17
  5. 5. Hoe Electrabel en co. u naaien ACTUEELnee: Freya Van den Bossche heeft er niet. De Vlaamse regering Image Globe Image Globedaaraan toegegeven. Nyrstar en zweert bij een begrotingseven-andere grote chemiebedrijven wicht.worden volgend jaar vrijgesteld DE MEESTER: “Maar danvan de kosten voor groene dient ons belastinggeld tenmin-stroom. Sorry, ik kan niet meer ste voor iets nuttig. Nu dragen wevolgen: waarom moet de consu- het gewoon recht naar de de mul-ment wel betalen voor groene tinationals. We varen met onsstroom en grote bedrijven niet? energiebeleid recht op de ijsbergDe kleine consument is altijd de af. Voor steeds meer mensen ispineut. Dat moet stoppen.” het elke dag dikketruiendag. HetHet tegenargument van Van den schip moet van koers veranderen.Bossche zal zijn: ‘Als we dat niet Laat ons zelf groenestroombe-doen, trekken onze bedrijven De Belg Albert Frère is de grootste drijven oprichten en windmolen- aandeelhouder van GDF Suez, het Franse Minister Freya Van den Bossche: plooide voorweg.’ moederbedrijf van Electrabel. de lobbyisten van Electrabel. parken bouwen. Die kunnen be-DE MEESTER: “Dat moet ook taalbare energie opwekken,eens stoppen! Twee jaar geleden omdat een overheidsbedrijf kan Image Globe Image Globeheeft Nyrstar 72 miljoen euro volstaan met 5% winst. In dewinst gemaakt, vorig jaar 36 mil- Gentse haven staan er 12 wind-joen. Hun topmanager zegt aan molens. Die zijn eigendom vanzijn aandeelhouders dat ze in een joint venture tussen Ecopo-2012 weer de vruchten gaan pluk- wer en Luminus. Ecopower isken. Maar aan de andere kant een coöperatieve. (een verenigingkomt hij klagen dat zijn bedrijf op van producenten en verbruikers;de rand van het faillissement red.) Die zijn content met eenstaat! Die mens liegt dat hij zwart normale winstmarge. Ze biedenziet, maar de Vlaamse regering stroom aan voor 660 euro voortrapt erin. Vlaanderen is een win- een gezin met vier personen. Lu-gewest voor multinationals ge- “Geert Versnick van de VLD is nu voorzitter minus vraagt 880 à 900 euro voorworden.” van distributienetbeheerder Eandis én Pierre Wunsch: werd als lobbyist van dezelfde stroom. Dat is 30% Gents OCMW-voorzitter. Hoe kan die man Electrabel kabinetschef van vicepremier meer.” nog in de spiegel kijken?” Didier Reynders.De ‘sympathieke Maar geen enkele andere partij staat te springen om de ener-kleintjes’ giesector opnieuw te nationa-Sommige mensen zijn trots alsze van Electrabel zijn overge- “93% van de elektriciteits- liseren. DE MEESTER: “Bij alle partijenstapt naar een ‘sympathiekekleine speler’. Maar zijn diekleintjes wel zo sympathiek? productie is in handen van is er een blind geloof in de vrije markt, van Groen tot N-VA. Maar het probleem van de dure prijzenDE MEESTER: “Nee, want eenaantal van die kleintjes zijn in Electrabel, Luminus en Nuon. is niet opgelost als je van leveran- cier verandert. Dat bewijst de En-handen van de grote Europeseenergieconcerns. Luminus is ei- Die hebben de centrales en gelse markt. Daar heb je zeven spelers op de markt en de groot-gendom van de Franse multina-tional EDF, Nuon van het Zweed-se Vattenfall, Essent van RWE en kunnen ons gijzelen.” ste heeft een marktaandeel van 20%. En toch stijgen de prijzen er. Op tien jaar tijd is de energiefac-Electrabel zit bij GDF Suez. Dat tuur er verdubbeld, omdat die be-is 95% van de markt. En bij al die steenkoolcentrales. Dat is de al- drie grote spelers hebben de cen- drijven een stilzwijgende af-monsterbedrijven staan de be- lervuilste manier om stroom te trales en kunnen ons gijzelen.” spraak hebben om elkaar nietlangen van de aandeelhouders produceren, maar het milieu zal Wat doe je daaraan? kapot te concurreren.”voorop. Neem Essent. Dat is zo- hen worst wezen. De energiesec- DE MEESTER: “Je moet die De PVDA is een kleine partijgenaamd de sympathieke kleine tor is even pervers als de banken- grote bedrijven met maximum- die strijdt tegen een machtiggroene leverancier. In werkelijk- sector.” prijzen verplichten om goedkoop systeem dat door heel Europa isheid is het een merk van RWE, Brengt het dan wel wat op om te leveren aan de consument. Eu- overgenomen. Voelt u zich geendat in de top-5 van grootste Euro- van leverancier te veranderen? ropa ziet dat niet graag, maar de Don Quichot?pese multinationals staat. Die DE MEESTER: “Door slim over Belgische overheid moet kiezen. DE MEESTER: “Het is een on-zijn nog groter dan GDF Suez en te stappen kan je voordeel doen. Ofwel gaat ze in tegen Europa of- gelijke strijd. Maar er komt steedsde graaicultuur is er nóg erger. Maar als iedereen zou overstap- wel staat ze toe dat multinatio- meer protest tegen dat systeem.Gérard Mestrallet, de topman pen naar kleintjes als Eneco of nals doorgaan met het bestelen De mensen moeten hun toekomtvan GDF Suez, verdiende vorig Elegant zitten we met een pro- van het eigen volk. Hoe lang gaan zelf in handen nemen. De wan-jaar 3,3 miljoen euro, Jürgen bleem. Want waar gaan die hun we deze toestand nog aanvaar- toestanden van vandaag bestaanGrossman van RWE 8,6 miljoen stroom halen? 87% van de gasin- den? In feite zouden we de hele omdat de politiek dat toelaat. Jeeuro. RWE investeert in Duits- voer en 93% van de elektriciteits- energiesector opnieuw in over- moet dus niet alleen veranderenland massaal in bruinkool- en productie is in handen van Elec- heidshanden moeten nemen.” van energieleverancier, maar ook trabel, Luminus en Nuon. Die Dat kost miljarden. En die zijn van politieke partij.”18 P-magazine | 08.05.2012

×