Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Science Education and Communication / Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

4,504 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Science Education and Communication / Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

 1. 1. Welkom 3TU Masteropleiding Science Education and Communication Masteropleiding Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
 2. 2. PROGRAMMA  3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde  M-LVHOM: eerstegraads lerarenopleiding Maatschappijleer & maatschappijwetenschappen [Economie en M&O voorbereiding]
 3. 3. PROGRAMMA             Profiel en perspectief van de lerarenopleiding Bijzonderheden De masters SEC en LVHOM Studieprogramma De arbeidsmarkt Docent worden?! Routes Ervaringen van een student in de lerarenopleiding wiskunde Leraar maatschappijleer en maatschappijwetenschappen Toelating lerarenopleidingen Vrijstellingen, Studiekosten, Beurzen Aanmelding en Inschrijving Contactgegevens
 4. 4. PROFIEL EN PERSPECTIEF VAN DE LERARENOPLEIDING          Goede vakinhoudelijke basis Master: startbekwaam als leraar Vakinhoud, verwondering, interesse, maatschappijlink Pedagogische aspect Scientific citizenship Meer dan alleen lesgeven! Werken in een complexe school Onderwijsevaluatie, vakvernieuwing, internationalisering, Levenslang leren
 5. 5. BIJZONDERHEDEN VAN DE LERARENOPLEIDING  Individueel maattraject mogelijk  Studenten ontwikkelen competenties in praktijkomgeving  De opleiding trekt studenten van uiteenlopende achtergronden: verrijking  Gebruik maken van moderne technologieen zoals simulaties of het digitaal schoolbord  Koppeling tussen vakinhoud en educatie
 6. 6. DE MASTEROPLEIDINGEN SEC EN LVHOM  Master SEC: Twee jaar voltijds studie*, waarvan één jaar educatief en één jaar technische verdieping: schoolvakken informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde * N.B. Eénjarige opleiding (alleen educatief) na een geschikte masteropleiding!  Master LVHOM: Een jaar voltijds studie (educatief), na vakinhoudelijke masteropleiding: schoolvakken: maatschappijleer en maatschappijwetenschappen > Eerstegraads bevoegdheid: Lesgeven in bovenbouw havo-vwo
 7. 7. STUDIEPROGRAMMA LERARENOPLEIDING, educatief Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Onderwijskunde 1 5EC Onderwijskunde 2 5EC Onderzoek van Onderwijs 10EC Science Education and Communication of keuzeruimte (LVHOM) Schoolpracticum 1 5EC Schoolpracticum 2 15 EC Vakdidactiek 1 5EC Betadidactiek/Vakdidactiek 2 (LVHOM) 5EC 5EC Inleiding Vakdidactiek 5EC .
 8. 8. STUDIEPROGRAMMA LERARENOPLEIDING, technisch Semester 1 Kwartiel 1 Semester 2 Kwartiel 2 Mastervak 5EC Mastervak 5 EC Track-ruimte 5 EC Voor informatica, natuurkunde en scheikunde . Kwartiel 4 Onderzoek in onderzoeksgroep 30 EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Kwartiel 3 Track-ruimte 5 EC
 9. 9. STUDIEPROGRAMMA LERARENOPLEIDING, technisch Semester 1 Semester 2 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Geschiedenis van de wiskunde 5EC Meetkunde 5EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Mastervak 5EC Voor wiskunde . Kwartiel 3 Kwartiel 4 Onderzoek in onderzoeksgroep & didactische vertaling wiskundeonderwerp 20EC Track-ruimte 5EC Track-ruimte 5EC
 10. 10. ARBEIDSMARKT  Docent eerstegraads voortgezet onderwijs  Vervangingsvraag docenten (vooral betavakken)  Ontwerper van leermaterialen, bijvoorbeeld bij een uitgeverij  Vakdidactisch onderzoeker  Educatief professional  Vakinhoudelijk professional
 11. 11. DOCENT WORDEN?! ROUTES 1. Voor betavakken is het mogelijk na de bacheloropleiding over te stappen op Science Education & Communication master (SEC) 2. Na masteropleiding: 2e master en lesbevoegdheid (SEC/LVHOM) 3. Alternatief: promovendus/aio-route 4. Vanuit een andere baan overstappen: zij-instromer 5. Eerst de Klas (combi met carrière bedrijfsleven) 6. Vanuit HBO: premaster > master 7. Werken en studeren combineren
 12. 12. ERVARINGEN VAN EEN STUDENT Luuk de Vries – Voltijd student SEC-WI Onderwijs - BSC Civiele Techniek – Universiteit Twente Werkervaring - Huiswerkbegeleiding / Examentraining - Student-Assistent Ontwikkeling Onderwijs (TOM) - Workshops Twente Academy
 13. 13. ERVARINGEN VAN EEN STUDENT Waarom heb ik gekozen voor de lerarenopleiding? •Interesse voor de wiskunde •Ervaringen tijdens werkzaamheden •Doorgeven van kennis •Werken met scholieren Hoe ziet mijn studie eruit? •Vakinhoudelijk & Educatief Jaar •Mastervakken Wiskunde
 14. 14. ERVARINGEN VAN EEN STUDENT Voor de klas staan •Gevoel & Toneel •Improvisatie •Spanningsboog Scholieren •Voldoening Presentatievaardigheden •Vooral leren door doen! •Motiveren, inspireren, stimuleren
 15. 15. LERAAR MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN  Leerlingen inzicht geven in maatschappelijke ontwikkelingen, hoe politiek werkt en hoe politieke en maatschappelijke processen te beïnvloeden zijn.  Politiek onderwijs: Bijdragen aan het vormen van democratisch burgerschap  Leerlingen leren hun mening te vormen over controversiële vraagstukken  Complexe onderwerpen aantrekkelijk en toegankelijk maken voor een jonge doelgroep.  Controversiële vraagstukken: niet alleen kennis nodig, maar ook inzicht in groepsprocessen.
 16. 16. M-LVHOM: TOELATING  Een (bijna) afgeronde masteropleiding Sociologie, Politicologie, Public Administration (Bestuurskunde) of European Studies  Masters Onderwijskunde, Communicatiewetenschappen en Psychologie kunnen worden toegelaten na het afronden van een inhoudelijk deficiëntiepakket  Vergelijkbare masterstudies: aanvullend programma van maximaal 30 EC
 17. 17. M-SEC : TOELATING  Afhankelijk van je bèta- en techniekbachelor/master én welke lesbevoegdheid je kiest, ben je toelaatbaar voor de masteropleiding SEC  Rechtstreekse toelating: Technische bachelor/master sluit aan op onderwijsvakgebied: Bijv. Student Technische Wiskunde naar SEC, richting wiskunde.  Toelating na pre-master/schakeltraject:  Verwante technische bachelor/master naar SEC: Bijv. Student Werktuigbouwkunde naar SEC, richting natuurkunde
 18. 18. VRIJSTELLINGEN, STUDIEKOSTEN, BEURZEN  Richting bovenbouwbevoegdheid, kijk of je alvast vakinhoud kan bijspijkeren en inpassen in je studie  Minor zorgt voor vrijstellingen in vervolgroute  Educatieve bijbaantjes: persoonlijk assistent leraar (PAL), bijspijkerkamp, online leeromgeving (OLO) www.twenteacademy.nlvacatures  Geen verhoogd collegegeld voor 2e master (tenzij eerste master op het gebied van onderwijs/gezondheidszorg)  Prestatiebeurs, lerarenbeurs, tegemoetkoming studiekosten, zij-instroomsubsidie www.ib-groep.nl/particulieren/leraar/default.asp
 19. 19. AANMELDING EN INSCHRIJVING www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint Geïnteresseerd: www.utwente.nl/master/ Toelating aanvragen: vul het portfolio in Toelatingscommissie bekijkt of je toelaatbaar bent Toelatingscommissie stelt individueel opleidingsplan vast (evt. vrijstellingen en deficiëntievakken)  Ben je toelaatbaar? Dan kun je je inschrijven aan de UT per 1 feb. of 1 sep.  www.utwente.nl/so/studentservices/      
 20. 20. CONTACTGEGEVENS  Studieadviseur/onderwijscoördinator: Gerdy ten Bruggencate g.c.tenbruggencate@utwente.nl  Opleidingsdirecteur Jan van der Veen j.t.vanderveen@utwente.nl Vakdidactici/contactpersonen:  Scheikunde:  Informatica:  Wiskunde:  Natuurkunde:  Maatschappijleer:  Wetenschapscommunicatie: f.g.m.coenders@utwente.nl N.M.vanDiepen@utwente.nl N.C.Verhoef@utwente.nl J.T.vanderVeen@utwente.nl m.i.jeliazkova@utwente.nl A.M.Dijkstra@utwente.nl

×