Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
governance en besturingsmodellen in het onderwijs reflecties
governance, een postmodern verschijnsel <ul><li>op het breukvlak van oude en nieuwe tijden is bestuurlijk gezag niet meer ...
governance bestaat niet <ul><li>het moet steeds opnieuw gemaakt worden op de grensvlakken van de school met de werelden om...
governance grijpt in op verschillende niveaus <ul><li>tegelijkertijd </li></ul><ul><li>beïnvloedt elkaar </li></ul><ul><li...
het governance speelveld <ul><li>evenwicht! </li></ul><ul><li>omringende wereld eist! </li></ul><ul><li>spanningen: </li><...
de instelling en de overheid <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>extern toezicht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>besturin...
de instelling en de ouders/leerlingen <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>consumentisme </li></ul></ul><ul><ul><li>medez...
de instelling en het beroepenveld en het vervolgonderwijs <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>doorlopende leerlijnen </l...
de instelling en de (lokale) samenleving <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>rijke bron van eisen aan de school </li></u...
de instelling zelf <ul><li>Issues (een greep): </li></ul><ul><ul><li>wendbaarheid! </li></ul></ul><ul><ul><li>op governanc...
besturingsmodellen op een continuüm Raad van Beheer van executief tot beleidskaders Instructief bestuursmodel Raad v Toezi...
procesgericht organiseren <ul><li>Het onderscheid in processen is belangrijk! </li></ul>service verlenen besturen onderwij...
afbakening van domeinen toezicht beleidsbepaling dagelijkse leiding uitvoering bestuursdomein directiedomein professionals...
hoofdprincipe van besturing <ul><li>je bent óf chauffeur, óf de auto! </li></ul>Besturend orgaan Besturend orgaan Bestuurd...
toegepast op meerschoolse instelling Besturend orgaan OLV besturing OLV uitvoering OLV besturing OLV uitvoering OLV bestur...
Alt 1 Besturend orgaan College van Bestuur A besturing A uitvoering C besturing C uitvoering B besturing B uitvoering D be...
Alt 2 Besturend orgaan College van Bestuur A besturing C besturing B besturing D besturing A uitvoering C uitvoering B uit...
functies verdeeld over school- en meerschools niveau <ul><li>het gaat om veel meer dan om centraal-decentraal! </li></ul>P...
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Governance In Onderwijs

3,051 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Governance In Onderwijs

 1. 1. governance en besturingsmodellen in het onderwijs reflecties
 2. 2. governance, een postmodern verschijnsel <ul><li>op het breukvlak van oude en nieuwe tijden is bestuurlijk gezag niet meer vanzelfsprekend verbonden met posities, zijn onderlinge verhoudingen geen gegeven meer en is niet meer duidelijk waar organisaties ophouden, noch waar ze beginnen </li></ul><ul><li>dit gaat over </li></ul><ul><ul><li>sturing </li></ul></ul><ul><ul><li>ethiek </li></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>maatschappelijke verantwoording </li></ul></ul>
 3. 3. governance bestaat niet <ul><li>het moet steeds opnieuw gemaakt worden op de grensvlakken van de school met de werelden om haar heen </li></ul><ul><li>het is een “garbage-can” begrip geworden, iedereen stopt er eigen beelden en verwachtingen in </li></ul><ul><li>en “Het Besturingsmodel” ook niet </li></ul><ul><li>ook een garbage-can </li></ul><ul><li>meer ideologie dan zakelijke discussie </li></ul><ul><li>eenvoudig te begrijpen, (soms) moeilijk te aanvaarden </li></ul>
 4. 4. governance grijpt in op verschillende niveaus <ul><li>tegelijkertijd </li></ul><ul><li>beïnvloedt elkaar </li></ul><ul><li>grote verzameling actoren </li></ul><ul><li>uiteindelijk gaat het om het leerproces </li></ul>organizing strategizing instelling leerproces leerpraktijk stelsel politiek bestuur
 5. 5. het governance speelveld <ul><li>evenwicht! </li></ul><ul><li>omringende wereld eist! </li></ul><ul><li>spanningen: </li></ul><ul><ul><li>nevenschikking vs hierarchie </li></ul></ul><ul><ul><li>beleid vs uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>horizontaal vs verticaal </li></ul></ul><ul><ul><li>taak vs markt </li></ul></ul><ul><li>managen van interfaces </li></ul><ul><li>cultuur......verandering </li></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 6. 6. de instelling en de overheid <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>extern toezicht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>besturingsfilosofie Minister </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ minimale eisen interne governance”! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ proportioneel toezicht” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>verticale verantwoording </li></ul></ul><ul><ul><li>accreditatie, certificering en erkenning </li></ul></ul><ul><ul><li>rijk, gemeente en andere financiers </li></ul></ul><ul><ul><li>is niet meer de enige verantwoordingslijn! </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 7. 7. de instelling en de ouders/leerlingen <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>consumentisme </li></ul></ul><ul><ul><li>medezeggenschap= participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>transparantie nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>“ leerling centraal”? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>wat is kwaliteit in de ogen van de leerling? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>excellente dienstverlening! </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 8. 8. de instelling en het beroepenveld en het vervolgonderwijs <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>doorlopende leerlijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>alumni-oordelen </li></ul></ul><ul><ul><li>certificering gediplomeerden </li></ul></ul><ul><ul><li>feedback organiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>hier worden de resultaten feitelijk behaald </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 9. 9. de instelling en de (lokale) samenleving <ul><li>issues: </li></ul><ul><ul><li>rijke bron van eisen aan de school </li></ul></ul><ul><ul><li>belang lokale netwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>stake-holder management </li></ul></ul><ul><ul><li>maakt de school wat uit? </li></ul></ul><ul><ul><li>collega-scholen géén concurrenten, maar mede-verantwoordelijken onderwijs! </li></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 10. 10. de instelling zelf <ul><li>Issues (een greep): </li></ul><ul><ul><li>wendbaarheid! </li></ul></ul><ul><ul><li>op governance richten en inrichten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>omgaan met tegengestelde belangen en conflicten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>intern toezicht regelen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>functiescheiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kwaliteit RvT/bestuur! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>medezeggenschap </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>niet meer voorbehouden aan traditionele actoren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteit: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>efficiency </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>effectiviteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>en verder? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>management van professionals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sturing effectief? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ethiek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>klokkenluidersregeling? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>waarden transparant en expliciet? </li></ul></ul></ul>overheid ouders/ leerlingen samenleving beroepsveld/ vervolgonderwijs dienstverlening belangen behartiging regelgeving & financiering resultaten behalen instelling
 11. 11. besturingsmodellen op een continuüm Raad van Beheer van executief tot beleidskaders Instructief bestuursmodel Raad v Toezicht en CvB met of zonder richtlijnen van hoogste bestuursorgaan tot toezichthouder
 12. 12. procesgericht organiseren <ul><li>Het onderscheid in processen is belangrijk! </li></ul>service verlenen besturen onderwijs verzorgen werven, assessen & begeleiden organiseren van het leren toetsen & kwalificeren
 13. 13. afbakening van domeinen toezicht beleidsbepaling dagelijkse leiding uitvoering bestuursdomein directiedomein professionals managers bestuurders toezichthouders leerlingen/ouders beste prestatie eisen € opdracht
 14. 14. hoofdprincipe van besturing <ul><li>je bent óf chauffeur, óf de auto! </li></ul>Besturend orgaan Besturend orgaan Bestuurde orgaan
 15. 15. toegepast op meerschoolse instelling Besturend orgaan OLV besturing OLV uitvoering OLV besturing OLV uitvoering OLV besturing OLV uitvoering OLV besturing OLV uitvoering College van Bestuur A besturing A uitvoering C besturing C uitvoering B besturing B uitvoering D besturing D uitvoering
 16. 16. Alt 1 Besturend orgaan College van Bestuur A besturing A uitvoering C besturing C uitvoering B besturing B uitvoering D besturing D uitvoering
 17. 17. Alt 2 Besturend orgaan College van Bestuur A besturing C besturing B besturing D besturing A uitvoering C uitvoering B uitvoering D uitvoering
 18. 18. functies verdeeld over school- en meerschools niveau <ul><li>het gaat om veel meer dan om centraal-decentraal! </li></ul>Projecten uitvoeren PIOFAH uitvoeren Lesgeven Concierge uitvoering Inkoop Organisatie ontwikkeling Shared Services Inbedding in voedingsgebied Personeelsgesprekken beheer Continuïteit Beleidskaders Hoofdstructuur Identiteit en profiel beleid bovenschools management school
 19. 19. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Rob Rapmund [email_address] www.twynstragudde.nl

×