SlideShare a Scribd company logo
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC 9
NĂM HỌC 2014 – 2015
http://webdethi.net
CÂU Ý HƯỚNG DẪN CHẤM
BIỂU
ĐIỂM
1
a
- Đối tượng nghiên cứu di truyền học là nghiên cứu bản chất
và tính quy luật của hiện tượng di truyền.
- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế di
truyền, tính quy luật của hiện tượng biến dị và di truyền để
giải thích tại sao con sinh ra giống với bố mẹ, tổ tiên trên
những nét lớn nhưng lại khác bố mẹ, tổ tiên ở hàng loạt các
điểm khác.
- ý nghĩa thực tiễn: Biến dị và di truyền là cơ sở của chọn
giống, sử dụng để phát hiện các nguyên nhân, cơ chế của
bệnh, tật di truyền để đề xuất các lời khuyên phù hợp trong
tư vấn di truyền học và đặc biệt có tầm quan trọng trong
công nghệ sinh học hiện đại
0,5
0,5
0,5
b
- Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng
phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen và gây ra những
rối loạn trong quá trình tổng hợp protein. Tuy nhiên cũng có
1 số đột biến có lợi.
- Vai trò và ý nghĩa : Đột biến gen tạo ra các gen lặn, chúng
chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở thể đồng hợp và trong môi
trường thích hợp. qua giao phối nếu gặp tổ hợp gen thích
hợp, một đột biến vốn có hại có thể trở thành có lợi, đột biến
làm tăng khả năng thích ứng của sinh vật với các điều kiện
ngoại cảnh.đột biến có lợi có ý nghĩa đối với chân nuôi và
trồng trọt.Vì vậy con người có thể gây đột biến nhân tạo về
đột biến gen tạo ra những giống có ý lợi cho nhu cầu của con
người.
0,75
1,25
2 a
NST thường NST giới tính
- Thường tồn tại với số
cặp lớn hơn 1 trong tế bào
lưỡng bội.
- Giống nhau giữa cá thể
đực và cái.
- Luôn tồn tại thành từng
cặp tương đồng.
- Mang gen quy định tính
- Thường tồn tại 1 cặp trong
tế bào lưỡng bội
- Khác nhau giữa cá thể đực
và cái
-Tồn tại thành từng cặp
tương đồng (XX) hoặc
không tương đồng (XY).
- Mang gen quy định giới
0,5
0,25
0,5
0,25
trạng thường. tính và quy định một số tính
trạng thường liên kết với
giới tính.
b
* Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực- cái ở vật nuôi: Vì sự
phân hoá giới tính còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi
trường trong và bên ngoài cơ thể.
- MT bên trong: hoóc môn sinh dục
- MT bên ngoài: nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn,…
* Yếu tố ảnh hưởng đến phân hóa giới tính:
- MT bên trong: hoóc môn sinh dục
VD: - Dùng hooc môn sinh dục tác động vào những giai
đoạn sớm trong sự phát triển cá thể có thể làm biến đổi giới
tính mặc dù cặp NST giới tính không hề thay đổi.
- MT bên ngoài: nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn, hàm lượng các
chất trong môi trường… đều có khả năng thay đổi giới tính ở
mức kiểu hình hay kiểu gen.
0,5
0,5
0,5
0,5
3
a
*Prôtein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì :
Prôtein là thành phần cấu trúc của tế bào và cơ thể, xúc tác
và điều hòa các quá trình trao đổi chất (enzim và hoocmôn),
bảo vệ cơ thể(kháng thể), vận chuyển và cung cấp năng
lượng…liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào và
cơ thể.
* Nguyên nhân của bệnh tiểu đường:
- Do sự rối loạn hoạt động nội tiết của tuyến tụy(sự thay đổi
tỉ lệ bất thường của insulin).
- Do các tế bào bêta của đảo tụy tiết không đủ insulin cần
thiết để hạn chế quá trình chuyển hóa glucôzơ thành glicôzen
làm lượng đường trong máu cao.
- Do các tế bào không tiếp nhận insulin mặc dù các tế bào
bêta của đảo tụy vẫn hoạt động bình thường làm cản trở sự
hấp thụ glucôzơ để chuyển hóa thành glicôzen cũng làm
lượng đường huyêt tăng cao và bị thải ra ngoài theo nước
tiểu , dẫn đến tình trạng bệnh tiểu đường.
1,5
0,5
0,5
1
b
*Thịt trâu khác thịt bò vì: ADN của trâu khác của bò cho nên
mặc dù có cùng một nguyên liệu axit amin giống nhau lấy từ
cỏ nhưng dưới khuôn mẫu ADN của trâu khác bò nên đã
tổng hợp nên prôtêin ở trâu và bò khác nhau.
1,5
4
a
* Quy ước: A - quả tròn a - quả dài
B - hoa vàng b - hoa trắng
* Các kiểu gen của cây quả tròn, hoa vàng: AABB; AABb;
AaBB; AaBb
0,25
1
b F2 cho 4 kiểu hình có tỉ lệ ngang nhau: 0,25
1 quả tròn, hoa vàng : 1 quả tròn, hoa trắng : 1 quả dài, hoa
vàng : 1 quả dài, hoa trắng
* Xét sự phân li của từng cặp tính trạng:
- Tính trạng hình dạng quả:
quadai
quatron
=
11
11


= 1:1
-> Cây F1 cho 2 giao tử, vậy cây F1 dị hợp 1 cặp gen về hình
dạng quả: Aa.
- Tính trạng mầu sắc hoa:
hoatrang
hoavang
=
11
11


= 1:1
-> Cây F1 cho 2 giao tử, vậy cây F1 dị hợp 1 cặp gen về mầu
sắc hoa: Bb.
=> cây F1 dị hợp 2 cặp gen có kiểu gen là AaBb
* Sơ đồ lai
F1 quả tròn, hoa vàng x quả dài, hoa trắng
AaBb aabb
GF1 AB; Ab; aB; ab ab
F2 - Tỉ lệ KG: 1AaBb : 1 Aabb: 1aaBb : 1 aabb
- Tỉ lệ KH: 1 tròn, vang : 1 tròn, trắng : 1 dài, vàng : 1
dài, trắng
0,5
0,5
0,25
0,5
c
F1 dị hợp 2 cặp gen, có thể được tạo ra từ các phép lai sau:
*Trường hợp 1: P1 quả tròn, hoa vàng x quả dài, hoa trắng
AABB aabb
*Trường hợp 2: P2 quả tròn, hoa trắng x quả dài, hoa vàng
AAbb aaBB
- HS tự viết sơ đồ lai
0,25
0,5
5
a
- Số lượng nuclêôtit của đoạn gen trên là:
Ta có hệ phương trình sau:
%A +%G = 50%
%A -%G = 10%
<=> A = T = 30% = 900 (nuclêôtit)
G = X = 20% = 600 (nuclêôtit)
- Chiều dài của đoạn gen trên là:
L =
2
4,3.N
= 5100 (Å)
- Khối lượng của gen là: M = 300.N = 900000 (ĐvC)
0,5
0,5
0,5
b
- Số lượng nuclêôtit từng loại môi trường nội bào cung cấp
là:
A’ = T’ = (24
– 1). A = 13.500 (nuclêôtit)
0,5
0,5
G’ = X’ = (24
– 1). G = 9000 (nuclêôtit)
c
- Số liên kết hi đrô của đoạn gen trên là:
H = 2A + 3G = 3600
- Số liên kết hiđrô hình thành:
H’HT = 24
.H = 57600
- Số liên kết hiđrô bị phá vỡ:
HPV = (24
– 1). H = 54000
0,5
0,5
0,5

More Related Content

What's hot

S12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac the
S12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac theS12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac the
S12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac thekienhuyen
 
Di truyền học quần thể - Vietzo.net
Di truyền học quần thể - Vietzo.netDi truyền học quần thể - Vietzo.net
Di truyền học quần thể - Vietzo.net
Vietzo
 
Chuyên đề sinh học 9
Chuyên đề sinh học 9Chuyên đề sinh học 9
Chuyên đề sinh học 9Tam Vu Minh
 
quy luat phan ly cua Mendel-NTQuynh
quy luat phan ly cua Mendel-NTQuynhquy luat phan ly cua Mendel-NTQuynh
quy luat phan ly cua Mendel-NTQuynhNguyen Quynh
 
Chuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-b
Chuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-bChuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-b
Chuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-b
Nhân Trần
 
Nhiễm sắc thể giới tính
Nhiễm sắc thể giới tínhNhiễm sắc thể giới tính
Nhiễm sắc thể giới tính
Linh Xinh Xinh
 
S12 bai 4 dot bien gen
S12 bai 4 dot bien genS12 bai 4 dot bien gen
S12 bai 4 dot bien genkienhuyen
 
Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2
onthi360
 
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tínhNst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Sophie Nguyen
 
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Megabook
 
Bài tập hoán vị gen
Bài tập hoán vị genBài tập hoán vị gen
Bài tập hoán vị gen
Trần Đương
 
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc NinhĐề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Văn Mạnh Nguyễn
 
Dang 3
Dang 3Dang 3
Dang 3
Xuanthao_tm
 
Bài tập về quy luật phân li men đen
Bài tập về quy luật phân li men đenBài tập về quy luật phân li men đen
Bài tập về quy luật phân li men đen
Duyen Tran
 
Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh học
Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh họcNhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh học
Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh học
hai tran
 
Các gen đa alen và sự tương tác
Các gen đa alen và sự tương tácCác gen đa alen và sự tương tác
Các gen đa alen và sự tương tácbittercoffee
 

What's hot (20)

Sh12 bai 12
Sh12 bai 12Sh12 bai 12
Sh12 bai 12
 
S12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac the
S12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac theS12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac the
S12 bai 6 dot bien so luong nhiem sac the
 
Di truyền học quần thể - Vietzo.net
Di truyền học quần thể - Vietzo.netDi truyền học quần thể - Vietzo.net
Di truyền học quần thể - Vietzo.net
 
Sh12 bai 8
Sh12 bai 8Sh12 bai 8
Sh12 bai 8
 
Chuyên đề sinh học 9
Chuyên đề sinh học 9Chuyên đề sinh học 9
Chuyên đề sinh học 9
 
Sinh12
Sinh12Sinh12
Sinh12
 
quy luat phan ly cua Mendel-NTQuynh
quy luat phan ly cua Mendel-NTQuynhquy luat phan ly cua Mendel-NTQuynh
quy luat phan ly cua Mendel-NTQuynh
 
Chuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-b
Chuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-bChuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-b
Chuyên đề đa bội thể tổ 1 bvtv k6-b
 
Nhiễm sắc thể giới tính
Nhiễm sắc thể giới tínhNhiễm sắc thể giới tính
Nhiễm sắc thể giới tính
 
Tai lieu on thi tn mon sinh 2014
Tai lieu on thi tn mon sinh 2014Tai lieu on thi tn mon sinh 2014
Tai lieu on thi tn mon sinh 2014
 
S12 bai 4 dot bien gen
S12 bai 4 dot bien genS12 bai 4 dot bien gen
S12 bai 4 dot bien gen
 
Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2Ly thuyet chuyen de 2
Ly thuyet chuyen de 2
 
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tínhNst giới tính và di truyền liên kết giới tính
Nst giới tính và di truyền liên kết giới tính
 
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
 
Bài tập hoán vị gen
Bài tập hoán vị genBài tập hoán vị gen
Bài tập hoán vị gen
 
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc NinhĐề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
Đề thi chọn HSG môn sinh học (CÓ ĐÁP ÁN) trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh
 
Dang 3
Dang 3Dang 3
Dang 3
 
Bài tập về quy luật phân li men đen
Bài tập về quy luật phân li men đenBài tập về quy luật phân li men đen
Bài tập về quy luật phân li men đen
 
Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh học
Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh họcNhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh học
Nhiễm Sắc Thể Và Đột Biến Nhiễm Sắc Thể - luyện thi đại học sinh học
 
Các gen đa alen và sự tương tác
Các gen đa alen và sự tương tácCác gen đa alen và sự tương tác
Các gen đa alen và sự tương tác
 

Similar to Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9

Sinh 12 cd6 tien hoa
Sinh 12 cd6 tien hoaSinh 12 cd6 tien hoa
Sinh 12 cd6 tien hoa
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Lienketgen
LienketgenLienketgen
LienketgenChau Sau
 
Bai giảng shpt
Bai giảng shptBai giảng shpt
Bai giảng shpt
Hoa Phuong
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tailieu on hsg sinh9
Tailieu on hsg sinh9Tailieu on hsg sinh9
Tailieu on hsg sinh9Tam Vu Minh
 
Bài thực hành sinh
Bài thực hành sinhBài thực hành sinh
Bài thực hành sinh
Phan Nghi
 
Di truyền tế bào chất
Di truyền tế bào chấtDi truyền tế bào chất
Di truyền tế bào chấtbittercoffee
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đào Nhung
 
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docx
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docxLý thuyết ôn DI truyền (1).docx
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docx
IzanamiOtogi
 
Giáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdf
Giáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdfGiáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdf
Giáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdf
Man_Ebook
 
BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN
BÀI 4: ĐỘT BIẾN GENBÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN
BÀI 4: ĐỘT BIẾN GENHue Nguyen
 
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnhđề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
onthitot .com
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
vivan030207
 
Protein đậu nành
Protein đậu nànhProtein đậu nành
Protein đậu nànhnyngau
 
Cơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cương
Cơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cươngCơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cương
Cơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cương
VuKirikou
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
onthitot .com
 
7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn
7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn
7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn
Megabook
 
7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc
7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc 7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc
7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc
Persona Ebra
 

Similar to Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9 (20)

Sinh 12 cd6 tien hoa
Sinh 12 cd6 tien hoaSinh 12 cd6 tien hoa
Sinh 12 cd6 tien hoa
 
Lienketgen
LienketgenLienketgen
Lienketgen
 
On thi hk1
On thi hk1On thi hk1
On thi hk1
 
Bai giảng shpt
Bai giảng shptBai giảng shpt
Bai giảng shpt
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2012 - 2018 MÔN SINH HỌC...
 
Tailieu on hsg sinh9
Tailieu on hsg sinh9Tailieu on hsg sinh9
Tailieu on hsg sinh9
 
Bài thực hành sinh
Bài thực hành sinhBài thực hành sinh
Bài thực hành sinh
 
Di truyền tế bào chất
Di truyền tế bào chấtDi truyền tế bào chất
Di truyền tế bào chất
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
 
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
 
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docx
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docxLý thuyết ôn DI truyền (1).docx
Lý thuyết ôn DI truyền (1).docx
 
Giáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdf
Giáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdfGiáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdf
Giáo trình di truyền động vật - Trần Huê Viên.pdf
 
BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN
BÀI 4: ĐỘT BIẾN GENBÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN
BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN
 
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnhđề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
đề Thi thử môn sinh trường trần phú hà tĩnh
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
 
Protein đậu nành
Protein đậu nànhProtein đậu nành
Protein đậu nành
 
Cơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cương
Cơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cươngCơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cương
Cơ sở di truyền học & tiến hóa - Sinh học đại cương
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-lan-2-nam-2015-thpt-chuyen-nguyen-quang...
 
7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn
7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn
7 Dạng toán chinh phục bài tập di truyền môn Sinh học - Megabook.vn
 
7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc
7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc 7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc
7dangtoanchinhphucditruyensinhhoc
 

More from webdethi

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014webdethi
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014webdethi
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
webdethi
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014webdethi
 
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
webdethi
 
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
webdethi
 
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kyDap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
webdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
webdethi
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
webdethi
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
webdethi
 

More from webdethi (20)

Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-lich-su-khoi-c-nam-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-hoa-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-vat-ly-2014
 
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
De thi-dai-hoc-mon-vat-ly-nam-2014
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2014
 
Delf 6-2014
Delf 6-2014Delf 6-2014
Delf 6-2014
 
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
De thi-dap-an-tot-nghiep-mon-vat-ly-2014
 
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014Dap an-de-thi-thu-toan-2014
Dap an-de-thi-thu-toan-2014
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-trung-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-anh-nam-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-pho-thong-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-tieng-phap-2013
 
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-namDap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-hoa-lop-12-quang-nam
 
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-kyDap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
Dap an-de-thi-vao-lop-6-tan-ky
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-phap-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-duc-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
 
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
De thi-cao-dang-mon-tieng-nga-2013
 
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
Dap an-de-thi-cao-dang-mon-tieng-nhat-2013
 

Recently uploaded

100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 

Recently uploaded (17)

100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 

Hướng dẫn chấm đề thi hsg môn sinh học 9

 • 1. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC 9 NĂM HỌC 2014 – 2015 http://webdethi.net CÂU Ý HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM 1 a - Đối tượng nghiên cứu di truyền học là nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền. - Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế di truyền, tính quy luật của hiện tượng biến dị và di truyền để giải thích tại sao con sinh ra giống với bố mẹ, tổ tiên trên những nét lớn nhưng lại khác bố mẹ, tổ tiên ở hàng loạt các điểm khác. - ý nghĩa thực tiễn: Biến dị và di truyền là cơ sở của chọn giống, sử dụng để phát hiện các nguyên nhân, cơ chế của bệnh, tật di truyền để đề xuất các lời khuyên phù hợp trong tư vấn di truyền học và đặc biệt có tầm quan trọng trong công nghệ sinh học hiện đại 0,5 0,5 0,5 b - Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen và gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp protein. Tuy nhiên cũng có 1 số đột biến có lợi. - Vai trò và ý nghĩa : Đột biến gen tạo ra các gen lặn, chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở thể đồng hợp và trong môi trường thích hợp. qua giao phối nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn có hại có thể trở thành có lợi, đột biến làm tăng khả năng thích ứng của sinh vật với các điều kiện ngoại cảnh.đột biến có lợi có ý nghĩa đối với chân nuôi và trồng trọt.Vì vậy con người có thể gây đột biến nhân tạo về đột biến gen tạo ra những giống có ý lợi cho nhu cầu của con người. 0,75 1,25 2 a NST thường NST giới tính - Thường tồn tại với số cặp lớn hơn 1 trong tế bào lưỡng bội. - Giống nhau giữa cá thể đực và cái. - Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng. - Mang gen quy định tính - Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội - Khác nhau giữa cá thể đực và cái -Tồn tại thành từng cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY). - Mang gen quy định giới 0,5 0,25 0,5 0,25
 • 2. trạng thường. tính và quy định một số tính trạng thường liên kết với giới tính. b * Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực- cái ở vật nuôi: Vì sự phân hoá giới tính còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong và bên ngoài cơ thể. - MT bên trong: hoóc môn sinh dục - MT bên ngoài: nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn,… * Yếu tố ảnh hưởng đến phân hóa giới tính: - MT bên trong: hoóc môn sinh dục VD: - Dùng hooc môn sinh dục tác động vào những giai đoạn sớm trong sự phát triển cá thể có thể làm biến đổi giới tính mặc dù cặp NST giới tính không hề thay đổi. - MT bên ngoài: nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn, hàm lượng các chất trong môi trường… đều có khả năng thay đổi giới tính ở mức kiểu hình hay kiểu gen. 0,5 0,5 0,5 0,5 3 a *Prôtein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì : Prôtein là thành phần cấu trúc của tế bào và cơ thể, xúc tác và điều hòa các quá trình trao đổi chất (enzim và hoocmôn), bảo vệ cơ thể(kháng thể), vận chuyển và cung cấp năng lượng…liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào và cơ thể. * Nguyên nhân của bệnh tiểu đường: - Do sự rối loạn hoạt động nội tiết của tuyến tụy(sự thay đổi tỉ lệ bất thường của insulin). - Do các tế bào bêta của đảo tụy tiết không đủ insulin cần thiết để hạn chế quá trình chuyển hóa glucôzơ thành glicôzen làm lượng đường trong máu cao. - Do các tế bào không tiếp nhận insulin mặc dù các tế bào bêta của đảo tụy vẫn hoạt động bình thường làm cản trở sự hấp thụ glucôzơ để chuyển hóa thành glicôzen cũng làm lượng đường huyêt tăng cao và bị thải ra ngoài theo nước tiểu , dẫn đến tình trạng bệnh tiểu đường. 1,5 0,5 0,5 1 b *Thịt trâu khác thịt bò vì: ADN của trâu khác của bò cho nên mặc dù có cùng một nguyên liệu axit amin giống nhau lấy từ cỏ nhưng dưới khuôn mẫu ADN của trâu khác bò nên đã tổng hợp nên prôtêin ở trâu và bò khác nhau. 1,5 4 a * Quy ước: A - quả tròn a - quả dài B - hoa vàng b - hoa trắng * Các kiểu gen của cây quả tròn, hoa vàng: AABB; AABb; AaBB; AaBb 0,25 1 b F2 cho 4 kiểu hình có tỉ lệ ngang nhau: 0,25
 • 3. 1 quả tròn, hoa vàng : 1 quả tròn, hoa trắng : 1 quả dài, hoa vàng : 1 quả dài, hoa trắng * Xét sự phân li của từng cặp tính trạng: - Tính trạng hình dạng quả: quadai quatron = 11 11   = 1:1 -> Cây F1 cho 2 giao tử, vậy cây F1 dị hợp 1 cặp gen về hình dạng quả: Aa. - Tính trạng mầu sắc hoa: hoatrang hoavang = 11 11   = 1:1 -> Cây F1 cho 2 giao tử, vậy cây F1 dị hợp 1 cặp gen về mầu sắc hoa: Bb. => cây F1 dị hợp 2 cặp gen có kiểu gen là AaBb * Sơ đồ lai F1 quả tròn, hoa vàng x quả dài, hoa trắng AaBb aabb GF1 AB; Ab; aB; ab ab F2 - Tỉ lệ KG: 1AaBb : 1 Aabb: 1aaBb : 1 aabb - Tỉ lệ KH: 1 tròn, vang : 1 tròn, trắng : 1 dài, vàng : 1 dài, trắng 0,5 0,5 0,25 0,5 c F1 dị hợp 2 cặp gen, có thể được tạo ra từ các phép lai sau: *Trường hợp 1: P1 quả tròn, hoa vàng x quả dài, hoa trắng AABB aabb *Trường hợp 2: P2 quả tròn, hoa trắng x quả dài, hoa vàng AAbb aaBB - HS tự viết sơ đồ lai 0,25 0,5 5 a - Số lượng nuclêôtit của đoạn gen trên là: Ta có hệ phương trình sau: %A +%G = 50% %A -%G = 10% <=> A = T = 30% = 900 (nuclêôtit) G = X = 20% = 600 (nuclêôtit) - Chiều dài của đoạn gen trên là: L = 2 4,3.N = 5100 (Å) - Khối lượng của gen là: M = 300.N = 900000 (ĐvC) 0,5 0,5 0,5 b - Số lượng nuclêôtit từng loại môi trường nội bào cung cấp là: A’ = T’ = (24 – 1). A = 13.500 (nuclêôtit) 0,5 0,5
 • 4. G’ = X’ = (24 – 1). G = 9000 (nuclêôtit) c - Số liên kết hi đrô của đoạn gen trên là: H = 2A + 3G = 3600 - Số liên kết hiđrô hình thành: H’HT = 24 .H = 57600 - Số liên kết hiđrô bị phá vỡ: HPV = (24 – 1). H = 54000 0,5 0,5 0,5