Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop formularis ESN a la UPF

270 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop formularis ESN a la UPF

 1. 1. Com fer un formulari amb Google Docs? Enfocat al registre d’activitats i viatges
 2. 2. Qué és un formulari?Un formulari és un conjunt de camps que serveixen per recollir dades.Es poden utilitzar per recollir dades sobre: • Participants a viatges • Participants a activitats • Enquestes de satisfacció • Registres de qualsevol tipus Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 3. 3. Com creem un formulari?Entrem al google docs: https://docs.google.com/Crear -> FormularioOmplim el Titol del formulari i una petitadescripció.• Si el formulari és pels Erasmus, els textos s’escriuen en castellà i en anglès. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 4. 4. Com es creen els camps (altrament dit preguntes)?Per defecte està creada una pregunta de mostra.Al títol posarem el camp que preguntem (nom,cognoms, email, etc) en castellà.Al texto de ayuda es posa la traducció en angles(només si està dirigit a Erasmus)Sempre marcarem la pregunta com obligatòria. Siho preguntes és perquè ho necessites. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 5. 5. Tipus de pregunta: TextoTexto: La resposta serà un text lliure d’una linea.Indicat per demanar emails, telefons, noms icognoms, nacionalitats, etc. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 6. 6. Tipus de pregunta: Texto de párrafo.Texto de párrafo: Text lliure de més d’una linea:Indicat per valoracions, comentaris, explicacions… Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 7. 7. Tipus de pregunta: Tipo testTipo test: Es donen varies opcions. Tan sols es pot escolliruna. S’utilitza per fer preguntes tancades com: Talla deSamarreta, Sexe (Home /dona /animal), etc.Les opcions de les respostes s’han de posar tant encastellà com anglès. Poseu una barra per separar el text,Es poden posar tantes opcions com es desitgi, i es podenesborrar clickant a la creu grisa del costat. No es podenreordenar un cop creades. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 8. 8. Tipus de pregunta: Casillas de verificaciónSón com les preguntes tipus test però permetenmés d’una resposta. Es creen quan es volrespondre a preguntes com• Quines d’aquestes activitats t’agradaria fer?• Quina és la teva discoteca preferida de Barcelona?Es creen de la mateixa manera que les tipus test. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 9. 9. Tipus de pregunta: Elegir de una listaÉs com la pregunta tipus test (una única resposta)però mostra una llista desplegable.Util quan hi han molts valors posibles.• Universitat, campus en el que estudies, activitat preferida del curs, curs actual, etc. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 10. 10. AltresPotser no són tan importants, però tot seguit elsrepassem:• Escala: Podeu fer que valorin de l’1 al X una pregunta. Serveix per fer preguntes relacionades amb qüestionaris de satisfacció• Quadricula: Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 11. 11. Consideracions sobre els camps!Sempre que pogueu, intenteu fer camps ambresposta tancada (tipus tests)• Després serà més fàcil filtrar-los.Expliqueu les preguntes que creieu que no sónintuitives.Hi han Erasmus que no saben castellà(finlandesos, jejeje) i que no saben anglès(italians). Intenteu traduir-ho tot! Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 12. 12. Opcions de l’edició del formulariEditar: Et permet tornar a editar un camp permodificar-lo.Duplicar: Dupliques el camp i crea la mateixapregunta a sota.Eliminar: Elimina la pregunta.Añadir Elemento: Afegeix una nova pregunta Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 13. 13. Fem un viatge!: Quines dades necessitem?Abans de res cal definir les dades que esnecessiten dels Erasmus:• Nom i cognoms, email, passaport o ID card, nacionalitat, universitat, num esn card, sexe, telèfon contacte i tot allò que sigui rellevant pel viatge o activitat (has fet mai esgrima? Tens coneixement de dança?)Definir els tipus de camps/preguntes per cadadada.Tot seguit repasem els més importants. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 14. 14. Preguntes més importants (I)Nom i cognoms• Sempre es demanaran en dos camps separats. Així podrem ordenar tant per nom com per cognom.Email• El camp més important! Sense Email no pots confirmar el viatge a l’Erasmus.• Sempre va bé posar un nou camp que sigui: Confirma Email. Així evitem problemes amb faltes ortogràfiques.Telèfon de contacte• Et pot salvar la vida si l’Erasmus no es presenta al viatge al moment del meeting point. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 15. 15. Preguntes més importants (II)ESN Card Number• Sempre es demana. Ja que és obligatori que el tinguem per qualsevol activitat.Universitat• Si hem organitzat l’activitat nosaltres, ens servirà per donar preferència als nostres Erasmus.Sexe• És important per evitar que els coordinadors del viatge haguem de consultar el facebook dels Erasmus amb noms raros per saber si són tios o ties  Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 16. 16. Preguntes més importants (III)Alergies o vegetarians• Si es munta un sopar, s’ha de tenir molt en compte respectar els desitjos dels nostres Erasmus.Impediments físics• A ESN s’aposta molt fort per la integració dels Erasmus amb algun tipus d’impediment físic. S’hauria de preguntar en activitats que requereixin necessitats especials.Nacionalitat• La posarem en un camp de text lliure. Tot i que podriem posar una llista, és un coñazo. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 17. 17. Acabats del formulariEs pot canviar el disseny d’un formulari per donar-li un aire més d’acord amb l’activitat que volemrealitzar.Es pot afegir un text que li aparegui a l’Erasmusquan envii el formulari.• Más acciones -> Modificar confirmación• Se’l pot informar de que en breus rebrà un email de confirmació, etc Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 18. 18. Finalitzant edició de FormulariLi donem a Guardar!Ver Respuestas -> Hoja decálculo• A partir d’ara sempre que accedim al formulari des de Google Docs s’obrirà automàticament la fulla de càlcul amb la gent registrada.• Si volem tornar a la pantalla d’edició seria: Formulario -> Modificar Formulario Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 19. 19. Compartir formulari amb CoordinadorsEs comparteix amb tots els membres de l’OC.Sobretot amb els encarregats de portar el registre.Pitjar sobre l’icona compartir:S’afegeixen les persones amb qui voleu compartirel document per email o nom de gmail.• Recordeu: Si voleu que elpuguin modificar, heu de donar permissos: Puede Editar Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 20. 20. Quina és l’adreça web que s’envia als Erasmus?Formulario -> Ir a formulario en directoS’obrirà el Formulari que veurà l’usuari final(Erasmus, altres coordinadors, etc)Es copia la URL i es pot enviar als Erasmus.• Tothom qui rebi la URL podrà comentar. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org
 21. 21. Preguntes Freqüents (FAQ)Oh Shit! Els Erasmus han començat a respondre im’he descuidat de demanar l’email! Que faig?• Pots anar a Formulario -> Modificar Formulario i afegir el camp.• S’afegirà una columna a l’excel. Els nous que es registrin tindran aquest cap ple. La resta, a investigar per Facebook.Si canvio l’ordre de la taula, la gent es pot seguirregistrant?• Si, la gent es pot seguir registrant sense cap problema.Si pinto files/columnes de colors, modifico dades ,borro files i en definitiva, jugo amb l’excel, passa algo?• Els nous registres aparexeran normalment. Es poden canviar dades, colors, i demés. És més, és recomanable si així es millora el registre de l’activitat. Creació de formularis web| Xavier Redó, WebMaster| webmaster@esnalaupf.org

×