Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Succes met de snelheid van een schildpad Samenwerking tussen architecten en projectleiders
 
<ul><li>De wereld van de projectleider </li></ul><ul><li>De wereld van de architect </li></ul>
 
De projectleider en de architect Over de haas en de schildpad Veel managementaandacht Weinig managementaandacht Vernieuwe...
De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten De architect loopt voor de troepen uit Visie en expertise architect v...
De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten <ul><li>De architect moet kiezen tussen verschillende petten </li></...
De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten Er is gebrek aan urgentie voor architectuur Project heeft concreet do...
De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten <ul><li>Je moet de architect op zijn blauwe ogen geloven </li></ul><u...
Het spanningsveld  Omgaan met verschillende belangen Projectleider Architect win lose lose win Ruzie 10% Compromis 80% Sy...
Onderzoek Wat vinden architecten en projectleiders van elkaar <ul><li>Onderzoek onder 50 projectleiders en architecten </l...
Onderzoek De rol van een architect in projecten <ul><li>Wat is bij uitstek de rol van een architect in een project? </li><...
Onderzoek Het belang van een architect in projecten <ul><li>Wat is het belang van een architect in een project? </li></ul>...
Onderzoek De invloed van architecten in projecten <ul><li>Hoe zal de invloed van de architect in projecten zich gaan ontwi...
Resultaten van het onderzoek Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk De rol van architecten in projecten moet volgens ...
Resultaten van het onderzoek Kernkwaliteiten en valkuilen Chaotisch Opportunistisch Individualistisch Daadkrachtig Resulta...
Conclusies van het onderzoek Samenwerking leidt tot compromissen <ul><li>De kwaliteiten van de architect komen in de prakt...
Resultaten van het onderzoek Kernkwaliteiten en -kwadranten Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig Architect <ul><ul><li>...
Resultaten van het onderzoek Samenwerking: allergie van de architect Analytisch Theoretisch Chaotisch Pragmatisch Pragmati...
Resultaten van het onderzoek Samenwerking: allergie van de projectleider Pragmatisch Chaotisch Star Gecontroleerd Flexibel...
Stapsgewijze verbetering Leren samenwerken in drie stappen Herkennen van ongezonde strategieën die op zijn best leiden tot...
Stap 1. Herkennen van de situatie Ongezonde strategieën die op zijn best leiden tot compromis <ul><li>Lose-lose-strategieë...
Stap 2. Bespreken van de patronen Bespreekbaar maken van de verschillen en ontdekken overeenkomsten <ul><li>Inzichtelijk: ...
Stap 3. Verbeteren van de samenwerking Daadkrachtig Geduldig Synergie Toekomstvaste oplossingen Minder verrassingen Analyt...
 
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lac 2006 achilles en de schildpad

822 views

Published on

Lac 2006 achilles en de schildpad

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lac 2006 achilles en de schildpad

 1. 1. Succes met de snelheid van een schildpad Samenwerking tussen architecten en projectleiders
 2. 3. <ul><li>De wereld van de projectleider </li></ul><ul><li>De wereld van de architect </li></ul>
 3. 5. De projectleider en de architect Over de haas en de schildpad Veel managementaandacht Weinig managementaandacht Vernieuwer Beheerser Karakter Kort Lang Termijn Concrete resultaten Samenhang Focus Concreet product Beleid Product Eigen budget Geen eigen budget Geld Aandacht
 4. 6. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten De architect loopt voor de troepen uit Visie en expertise architect vs. kortetermijnresultaat project
 5. 7. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten <ul><li>De architect moet kiezen tussen verschillende petten </li></ul><ul><li>Stellen en handhaven van regels en principes vs. meedenken en meedoen (adviseren en ondersteunen) in projecten </li></ul>
 6. 8. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten Er is gebrek aan urgentie voor architectuur Project heeft concreet doel, budget en managementaandacht vs. architectuur dient geen concreet tastbaar doel
 7. 9. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten <ul><li>Je moet de architect op zijn blauwe ogen geloven </li></ul><ul><ul><li>Bijdrage van de architectuur aan de business case vs. de geloofwaardigheid van de visie van de architect </li></ul></ul>
 8. 10. Het spanningsveld Omgaan met verschillende belangen Projectleider Architect win lose lose win Ruzie 10% Compromis 80% Synergie 10% te weinig resultaat te weinig visie
 9. 11. Onderzoek Wat vinden architecten en projectleiders van elkaar <ul><li>Onderzoek onder 50 projectleiders en architecten </li></ul><ul><li>Een combinatie van interviews en enquête </li></ul><ul><ul><li>Wat is de rol van een architect in projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het belang van een architect in projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de invloed van een architect op projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>In welke stadium wordt een architect erbij betrokken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de toegevoegde waarde van een architect in projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de kwaliteiten van een architect vs. die van een projectleider? </li></ul></ul>
 10. 12. Onderzoek De rol van een architect in projecten <ul><li>Wat is bij uitstek de rol van een architect in een project? </li></ul><ul><ul><li>Regelgevend, kaderstellend </li></ul></ul><ul><ul><li>Adviserend, ondersteunend </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologie-expert </li></ul></ul>Stelling 1 Architecten hebben vooral een regelgevende rol; zij moeten kaders stellen en handhaven
 11. 13. Onderzoek Het belang van een architect in projecten <ul><li>Wat is het belang van een architect in een project? </li></ul><ul><li>Bij welke besluiten is hij betrokken? </li></ul><ul><ul><li>Strategisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Operationeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidenteel </li></ul></ul><ul><ul><li>Marginaal </li></ul></ul>Stelling 2 Het belang van architecten in projecten is marginaal
 12. 14. Onderzoek De invloed van architecten in projecten <ul><li>Hoe zal de invloed van de architect in projecten zich gaan ontwikkelen? </li></ul><ul><ul><li>Sterk afnemend </li></ul></ul><ul><ul><li>Afnemend </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabiliserend </li></ul></ul><ul><ul><li>Toenemend </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterk toenemend </li></ul></ul>Stelling 3 De invloed van architecten in projecten zal sterk toenemen
 13. 15. Resultaten van het onderzoek Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk De rol van architecten in projecten moet volgens projectleiders vooral adviserend zijn, volgens architecten vooral regelgevend Rol Architectuur kan in projecten een hoge toegevoegde waarde hebben, maar maakt dit in de praktijk niet waar Toegevoegde waarde Het belang van architecten in projecten moet strategisch zijn, maar in de praktijk is dat niet het geval Belang In tegenstelling tot de huidige praktijk moeten architecten vooral bij de start van projecten worden betrokken Betrokkenheid De architect zou meer invloed moeten hebben in projecten, maar daar is weinig vertrouwen in Invloed
 14. 16. Resultaten van het onderzoek Kernkwaliteiten en valkuilen Chaotisch Opportunistisch Individualistisch Daadkrachtig Resultaatgericht Pragmatisch Projectleider Theoretisch Star Principieel Deskundig Analytisch Integer Architect Valkuil Kernkwaliteit
 15. 17. Conclusies van het onderzoek Samenwerking leidt tot compromissen <ul><li>De kwaliteiten van de architect komen in de praktijk niet tot hun recht </li></ul><ul><ul><li>De rol van de architect is in de praktijk zelden strategisch </li></ul></ul><ul><ul><li>De invloed van de architect in projecten zal niet toenemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Architecten moeten er in de praktijk eerder bij worden betrokken </li></ul></ul><ul><ul><li>De toegevoegde waarde is in de praktijk onvoldoende </li></ul></ul><ul><li>Er worden in de praktijk compromissen gesloten; daardoor is er onvoldoende sprake van synergie </li></ul><ul><ul><li>De projectleider beoordeelt de bijdrage van de architect met een 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>De projectleider heeft vooral behoefte aan inzicht en overzicht </li></ul></ul><ul><ul><li>De architect meent hieraan wel degelijk tegemoet te komen </li></ul></ul><ul><li>Heeft dit te maken met de kwaliteiten van de architect… of met die van de projectleider? </li></ul>
 16. 18. Resultaten van het onderzoek Kernkwaliteiten en -kwadranten Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig Architect <ul><ul><li>Hij vindt dat zelf gewoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Hij verwacht dat ook van anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Anderen waarderen hem daarom </li></ul></ul><ul><ul><li>Hij minacht dit in anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zou het in zichzelf verafschuwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Anderen raden hem aan dit te relativeren </li></ul></ul>Anderen verwijten hem dat vaak Geneigd dit in zichzelf te rechtvaardigen Ziet dit van anderen makkelijk door de vingers Hij mist dat in zichzelf Hij bewondert dat in anderen Anderen wensen hem dit toe kern- kwaliteit valkuil uitdaging allergie
 17. 19. Resultaten van het onderzoek Samenwerking: allergie van de architect Analytisch Theoretisch Chaotisch Pragmatisch Pragmatisch Star Gecontroleerd Projectleider Architect kern- kwaliteit valkuil uitdaging allergie kern- kwaliteit uitdaging allergie
 18. 20. Resultaten van het onderzoek Samenwerking: allergie van de projectleider Pragmatisch Chaotisch Star Gecontroleerd Flexibel Projectleider Architect Integer Opportunistisch kern- kwaliteit valkuil uitdaging allergie uitdaging kern- kwaliteit allergie
 19. 21. Stapsgewijze verbetering Leren samenwerken in drie stappen Herkennen van ongezonde strategieën die op zijn best leiden tot een compromis Een compromis dat de kwaliteiten van projectleider of architect onbenut laat Herkennen Bespreekbaar maken van de verschillen en ontdekken van de overeenkomsten Zichtbaar maken van het gezamenlijk belang Bespreken Het gezamenlijk belang en de kwaliteiten van de projectleider en architect omzetten in synergie Verbeteren
 20. 22. Stap 1. Herkennen van de situatie Ongezonde strategieën die op zijn best leiden tot compromis <ul><li>Lose-lose-strategieën: </li></ul><ul><li>Strategie van ‘confronteren’: conflict opzoeken, confrontatie aangaan om te overwinnen </li></ul><ul><li>Strategie van ‘beschadigen’: inhoudelijk of persoonlijk in discrediet brengen </li></ul><ul><li>Win-lose-strategieën: </li></ul><ul><li>Strategie van ‘pocket veto’: ‘ja’ zeggen maar vervolgens ‘nee’ doen </li></ul><ul><li>Strategie van ‘omzeilen’: uit de weg gaan, negeren, zorgen dat je geen last van elkaar hebt </li></ul><ul><li>Strategie van ‘onderwerpen’: ‘if you can’t beat them, join them’, eigen principes, belang opgeven, water bij de wijn </li></ul>
 21. 23. Stap 2. Bespreken van de patronen Bespreekbaar maken van de verschillen en ontdekken overeenkomsten <ul><li>Inzichtelijk: </li></ul><ul><li>Benoemen van urgentie, noodzaak verbetering </li></ul><ul><li>Sturen op het gezamenlijke belang </li></ul><ul><li>Ruimte voor kwaliteiten, signaleren van valkuilen </li></ul><ul><li>Voorwaardelijk: </li></ul><ul><li>Loskomen uit de inhoud </li></ul><ul><li>Erkennen van het belang van de ander </li></ul><ul><li>Respecteren van de kwaliteiten van de ander </li></ul><ul><li>Vertrouwen in de eigen kwaliteiten </li></ul><ul><li>Onderkennen van het eigen belang </li></ul>
 22. 24. Stap 3. Verbeteren van de samenwerking Daadkrachtig Geduldig Synergie Toekomstvaste oplossingen Minder verrassingen Analytisch Pragmatisch Goede resultaten Deskundig Resultaatgericht Integer Tactisch Vertrouwen van de organisatie
 23. 26. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Bas Kruiswijk [email_address] Marc van Leeuwen [email_address] Illustraties: Mark de Koning [email_address] DOCSOpen nummer 443158 www.twynstragudde.nl

×