Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Typografie v elektronických médiích
      N  Ě K O L I  K T E Z Í
      A  O T Á Z  E K , K T E R É
  ...
Typografie v elektronických médiích
      Několik    tezí
      a otázek, které
      by měl vzít do...
Typografie v elektronických médiích
       Několik tezí a otázek,
       které by měl vzít
       do úva...
Jak člověk čte? Jak probíhá proces čtení?
Typografie     Kevin Larson   Konference v řecké
Psychologie     Mary...
Silueta slova
Slovo je
rozpoznáváno na
základě své siluety,
buď kombinací na
základě horní a dolní
dotažnice, nebo
celkové...
Paralelní rozpoznávání písmen
Písmena jsou ve
slově rozpoznávána
současně a slovo je
identifikováno na
základě písmen.
Sakadické pohyby očí
Oko má 200–250 ms Během 20–30 ms    Oko se nefixuje na
na jedno slovo  pohyb kupředu o 7–9 ...
Další faktory
Font („kresba“)
Font (velikost)
Font (proklad)
           pár  mlíkař
           pán
...
Mýty (za jistých okolností)
       Patky usnadňují čtení Písma navržená pro
                  čte...
Tištěné médium
Tradice

Pravidla, úzus

Zkušenost

Konkrétní čtenář

Na straně čtenáře
fixované médium

200 let vědeckých
...
Elektronické médium
1.
Mnohovýznamový  CRT, LCD, notebook, telefon, PDA, čtečka
termín      knih, televize, terminál
Elektronické médium
2.
Rychlý vývoj bez   Od textů bez diakritiky přes PDF po Flash,
tradice, pravidel  ePub aj.
a „un...
Elektronické médium
3.
Typografická  Unicode
omezení
        HTML (1990)

        embedování písem (teoreti...
Elektronické médium
3.
Typografická  Dominance několika fontů, menší možnost
omezení    kvalitativního výběru
Elektronické médium
4.
Na straně čtenáře  Velikost displeje, jeho kvalita, umístění;
proměnlivé médium  čtení u monitoru...
Elektronické médium
5.
Na straně čtenáře   Podpora Unicode ve starších OS a ve
navíc software a OS  speciálních zařízen...
Elektronické médium
6.
Designér webu vs.  Homepage a kratší texty vs. texty delší
text k souvislému  a zanořené
čtení
Čtenář elektronického média
Nepřijal koncepci
„jiného čtení“
Upřednostňuje své
návyky z tištěných
médií


Zjednodušení tex...
Čtenář elektronického média
Upřednostňuje
zařízení fyzicky bližší
knize

Rozhoduje nebo
spolurozhoduje
o typografii
Budoucnost čtení delších textů
Není na webu, ale ve specializovaných čtečkách, ať už
hardwarových, nebo softwarových

Není...
Další zdroje
        webtypography.net/
        webtypography.net/
        sxsw2007/
It’s all our fault.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jakub Krč: Typografie v elektronických médiích

Několik poznámek o úloze typografie v klasických a elektronických médiích, o čtenářských návycích a očekáváních a o tom, proč webová typografie zaostává za technologickými možnostmi, které dnešní designér elektronických médií má.

A taky slovo o gramotnosti, Pravidlech pravopisu, zodpovědnosti a lenosti; o tom, že palec není uvozovka, spojovník pomlčka a čtenář nepřítel.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jakub Krč: Typografie v elektronických médiích

 1. 1. Typografie v elektronických médiích N Ě K O L I K T E Z Í A O T Á Z E K , K T E R É B Y M Ě L V Z Í T D O Ú V A H Y Ú P R A V C E T E X T U U R Č E N É H O K S O U V I S L É M U Č T E N Í Jakub Krč / www.sazba.cz / www.typo.cz
 2. 2. Typografie v elektronických médiích Několik tezí a otázek, které by měl vzít do úvahy úpravce textu určeného k  souvislému č t e n í Jakub Krč / www.sazba.cz / www.typo.cz
 3. 3. Typografie v elektronických médiích Několik tezí a otázek, které by měl vzít do úvahy úpravce textu určeného k souvislému čtení Jakub Krč / www.sazba.cz / www.typo.cz
 4. 4. Jak člověk čte? Jak probíhá proces čtení? Typografie Kevin Larson Konference v řecké Psychologie Mary Dyson Soluni (2004) Anatomie Hrant Papazian Sociologie Peter Enneson Revue Typo 13/2005 Pedagogika Měřitelný jev Bez jednoznačných výsledků
 5. 5. Silueta slova Slovo je rozpoznáváno na základě své siluety, buď kombinací na základě horní a dolní dotažnice, nebo celkového „obrazu“ slova.
 6. 6. Paralelní rozpoznávání písmen Písmena jsou ve slově rozpoznávána současně a slovo je identifikováno na základě písmen.
 7. 7. Sakadické pohyby očí Oko má 200–250 ms Během 20–30 ms Oko se nefixuje na na jedno slovo pohyb kupředu o 7–9 mezery, krátká nebo slov (v 10–15 % vzad) čistě gramatická slova
 8. 8. Další faktory Font („kresba“) Font (velikost) Font (proklad) pár mlíkař pán Světelné podmínky Psychický stav Věk Čtenářská zkušenost mlíkař mlíkař pár Vztah k textu Chyby v textu Vzdálenost od textu Úhel čtení „Předpříjem“ Letmé čtení mlíkař mlíkař mlíkař mlíkař aj.
 9. 9. Mýty (za jistých okolností) Patky usnadňují čtení Písma navržená pro čtení z obrazovky se Minusky se čtou čtou lépe než písma rychleji než verzálky navržená pro tisk či kurziva Na displeje čteme Text na vysoké pomaleji než z papíru typografické úrovni se čte lépe než text Proces čtení na vysázený amatérsky monitoru (oko, mozek) je jiný než Užší sloupec textu se proces klasického čte lépe než širší čtení aj.
 10. 10. Tištěné médium Tradice Pravidla, úzus Zkušenost Konkrétní čtenář Na straně čtenáře fixované médium 200 let vědeckých výzkumů čtení
 11. 11. Elektronické médium 1. Mnohovýznamový CRT, LCD, notebook, telefon, PDA, čtečka termín knih, televize, terminál
 12. 12. Elektronické médium 2. Rychlý vývoj bez Od textů bez diakritiky přes PDF po Flash, tradice, pravidel ePub aj. a „univerzálního“, „referenčního“ média
 13. 13. Elektronické médium 3. Typografická Unicode omezení HTML (1990) embedování písem (teoreticky od 1997, dodnes nefunkční spolehlivě, WOFF, CWT...) písmo jako služba (javaskript – Typekit) webové licence a výpůjčky od písmolijen http://www.typotheque.com/webfonts
 14. 14. Elektronické médium 3. Typografická Dominance několika fontů, menší možnost omezení kvalitativního výběru
 15. 15. Elektronické médium 4. Na straně čtenáře Velikost displeje, jeho kvalita, umístění; proměnlivé médium čtení u monitoru vs. čtení s „čtečkou“
 16. 16. Elektronické médium 5. Na straně čtenáře Podpora Unicode ve starších OS a ve navíc software a OS speciálních zařízeních (mobily) Různá interpretace @font-face v různých prohlížečích www.twardoch.com/webfonts/ Problematika dělení slov, blokového zarovnání, pevných mezer... DRM vs. OS + aplikace
 17. 17. Elektronické médium 6. Designér webu vs. Homepage a kratší texty vs. texty delší text k souvislému a zanořené čtení
 18. 18. Čtenář elektronického média Nepřijal koncepci „jiného čtení“ Upřednostňuje své návyky z tištěných médií Zjednodušení textu: RSS Instapaper... Reader... Odeslání do čtečky: Stanza, Kindle...
 19. 19. Čtenář elektronického média Upřednostňuje zařízení fyzicky bližší knize Rozhoduje nebo spolurozhoduje o typografii
 20. 20. Budoucnost čtení delších textů Není na webu, ale ve specializovaných čtečkách, ať už hardwarových, nebo softwarových Není ve formátu pdf ani v jeho nejrůznějších „animacích“ (třebas www.floowie.com) Je v textech dobře připravených pro export do čtecích zařízení (formátování, exportní pomocníci) Je v textech dobře typograficky připravených (role čtenáře) Je v designérovi poučeném (typografie, procesy čtení) a vzdělaném (typografie jako čokoláda)
 21. 21. Další zdroje webtypography.net/ webtypography.net/ sxsw2007/
 22. 22. It’s all our fault.

×