Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Samenwerken tussen organisties
Onze visie <ul><li>We organiseren steeds meer in samenwerking: </li></ul><ul><li>Er worden meer allianties aangegaan </l...
Wat verstaan wij onder samenwerken? <ul><li>Samenwerken tussen organisaties rondom een gedeelde ambitie. Niet: routinema...
De vijf invalshoeken op samenwerken (ons model) Is het netwerk professioneel georganiseerd? Governance, besluitvorming, ...
1. Gedeelde ambitie Betrokkenen definiëren vraagstuk, oplossing, kans en vorm verschillend Sommige betrokkenen zoeken d...
2 . Belangen zijn de ‘motor’ van de samenwerking  Er spelen meer soorten belangen tegelijkertijd: Organisatiebelangen : v...
Belangen: succesfactoren <ul><li>Is er sprake van oprechte interesse in de belangen van de partners? </li></ul><ul><li>Cre...
3. Uitgangspunten bij onze kijk op het proces <ul><li>Lineair: wij gaan ervan uit van dat we ‘ergens naartoe’ werken </li>...
Een gestileerd samenwerkingsproces  Vorm geven Betekenisgeving Interactie Delen Overeen komen Uitvoeren Verkennen Vernie...
4. Professioneel organiseren van de samenwerking <ul><li>Succesfactoren: </li></ul><ul><li>Is er een effectief functionere...
Van strategie naar samenwerkingsstrategie naar strategie van de samenwerking Wat wil ik?.... Maar ook: Wat kan ik?.... Inr...
Delen Uitwisselen Functioneel Samenwerken Ondernemend Samenwerken Transactioneel Samenwerken Verkennend Samenwerken Van as...
5. Constructieve groepsdynamica; het vinden van balans Power Daadkracht De constructieve kant van macht De constructieve ...
Samenwerken: groepsdynamica in de hoogste versnelling. <ul><li>Je hebt niet zoveel tijd </li></ul><ul><li>Groepen hebben m...
Relatie: succesfactoren <ul><li>Hebben de partners in de samenwerking persoonlijk vermogen tot verbinding? </li></ul><ul><...
Samenwerken is niet voor iedereen weggelegd
Irma Vermeulen: Een succesvolle samenwerking betekent profijt voor alle partijen (win-win)’ (ivr@tg.nl) Wie zijn betrok...
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samenwerken tussen organisties

7,011 views

Published on

Samenwerken tussen organisties

Samenwerken tussen organisties

 1. 1. Samenwerken tussen organisties
 2. 2. Onze visie <ul><li>We organiseren steeds meer in samenwerking: </li></ul><ul><li>Er worden meer allianties aangegaan </li></ul><ul><li>Voor meer problemen en kansen worden allianties en netwerken een organiseerperspectief </li></ul><ul><li>Een groter wordend deel van organisatieactiviteiten loopt via allianties en netwerken </li></ul><ul><li>In organisaties wordt bewuster nagedacht over participatie in allianties en netwerken </li></ul><ul><li>Grote divisionele organisaties hebben een intern samenwerkingsvraagstuk </li></ul>
 3. 3. Wat verstaan wij onder samenwerken? <ul><li>Samenwerken tussen organisaties rondom een gedeelde ambitie. Niet: routinematig inkopen of samenwerken in teams </li></ul>I I Marktgedrag Conventioneel inkopen Gezamenlijke R&D Franchiseformules “ Preferred Suppliers ” “ Co - marketing ” Verkoop combinaties Zorgallianties Inkoopconbinaties Corporaties Shared service Centers Zorgketens I Mate van gezamenlijk beslissen Lengte van de relatie ” Concern- vorming Fusies, overnames, acquisities Gezamenlijke R&D Lokaal energiebedrijf “ Preferred suppliers “ Co-marketing” Joint Ventures Convenant Coöperatieve vereniging Energie- ketens
 4. 4. De vijf invalshoeken op samenwerken (ons model) Is het netwerk professioneel georganiseerd? Governance, besluitvorming, vorm 1 Gedeelde ambitie 4 Professioneel organiseren 3 Goed persoonlijk samenwerken 5 Betekenisgevend proces 2 Recht doen aan belangen Wat zijn de belangen van ieder van de partners? Op zoek naar ‘Mutual Gains’! Constructieve Groepsdynamica? leiderschap, vertrouwen, bovenstroom/ onderstroom Op de goede weg samen? De goede stappen, de goede volgorde, Win-win proces, in dialoog Wat is de gedeelde ambitie van de partners? Waar gaan ze samen echt voor? … Werken met alle aspecten van samenwerking…
 5. 5. 1. Gedeelde ambitie Betrokkenen definiëren vraagstuk, oplossing, kans en vorm verschillend Sommige betrokkenen zoeken de vraag bij hun oplossing , anderen zijn op zoek naar de oplossing voor hun vraagstuk , voor weer anderen is de vorm of juist de kans het startpunt Er zijn verschillende ‘optima’ : kenmerk van de samenwerking is samen op zoek te gaan naar dat optimum Daarbij is er vaak sprake van een ‘tijdelijk werkbare overeenstemming’
 6. 6. 2 . Belangen zijn de ‘motor’ van de samenwerking Er spelen meer soorten belangen tegelijkertijd: Organisatiebelangen : veelal gekoppeld aan de doelen en kernwaarden van de organisatie Individuele belangen : persoonlijke overtuigingen, drijfveren en belangen spelen in ieder proces een rol Collectieve belangen : in elke complexe situatie spelen collectieve belangen een rol. Deze verschillen per situatie en context Belangen bepalen mede hoe je kijkt: W here you stand depends on where you sit
 7. 7. Belangen: succesfactoren <ul><li>Is er sprake van oprechte interesse in de belangen van de partners? </li></ul><ul><li>Creëert de samenwerking waarde voor ieder van de partners? </li></ul><ul><li>Is er sprake van onderhandelingsruimte- en bereidheid? </li></ul><ul><li>Zijn de partners echt met elkaar in dialoog? </li></ul>
 8. 8. 3. Uitgangspunten bij onze kijk op het proces <ul><li>Lineair: wij gaan ervan uit van dat we ‘ergens naartoe’ werken </li></ul><ul><li>De samenhangende puzzel van vraagstuk, kans, oplossing en vorm wil op enig moment gelegd worden, waarna ook daadwerkelijk een keer ‘de schop in de grond gaat’ </li></ul><ul><li>Het ‘kijkglas’ loopt er als rode draad doorheen </li></ul><ul><li>Doet recht aan de volgordelijke dynamieken </li></ul><ul><li>Gestileerd met de ‘eenvoud’ van PMW, ESH, veranderkunde </li></ul><ul><li>Overdraagbaar en uitlegbaar </li></ul>
 9. 9. Een gestileerd samenwerkingsproces Vorm geven Betekenisgeving Interactie Delen Overeen komen Uitvoeren Verkennen Vernieuwen &
 10. 10. 4. Professioneel organiseren van de samenwerking <ul><li>Succesfactoren: </li></ul><ul><li>Is er een effectief functionerende structuur, afgestemd op doel en partners? </li></ul><ul><li>Is er voldoende participatie in en draagvlak voor de samenwerking? </li></ul><ul><li>Ontwikkelt de samenwerking voldoende daadkracht? </li></ul><ul><li>Zijn er heldere afspraken en worden deze ook grotendeels nagekomen? </li></ul>
 11. 11. Van strategie naar samenwerkingsstrategie naar strategie van de samenwerking Wat wil ik?.... Maar ook: Wat kan ik?.... Inrichting van de samenwerking Juridische vorm van samenwerking Besturing van de samenwerking Identiteit van de samenwerking Infrastructuur van de samenwerking Motieven voor samenwerken Marktontwikkeling Kostenvoordelen Kennisontwikkeling Externe druk Grondvorm van samenwerken Transactioneel samenwerken Functioneel samenwerken Verkennend samenwerken Ondernemend samenwerken Vrij naar: ( Camps, Diederen, Hofstede et al., 2004; Contractor en Lorange, 1988; Huxham en Vangen, 2005; Child, Faulkner en Tallman, 2005; Kaats, van Klaveren en Opheij, 2005; De Man, 2006 ).
 12. 12. Delen Uitwisselen Functioneel Samenwerken Ondernemend Samenwerken Transactioneel Samenwerken Verkennend Samenwerken Van aspecten van Organiseren Van Producten, diensten en middelen “ Borgen van exclusiviteit” “ Sturen op doelen en synergie” “ Doelgerichte, ruimte scheppende managementstijl ” “ Afspraken over procedures” “ Afspraken over diensten niveaus” “ Sturen op proces integratie en service kwaliteit” “ Service gerichte managementstijl ” “ Resultaatsgerichte managementstijl ” “ Borgen van opdrachtgever en opdrachtnemerschap” “ Borgen van koppelbaarheid” “ Sturen op transactiekosten en keten efficiency” “ Afspraken over spelregels” “ Faciliterende managementstijl ” “ Sturen op toegankelijkheid en optimale interactie” “ Borgen van professionele toegevoegde waarde” “ Afspraken over resultaat beschrijving” Verbeteren Van de bestaande Bedrijfsvoering Vernieuwen Van Diensten en competenties
 13. 13. 5. Constructieve groepsdynamica; het vinden van balans Power Daadkracht De constructieve kant van macht De constructieve kant van liefde De schadelijke kant van macht De schadelijke kant van liefde Love Draagvlak Naar Kahane; power and love
 14. 14. Samenwerken: groepsdynamica in de hoogste versnelling. <ul><li>Je hebt niet zoveel tijd </li></ul><ul><li>Groepen hebben moeite met complexiteit </li></ul><ul><li>Interactie én inhoud doen ertoe </li></ul><ul><li>In samenwerking worden nieuwe relaties aangegaan </li></ul><ul><li>Er is intrinsiek sprake van dubbele loyaliteiten </li></ul><ul><li>Personele wisselingen werken stevig door </li></ul><ul><li>Samenwerkingsrelaties vragen om gedistribueerd leiderschap </li></ul>
 15. 15. Relatie: succesfactoren <ul><li>Hebben de partners in de samenwerking persoonlijk vermogen tot verbinding? </li></ul><ul><li>Draagt de groepsdynamica ertoe bij dat de groep meer is dan de samenwerking van de partners? </li></ul><ul><li>Is er sprake van vertrouwen tussen de partners? </li></ul><ul><li>Is er sprake van gegund verbindend leiderschap? </li></ul>
 16. 16. Samenwerken is niet voor iedereen weggelegd
 17. 17. Irma Vermeulen: Een succesvolle samenwerking betekent profijt voor alle partijen (win-win)’ (ivr@tg.nl) Wie zijn betrokken Robin Bremekamp: “Samenwerken is pas samenwerken als je er je eigen belang van inziet” (rbk@tg.nl) Wilfrid Opheij: Samenwerken vraagt het opgeven van een deel van je autonomie, in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt (wop@tg.nl) Edwin Kaats: ‘Een goede samenwerking vraagt om over het eigenbelang heen te kijken zonder het uit het oog te verliezen’ (ekt@tg.nl)
 18. 18. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Irma Vermeulen [email_address] www.twynstragudde.nl

×