Samenwerking in ict tussen publieke en private ict

1,203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samenwerking in ict tussen publieke en private ict

 1. 1. Samenwerking in ICT tussen publieke en private ICT leveranciers Kennisparade 2.0 – 30 september 2010 Peter Bosch
 2. 2. Wat gaan wij onderzoeken? <ul><li>Wij onderzoeken de samenwerking tussen publieke en private partijen in ICT projecten. </li></ul><ul><li>Daarin kijken wij of er bepaalde vormen van samenwerken meer geschikt zijn voor bepaalde typen projecten om zo de kans op succes te vergroten </li></ul><ul><li>Daarnaast kijken wij welke factoren ten grondslag liggen aan het succes (of het ontbreken daarvan) in een samenwerking en hoe deze in verschillende projecten is ingericht. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen in een samenwerking, kwaliteit van de spelers, procedures in een samenwerking etc. </li></ul><ul><li>Met als doel handreikingen te kunnen bieden om samenwerken tussen publieke en private partijen rondom ICT te verbeteren . </li></ul>
 3. 3. Wat is de aanleiding? <ul><li>Samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van ICT is relatief nieuw </li></ul><ul><li>In veel voorbeelden in de praktijk verloopt de samenwerking niet atlijd succesvol. </li></ul><ul><ul><li>Projecten lopen uit in tijd en geld, vaak gaat het om publiek geld </li></ul></ul><ul><ul><li>De relatie tussen partijen verslechterd o.a. door miscommunicatie en verschillende beelden over het op te leveren resultaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecten worden niet strak gemanaged </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul><ul><li>Het blijkt lastig om de belangen te bundelen en samenwerking te sturen </li></ul>
 4. 4. Wat maakt samenwerken tussen publieke en private partijen zo speciaal? <ul><li>Publieke ICT projecten zijn vaak groot, tijdrovend en vragen maatwerk </li></ul><ul><li>Organisatie enig in zijn soort, processen zijn generiek </li></ul><ul><li>In sommige gevallen vindt contractering vaak plaats in de vorm van een consortium. Dat heeft dan weer haar eigen dynamiek </li></ul><ul><li>Beide hebben vaak een andere focus: </li></ul><ul><ul><li>Publieke organisaties hebben een maatschappelijk oogmerk en hebben een groter risico op grootschalige publiciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Private partijen hebben een winstoogmerk en de focus op lange termijn relaties </li></ul></ul><ul><li>Publieke organisaties hebben te maken met zowel een ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces dat complexiteit met zich meebrengt en bestuurlijke sensitiviteit vraagt </li></ul><ul><li>Dit geldt vooral voor applicaties en beheer, minder voor goedereninkoop. </li></ul>
 5. 5. Welke trends zien wij bij sommige projecten? <ul><li>Sturen op tijd en geld </li></ul><ul><li>Gesloten kaarten </li></ul><ul><li>Sturen op ICT-resultaten </li></ul><ul><li>Andere belangen en standpunten als gegeven beschouwen </li></ul><ul><li>Ketenregie (macht bij 1) </li></ul><ul><li>Leverbetrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Grootse en meeslepende ICT </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Sturen op innoveren </li></ul><ul><li>Transparantie in prestaties en prijzen </li></ul><ul><li>Sturen op de business verandering (met een dure ICT-component) </li></ul><ul><li>Belangen en standpunten verenigen </li></ul><ul><li>Gezamenlijke regie (kennisdelen en winstdelen) </li></ul><ul><li>Vertrouwen in wederzijdse ambities </li></ul><ul><li>“ Klein“ beginnen </li></ul><ul><li>Standaard en integratie </li></ul>1.0 2.0
 6. 6. Hoe gaan wij verder… <ul><li>Op dit moment vindt kwalitaiteve dataverzameling plaats door interviews met diversie publieke en private partijen </li></ul><ul><li>Deze interviews worden verwerkt en op basis daarvan (tezamen met onze ervaring) worden er conclusies getrokken en adviezen gegeven </li></ul><ul><li>Dit mondt uit in een artikel waarin wij handvaten willen geven hoe samenwerking in de toekomst kan worden verbeterd. </li></ul><ul><li>Verwachte datum waarop het onderzoek is afgerond: Q1 2011 </li></ul>
 7. 7. Geïnteresseerd? <ul><li>Bent u geïnteresseerd in meedoen met het onderzoek (het afnemen van een interview), neem dan contact op met Harald Rossing ( [email_address] ) of Irma Vermeulen ( [email_address] ). Wij zullen dan een afspraak met u plannen. </li></ul><ul><li>Bent u geïnteresseerd in de publicatie die verwacht wordt Q1 2011? Dit kunt u tevens laten weten aan Harald Rossing ( [email_address] ) of Irma Vermeulen ( [email_address] ). Wij zullen de publicatie te zijner tijd u toesturen. </li></ul>
 8. 8. De interviewvragen (algemene vragen) <ul><li>Welke partijen participeren er in de samenwerking of zijn hierbij betrokken? </li></ul><ul><li>Geef een korte beschrijving van de samenwerking en waar (welk onderwerp) het betrekking op heeft? </li></ul><ul><li>Wat is uw functie / rol in de samenwerking? </li></ul><ul><li>Wat is de duur van de samenwerking? </li></ul><ul><li>Heeft u al eerder met deze partij(en) samengewerkt? </li></ul>
 9. 9. Interviewvragen (ICT specifiek) <ul><li>Was u op zoek naar een leverancier of een oplossing (functionaliteit)? </li></ul><ul><li>Ligt er een business case ten grondslag aan de selectie van de ICT-leverancier? Is deze ook openbaar of besproken met de leverancier? </li></ul><ul><li>Hoe (en wie) en op welke manier is de organisatie bij het ICT-traject en dus organisatieverandering betrokken? </li></ul><ul><li>Welk type eisen zijn er gesteld aan de selectie van de ICT-leverancier? </li></ul><ul><li>Wat zijn volgens u specifieke elementen in een samenwerking met een ICT-leverancier en hoe moet daar aan worden voldaan? </li></ul><ul><li>Is het proces(sen) waar het ICT-project betrekking op heeft uniek voor de organisatie en in welke mate? </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 10. 10. Interviewvragen (samenwerking) <ul><li>Met welke verwachtingen en intenties ging u de samenwerking in, en in hoeverre zijn deze vooraf geadresseerd aan de samenwerkende partij? </li></ul><ul><li>Hoe is de samenwerking en de afspraken waar deze op is gebaseerd vastgelegd (door middel van SLA’s of iets dergelijks?) </li></ul><ul><li>Wat kwam u specifiek halen en brengen in de samenwerking, en in hoeverre wordt daar door de samenwerking aan voldaan? </li></ul><ul><li>Wat verbindt u met de samenwerkende partij?Hoe wordt er gezorgd voor draagvlak bij alle betrokkenen bij de samenwerking? </li></ul><ul><li>Is er sprake van manoeuvreerruimte als het gaat om onderhandelingsruimte (bij vooraf vastgelegde afspraken)? </li></ul><ul><li>Welke afspraken over taak, rol- en verantwoordelijkheidsverdeling zijn, en in hoeverre zijn deze vastgelegd en worden deze nagekomen? </li></ul>
 11. 11. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Irma Vermeulen [email_address] Harald Rossing [email_address] Gerben Woelders [email_address] Peter Bosch [email_address] www.twynstragudde.nl

×