Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שיווק בלינקדאין

592 views

Published on

כך תפיקו את המירב מלינקדאין עבור הארגון שלכם

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שיווק בלינקדאין

 1. 1. ‫בלינקדאין‬ ‫שיווק‬ ‫מלינקדאין‬ ‫המירב‬ ‫את‬ ‫תפיקו‬ ‫כך‬ ‫שלכם‬ ‫הארגון‬ ‫עבור‬
 2. 2. ‫משתמשים‬ ‫נתוני‬‫בלינקדאין‬ 450‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ 106‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ 200+‫העולם‬ ‫מרחבי‬ ‫מדינות‬ 13%‫לפחות‬ ‫באתר‬ ‫מבקרים‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫ביום‬ ‫פעם‬ 71%‫אמין‬ ‫כמקור‬ ‫בו‬ ‫רואים‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫ליצירת‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫העסקית‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬
 3. 3. 1.3‫משתמשים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬‫בלינקדאין‬ ‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫של‬ ‫גידול‬ ‫חל‬23%‫במספר‬ ‫הישראליים‬ ‫המשתמשים‬‫בלינקדאין‬ ‫הם‬ ‫החיפוש‬ ‫במנוע‬ ‫הבולטים‬ ‫התפקידים‬: CEO ,Owner ‫ומהנדסים‬ ‫פרויקטים‬ ‫מנהלי‬, ‫מ‬ ‫למעלה‬-40%‫הישראליים‬ ‫מהמשתמשים‬‫בלינקדאין‬ ‫שונים‬ ‫בדרגים‬ ‫מנהלים‬ ‫הם‬. ‫לינקדאין‬‫בישראל‬
 4. 4. ‫הזדמנויות‬
 5. 5. ‫החלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫ישיר‬ ‫ערוץ‬ 6%‫סמנכ‬ ‫בדרג‬ ‫הם‬ ‫מהמשתמשים‬"‫ומעלה‬ ‫ל‬ 14%‫בכיר‬ ‫ניהול‬ ‫בדרג‬ ‫מהמשתמשים‬ 32%‫ביניים‬ ‫ניהול‬ ‫בדרג‬ ‫הם‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫לינקדאין‬‫אליהם‬ ‫ישיר‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוץ‬ ‫מהווה‬. ‫החלטות‬ ‫ממקבלי‬ ‫מורכב‬ ‫שלנו‬ ‫היעד‬ ‫כשקהל‬,‫אתם‬ ‫נמצאים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫בזירה‬ ‫לפעול‬ ‫רוצים‬:
 6. 6. ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬
 7. 7. ‫מקצועית‬ ‫תמונה‬ ‫העלו‬,‫מאיימת‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫הנוכחי‬ ‫בתפקיד‬ ‫תסתפקו‬ ‫אל‬,‫התעסוקתית‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫על‬ ‫פרטו‬ ‫שלכם‬ ‫וענייני‬ ‫קצר‬ ‫באופן‬ ‫עצמכם‬ ‫על‬ ‫ספרו‬ ‫עקבי‬ ‫באופן‬ ‫שלכם‬ ‫הפרופיל‬ ‫את‬ ‫ועדכנו‬ ‫שפרו‬–‫עליו‬ ‫עברו‬ ‫לסירוגין‬,‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫אותו‬ ‫ושפרו‬ ‫עדכנו‬. ‫אישי‬ ‫פרופיל‬ ‫בניית‬
 8. 8. ‫השונות‬ ‫החברתיות‬ ‫מהרשתות‬ ‫חברים‬ ‫והוסיפו‬ ‫אתרו‬ ‫מהדוא‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫יבאו‬"‫שלכם‬ ‫ל‬.‫כאן‬‫לעשות‬ ‫כיצד‬ ‫הוראות‬ ‫תראו‬ ‫זאת‬. ‫לרשימה‬ ‫קולגות‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫הוסיפו‬.‫מקצועית‬ ‫רשת‬ ‫זוהי‬,‫ובדיוק‬ ‫תכנים‬ ‫עמם‬ ‫ולשתף‬ ‫שלכם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫המקום‬. ‫שלכם‬ ‫העיסוק‬ ‫לתחום‬ ‫ביותר‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫הקבוצות‬ ‫את‬ ‫מצאו‬. ‫בקבוצה‬ ‫פעילים‬ ‫להיות‬ ‫תתחילו‬.‫כיצד‬?‫הבא‬ ‫בשקף‬. ‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫מעגל‬ ‫הקמת‬
 9. 9. ‫בקבוצות‬ ‫פעילות‬ ‫ביותר‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫הקבוצות‬ ‫את‬ ‫שמצאתם‬ ‫לאחר‬,‫אליהן‬ ‫הצטרפו‬. ‫הכנסו‬‫לפחות‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫אליהן‬.‫כן‬,‫מאוד‬ ‫תסייע‬ ‫ביומן‬ ‫תזכורת‬. ‫פוסטים‬ ‫שיותר‬ ‫לכמה‬ ‫להגיב‬ ‫נסו‬.‫לייק‬ ‫מינימום‬.‫עדיף‬–‫ומקצועית‬ ‫אמיתית‬ ‫תגובה‬. ‫בקבוצה‬ ‫ביותר‬ ‫הפעילים‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫אתרו‬. ‫חברות‬ ‫מהם‬ ‫בקשו‬. ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להם‬ ‫להגיב‬ ‫נסו‬.‫מקצועיות‬ ‫תגובות‬ ‫גם‬ ‫אולם‬ ‫לייקים‬ ‫גם‬. ‫אקטיביות‬ ‫בפעילות‬ ‫התנסות‬ ‫של‬ ‫חודשיים‬ ‫לאחר‬,‫לקבוצה‬ ‫פוסטים‬ ‫להעלות‬ ‫התחילו‬.‫אחד‬ ‫מינימום‬ ‫לשבוע‬.‫וכן‬,‫מאוד‬ ‫תסייע‬ ‫ביומן‬ ‫תזכורת‬ ‫כאן‬ ‫גם‬.
 10. 10. ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ובשגרירים‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫שימוש‬ ‫עשו‬ ‫כולו‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫כדי‬. ‫עובדים‬ ‫עם‬ ‫שלכם‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוץ‬ ‫הוא‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ‫עמוד‬,‫ולקוחות‬ ‫קולגות‬-‫ופוטנציאליים‬ ‫קיימים‬.‫כל‬ ‫את‬ ‫מלאו‬ ‫האינפורמציה‬,‫רלוונטי‬ ‫תוכן‬ ‫לשם‬ ‫והעלו‬,‫לפחות‬ ‫בשבוע‬ ‫אחד‬ ‫מאמרים‬ ‫החברה‬ ‫בעמוד‬ ‫ופרסמו‬ ‫כתבו‬(‫קיימות‬ ‫וכתבות‬ ‫קיימים‬ ‫מאמרים‬,‫ייחודי‬ ‫תוכן‬ ‫ליצור‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫ללינקדאין‬) ‫החברה‬ ‫עמוד‬ ‫אל‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫ולקוחות‬ ‫מתעניינים‬ ‫ימשוך‬ ‫ורלוונטי‬ ‫איכותי‬ ‫תוכן‬. ‫ביותר‬ ‫המתקדם‬ ‫בשלב‬-‫קהילה‬ ‫ונהלו‬ ‫הקימו‬: ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫בתחום‬ ‫העוסקות‬ ‫קבוצות‬ ‫ונהלו‬ ‫הקימו‬. ‫מנו‬"‫שגרירים‬"‫החברה‬ ‫מטעם‬.‫רלוונטיים‬ ‫מאמרים‬ ‫לכתוב‬ ‫אותם‬ ‫הנחו‬,‫דעה‬ ‫כמובילי‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫למצב‬,‫לחזק‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫החברה‬ ‫נוכחות‬ ‫את‬‫בלינקדאין‬. ‫ארגוני‬ ‫מיתוג‬‫בלינקדאין‬
 11. 11. ‫שיווק‬‫בלינקדאין‬
 12. 12. ‫בלינקדאין‬ ‫פרסום‬:‫הצומת‬ PPC ‫ישירות‬ ‫פניות‬ ‫דאטה‬
 13. 13. ‫דאטה‬ ‫שיווקי‬ ‫מהלך‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫הצעד‬‫בלינקדאין‬‫מקדים‬ ‫מחקר‬ ‫ביצוע‬ ‫הוא‬ ‫רלוונטית‬ ‫דאטה‬ ‫ובניית‬. ‫שלכם‬ ‫לקמפיין‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫המפתח‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫חפשו‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫כמו‬ ‫פילוחים‬,‫תפקיד‬ ‫תיאור‬,‫ועוד‬ ‫מעסיק‬. ‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חברות‬ ‫גם‬ ‫לחפש‬ ‫ניתן‬,‫התמחות‬ ‫תחום‬, ‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫פרמטרים‬ ‫ועוד‬ ‫עובדים‬ ‫מספר‬.
 14. 14. PPC ‫ממומן‬ ‫פרסום‬ ‫בקמפיין‬PPC‫במערכת‬ ‫שהגדרנו‬ ‫הרלוונטי‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫אל‬ ‫באנרים‬ ‫או‬ ‫תכנים‬ ‫מגישים‬ ‫אנו‬ ‫לינקדאין‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬. ‫קמפייני‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫תוכלו‬ ‫היכן‬PPC‫בלינקדאין‬?‫כאן‬! ‫נכון‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫כיצד‬? ‫מקדים‬ ‫מחקר‬ ‫מבצעים‬. ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫הגדרת‬-‫רלוונטיים‬ ‫תפקידים‬ ‫ובעלי‬ ‫חברות‬. ‫ערך‬ ‫שמציעות‬ ‫מודעות‬ ‫יצירת‬‫אמיתי‬‫שלכם‬ ‫לקהל‬,‫הנחיתה‬ ‫לעמוד‬ ‫ומכוונות‬. ‫כמובן‬,‫הקמפיין‬ ‫לאורך‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ביצוע‬. ‫לקרוא‬ ‫תוכלו‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫השונות‬ ‫הפרסום‬ ‫צורות‬ ‫על‬‫כאן‬.
 15. 15. ‫ישירות‬ ‫פניות‬ ‫המשמעות‬? ‫רלוונטיים‬ ‫תפקידים‬ ‫לבעלי‬ ‫אישיות‬ ‫הודעות‬ ‫שליחת‬. ‫נכון‬ ‫זאת‬ ‫תעשו‬ ‫אם‬,‫הזדמנויות‬ ‫ליצירת‬ ‫עצמתי‬ ‫כלי‬ ‫הן‬ ‫הישירות‬ ‫הפניות‬. ‫נכון‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫כיצד‬? ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫הגדרת‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫באמצעות‬ ‫רלוונטיים‬ ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ממוקד‬ ‫חיפוש‬‫לינקדאין‬ ‫אישיות‬ ‫לפניות‬ ‫נוסחים‬ ‫כתיבת‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ A/B Testing–‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫עובד‬ ‫נוסח‬ ‫איזה‬ ‫בדקו‬ ‫דאטה‬,‫דאטה‬,‫דאטה‬–‫באקסל‬ ‫הפניות‬ ‫כל‬ ‫אחר‬ ‫עקבו‬.‫חברות‬ ‫אישר‬ ‫מי‬ ‫סמנו‬.‫הודעה‬ ‫קיבל‬ ‫מי‬ ‫סמנו‬ ‫הגיב‬ ‫ומי‬ ‫חברות‬ ‫אישור‬ ‫אחוזי‬ ‫מדדו‬,‫תגובות‬‫ולידים‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫מקמפיין‬ ‫להשתפר‬ ‫תסייע‬ ‫המדידה‬.
 16. 16. ‫סיכום‬
 17. 17. ‫לסיכום‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫העסקית‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫היא‬ ‫לינקדאין‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫שלכם‬ ‫ישיר‬ ‫הערוץ‬ ‫היא‬ ‫שלכם‬ ‫הביקור‬ ‫כרטיס‬ ‫הוא‬ ‫הפרופיל‬–‫נכון‬ ‫אותו‬ ‫בנו‬ ‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫ליצירת‬ ‫ומגוונות‬ ‫רבות‬ ‫אפשרויות‬ ‫ישנן‬-‫אותן‬ ‫נצלו‬ ‫נתונים‬ ‫ואיסוף‬ ‫במחקר‬ ‫מתחילה‬ ‫שיווקית‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫ומעורבות‬ ‫אישי‬ ‫קשר‬ ‫ביצירת‬ ‫ממשיכה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫שיווקית‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫אישיות‬ ‫ובהודעות‬ ‫בקהילות‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מסקנות‬ ‫בהסקת‬ ‫מסתיימת‬ ‫שיווקית‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬!
 18. 18. ‫ומתאימה‬ ‫מכובדת‬ ‫פרופיל‬ ‫תמונת‬ ‫העלו‬ ‫שלכם‬ ‫המקצועית‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫של‬ ‫תקציר‬ ‫כתבו‬ ‫אליכם‬ ‫הרלוונטית‬ ‫מהתעשייה‬ ‫ומשתמשים‬ ‫לקולגות‬ ‫התחברו‬ ‫רלוונטיים‬ ‫בתחומים‬ ‫לקבוצות‬ ‫הצטרפו‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫מקצועי‬ ‫תוכן‬ ‫בו‬ ‫ופרסמו‬ ‫עסקי‬ ‫עמוד‬ ‫הקימו‬ ‫ללידים‬ ‫רלוונטית‬ ‫דאטה‬ ‫צרו‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הלידים‬ ‫אל‬ ‫פנו‬,‫שלכם‬ ‫במוצר‬ ‫או‬ ‫בשירות‬ ‫לעניין‬ ‫ונסו‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הציגו‬. ‫גדולה‬ ‫בהצלחה‬!!! ‫עכשיו‬ ‫מה‬ ‫אז‬?

×