Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELONMUSK“Ben üniversitedeyken dünyayı değiştirecek
işlerin içinde yer almayı hayal ederdim.
Şimdi öyleyim.”
AZİZSANCAR
NEDEN?TÜRKİYE’NİNHAYALHARİTASIVEGİRİŞİMCİLİK‘DNA’SI
KALİTATİF
ÖRNEKLEM
▪ARAşTıRMAKAPSAMıNDA;ABC1SES
▪HAYALHARİTASıİçİN;
▪İSTANBUL,ERZURUM,ADANAVESAMSUN’DA
YAşAYAN
▪8-55YAşARA...
KANTİTATİF
ÖRNEKLEM
ARAşTıRMAKAPSAMıNDA;
CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz yüze Anket) tekniği ile;
ADANA,ANKARA,BURSA,ERZURUM...
ÜNİVERSİTELERDE
ARAŞTIRMAYAKATILDI
27
20
16
12 10
Boğaziçi, Galatasay, Koç, İTÜ
başta olmak üzere
15 üniversiteden
toplam ...
BUDAYETMEDİ; SOSYALMEDYAÜZERİNDENGERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZANKETLE
HAYALLERİGERÇEKLEŞTİRMEKİÇİN
NEGEREKİR,İYİBİRGİRİŞİMCİNASILOLU...
HAYALNEDİR?Hayalin DNA'sı kendine özgülük, güç ve
canlanma motivasyonlarından besleniyor...
HAYALİNDNA’SI HAYALLERİMİZ
HAYALİNDNA’SINAUYGUNHAYALKURANLARINORANIÇOKDÜŞÜK.
BUORANSADECE %15HAYALKURMAYIBİLMİYORUZ. HAYALETMİYORUZSADECEUMUTEDİYORUZ...
SİZCEHAYALETMEK
NEDEMEKTİR?
İSTEDİğİMİZşEYLERİNGERçEKLEşMESİNİİSTEMEK…
YAPMAKİSTEDİKLERİMİDüşüNMEKVE
GERçEKLEşMİşGİBİHİSSE...
ENBÜYÜK
İNSANLARıN%48’İNİNENBüYüKHAYALİMESLEKSAHİBİOLMAK
KENDİNİGüVENCEALTıNAALMAK.
%24’üNüNİSEENBüYüKHAYALİMADDİGüVENCESA...
MESLEKODAKLI MADDİYATODAKLI
MANEVİYAT&
GELECEKODAKLI
%48 %24 %24
• KENDİİşİMİKURMAK%9
• EVSAHİBİOLMAK%5
• ZENGİNOLMAK%4
• ...
NüFUSUMUZGENç(%43)
HAYALLERİMİZYAşLı
HAYALDEYİNCE
MESLEKANLIYORUZ HAYALİEN ÇOK
KURULANMESLEKLER
• ÖğRETMENOLMAK%16
• DOKTO...
ÇOCUKLUĞUMUZDABİLEHAYALKURMUYORUZ
ARAŞTIRMAYAKATILANLARIN
%49‘UÇOCUKKENHAYALKURDUĞUNUSÖYLÜYOR.
İLERLEYENYAŞLARDAHAYALKURMA...
ÇOCUKLUKHAYALLERİ
ERGENLİKHAYALLERİ
GENÇLİKHAYALLERİ
YETİŞKİNLİKHAYALLERİ
KONTROL
GÜVEN
BİRLİKTELİK
KOLAYLIK
KEYİFCANLANMA...
ÇOCUKLUKBİTİYOR,HAYALLERÖLÜYOR!HAYALKURMAYANEZAMANBAŞLIYORUZ?
%49
%22
%11
%4
HAYALKURMASIKLIĞIMIZNEDİR?
SÜREKLİ SIKSIK NAD...
KADINLARHAYALKURMAYI
DAHAÇOKSEVİYOR!
HAYALKURMAYINEDERECESEVERSİNİZ? %
ÇOKSEVERİM
SEVERİM
NESEVERİMNESEVMEM
SEVMEM
HİÇSEVM...
HAYALKURMANINYOLU
BAĞIMSIZLIKTANGEÇİYOR
Her 10 kişiden 8’i;
Her 10 kişiden 8 i toplumun yapısının, yaşanılanlan yerin olan...
BAĞIMSIZLIKİSE
EVLİLİKTENGEÇİYOR!
OYUNCAK%8
BüYüMEK%8
ÖğRETMENOLMAK%7
DOKTOROLMAK%6
FUTBOLCUOLMAK%6
OKUMAK%7
ÜNİVERSITE%6
...
PEKİYAHAYALLER?Evlilik, getirdiği sorumluluklarla hayalleri sekteye uğratıyor
BEKARLARHAYALKURMAYIDAHAÇOKSEVİYOR… EVLİLERÇ...
YETİŞKİNLER
HAYALLERİNDENKORKUYOR
HER10KİŞİDEN;
•9’UHAYALLERİGERçEKLEşTİRMENİNçOKKARARLıOLMAYıVESABıRGöSTERMEYİGEREKTİRDİğ...
HAYALLERİNİGERÇEKLEŞTİRMEK
ZENGİNİŞİ
SOSYALMEDYAÜZERİNDENHAYALİNİGERçEKLEşTİRMEKİçİN
ENçOKİHTİYAçDUYDUğUNşEYNE?DİYESORDUK....
BUDÖNGÜYÜNEKIRIYOR?
HAYALKURMAKASLINDAÖĞRENİLEBİLİR
EĞİTİMSEVİYESİYÜKSELDİKÇE
HAYALKURMAKDAHAÇOKSEVİLİYOR.
GÖRÜŞMESAYISI
Ç...
GÖRÜŞMESAYISI
KESİNLİKLEKATILIYORUM%
KESİNLİKLEKATILIYORUM+
KATILIYORUM%
1222
27
76
74
20
62
320
26
78
593
26
75
56
30
88
...
ATıLGANOLMAK,
FıRSATLARı
KAçıRMAMAK
(%19)
KENDİİşİNİ
YAPMAK
(%17)
ATıLıMYAPMAK,
BİRİşEGİRMEK
(%17)
HAYALİNDEKİİşİ
YAPMAK
(...
GİRİŞİMCİOLMAYIAKLIMIZDANDAHİGEÇİRMİYORUZ.
HAYATINIZINHİÇBİRDÖNEMİNDEGİRİŞİCİMLİĞİAKLINIZDANGEÇİRDİNİZMİSORUSUNA
HAYIRYANI...
GİRİŞİMCİLİK,BİZİMİÇİNLÜKS…
GİRİŞİMCİOLMAKİÇİNMADDİİMKANLARININİYİOLMASIGEREKİYORDİYENLERİNORANI%40
GİRİŞİMCİLİKFİKRİNİZİG...
TÜRKLERYETİŞKİNLİĞEGEÇİŞVE
YETİŞKİNLİKSÜRECİNDE
KENDİLERİNİ‘HAYALLERİNİGERÇEKLEŞTİREBİLEN’
KİŞİLEROLARAKGÖRMÜYOR
BENDAHADU...
PEKİDÜNYAYABAKTIĞIMIZDA…
Mavi: Girişimciliğe pozitif tavır oranı
Turuncu Soru sorulan kişilerden Girişimcilik potansiyeli ...
AVRUPAüLKELERİNDE;
‘GİRİşİMCİLİğİİYİBİRKARİYERSEçENEğİ
OLARAKGöRENLER’,‘BAşARıLıGİRİşİMCİLERE
YüKSEKSTATüVERENLER’VE‘MEDYA...
GİRİŞİMCİLİĞEGİDENYOL
HAYALKURMAKTANGEÇİYOR…SOSYALMEDYAÜZERİNDEN“SENCEBAşARıLıBİRGİRİşİMCİOLMAKİçİNöNCELİKLENEYAPMAKGEREKİ...
EĞİTİMSEVİYESİYÜKSELDİKÇEHEMHAYALKURMAYAHEMGİRİŞİMCİLİĞEDAHAYAKINDURUYORUZ.
TOPLUMUNGENELİNİNAKSİNEÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİ...
GİRİŞİMCİLİK
FİKİRLERİ… İLKGİRİŞİMCİLİKFİKRİ
NEZAMANAKLINAGELDİ?
GİRİŞİMCİLİKFİKRİNİZİN
KONUSUNEİDİ?
0-12 18+
10
36
30
25
...
ÜNİVERSİTELER GİRİŞİMCİLİKRUHUNUBESLİYOR.
ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN%56’SİALDIKLARIEĞİTİMİNGİRİŞİMCİLİĞİOLUMLUETKİLEDİĞİNİ D...
TÜRKİYE’DEKİEKOSİSTEMİNGİRİŞİMCİLİKİÇİN
UYGUNOLMADIĞINIDÜŞÜNÜYOR.
ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN%75’İTÜRKİYE’DEKİİŞORTAMININGİRİ...
GENÇLİĞİNGİRİŞİMCİLİK DEYİNCE
ROLMODELALDIĞIİSİMLERKİMLER?
29
10 9
7 5 4
HİÇKİMSEYİ NEVZATAYDIN STEVEJOBS MARK
ZUCKERBERG
...
TEKNOLOJİNİNGELİşİMİ,GİRİşİMCİLİğİNASıLETKİLİYOR?
GENÇLERGİRİŞİMCİLİĞE
TEKNOLOJİVEDİJİTALEKONOMİ
ÜZERİNDENBAKIYOR.
43
27
1...
SENCETüRKİYE'DENMİLYARDOLARLıK
TEKNOLOJİGİRİşİMLERİçıKARMı?DİYESORDUK
SOSYALMEDYAÜZERİNDEN‘TEKNOLOJİNİNİLHAMKAYNAĞIOLDUĞUŞ...
PEKİYAÜNİVERSİTELER?
TüRKİYE’DENMİLYARDOLARLIKTEKNOLOJİGİRİŞİMLERİÇIKARMI?
ÜNİVERSİTEöğRENCİLERİNİN%60’ıTüRKİYE’DEN
MİLYAR...
HAYALLERİBÜYÜKOLANİNSANLARDÜNYAYIDEĞİŞTİREBİLİR
HAYALKURMAKÖĞRENİLEBİLİRVETEŞVİKEDİLMELİ
BUGÜNÜNHAYALLERİTEKNOLOJİBAZLIGİR...
Hepimiz hayal kurmalıyız ve
başkalarını da hayal kurmaları için cesaretlendirmeliyiz.
Hayal kurmak insanoğluna verilmiş en...
Intel Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA'sı
Intel Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA'sı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

23

Share

Download to read offline

Intel Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA'sı

Download to read offline

Intel Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA'sı - Türkiye

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Intel Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA'sı

 1. 1. ELONMUSK“Ben üniversitedeyken dünyayı değiştirecek işlerin içinde yer almayı hayal ederdim. Şimdi öyleyim.”
 2. 2. AZİZSANCAR
 3. 3. NEDEN?TÜRKİYE’NİNHAYALHARİTASIVEGİRİŞİMCİLİK‘DNA’SI
 4. 4. KALİTATİF ÖRNEKLEM ▪ARAşTıRMAKAPSAMıNDA;ABC1SES ▪HAYALHARİTASıİçİN; ▪İSTANBUL,ERZURUM,ADANAVESAMSUN’DA YAşAYAN ▪8-55YAşARALığıNDA ▪GİRİşİMCİLİKDüNYASıİçİN; ▪İSTANBUL’DA ▪30-55YAşARALığıNDA ▪GİRİşİMCİ:ÜRüNYADAHİZMETKATEGORİSİNDEİş SAHİPLERİ(ONLINEYADAOFFLINE) ▪UZMAN:PEDAGOGVEREHBERLİKDANışMANLARı, EğİTİMCİVB. ▪KADıNVEERKEKLERLEGöRüşüLMüşTüR. Araştırma kapsamında; İstanbul, Adana, Samsun ve Erzurum illerinde toplam 32 derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Ek olarak İstanbul’da 6 girişimci ile Birebir Görüşme, 4 Uzman Görüşmesi yapılmıştır.
 5. 5. KANTİTATİF ÖRNEKLEM ARAşTıRMAKAPSAMıNDA; CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz yüze Anket) tekniği ile; ADANA,ANKARA,BURSA,ERZURUM, İSTANBUL,İZMİR,KAYSERİ,MALATYA, SAMSUN,TRABZONİLLERİNDE, ABC1C2SOSYO-EKONOMİKGRUBUNADAHİL, 15-55YAşARASıNDAKADıNVEERKEKLERLE GöRüşüLMüşTüR. TOPLAM1222GöRüşMEGERçEKLEşTİRİLMİşTİR. YAŞORTALAMASI:33 %49 %51 İZMİR KAYSERİ MALATYA SAMSUN TRABZON ANKARA BURSA ERZURUM ISTANBUL ADANA İLLER SES AB C1 C2 YAŞ 41-55 15-17 18-24 25-30 31-40
 6. 6. ÜNİVERSİTELERDE ARAŞTIRMAYAKATILDI 27 20 16 12 10 Boğaziçi, Galatasay, Koç, İTÜ başta olmak üzere 15 üniversiteden toplam 428 öğrenci katılmıştır. YAŞORTALAMASI21
 7. 7. BUDAYETMEDİ; SOSYALMEDYAÜZERİNDENGERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZANKETLE HAYALLERİGERÇEKLEŞTİRMEKİÇİN NEGEREKİR,İYİBİRGİRİŞİMCİNASILOLURDİYESORDUK. TüRKİYE’DENMİLYARDOLARLIKGİRİŞİMÇIKARMIDİYESORDUK. 93,948KİŞİKATILDI.
 8. 8. HAYALNEDİR?Hayalin DNA'sı kendine özgülük, güç ve canlanma motivasyonlarından besleniyor... HAYALİNDNA’SI HAYALLERİMİZ
 9. 9. HAYALİNDNA’SINAUYGUNHAYALKURANLARINORANIÇOKDÜŞÜK. BUORANSADECE %15HAYALKURMAYIBİLMİYORUZ. HAYALETMİYORUZSADECEUMUTEDİYORUZ. UMUT KADER KEDER UMUT,KADER,KEDERÜÇGENİ
 10. 10. SİZCEHAYALETMEK NEDEMEKTİR? İSTEDİğİMİZşEYLERİNGERçEKLEşMESİNİİSTEMEK… YAPMAKİSTEDİKLERİMİDüşüNMEKVE GERçEKLEşMİşGİBİHİSSETMEK…%22 İMKANSıZ/SAHİPOLAMADığıMıZ şEYLERİİSTEMEK…%10 İşSAHİBİOLMAK…%7 İçDüNYAMıZıNYANSıMASı…%4 GELECEKİLEİLGİLİDüşüNCELER/PLANLAR BEKLENTİLER…%13 HEDEFLERİMEULAşMAK…%4 DüşüNMEK…%4 PARA,ZENGİNLİK…%4 MUTLUOLMAK... MUTLUHİSSETMEK... MUTLUOLMAYAçALışMAK…%15
 11. 11. ENBÜYÜK İNSANLARıN%48’İNİNENBüYüKHAYALİMESLEKSAHİBİOLMAK KENDİNİGüVENCEALTıNAALMAK. %24’üNüNİSEENBüYüKHAYALİMADDİGüVENCESAğLAMAKVE YAşAMSTANDARTıNıYüKSELTMEK YİNE%24’üİSEDAHAçOKMANEVİTATMİNVE GELECEKODAKLıHAYALLERİNPEşİNDENGİDİYOR.
 12. 12. MESLEKODAKLI MADDİYATODAKLI MANEVİYAT& GELECEKODAKLI %48 %24 %24 • KENDİİşİMİKURMAK%9 • EVSAHİBİOLMAK%5 • ZENGİNOLMAK%4 • ARABA/MOTORLUARAç%4 • PARAKAZANMAK%2 • MUTLU/HUZURLUOLMAK%5 • EVLENMEK/AİLEKURMAK%5 • ÇOCUğUMUN TORUNUMUNGELECEğİİLEİLGİLİHAYALLER%4 • DüNYATURUNAçıKMAK%3 • ÇOCUK/TORUNSAHİBİOLMAK%3 • İYİBİRGELECEK%2 • ÖğRETMENOLMAK%16 • DOKTOR/VETERİNEROLMAK%16 • FUTBOLCU/SPORCU/ANTRENöROLMAK%9 • SANATçıOLMAK%7 • PİLOTOLMAK %7 • MüHENDİSOLMAK%7 • POLİSOLMAK%7 • HUKUKçUOLMAK%5
 13. 13. NüFUSUMUZGENç(%43) HAYALLERİMİZYAşLı HAYALDEYİNCE MESLEKANLIYORUZ HAYALİEN ÇOK KURULANMESLEKLER • ÖğRETMENOLMAK%16 • DOKTOR/VETERİNEROLMAK%16 • FUTBOLCU/SPORCU/ANTRENöROLMAK%9 • SANATçıOLMAK%7 • PİLOTOLMAK %7 • MüHENDİSOLMAK%7 • POLİSOLMAK%7 • HUKUKçUOLMAK%5
 14. 14. ÇOCUKLUĞUMUZDABİLEHAYALKURMUYORUZ ARAŞTIRMAYAKATILANLARIN %49‘UÇOCUKKENHAYALKURDUĞUNUSÖYLÜYOR. İLERLEYENYAŞLARDAHAYALKURMASIKLIĞIDÜŞÜYOR. ÇOCUKLUKDÖNEMİNDE%30LARIGEÇEN SÜREKLİHAYALKURMAORANI, 25YAŞSONRASI %14’LEREİNİYOR.
 15. 15. ÇOCUKLUKHAYALLERİ ERGENLİKHAYALLERİ GENÇLİKHAYALLERİ YETİŞKİNLİKHAYALLERİ KONTROL GÜVEN BİRLİKTELİK KOLAYLIK KEYİFCANLANMA ETKİ/GÜÇ KENDİNE ÖZGÜLÜK KONTROL GÜVEN BİRLİKTELİK KOLAYLIK KEYİFCANLANMA ETKİ/GÜÇ KENDİNE ÖZGÜLÜK KONTROL GÜVEN BİRLİKTELİK KOLAYLIK KEYİFCANLANMA ETKİ/GÜÇ KENDİNE ÖZGÜLÜK KONTROL GÜVEN BİRLİKTELİK KOLAYLIK KEYİFCANLANMA ETKİ/GÜÇ KENDİNE ÖZGÜLÜK %42 %21 %15 %58 %16 %20 %70 %19 %10 %69 %24 %9
 16. 16. ÇOCUKLUKBİTİYOR,HAYALLERÖLÜYOR!HAYALKURMAYANEZAMANBAŞLIYORUZ? %49 %22 %11 %4 HAYALKURMASIKLIĞIMIZNEDİR? SÜREKLİ SIKSIK NADİREN HİÇ %31 %28 %11 %6 %24 %32 %39 %8 %6 %16 %21 %44 %17 %6 %12 %14 %29 %27 %14 %17 ÇOCUKLUK ERGENLİK GENÇLİK YETİŞKİNLİK
 17. 17. KADINLARHAYALKURMAYI DAHAÇOKSEVİYOR! HAYALKURMAYINEDERECESEVERSİNİZ? % ÇOKSEVERİM SEVERİM NESEVERİMNESEVMEM SEVMEM HİÇSEVMEM 23 48 21 5 3 SEVERİM%ORANI KADIN ERKEK
 18. 18. HAYALKURMANINYOLU BAĞIMSIZLIKTANGEÇİYOR Her 10 kişiden 8’i; Her 10 kişiden 8 i toplumun yapısının, yaşanılanlan yerin olanaklarının ve ailenin hayalleri gerçekleştirmek konusunda etkili olduğunu düşünüyor. %29 %48 %15 %5 %3 n=1.222 %29 %49 %14 %5 %2 KESİNLİKLEKATıLıYORUM KATıLıYORUM KATILMIYORUM KESİNLİKLE KATILMIYORUM TOPLUMVEAİLE HAYALKURMAKVE GERÇEKLEŞTİRMEKİÇİNETKİLİ YAŞANANBÖLGENİNOLANAKLARI HAYALLERİGERÇEKLEŞTİRMEKKONUSUNDAETKİLİ
 19. 19. BAĞIMSIZLIKİSE EVLİLİKTENGEÇİYOR! OYUNCAK%8 BüYüMEK%8 ÖğRETMENOLMAK%7 DOKTOROLMAK%6 FUTBOLCUOLMAK%6 OKUMAK%7 ÜNİVERSITE%6 ÖğRETMENOLMAK%5 AşıKOLMAK%9 EVLENMEK,AİLEKURMAK%12 KENDİİşİMİ KURMAK%7 İYİBIRİşSAHİBİOLMAK%9 EVLENMEK,AİLEKURMAK%11 İYİBİRİşSAHİBİOLMAK%9 KENDİİşİMİKURMAK%9 ÇOCUK/TORUNSAHİBİOLMAK%7 MUTLUOLMAK EVSAHİBİOLMAK ZENGİNOLMAK%5 ÇOCUKLUK ERGENLİK GENÇLİK YETİŞKİNLİK %31 %32 %21 %14
 20. 20. PEKİYAHAYALLER?Evlilik, getirdiği sorumluluklarla hayalleri sekteye uğratıyor BEKARLARHAYALKURMAYIDAHAÇOKSEVİYOR… EVLİLERÇOKDAHAAZHAYALKURUYOR… %76 %65 SÜREKLİ SIKSIK NADİREN HİÇ %18 %35 %17 %11 %18 %13 %24 %26 %15 %22 %53 %37
 21. 21. YETİŞKİNLER HAYALLERİNDENKORKUYOR HER10KİŞİDEN; •9’UHAYALLERİGERçEKLEşTİRMENİNçOKKARARLıOLMAYıVESABıRGöSTERMEYİGEREKTİRDİğİNİ, •8’IBUSüRECİNSTRESLİOLDUğUNUDüşüNüYOR. %39 %46 %3 %2 %30 %46 %5 %2 KESİNLİKLEKATıLıYORUM KATıLıYORUM KATILMIYORUM KESİNLİKLE KATILMIYORUM HAYALLERİGERÇEKLEŞTİRMEKİÇİN KARARLIOLMAK,ÇOKÇALIŞMAKVESABIRLIOLMAKGEREKİR HAYALLERİGERÇEKLEŞTİRMEKİÇİN ÇABALAMAKSTRESLİBİRSÜREÇTİR %23 %30 %20 %9HAYALKURABİLMEKİÇİNGEÇİMDERDİNİZOLMAMALIDIR
 22. 22. HAYALLERİNİGERÇEKLEŞTİRMEK ZENGİNİŞİ SOSYALMEDYAÜZERİNDENHAYALİNİGERçEKLEşTİRMEKİçİN ENçOKİHTİYAçDUYDUğUNşEYNE?DİYESORDUK. ANKETE34.600KİŞİKATıLDıVEKATILIMCILARINNEREDEYSEYARISI PARAYANITINIVERDİ. ➢%49–PARA ➢%24–ÖZGüRLüK ➢%15–ŞANS ➢%12-FıRSAT HER2KİŞİDENBİRİİSE; HAYALKURMAKİçİNGEçİMDERDİNİN OLMAMASıGEREKTİğİNİDüşüNüYOR
 23. 23. BUDÖNGÜYÜNEKIRIYOR? HAYALKURMAKASLINDAÖĞRENİLEBİLİR EĞİTİMSEVİYESİYÜKSELDİKÇE HAYALKURMAKDAHAÇOKSEVİLİYOR. GÖRÜŞMESAYISI ÇOKSEVERİM ÇOKSEVERİM+SEVERİM% 1222 23 71 74 22 59 320 19 65 593 24 73 56 18 77 173 27 78 TOTAL İLKOKUL ORTAOKUL LİSE 2YILLIK ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE
 24. 24. GÖRÜŞMESAYISI KESİNLİKLEKATILIYORUM% KESİNLİKLEKATILIYORUM+ KATILIYORUM% 1222 27 76 74 20 62 320 26 78 593 26 75 56 30 88 173 29 81 TOTAL İLKOKUL ORTAOKUL LİSE 2YILLIK ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE EĞİTİMSEVİYESİYÜKSELDİKÇE, HAYALLERPLANLARA/HEDEFLEREDÖNÜŞÜYOR HAYALLERBENİMİçİNGERçEKLEşEBİLECEKşEYLERDİR,HAYATTAKİHEDEFLERİİFADEEDER.
 25. 25. ATıLGANOLMAK, FıRSATLARı KAçıRMAMAK (%19) KENDİİşİNİ YAPMAK (%17) ATıLıMYAPMAK, BİRİşEGİRMEK (%17) HAYALİNDEKİİşİ YAPMAK (%13) CESARETLİ, KORKUSUZOLMAK (%9) YENİşEYLER üRETMEK (%6) YARATıCIOLMAK (%5) PEKİYAGİRİŞİMCİLİK? GİRİŞİMCİLİĞİN ANLAMINIBİLMİYORUZ
 26. 26. GİRİŞİMCİOLMAYIAKLIMIZDANDAHİGEÇİRMİYORUZ. HAYATINIZINHİÇBİRDÖNEMİNDEGİRİŞİCİMLİĞİAKLINIZDANGEÇİRDİNİZMİSORUSUNA HAYIRYANITINIVERENLERİNORANI%78 HAYATINIZINHİÇBİRDÖNEMİNDEGİRİŞİCİMLİĞİAKLINIZDANGEÇİRDİNİZMİ? EVETGEÇTİ%23 HAYIRGEÇMEDİ%78 Her 10 kişiden yalnızca 2’sinin aklından girişimcilik fikri olarak nitelendirilebilecek bir şey geçmiştir. İLKGİRİŞİMCİLİKFİKRİAKLIMIZANEZAMANGELİYOR? ,ÇOCUKLUK ERGENLİK GENÇLİK YETİŞKİNLİK %3 %13 %37 %33 AKLAGELENİLKFİKRİKİMİNLEPAYLAŞIRSINIZ? ,KİMSEİLE ARKADAŞIM BABAM EŞİM/SEVGİLİM %27 %21 %19 %14 ANNEM %7
 27. 27. GİRİŞİMCİLİK,BİZİMİÇİNLÜKS… GİRİŞİMCİOLMAKİÇİNMADDİİMKANLARININİYİOLMASIGEREKİYORDİYENLERİNORANI%40 GİRİŞİMCİLİKFİKRİNİZİGELİŞTİRDİNİZMİ? EVETGERÇEKLEŞTİRDİM %27 HAYIRGERÇEKLEŞTİRMEDİM%73 FİKRİNİZİHAYATAGEÇİRMEMENEDENLERİNELERDİ? ,MADDİ/PARASALSORUN SERMAYEYOKTU VAZGEÇMEDİM.ZAMANIVAR %54 %23 %13 FİKRİNİZİGERÇEKLEŞTİRMEKONUSUNDASİZİNELERCESARETLENDİRDİ? ,ÖZGÜVEN TECRÜBEM AİLEM PARAKAZANMAİSTEĞİ %39 %23 %23 %16 ÇEVREM %8 • Girişimcilik fikri olup hayata geçiremeyen her 4 kişiden 3’ü temel neden olarak maddi sıkıntılar/sermaye yokluğunu belirtiyor. • Fikrinin gerçekleştirenler ise en çok kendilerine duydukları güvenden cesaret bulmuşlar. AİLEMDESTEKLEMEDİ %7
 28. 28. TÜRKLERYETİŞKİNLİĞEGEÇİŞVE YETİŞKİNLİKSÜRECİNDE KENDİLERİNİ‘HAYALLERİNİGERÇEKLEŞTİREBİLEN’ KİŞİLEROLARAKGÖRMÜYOR BENDAHADUYGUSAL,EĞLENCELİ,UYUMLU,İYİMSERİMDERKEN, HAYALLERİNİGERÇEKLEŞTİRENLER:AZİMLİ,GİRİŞKEN,CESUR,YARATICIVE ŞANSLIKİŞİLERDİYORLAR… Çalışkan İçe Dönük Umursamaz Sıradışı Öngörülü Dışa Dönük Duygusal Eğlenceli Meraklı Uyumlu Özverili İyimser Hevesli Şanslı Disiplinli Mantıklı İnatçı Yaratıcı Yetenekli Sabırlı Zeki Cesur Girişken Azimli KENDİMİZİNASILTANIMLIYORUZ HAYALLERİNİGERÇEKLEŞTİRENKİŞİLERİNASILTANIMLIYORUZ
 29. 29. PEKİDÜNYAYABAKTIĞIMIZDA… Mavi: Girişimciliğe pozitif tavır oranı Turuncu Soru sorulan kişilerden Girişimcilik potansiyeli iş başlatabileceğini düşünenlerin oranı. GLOBAL 43% 75% DANİMARKA 45% 96%İSVEÇ 38% 90% YUNANİSTAN 52% 69% ESTONYA 47% 91% RUSYA 37% 71% POLONYA 38% 71% TAYLAND 60% 72% JAPONYA 13% 63% KORE 48% 66% ABD 51% 86% KANADA 43% 86% Amway/ Global enterpreneurship report 2015
 30. 30. AVRUPAüLKELERİNDE; ‘GİRİşİMCİLİğİİYİBİRKARİYERSEçENEğİ OLARAKGöRENLER’,‘BAşARıLıGİRİşİMCİLERE YüKSEKSTATüVERENLER’VE‘MEDYANıN GİRİşİMCİLİğİİLGİSİ’. RANK/54,DÜNYADASEÇİLEN54ÜLKEARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMA,VALUEDANÜFUSAORANIOLARAKBELİRTİLMİŞ. ASYAVEOKYANUSYAüLKELERİNDE; ‘GİRİşİMCİLİğİİYİBİRKARİYERSEçENEğİOLARAKGöRENLER’, ‘BAşARıLıGİRİşİMCİLEREYüKSEKSTATüVERENLER’VE ‘MEDYANıNGİRİşİMCİLİğEİLGİSİ’. RANK/54,DÜNYADASEÇİLEN54ÜLKEARASINDAKIKARŞILAŞTIRMA,VALUEDANÜFUSA ORANIOLARAKBELİRTİLMİS. EKONOMİ GİRİŞİMCİLİĞİİYİBİRKARİYEROLARAKGÖRENLER RANK/54 DEĞER% BELÇİKA BULGARİSTAN HIRVATİSTAN ALMANYA İTALYA HOLLANDA ROMANYA İSVEÇ 38 34T 27 44T 29T 2 12 42 54.2 57.5 61.5 50.8 60.9 79.2 72.4 52.7 AVUSTRALYA ÇİN TAYLAND ENDONEZYA KAZAKİSTAN İRAN 36 22 15 6 4 37 56.4 65.9 71.5 74.4 78.9 56.3
 31. 31. GİRİŞİMCİLİĞEGİDENYOL HAYALKURMAKTANGEÇİYOR…SOSYALMEDYAÜZERİNDEN“SENCEBAşARıLıBİRGİRİşİMCİOLMAKİçİNöNCELİKLENEYAPMAKGEREKİR?”SORUSUNUSORDUK, 32.081KİşİYANITLADI. %37“HAYALETMEK” %34 İSTEKLİOLMAK %16 YATıRıMCıBULMAK %13 ARAşTıRMAYAPMAK
 32. 32. EĞİTİMSEVİYESİYÜKSELDİKÇEHEMHAYALKURMAYAHEMGİRİŞİMCİLİĞEDAHAYAKINDURUYORUZ. TOPLUMUNGENELİNİNAKSİNEÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN%78’İGİRİŞİMCİOLMAFİKRİNEOLUMLUBAKIYOR. MOTİVASYONLAR BARİYERLER YENİBİRŞEYLERÜRETMEK/ YENİLİKÇİOLMAK DENENMEMİŞİDENEMEK KENDİİŞİNİNPATRONUOLMAK PARAKAZANMAK BAŞARIARZUSU 33% 31% 14% 13% KENDİMİGİRİŞİMCİOLARAK GÖRMÜYORUM/GİRİŞİMCİRUHUMYOK RİSKALMAYISEVİYORUM YARATICIDEĞİLİM GİRİŞİMCİFİKRİMYOK 39% 33% 18% %78 %22
 33. 33. GİRİŞİMCİLİK FİKİRLERİ… İLKGİRİŞİMCİLİKFİKRİ NEZAMANAKLINAGELDİ? GİRİŞİMCİLİKFİKRİNİZİN KONUSUNEİDİ? 0-12 18+ 10 36 30 25 İş Kurmak/Ticaret Yapmak Yazılım/Mobil Uygulama Hizmet / Organizasyon / Eğitim Sektörlerinde Girişimci Olmak e-Ticaret Teknoloji Ulaşım/Seyahat Pazarlama Gıda Sektörü Sağlık Eğlence 29 23 11 7 5 4 4 4 2
 34. 34. ÜNİVERSİTELER GİRİŞİMCİLİKRUHUNUBESLİYOR. ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN%56’SİALDIKLARIEĞİTİMİNGİRİŞİMCİLİĞİOLUMLUETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR. ÜNİVERSİTEEĞİTİMİNİNGİRİŞİMCİLİKÜZERİNEETKİSİ ÇOKOLUMLUETKİSİOLDU 56 ÜNİVERSİTENDEFİKİRLERİNİRAHATçAANLATABİLECEğİN GELİşTİREBİLECEğİNFİZİKSELVEDüşüNSELKOşULLAR SAğLANıYORMU? HAYIR EVET ÜNİVERSİTENİNGİRİŞİMCİLİKKONUSUNDADESTEĞİOLDUMU? HAYIR EVET ÇEşİTLİALANLARDASEMİNERLER/ETKİNLİKLERDüZENLENİYOR%42 DERSLERDEBİLGİLENDİRİLDİM%20 KATıLDığıMKULüPLERDEN%18 VİZYONU/FİKİRLERİGENİşLETMESİ %14 GİRİşİMCİLİKDERSİALARAK %12
 35. 35. TÜRKİYE’DEKİEKOSİSTEMİNGİRİŞİMCİLİKİÇİN UYGUNOLMADIĞINIDÜŞÜNÜYOR. ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN%75’İTÜRKİYE’DEKİİŞORTAMININGİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜAÇMADIĞINA,AKSİNEZORLAŞTIRDIĞINAİNANIYOR. 4 öğrenciden yalnızca 1’i Türkiye’de girişimcilerinin önünü açan bir ortam olduğunu belirtmiştir. Her 10 öğrenciden 4’ü olası girişimlerini Türkiye’de yapmak istemektedir. TÜRKİYE’DEGİRİŞİMCİNİNÖNÜNÜAÇAN, İŞİNİKOLAYLAŞTIRANBİRİŞORTAMIVARMI? HAYIR EVET
 36. 36. GENÇLİĞİNGİRİŞİMCİLİK DEYİNCE ROLMODELALDIĞIİSİMLERKİMLER? 29 10 9 7 5 4 HİÇKİMSEYİ NEVZATAYDIN STEVEJOBS MARK ZUCKERBERG ELONMUSK AİLEM
 37. 37. TEKNOLOJİNİNGELİşİMİ,GİRİşİMCİLİğİNASıLETKİLİYOR? GENÇLERGİRİŞİMCİLİĞE TEKNOLOJİVEDİJİTALEKONOMİ ÜZERİNDENBAKIYOR. 43 27 14 13 GİRİŞİMCİLİĞİ ARTIRIYOR YENİ GİRİŞİMCİLİK ALANLARI DOĞUYOR YENİ SEKTÖRLER OLUŞMASINI SAĞLIYOR YENİ ALANLAR YARATIYOR
 38. 38. SENCETüRKİYE'DENMİLYARDOLARLıK TEKNOLOJİGİRİşİMLERİçıKARMı?DİYESORDUK SOSYALMEDYAÜZERİNDEN‘TEKNOLOJİNİNİLHAMKAYNAĞIOLDUĞUŞUGÜNLERDE; 27.267KİŞİNİNKATILDIĞIANKETTE… %66 HAYIR %34 EVET
 39. 39. PEKİYAÜNİVERSİTELER? TüRKİYE’DENMİLYARDOLARLIKTEKNOLOJİGİRİŞİMLERİÇIKARMI? ÜNİVERSİTEöğRENCİLERİNİN%60’ıTüRKİYE’DEN MİLYARDOLARLıKGİRİŞİMçIKABİLECEğİNEİNANıYOR HAYIR %40EVET %60
 40. 40. HAYALLERİBÜYÜKOLANİNSANLARDÜNYAYIDEĞİŞTİREBİLİR HAYALKURMAKÖĞRENİLEBİLİRVETEŞVİKEDİLMELİ BUGÜNÜNHAYALLERİTEKNOLOJİBAZLIGİRİŞİMLERİSÜSLÜYOR ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN%78’İGİRİŞİMCİLİKFİKRİNESICAKBAKIYOR ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN%60’ITÜRKİYE’DEN‘MİLYARDOLARLIKGİRİŞİM’ÇIKARDİYOR EĞİTİM,POZİTİFMOTİVASYONVESANATÖNEMLİ! KODLAMA,MAKERHAREKETİÖNEMLİ! DESTEKLEYELİM!
 41. 41. Hepimiz hayal kurmalıyız ve başkalarını da hayal kurmaları için cesaretlendirmeliyiz. Hayal kurmak insanoğluna verilmiş en büyük hediyelerden biri… Richard Branson Founder/Virgin Group
 • AhmetGrdere

  Oct. 11, 2019
 • nurayyazihan

  Sep. 10, 2019
 • EnderFArslan

  Jul. 31, 2018
 • zarganadam

  Feb. 12, 2018
 • melisozer

  Feb. 2, 2018
 • OzanKksal1

  Nov. 10, 2017
 • aliatay

  May. 29, 2017
 • CemSili

  Apr. 3, 2017
 • AieSevimzer

  Dec. 16, 2016
 • mranGrakan

  Dec. 7, 2016
 • selahattinciritci

  Dec. 7, 2016
 • suleymanbagirgan

  Nov. 30, 2016
 • ErayKkan

  Oct. 10, 2016
 • farukali

  May. 16, 2016
 • ozanevren

  May. 15, 2016
 • mitGener1

  May. 14, 2016
 • sametcelik

  May. 13, 2016
 • MehmetErkalGLTEKN

  May. 13, 2016
 • OlcaytoCengiz

  May. 13, 2016
 • designterry

  May. 13, 2016

Intel Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA'sı - Türkiye

Views

Total views

29,522

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24,122

Actions

Downloads

251

Shares

0

Comments

0

Likes

23

×