Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio e-coFormació

587 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio e-coFormació

 1. 2. ÍNDEX <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Equip humà </li></ul><ul><li>Experiències anteriors </li></ul><ul><li>Presentació projecte </li></ul><ul><li>Aspectes metodològics i tecnològics </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Continguts </li></ul><ul><li>Proposta tècnica </li></ul><ul><li>Cronograma </li></ul><ul><li>Mapa conceptual del projecte </li></ul>
 2. 3. INTRODUCCIÓ <ul><li>WebFormació 4 és una empresa privada especialitzada en el disseny de materials didàctics hipermèdia i la creació de cursos de formació  online adaptats a diferents plataformes d'e-learning (LMS). </li></ul><ul><li>Som experts en plataformes GNU - Open Source i estem especialitzats en l’entorn Moodle. A més podem mantenir l’EVA escollit pel client. </li></ul><ul><li>El nostre equip humà garanteix suport al llarg de tot el procés formatiu. Ens adaptem a les necessitats específiques dels nostres clients, amb tot tipus de solucions (e-learning, blended-learning). </li></ul>
 3. 4. EQUIP HUMÀ - ORGANIGRAMA
 4. 5. EXPERIÈNCIES ANTERIORS Alguns dels projectes més destacats que ha dut a terme Webformació4 anteriorment són: Creació de cursos de col·laboració entre els diferents comerços de la cadena. Per la multinacional es van realitzar un parell de cursos de formació b-learning per als nous empleats sense experiència prèvia. Es van desenvolupar en dues branques diferents: cursos tecnològics amb els coneixements de les tecnologies que utilitzaven Java, Oracle, etc. I un altre paquet de cursos pel sector administratiu i de recursos humans de l’empresa. Es va preparar l'entorn i la preparació de cursos pels seus operants. Es van crear diferents cursos per persones en situació d'atur amb característiques amb risc d'exclusió i uns cursos per formar els treballadors amb les noves tecnologies.
 5. 6. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE <ul><li>El projecte e-coFormació consisteix a desenvolupar cursos semipresencials i virtuals adaptats a la plataforma e-learning Moodle per a la formació dels associats de l’ONG AccioNatura, especialment en TIC i gestió mediambiental. </li></ul><ul><li>En el Disseny tecnopedagògic es realitzarà una aplicació seguint el model ADDIE per tal de dissenyar les activitats de manera que pugui donar resposta a les necessitats de l'ONG Accionatura. </li></ul>
 6. 7. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE <ul><li>WebFormació4 fonamenta les seves tasques principals en: </li></ul><ul><ul><li>Una formació del professorat molt lligada a les activitats que permeten un aprenentatge significatiu, </li></ul></ul><ul><ul><li>En la formació d'alumnes a partir del desenvolupament de les seves pròpies estratègies d'aprenentatge . </li></ul></ul><ul><li>Pel que fa als processos docents es procedirà a la recollida i anàlisi d'informacions sobre l'ONG Accionatura per tal de contextualitzar adequadament les actuacions a desenvolupar. </li></ul><ul><li>Per portar a terme el projecte e-coformació es desenvoluparà un model mixt que combina el disseny tecnopedagògic i els processos docents.  </li></ul>
 7. 8. MODEL PEDAGÒGIC <ul><li>APRENENTATGE SIGNIFICATIU I </li></ul><ul><li>CONSTRUCTIVISME SOCIAL </li></ul><ul><li>El model pedagògic en el qual WebFormació 4 basem el projecte eco-Formació és el CONSTRUCTIVISME SOCIAL. Partim de la base de que el coneixement que les persones construeixen consisteix no solament en les idees (continguts), sinó també en el coneixement sobre el context en el qual són adquirides. </li></ul><ul><li>Creiem en la construcció del coneixement estimulat per una motivació intrínseca i en la qual el procés d’ensenyament - aprenentatge és inherentment un procés social dialògic. </li></ul>
 8. 9. MODEL PEDAGÒGIC
 9. 10. OPCIÓ TECNOLÒGICA La nostra metodologia constructivista ha portat als nostres experts a seleccionar aquest Entorn Virtual d’Aprenentatge “Moodle” entre d’altres possibles per diversos motius, entre els quals destaquen el disseny a partir de mòduls (el que permet un disseny molt adaptat a les necessitats dels cursos), la utilitat, un coneixement més estès entre els alumnes i la varietat d’eines de treball col·laboratiu que proporciona.
 10. 11. OBJECTIUS <ul><li>Actualitzar i adaptar els cursos presencials de l’ONG Accionatura a un entorn virtual (Moodle). </li></ul><ul><li>Crear MDM i nous cursos de formació e-learning i b-learning. </li></ul><ul><li>Afavorir el contacte entre els membres de l’organització. </li></ul><ul><li>Donar a conèixer l’ONG a través d’un portal web. </li></ul>
 11. 12. OBJECTIUS <ul><li>ACCIONS QUE REALITZAREM: </li></ul><ul><li>Creació de nous MDM i adaptació a moodle. </li></ul><ul><li>Creació de 3 blocs de cursos: </li></ul><ul><ul><li>Curs 0: curs virtual bàsic d’introducció a moodle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Curs WebFormadors: curs semipresencial per futurs formadors de l’ONG. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursos e-coFormatius: cursos virtuals sobre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espais naturals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biodiversitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ecoturisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agricultura ecològica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canvi climàtic </li></ul></ul></ul>
 12. 13. CONTINGUTS <ul><li>Curs 0 : Curs e-learning bàsic d'introducció a Moodle i al programari lliure (60h) </li></ul><ul><ul><li>Mòdul 0.- Primers passos en un EVA (30h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul 1.- Treball amb programari lliure (30h) </li></ul></ul><ul><li>Cursos e-coFormatius : Cursos e-learning específics de 30h sobre les temàtiques concretes. Cada curs presenta l’estructura següent: </li></ul><ul><ul><li>Mòdul 0.- Primers passos en un EVA (opcional per alumnes no familiaritzats) </li></ul></ul><ul><ul><li>4 blocs temàtics </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte final </li></ul></ul>
 13. 14. CONTINGUTS <ul><li>Curs WebFormadors : Curs semipresencial de formació de futurs formadors de l'ONG Accionatura. (60h e-learning+12h presencials en forma de Jornada) </li></ul><ul><ul><li>Mòdul 0.- Primers passos en un EVA (opcional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul 1.- Activitats i recursos bàsics com a professor (15h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul 2.- Recursos avançats per gestionar i administrar l'EVA (15h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul 3.- Recursos per al treball col·laboratiu (15h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul 4.- Recursos d'internet per a l'educació (15h) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jornada de cloenda per crear comunitat (12h) </li></ul></ul>
 14. 15. PROPOSTA TÈCNICA <ul><li>Maquinari: </li></ul><ul><li>Servidor web amb tecnologia LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP) per donar servei als nostres clients. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Programari: </li></ul><ul><li>Diversos rols d'usuari: </li></ul><ul><ul><li>Alumne, professor i professors sense edició. </li></ul></ul><ul><li>Diferents espais: </li></ul><ul><ul><li>Planificació: espai dedicat a que l'alumne i professor puguin realitzar la gestió del temps </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos: els elements o continguts del curs </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats: espai dedicat a que l'alumne posi en pràctica els continguts del curs, per saber si s'han adquirit </li></ul></ul><ul><ul><li>Grups: Espai grupal per a que els alumnes interactuïn </li></ul></ul><ul><ul><li>Fitxers: material didàctic penjat </li></ul></ul>PROPOSTA TÈCNICA
 16. 17. <ul><li>Comunicació: </li></ul><ul><ul><li>Xat, Wiki, Correu, Fòrums són exemples de serveis de comunicació que integren la plataforma. Per tal de poder aconseguir: </li></ul></ul>PROPOSTA TÈCNICA
 17. 18. <ul><li>Requisits </li></ul><ul><ul><li>Ordinador amb connexió a Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Navegador web </li></ul></ul><ul><li>Requisits materials </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Office per poder visualitzar i editar documents (.doc), fulls de càlcul (.xls), presentacions (.ppt). </li></ul></ul><ul><ul><li>Openoffice, documents (.odt), fulls de càlcul (.ods), presentacions (.odp). </li></ul></ul><ul><ul><li>Adobe Reader per visualitzar documents en format .pdf </li></ul></ul>PROPOSTA TÈCNICA
 18. 19. CRONOGRAMA
 19. 20. MAPA MENTAL
 20. 21. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×