Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Psychology

989 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Psychology

 1. 1. MASTER OF SCIENCE IN PSYCHOLOGY MASTER OPEN DAG 27 NOVEMBER 2013 www.utwente.nl/master/nl/mps www.facebook.com/ psychologieut
 2. 2. EVEN VOORSTELLEN… Joleen de Jong-Veneberg Studieadviseur (pre-)master Psychologie studieadviseur-mps@utwente.nl
 3. 3. PROGRAMMA  Master  Pre-master  Ervaringen studenten  Vragen  Informatiemarkt 16.15-18.15 uur Atrium Ravelijn
 4. 4. WAT IS PSYCHOLOGIE?  GEDRAG VAN MENSEN  BASISGEBIEDEN      Sociale psychologie Persoonlijkheidspsychologie Ontwikkelingspsychologie Cognitieve psychologie Klinische psychologie → interactie met anderen → verschillen tussen mensen → veranderlijk in de tijd → werking van hersenen/geest → afwijkend gedrag?
 5. 5. PSYCHOLOGIE IN ENSCHEDE      TOEGEPAST TECHNOLOGIE KLEINSCHALIG GOEDE SFEER PRE-MASTERPROGRAMMA       UNIEKE EN INTERESSANTE SPECIALISATIES Gezondheidspsychologie (GP) Conflict, Risico & Veiligheid (CRV) Human Factors & Engineering Psychology (HFE) (voorheen HFM) Instructie, Leren & Ontwikkeling (ILO) Positieve Psychologie & Technologie (PPT) (voorheen GG)
 6. 6. GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE  WISSELWERKING PSYCHE EN GEZONDHEID  BEVORDEREN VAN GEZOND GEDRAG  Invloed gedrag en psychosociale factoren op ontstaan van ziektes (comazuipen, obesitas, veilig vrijen, gehoorbescherming)  Invloed psychosociale factoren op beloop van ziektes & behandeling (online-lotgenotencontact, therapietrouw, self-management)  Invloed ziektes op welzijn en ‘kwaliteit van leven’ (gevolgen ziekte voor partner, pijn, vermoeidheid, vooroordelen en stigma) → Ontwerpen, evalueren en implementeren van interventies gericht op publiek, patiënten of zorgverleners
 7. 7. GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE  ONDERZOEK  Welke behoeftes hebben partners van kankerpatiënten?  Kunnen we door middel van beloningen jongeren stimuleren minder alcohol te drinken?  Ervaringen van patiënten met ziekenhuiszorg     AAN HET WERK Onderzoeker / beleidsmedewerker Consultant Projectleider GP-interventies
 8. 8. CONFLICT, RISICO & VEILIGHEID  CONFLICT & CRISISMANAGEMENT  RISICOPERCEPTIE & COMMUNICATIE  OORZAKEN EN AANPAK VAN ANTISOCIAAL EN CRIMINEEL GEDRAG
 9. 9. CONFLICT, RISICO & VEILIGHEID  ONDERZOEK www.utwente.nl/igs/icrisp  Risicocommunicatie  Cybercrime: in de schoenen van jonge daders  Bemiddeling (bij burenruzies of misdrijven)  AAN HET WERK  Gedragswetenschapper bij politie, defensie of justitie  Trainer of mediator (conflict en onderhandeling, groepsprocessen)  Onderzoeker / adviseur veiligheid (Universiteit, WODC, TNO)
 10. 10. INSTRUCTIE, LEREN & ONTWIKKELING  LEREN  … op school en in werk  Hersenen en …  Technologie om … te ondersteunen  Kinderen, adolescenten en volwassenen
 11. 11. INSTRUCTIE, LEREN & ONTWIKKELING  ONDERZOEK  Tekeningen als hulpmiddel bij leren  Kunnen we dyslecten ondersteunen  Hoe redeneren beginners en experts  AAN HET WERK  Onderzoeker  Adviseur / consultant  Ontwerper leerarrangementen www.ilo.gw.utwente.nl
 12. 12. HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY  BEGRIJPEN VAN (COGNITIEVE) MOGELIJKHEDEN EN LIMITATIES VAN MENSEN  VERBETEREN VAN TECHNOLOGIE MET HULP VAN DEZE KENNIS  DEZE KENNIS TOEPASSEN IN NIEUWE TECHNOLOGIE (bijvoorbeeld robots)
 13. 13. HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY  ONDERZOEK  Evaluatie interventie met behulp van fysiologische metingen  Veiliger interfaces voor infuuspompen  Gebruiksvriendelijkheid van websites  AAN HET WERK  Onderzoeker  Human Factors expert / application researcher / usability expert  Consultancy / ontwerp
 14. 14. TWENTE GRADUATE SCHOOL FOR DOCTORAL RESEARCHERS  Outstanding research environment ‘high tech - human touch’  High quality structured supervision and personal development  Integrated Master’s and PhD programmes: make a head start  Tailor-made education in the PhD phase:  Advanced courses in the field of expertise  Academic and career development skills  For more information see: www.utwente.nl/tgs  TGS programmes related to Psychology:  Human-centred Interaction Technologies (CTIT)  Learning in Educational and Training Settings (IGS) 14
 15. 15. POSITIEVE PSYCHOLOGIE & TECHNOLOGIE  DIAGNOSTICEREN EN BEHANDELEN VAN PSYCHISCHE KLACHTEN  BEVORDEREN VAN POSITIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEID  Verschil GG en GP
 16. 16. POSITIEVE PSYCHOLOGIE & TECHNOLOGIE  ONDERZOEK www.psychologievandelevenskunst.nl  Ontwerp van interventies  Effectiviteit van interventies  Relatie tussen kenmerken toekomstverhalen en geestelijke gezondheid  AAN HET WERK (STAGE)  Psycholoog in multidisciplinair team  Eerstelijnspsycholoog  Onderzoek  Postacademisch onderwijs
 17. 17. OPBOUW MASTERPROGRAMMA’S  Vakken: 30 EC - Spreiding over het jaar verschillend per specialisatie  Masterthese: 30 EC - Intern of extern - Voor PPT: 20 EC stage en 10 EC these
 18. 18. PRE-MASTER PSYCHOLOGIE
 19. 19. PRE-MASTER PROGRAMMA vanaf studiejaar 2013/2014 Nieuwe opzet pre-master → voertaal Nederlands en Engels!  30 EC algemeen academisch deel pre-master (doorstroomminor)  zowel in semester 1 als semester 2 te volgen  zelfstudie relevante basiskennis Psychologie voor betreffende masterspecialisatie (vanaf zomer 2014)  zelfstudie in de zomer, ca. 4-5 EC, toets in augustus  15 EC inleidende module voor betreffende masterspecialisatie (vanaf studiejaar 2014/2015)  gezamenlijk te volgen met bachelor studenten, alleen in semester 1
 20. 20. ALGEMEEN DEEL / DOORSTROOMMINOR Blok 1A / 2A Blok 1B / 2B Research methodology and descriptive statistics 201300063 5 EC Inferential statistics Inleiding psychologie Ontwerpmethodologie voor psychologie 192983010 5 EC 192901050 5 EC Academisch schrijven 201200093 201300064 5 EC Pre-master onderzoekspracticum 5 EC 201300078 5 EC
 21. 21. OVERZICHT PRE-MASTER / DOORSTROOMMINOR  Pre-master / doorstroomminor vanaf 2013-2014: SEM 1 2013-14 START SEPT START FEBR SEM 2 2013-14 30 EC ALGEMEEN ZOMER 2014 OF … SEM 1 2014-15 OF…. ZELFSTUDIE 30 EC ALGEMEEN MODULE BLOK 1A OF 1B ZELFSTUDIE MODULE BLOK 1A OF 1B - Bovenstaande volgorde van onderdelen verplicht! Houd daar rekening mee bij planning (zodat je niet ongewenst een halfjaar moet wachten) - Eerst 30 EC algemeen deel (ook doorstroomminor HBO), 2x per studiejaar aangeboden - Daarna zelfstudie onderdeel (alleen) in zomer - Daarna mastervoorbereidende module (alleen) in semester 1
 22. 22. STUDIELAST  Studielast (voltijd) pre-master: 40 uur per week  Collegedagen: circa 4  (On)mogelijkheden ‘deeltijd’  Geen deeltijdrooster  colleges overdag met voltijd-studenten  Flexibele baan / arbeidstijden noodzakelijk  Met 20 uur werken misschien mogelijk, maar niet te combineren met een baan van 32 uur of meer  Module ter voorbereiding op masterspecialisatie alleen in voltijd mogelijk
 23. 23. NIVEAU  Algemeen: → overstap HBO-WO: alleen aan te bevelen als je tot de betere studenten op het HBO behoort  Engels  Wiskunde
 24. 24. REGELS PRE-MASTER / DOORSTROOMMINOR Bindend studieadvies Zie voor de regels: http://www.utwente.nl/psy/master_psy/Regelspre-master/regels %20pre-master.docx/ Bij start in februari snelste mogelijkheid voor afronding pre-master programma, echter dan maximaal twee kansen per vak van het algemeen deel
 25. 25. TOELATINGSEISEN PRE-MASTER PSYCHOLOGIE  Toelatingseisen pre-master voor masterspecialisaties ILO, GP, CRV, HFE:  WO bachelor  Aanverwante HBO bachelor, bijvoorbeeld MWD → GP / CRV, SPH → GP, PABO → ILO, IVK → CRV  Toelatingseisen pre-master voor masterspecialisatie PPT:  WO bachelor Psychologie  HBO bachelor Toegepaste Psychologie van Saxion Deventer  Afgerond HBO of WO bachelor diploma  HBO: 240 EC  WO: 180 EC  Geaccrediteerd
 26. 26. COLLEGEGELD TARIEVEN, ONDER VOORBEHOUD  Voor de pre-master geldt in studiejaar 2013-2014 een vergoeding per te behalen EC  Pre-master is in principe 45 EC = ¾ van wettelijk collegegeld  Je betaalt in een keer vooraf voor de gehele pre-master (geen recht op restitutie)  Alle informatie over collegegeld wordt verstrekt via Student Services http://www.utwente.nl/so/studentservices/ , tel: 053 - 489 2124, e-mail: StudentServices@utwente.nl Wil je PPT doen maar moet je dan met jouw vooropleiding instromen via de bachelor? Let op: dan betaal je na jouw HBO (of WO) opleiding (waarschijnlijk) instellingstarief (circa 7000 euro per studiejaar) in verband met 2 e bachelor
 27. 27. AANMELDING PRE-MASTER februari 2014  Voor de pre-master: stuur voor 1 december de volgende documenten op naar de toelatingscommissie Psychologie om aan te vragen of je toelaatbaar bent tot de pre-master (i.v.m. aanverwante opleidingen) en tot welke specialisatie(s):   Een overzicht van jouw studieprogramma en de bijbehorende vakbeschrijvingen (uit studiegids), een kopie van de cijferlijst en zomogelijk een kopie van je diploma Faculteit Gedragswetenschappen, t.a.v. Toelatingscommissie MPS, Postbus 217, 7500 AE Enschede of studieadviseur-mps@utwente.nl  Voor de doorstroomminor: neem altijd eerst contact op met de studieadviseur: studieadviseur-mps@utwente.nl Ook voor deze studenten geldt dat ze toelaatbaar moeten zijn op basis van hun vooropleiding  Naast / na deze aanvraag:  officiële aanmelding pre-master: via www.utwente.nl/master  aanmelding voor de doorstroomminor: http://www.utwente.nl/so/studentservices/  meld je uiterlijk 15 december 2013 aan
 28. 28. AANMELDING PRE-MASTER februari 2014  Rooster, vakinformatie, boekenverkoop, … volgt op INTRODUCTIEDAG!  Donderdag 30 januari 2014
 29. 29. BEROEPENPERSPECTIEF Algemeen Voorbeeldberoepen  Adviseurs en  Promovendus (onderzoek universiteit) Onderzoekers  Toegepast ICT onderzoeker  Universitair of in  Alcoholvoorlichter STAP organisaties  Organisatieadviseur KPC groep (advies voor  Onderwijsadvies scholen)  Onderzoek/beleid  Beleidsmedewerker non-profit organisatie zorginstellingen  Bedrijfstrainer  Cito  Projectleider 3VO  Overheid  Preventiemedewerker GGD  TNO  Coordinator evaluatie rampenbestrijding  Trainer, mediator, docent Binnenlandse Zaken (conflict en  Consultant veiligheid/ veiligheidscoordinator onderhandeling,  Studieadviseur groepsprocessen)  Studievoorlichter/communicatiemedewerker  Consultant  Gedragswetenschapper bij politie of defensie
 30. 30. VRAGEN ?
 31. 31. EIGEN ERVARING STUDENTEN Jochem Goldberg Nicole van der Herberg
 32. 32. KEUZE UNIVERSITEIT TWENTE  Goede sfeer  Veel vrijheid voor eigen initiatieven  Cursusprogramma: relevante cursussen voor werken in GGZ  Interessante vakgebieden  eHealth  Campus  Positieve psychologie  Kleinschaliger en dus persoonlijk  Locatie
 33. 33. OVERGANG PRE-MASTER VANUIT HBO OF WO Overstap HBO - WO  Hoeveelheid zelfstudie en te bestuderen stof  Taal: Engels en Nederlands  Wetenschappelijk: academisch schrijven, statistiek en premaster onderzoekspracticum Overgang WO - WO  Keuze voor zelfde studierichting en andere universiteit  UU en UT
 34. 34. DE GROEP PRE-MASTERSTUDENTEN  Pre-master groepsgrootte 2012 – 2013  Instroom september: ongeveer 55 personen  Instroom februari: ongeveer 25 personen  Vanwege vernieuwde programma wellicht nu andersom  Introductiedag  Kennismaking studie en medestudenten  Uitleg rooster, Blackboard, Osiris  Een gezellige en nuttige dag
 35. 35. PRE-MASTER PROGRAMMA PSYCHOLOGIE  Inhoudelijke psychologievakken  Het minor deel: statistiek, methoden en technieken die belangrijk zijn bij je toekomstige baan  Het specialiserende deel: verdere theoretische verdieping met zelfstudie en keuzevak behorende bij masterrichting  Opbouw:  Generiek/academisch deel (30 EC)  Zelfstudie (4 à 5 EC)  Module ter voorbereiding op masterspecialisatie (15 EC)
 36. 36. INFORMATIEMARKT  Informatiemarkt is tot 18.15 uur  Hier kunt u al uw vragen stellen, boeken inzien, met de studieadviseur praten of praten met studentenvoorlichters  Indien er dus nog vragen zijn: kom naar de informatiemarkt
 37. 37. 2E RONDE OF INFORMATIEMARKT

×