6 april 2011Oogst 3           Overwegingen en Relaties        Op zoek naar de kernen van goed bestuur  ...
Wat kunt u verwachten?•  Een introductie op het thema•  Relaties bespreekbaar maken - Daniëlle•  De praktijk van overwe...
Stelsels in de war – niets nieuws     onder de zon      Filmpje
Stelsel in transitie• Van centrale sturing naar vergroting zelfsturing en autonomie in schoolorganisatie   - besteding...
Een andere blik• School is een organisatie voor publieke dienstverlening die diensten levert welke worden bekostigd uit ...
Overheid         Bestuur          Schoolleider         SchoolBurgers Klanten          ...
Verschuivingen in de verhoudingen•  Verhouding overheid-school•  Verhouding bestuur-school•  Verhouding overheid-pro...
De werkrelatie van   schoolleider en bestuurderFunctie Welke functie heeft het instrument? Gestructureerd kader voor ...
Achtergrond     De professionele werkrelatie tussen schoolleider     en bestuurder doet ertoe in het bereiken va...
8 AspectenFormele afsprakenGezamenlijkheidOndersteuningOpenheidProfessionele zakelijkheidToegankelijkheidVerantwoordelijkh...
AspectenFormele afspraken              Professionele zakelijkheidfunctioneringsgesprekken, geformaliseerd  ...
Opzet    Dit analyse- en reflectie-instrument is ontwikkeld insamenwerking met bestuurders en schoolleiders.     He...
Stap 2Gezamenlijk    Reflectie op rolopvatting    Per aspect: waardoor worden verschillen in    rolopvatting v...
Wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur”  – de markante punten• Eisen voor de minimumkwaliteit van het onderwijs;• Bevoegdheid ...
Gevolgen voor bestuur enschoolleiding•  Een nieuw begrip “Governance”:     - verdeling van verantwoordelijkheden, rol...
Overwegingen bij het bepalen van     goed bestuur•  Bestuurlijk-juridische overwegingen•  Financieel-technische over...
Verkenning van de overwegingen• Discussie vs. Dialoog    -  Discussie vangt aan met een stelling    -  Dialoog van...
Dilemma“Een situatie waarin een keuze moet worden gemaakt, maar  waarbij je óf een kernwaarde van jezelf, de ander of de ...
Herken en erken het dilemmaAnalyse in 4 stappen:2. Begrijp waarmee je geconfronteerd wordt3. Onderzoek je opties    - ...
De casusU werkt al 16 jaar bij een VO scholengemeenschap met 85 medewerkers. U bent sinds een jaar bestuurder, nadat u 3...
…en hoe kan het beter?       DANK VOOR UW BIJDRAGE!Daniëlle Verschuren – d.verschuren@kpcgroep.nlBoudewijn van Velze...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Overwegingen en relaties

971 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Overwegingen en relaties

 1. 1. 6 april 2011Oogst 3 Overwegingen en Relaties Op zoek naar de kernen van goed bestuur Boudewijn van Velzen (APS) Daniëlle Verschuren (KPC Groep)
 2. 2. Wat kunt u verwachten?• Een introductie op het thema• Relaties bespreekbaar maken - Daniëlle• De praktijk van overwegen - Boudewijn• ….en dan graag wat commentaar op beide onderdelen.
 3. 3. Stelsels in de war – niets nieuws onder de zon Filmpje
 4. 4. Stelsel in transitie• Van centrale sturing naar vergroting zelfsturing en autonomie in schoolorganisatie - bestedingsvrijheid - verantwoordingsverplichting (effectiviteit, efficiëntie, rechtmatigheid) - verantwoordelijk voor kwaliteit en inrichting - veranderend toezicht – intern & extern• En pogingen om toch centraal te sturen…
 5. 5. Een andere blik• School is een organisatie voor publieke dienstverlening die diensten levert welke worden bekostigd uit de openbare kas.• Op zoek naar nieuwe termen: - “Street Level Public Organization (McKevitt, 1998) - “Straatkraampjes van de overheid” (Vermeulen, 2001) - “RWT – Rechtspersoon met wettelijke taken” (Rekenkamer 2002)
 6. 6. Overheid Bestuur Schoolleider SchoolBurgers Klanten Professionals
 7. 7. Verschuivingen in de verhoudingen• Verhouding overheid-school• Verhouding bestuur-school• Verhouding overheid-professionals• Verhouding overheid-burgers• Verhouding klanten/burgers-professionals
 8. 8. De werkrelatie van schoolleider en bestuurderFunctie Welke functie heeft het instrument? Gestructureerd kader voor het gesprek over de professionele werkrelatie Onderzoek van de (gezamenlijke) inspanningen en acties die bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de werkrelatie Welke functie heeft het niet? Eenzijdige of wederzijdse beoordeling van het functioneren Toetsing aan competentieprofielen
 9. 9. Achtergrond De professionele werkrelatie tussen schoolleider en bestuurder doet ertoe in het bereiken van deorganisatiedoelstellingen. De schoolleider en bestuurder die … met enige regelmaat hun professionele werkrelatie analyseren … daarop gezamenlijk reflecteren en … hierin waar nodig interveniëren … zichzelf en elkaar vragen stellen over zingeving (wat wil ik? waar ben ik op uit?), identiteit (wie of wat ben ik?), waarden, overtuigingen en normen (waar geloof ik in? wat vind ik?), capaciteiten (wat kan ik?), gedrag (wat doe ik?) en omgeving (waar ben ik?) … werken samen aan een constructieve cultuur en werkwijze die een positief effect heeft op de opbrengsten van de organisatie.
 10. 10. 8 AspectenFormele afsprakenGezamenlijkheidOndersteuningOpenheidProfessionele zakelijkheidToegankelijkheidVerantwoordelijkheidVertrouwen
 11. 11. AspectenFormele afspraken Professionele zakelijkheidfunctioneringsgesprekken, geformaliseerd adviserend, afstand nemen, anticiperen,, managementcontract autonomie, controlerend, distantie, grote lijnenmanagementstatuut officiële uitzetten, intermediair tussen directeuren endocumenten, organogram, bestuur, invulling kunnen geven,personeelsverantwoordelijk voor kaderstellend, niet bemoeien met,directeuren, professioneel kader - op strepen gaan staan, sturend,Instrumenteel voorbeeldrol, zakelijkGezamenlijkheid Toegankelijkheiddelen van expertise , democratisch, democratisch, dienstverlener,delen van ervaringen , gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid, niet autoritair,gezamenlijk proces, gezamenlijkheid, open, positief, ruimte geven,loyaliteit, Toegankelijknatuurlijk proces, rug recht houden,staat naast mij, wederzijdse VerantwoordelijkheidAfstemming de baas namens het bestuur, delegeren, gedeelde eindverantwoordelijkheid,Ondersteuning Integrale verantwoordelijkheid voor de eigencoachen, faciliteren, helpen in school, resultaatverantwoordelijkheid,positionering, ondersteunend, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggenvoorwaardenscheppend VertrouwenOpenheid empathie, betrokken, fouten mogenbenoemen wat je ziet, bespreekbaar maken, geraakt worden, kwetsbaarmaken, duidelijk, duidelijkheid voelen, kwetsbaarheid, oog voorover elkaars rol, eerlijk, oprecht, elkaar, reflectie, respect vooropenheid transparant, open vizier, elkaar, ruimte, verbondenheid,veiligheid vertrouwen, verwachtingen vertrouwen geven, zorg enuitspreken, voorspelbaar, Aandachtzichtbaar in de organisatie,helderheid
 12. 12. Opzet Dit analyse- en reflectie-instrument is ontwikkeld insamenwerking met bestuurders en schoolleiders. Het instrument bestaat uit twee onderdelen: 1 individuele analyse: acht aspecten die het fundament vormen voor de professionele werkrelatie tussen schoolleider en bestuurder; elk aspect is gedefinieerd aan de hand van een begrippenset; 2 gezamenlijke reflectie: set van vier begrippen die helpen om te bepalen op welke terreinen vooruitgang is te realiseren in de professionele werkrelatie. Het instrument is een hulpmiddel om op een systematische manier de professionele werkrelatie met elkaar te bespreken.
 13. 13. Stap 2Gezamenlijk Reflectie op rolopvatting Per aspect: waardoor worden verschillen in rolopvatting vooral bepaald? Roldefinitie … … beschrijven hoe het moet Rolbesef … … weten hoe het moet Rolneming … … doen zoals het moet Rolvastheid … … blijven doen zoals het moet Advies 2: beschouw het instrument als hulpmiddel en niet als dwingend.
 14. 14. Wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur” – de markante punten• Eisen voor de minimumkwaliteit van het onderwijs;• Bevoegdheid voor de minister om een aanwijzing te geven;• Scheiding van bestuur en intern toezicht als bekostigingsvoorwaarde;• Publiekelijk verantwoording van het bestuur in het bestuursverslag.
 15. 15. Gevolgen voor bestuur enschoolleiding• Een nieuw begrip “Governance”: - verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken - macht en tegenmacht• “Good governance” is gewoon goed bestuur (De Vijlder,2007): - “Deskundig en zorgvuldig handelen gericht op de realisering van de specifieke doelstellingen van de onderwijsinstelling, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen waaraan de instelling dient te voldoen”
 16. 16. Overwegingen bij het bepalen van goed bestuur• Bestuurlijk-juridische overwegingen• Financieel-technische overwegingen• Inrichtings- en organisatorische overwegingen• Normatieve overwegingen
 17. 17. Verkenning van de overwegingen• Discussie vs. Dialoog - Discussie vangt aan met een stelling - Dialoog vangt aan met een vraag• Omgaan met dilemma’s - De hoorns van de stier
 18. 18. Dilemma“Een situatie waarin een keuze moet worden gemaakt, maar waarbij je óf een kernwaarde van jezelf, de ander of de organisatie geweld aandoet, óf een van de betrokken mensen of partijen gekwetst dan wel verdrietig achterlaat, ongeacht de keuze die je maakt.” (Murphy, 2007)
 19. 19. Herken en erken het dilemmaAnalyse in 4 stappen:2. Begrijp waarmee je geconfronteerd wordt3. Onderzoek je opties - Evalueer je opties zowel ethisch als op consequenties voor betrokkenen en organisatie4. Onderneem actie5. Evalueer en leer
 20. 20. De casusU werkt al 16 jaar bij een VO scholengemeenschap met 85 medewerkers. U bent sinds een jaar bestuurder, nadat u 3 jaar als directeur leiding hebt gegeven aan de HAVO/VWO. Gisteren hoorde u van een leerkracht uit VMBO voor het eerst het gerucht dat Jan een relatie zou hebben met een leerling uit 4 VWO. Ze zouden zijn gezien in Café OK, een bekende ontmoetingsplaats voor homo’s in Amsterdam. U kent Jan al jaren – een van de beste docenten die vroeger met zijn vrouw wel eens bij u thuis is geweest voor een zomers glaasje proseco. U kent de leerling ook – een bijdehante vent van 17 die met opgewekt gemoed geniet van het leven. Vandaag wordt duidelijk dat er op allerlei plaatsen in de school over gepraat wordt.
 21. 21. …en hoe kan het beter? DANK VOOR UW BIJDRAGE!Daniëlle Verschuren – d.verschuren@kpcgroep.nlBoudewijn van Velzen – b.vanvelzen@aps.nl

×