Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Masterclass effectief reorganiseren Praktijktips uit onderzoek en ervaring
Praktijktips uit onderzoek en ervaring <ul><li>Deze presentatie bestaat uit drie delen </li></ul><ul><ul><li>Deel 1: Prakt...
Deel 1. Introductie van het onderzoek <ul><ul><li>Onderzoeksvraag: </li></ul></ul><ul><li>Wat zijn geschikte interventiest...
Weergave van de onderzoeksvraag © Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren Onderzoek Context & pe...
Deel 2. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbe...
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </l...
Betekenisgeving en reorganiseren (1) <ul><li>Wat is betekenisgeving en hoe is dit te gebruiken bij reorganiseren? Een stu...
<ul><li>Wat is betekenisgeving en hoe is dit te gebruiken bij reorganiseren? Een stukje theorie… (vervolg) </li></ul><ul><...
Betekenisgeving en reorganiseren (3) <ul><li>Betekenisgevende interventies </li></ul><ul><li>Vijf betekenisgevende interve...
Betekenisgeving en reorganiseren (4) <ul><li>Betekenisgevende interventies </li></ul><ul><li>Tien betekenisgevende interve...
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </l...
Interventies van managers bij reorganisaties (1) <ul><ul><li>Gebruikte interventies: metaforen, analogiën & reflectief ler...
Interventies van managers bij reorganisaties (2) <ul><li>Managers gebruiken twee interventiestratiegieën: top-down/ ontwe...
Interventies van managers bij reorganisaties (3) <ul><li>Managers gebruiken twee interventiestratiegieën (vervolg) </li></...
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </l...
Keuze voor de reorganisatieaanpak <ul><li>Verschillende motivaties </li></ul><ul><ul><li>Scheiding tussen denken en doen <...
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </l...
Do’s and don’ts bij reorganiseren (1) <ul><li>Voor de managers die reorganiseren geeft het onderzoek elf aanbevelingen (do...
Do’s and don’ts bij reorganiseren (2) © Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren Communicatie Aan...
Deel 3. Praktijkervaringen met elkaar delen <ul><ul><li>Wat zijn jullie ervaringen en reacties? </li></ul></ul>© Twynstra ...
© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.Ppt

1,413 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.Ppt

 1. 1. Masterclass effectief reorganiseren Praktijktips uit onderzoek en ervaring
 2. 2. Praktijktips uit onderzoek en ervaring <ul><li>Deze presentatie bestaat uit drie delen </li></ul><ul><ul><li>Deel 1: Praktijkonderzoek naar de aanpak van managers bij reorganisaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Over wat voor onderzoek gaat het? Introductie van het onderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Deel 2: Mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Deel 3: Praktijkervaringen met elkaar delen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat zijn jullie ervaringen en reacties? </li></ul></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 3. 3. Deel 1. Introductie van het onderzoek <ul><ul><li>Onderzoeksvraag: </li></ul></ul><ul><li>Wat zijn geschikte interventiestijlen en -typen voor managers om de gewenste effecten te bereiken bij reorganisaties? </li></ul><ul><ul><li>Onderzoeksdoel: </li></ul></ul><ul><li>Inzicht krijgen in door managers gebruikte interventies en de effectiviteit daarvan bij reorganisaties </li></ul><ul><ul><li>Onderzoeksmethode: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>16 face-to-face interviews </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Managers en directeuren die recent een reorganisatie hebben begeleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bank, financiële dienstverlening, luchtvaart, productie, uitgeverijen, woningcorporaties en oliemaatschappijen </li></ul></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 4. 4. Weergave van de onderzoeksvraag © Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren Onderzoek Context & perspectief Pull factoren Context & aanleiding Push factoren Organisatie-inrichting A Organisatie-inrichting B Frame A Gedragingen A Betekenissen A Frame B Gedragingen B Betekenissen B Reorganiseren Interventies managers Gedragsverandering Betere prestaties Prestaties ?
 5. 5. Deel 2. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </li></ul><ul><ul><li>Hoe draagt betekenisgeving bij aan het succes van de reorganisatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke interventies gebruiken managers wel en niet om de gewenste doelen te bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe komt een manager tot een keuze voor de aanpak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elf aanbevelingen om effectiever te (re)organiseren (do’s and don’ts) </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 6. 6. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </li></ul><ul><ul><li>Hoe draagt betekenisgeving bij aan het succes van de reorganisatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke interventies gebruiken managers wel en niet om de gewenste doelen te bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe komt een manager tot een keuze voor de aanpak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elf aanbevelingen om effectiever te (re)organiseren (do’s and don’ts) </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 7. 7. Betekenisgeving en reorganiseren (1) <ul><li>Wat is betekenisgeving en hoe is dit te gebruiken bij reorganiseren? Een stukje theorie… </li></ul><ul><ul><li>Betekenisgeving is het verkiezen van de ene betekenis (interpretatie) boven de andere </li></ul></ul><ul><ul><li>In de handelingen/activiteiten die we doen, komen de betekenissen die we aan situaties geven tot uiting </li></ul></ul><ul><ul><li>Taal is een instrument om subjectieve betekenissen objectief te maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Twee niveaus van betekenisgeving: publiek discours en subpubliek discours </li></ul></ul><ul><ul><li>In organisaties komt betekenisgeving tot uiting in de verzameling met gewoonten (habitualization en organisatiegedrag) die het overbodig maken om elke situatie opnieuw stap voor stap te definiëren </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 8. 8. <ul><li>Wat is betekenisgeving en hoe is dit te gebruiken bij reorganiseren? Een stukje theorie… (vervolg) </li></ul><ul><ul><li>Drie lagen in organisaties (Homan, 2005) </li></ul></ul>Betekenisgeving en reorganiseren (2) © Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren Formele organisatielaag Gedragslaag Betekenislaag (lokale en collectieve werkelijkheidsconstructies) Buiten de ‘denk-box’ veranderingen
 9. 9. Betekenisgeving en reorganiseren (3) <ul><li>Betekenisgevende interventies </li></ul><ul><li>Vijf betekenisgevende interventiestijlen * : </li></ul><ul><ul><li>Mensgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Lawaai maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Dialoog </li></ul></ul><ul><ul><li>Faciliteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbinding tussen denken en doen </li></ul></ul><ul><li>Interventiestijl: een serie handelingen (of interventie typen ) die gericht is op het realiseren van verandering </li></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 10. 10. Betekenisgeving en reorganiseren (4) <ul><li>Betekenisgevende interventies </li></ul><ul><li>Tien betekenisgevende interventietypen : </li></ul><ul><ul><li>Het vertellen van verhalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Het inzetten van metaforen en analogieën </li></ul></ul><ul><ul><li>Historie onderzoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarderend verkennen en vernieuwingen realiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken naar patronen </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflectief leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Survey feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>Vierde generatie evalueren </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeggen wat je denkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Het woord bij de daad voegen </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 11. 11. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </li></ul><ul><ul><li>Hoe draagt betekenisgeving bij aan het succes van de reorganisatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke interventies gebruiken managers wel en niet om de gewenste doelen te bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe komt een manager tot een keuze voor de aanpak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elf aanbevelingen om effectiever te (re)organiseren (do’s and don’ts) </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 12. 12. Interventies van managers bij reorganisaties (1) <ul><ul><li>Gebruikte interventies: metaforen, analogiën & reflectief leren </li></ul></ul><ul><ul><li>De andere genoemde interventies blijven onbenut </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijke verklaringen voor het onbenut laten van de andere mogelijkheden zijn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De (verander)managers zijn onbekend met de interventiestijlen en -typen (niet kennen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De (verander)managers zijn niet in staat de gebruikte interventiestijlen en -typen toe te passen (niet kunnen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De (verander)managers hebben geen vertrouwen in de interventie-stijlen en -typen (niet willen) </li></ul></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 13. 13. Interventies van managers bij reorganisaties (2) <ul><li>Managers gebruiken twee interventiestratiegieën: top-down/ ontwerp- en bottom-up/ontwikkelstrategie </li></ul><ul><ul><li>Top-down interventiestrategie : topmanagement is de architect van de verandering en maakt een relatief gedetailleerde uitwerking van de gewenste situatie. Effecten zijn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer kans op het ontstaan van weerstand en (veel) verloop van het personeel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Door de aandacht te richten op de vertrekkers, zijn de blijvers in een soort vacuüm terecht gekomen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kleinere kans op verandering van het gedrag in de vooraf bedoelde richting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traject duurt langer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het management loopt het risico dat zij de vooraf ontworpen structuur aan het einde van het traject moeten bijstellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het management moet meer zelf doen, het ontwerpen en aansturen van de verandering kost hen meer energie </li></ul></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 14. 14. Interventies van managers bij reorganisaties (3) <ul><li>Managers gebruiken twee interventiestratiegieën (vervolg) </li></ul><ul><ul><li>Bottom-up interventiestrategie : het topmanagement bepaalt de kaders en de output en faciliteert de verandering. Effecten zijn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een relatief grote kans op spontane verandering omdat medewerkers zelf initiatieven nemen voor het doorvoeren van veranderingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een grotere invloed van de manager op de verandering, door mee te doen met gesprekken over en betekenisgeving aan de verandering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grotere betrokkenheid van medewerkers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een grotere kans op toename van de medewerkertevredenheid en een kleine kans op weerstand </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Effecten zijn binnen een kortere tijdspanne gerealiseerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het management heeft een meer sturende en minder operationele taak </li></ul></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 15. 15. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </li></ul><ul><ul><li>Hoe draagt betekenisgeving bij aan het succes van de reorganisatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke interventies gebruiken managers wel en niet om de gewenste doelen te bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe komt een manager tot een keuze voor de aanpak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elf aanbevelingen om effectiever te (re)organiseren (do’s and don’ts) </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 16. 16. Keuze voor de reorganisatieaanpak <ul><li>Verschillende motivaties </li></ul><ul><ul><li>Scheiding tussen denken en doen </li></ul></ul><ul><ul><li>Balanceren tussen richting geven en ruimte geven: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Richting: het wát: (verander)doelen stellen en (verander)strategie bepalen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ruimte geven: mate van vrijheid in het hóe: input- versus outputsturing </li></ul></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 17. 17. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? <ul><li>Welke mogelijkheden om effectiever te reorganiseren blijven onbenut? </li></ul><ul><ul><li>Hoe draagt betekenisgeving bij aan het succes van de reorganisatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke interventies gebruiken managers wel en niet om de gewenste doelen te bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe komt een manager tot een keuze voor de aanpak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Elf aanbevelingen om effectiever te (re)organiseren (do’s and don’ts) </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 18. 18. Do’s and don’ts bij reorganiseren (1) <ul><li>Voor de managers die reorganiseren geeft het onderzoek elf aanbevelingen (do’s en don’ts): </li></ul><ul><ul><li>Overweeg welke aanpak het meest geschikt is </li></ul></ul><ul><ul><li>First things first: let op de volgorde in de aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Geef elke (hiërarchische) laag in de organisatie een passende rol </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg voor veel interactie met alle betrokkenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Accepteer onzekerheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Wees positief en consistent in alles </li></ul></ul><ul><ul><li>Besteed veel aandacht aan mensen en aan (kleine) dingen die zij belangrijk vinden </li></ul></ul><ul><ul><li>Practise what you preach </li></ul></ul><ul><ul><li>Stuur een Gideonsbende vooruit op de troepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak zo weinig mogelijk papier </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg voor diversiteit </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 19. 19. Do’s and don’ts bij reorganiseren (2) © Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren Communicatie Aanpak Organisatie Rol van de manager Positief en consistent Accepteer onzekerheden Aandacht aan (kleine) dingen Voorbeeldgedrag Veel interactie Weinig papier Diversiteit Gideonsbende Passende rollen Mate van betrokkenheid Volgorde Diagnose Ontwerp Implementatieplan Implementatie Verander- activiteiten
 20. 20. Deel 3. Praktijkervaringen met elkaar delen <ul><ul><li>Wat zijn jullie ervaringen en reacties? </li></ul></ul>© Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren
 21. 21. © Twynstra Gudde 9 oktober 2009 Masterclass effectief reorganiseren Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Anne Marie Ootjers [email_address] DOCSOpen nummer 527092 www.twynstragudde.nl

×