Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Safe op school, over herstelrecht en andere interventies

1,495 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Safe op school, over herstelrecht en andere interventies

 1. 1. 6 april 2011, De Reehorst te EdeOogst 3SAFE op school, over herstelrecht en andereinterventiesVoortgezet Onderwijs Maartje Reitsma Janet Mulder
 2. 2. Veiligheid: 2 projectenIntegrale veiligheid (SAFE) Herstelrecht (HR)• Welke factoren dragen bij aan • Op welke manier gevende sociale veiligheid op school? scholen vorm aan Herstelrecht?• Welke maatregelenondernemen scholen om • Wordt de HR school door deintegraal de sociale veiligheid betrokkenen als sociaal veiligop school te vergroten? ervaren?
 3. 3. Sociale veiligheid Sociale veiligheid Opbrengsten Gevoel van Hogere welbevinden leeropbrengsten Positieve omgang Minder met elkaar schooluitval
 4. 4. Schoolcultuur: literatuur en praktijkProfessionele cultuur en Wijziging taken management eneigenaarschap aanpassing plaats in gebouwBewustzijn van de regels Collegiale consultatieDemocratisch en eerlijke regels Gezamenlijk vaststellen regels schoolpleinLeerling-participatie op klas en Peer mediationschoolniveauVersterken sociale bindingen Koppeling leerlingenraad aan klassenbesprekingSchool als sociale ontmoetingsplaats Inzet van leerlingen bij pleinsurveillanceOpen en ondersteunende cultuur Dagelijks mentor halfuurAdequate opvang bij problemen Aanpassingen procedures pesten, agressief gedrag en conflictenOngewenst gedrag begrenzen,gewenst gedrag verlangen incidentenregistratie
 5. 5. Aantrekkelijk onderwijsLeerkracht leerling-relatieMotivatie strategieënFocus op leerprestatiesSturen op talenten Actief burgerschapAansluiten bij onderwijsbehoeften Toevoeging extra onderwijsniveauUitdagende leeromgeving Spelmateriaal op schoolpleinPeer tutors School overstijgende projectenInspraak in eigen leerproces Keuze urenHoge verwachtingen
 6. 6. Fysieke omgevingInfrastructuur Vaste time-out plekkenVoorzieningen die aansluiten bij de Aanpassingen in samenstellingenbehoeften leerlingen per locatieAantrekkelijke omgeving Aanpassingen in fietsenschuurEigenaarschap opvanglokaalVerzorgd gebouw rustplein
 7. 7. Externe samenwerking Betrekken ouders bij keuze uren opouders schooldeskundigen Contact met de buurtpolitie Workshops: omgaan met agressie
 8. 8. School XProbleem: ruzie en vechten op het schoolplein.Analyse door team – wat is er aan de hand (Schoolcultuur).Samen met leerlingen en ouders probleemanalyse verfijnd en naar oplossingen gezocht (Schoolcultuur en Externe samenwerking)Samen met leerlingen regels vastgesteld: wat mag wel en wat mag niet (Schoolcultuur)Samen met leerlingen naar uitdagend spelmateriaal gezocht (Schoolcultuur en Aantrekkelijk onderwijs)Schoolplein aangepast aan plannen van team en leerlingen (Fysieke omgeving)Tijdens pauzes: gezamenlijk verantwoordelijk, ook leerlingen pleinwacht en elkaar aanspreken op afspraken (Schoolcultuur)
 9. 9. Restorative Justice Is een manier van conflict oplossen waarbijdader en slachtoffer met elkaar in gesprek worden gebracht om de relatie te herstellen
 10. 10. Restorative PracticesIs een manier van denken en begeleiden om de relatie op te bouwen, te verstevigen én te herstellen
 11. 11. Kern Mensen zijn coöperatiever, productiever en gelukkiger en meer bereid om hun gedrag te veranderen als er samen met hen beslissingen genomen worden.• Je hebt elkaar nodig en je maakt met elkaar de school (community)• Autoritatieve begeleidingsstijl• Verantwoordelijkheid nemen en geven• Fouten maken mag, daar kan je van leren• Herstellen van de aangerichte schade en verstoorde relatie• Gelijkwaardigheid en respect: iedereen is gelijkwaardig, maar iedereen heeft een andere eindverantwoordelijkheid• Respect voor jezelf, de ander en de omgeving
 12. 12. BeeldenThe Transformation of West Philadelphia High School:A Story of Hopehttp://www.safersanerschools.org/Research-and-Testimonials.html
 13. 13. Wat is herstelrecht?Verzameling van interventies die zich richten op:Voorkomen van conflicten (proactief)• Openen en afsluiten van de dag• Feedback geven op gedragHerstellen van relatie na conflict (reactief)• Herstelgesprek• Gesprekscirkels en conferentiesGedragsmaatregelen (curatief en repressief)• Non-contracten• Schorsing
 14. 14. Continuüm reactieveherstelinterventies Informeel• Informatie geven op gevoelsniveau• Vragen stellen op gevoelsniveau• Vragen stellen die de bewustwording stimuleren van het gedrag en het effect op anderen• Persoonlijk gesprek, eventueel met sluiten non-contract• Bijeenkomst in kleine kring (2-3 personen)• Bijeenkomst in grote kring (klas, mentor, daders)• Formele bijeenkomst (officiële status)• Schorsing/verwijdering Formeel
 15. 15. Steunen én sturenS - controleT - beheersingU - overzichtR - grenzen stellenE - zien wat er gebeurtN - laten merken dat je ziet wat er gebeurt - productgericht - contract
 16. 16. Steunen én sturenST - procesgerichtU - mensgerichtR - geloven in mogelijkhedenE - aandacht voor elkaarN - compliment geven - sfeer en gezelligheid - een duwtje in de rug geven - contact STEUNEN
 17. 17. Hoog Sociale disciplinematrix TEGEN MET Repressie VerbindenST (macht) (gezag)UR NIET VOOREN Onttrekken Overnemen (verwaarlozen) (gezagsvacuüm) Laag STEUNEN Hoog
 18. 18. Hoog De pedagogische dansvloer ik + Assertief Kwetsbaar Discipline MotiverenS AanklagerTU jij - jij +R Slachtoffer ZorgzaamEN Negeren Tolereren Redder Laag ik - STEUNEN Hoog
 19. 19. Hoog ik +Agressie Assertief Kwetsbaar Groei Discipline Motiveren S Aanklager T U jij - jij + R Slachtoffer Zorgzaam E N Negeren Tolereren WanhoopDepressie Redder Laag ik - STEUNEN Hoog
 20. 20. Onderzoeksresultaten wat hebbenscholen gedaan? (1)Leerling niveau• Informeren (lessen / film)• Schoolwacht / leerling mediationteam• Leerlingenraad• Herstelgesprekken• Herstelconferenties• Dagelijkse opening en afsluiting met de klas• Leerling als coach• Non-contracten
 21. 21. Onderzoeksresultaten wat hebbenscholen gedaan? (2)team niveau• Informeren (lessen / film)• Teamtraining• Training en aanstelling Herstelrechtspecialist• Groepsreflectie• Koppeling HR aan leerlingvolgsysteem
 22. 22. Onderzoeksresultaten wat hebbenscholen gedaan? (3)Ouders en buitenschool niveau• Informeren (lessen / film)• Betrokkenheid ouderraad• Ouders betrokken bij Herstelrecht conferentie en gesprek• Uitwisseling andere scholen
 23. 23. Onderzoeksresultaten• Hele diverse interventies ontwikkeld• Scholen zijn enthousiast• Afname van (grote) conflicten• Minder leerlingen uit de les gestuurd of geschorst• Implementatie vergt tijd -> cultuuromslag• Eerder inzet van reactie en curatieve interventies, dan proactieve interventies
 24. 24. Voorwaarden voor invoering HR• Structurele aanpak• Integrale aanpak• Eigenaarschap en leiderschap• Cultuur omslag• Externe ondersteuning
 25. 25. Reacties uit het veldDvd herstelrecht
 26. 26. Wat betekent dit voor uw school?

×