http://webdethi.net
Câu
Nội dung
Câu 1. Sơ đồ quang hợp
+ khí cacbônic
Tinh bột
+
khí oxi
(2,5điểm). Nước
Sơ đồ hô hấp
Chấ...
http://webdethi.net
S¬ ®å lai:
F1
G
F2

AaBb
x
AaBb
AB, Ab, aB, ab
AB, Ab, aB, ab
9 (A-B-) : 3(A-bb)
: 3(aaB-)
: 1aabb
9 c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9

1,070 views

Published on

Đề thi học giỏi tại http://webdethi,net

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,070
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
160
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dap an-de-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-lop-9

  1. 1. http://webdethi.net Câu Nội dung Câu 1. Sơ đồ quang hợp + khí cacbônic Tinh bột + khí oxi (2,5điểm). Nước Sơ đồ hô hấp Chất hữu cơ + khí oxi  Năng lượng + khí cacbonic + hơi nước + Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau vì sản phẩm của quang hợp( chất hữu cơ và khí ô xi) là nguyên liệu của hô hấp, và ngược lại sản phảm của hô hấp ( hơi nước và khí cacbonic) là nguyên liệu cho quang hợp. + Hô hấp và quang hợp liên quan chặt chẽ với nhau vì 2 quá trình này cần có nhau: hô hấp cần chất hữu cơ do quang hợp chế tạo ra, quang hợp và mọi hoạt động sống của cây lại cần năng lượng do hô hấp tạo ra. Không thể sống được nếu thiếu 1 trong 2 quá trình này. Câu 2 (2điểm). + Giun dẹp thường ký sinh trong cơ gan, mật vì các bộ phận này có nhiều chất dinh dưỡng. + Các biện pháp đề phòng: - vệ sinh ăn uống: ăn chín uống sôi, ăn rau sống phải rửa sạch - vệ sinh môi trường sống: tiêu diệt các con vật trung gian truyền bệnh - tẩy giun định kỳ 1- 2 lần trong năm. http://webdethi.net Câu 3 - Voû ñaïi naõo người có kích thước lơn so với mặt (2,5điểm). - Caùc vuøng chæ coù ôû ngöôøi không có ở động vật ( vuøng vaän ñoäng ngoân ngöõ, vuøng hieåu tieáng noùi, vuøng hieåu chöõ vieát ) - khi điều khiển xe moto cần đội mũ bảo hiểm nhầm bảo vệ đầu đặc biệt là đại anox khi bị tai nạn Câu 4 3điểm). Câu 5 (4điểm). - Trình bày được diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân - ý nghĩa: là hình thức sinh sản cuả tế bào, giúp cơ thể lớn lên, ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ. XÐt tÝnh tr¹ng tréi lÆn - XÐt PL 2: ®á : vµng = 3 : 1 . §©y lµ tØ lÖ cña quy luËt ph©n li do ®ã ®á lµ tréi so víi vµng. Qui ­íc: A ®á a vµng - XÐt PL 3: Cao : thÊp = 3 : 1 . §©y lµ tØ lÖ cña quy luËt ph©n li do ®ã cao lµ tréi so víi thÊp. Qui ­íc: B cao b thÊp 1. XÐt phÐp lai F1 víi c©y thø nhÊt: F2 cã tØ lÖ 6,25% = 1/16 c©y thÊp, qu¶ vµng do ®ã F2 cã 16 tæ hîp = 4 x 4 suy ra F1 vµ c©y 1 dÞ hîp vÒ hai cÆp gen AaBb vµ cã KH c©y cao, qu¶ ®á
  2. 2. http://webdethi.net S¬ ®å lai: F1 G F2 AaBb x AaBb AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab 9 (A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb 9 cao ®á : 3 cao vµng : 3 thÊp ®á : 1 thÊp vµng 2. XÐt phÐp lai víi c©y 2 F2 cho tØ lÖ 100% c©y cao. Do F1 dÞ hîp vÒ cÆp gen Aa nªn phÐp lai nµy chØ cã thÓ lµ AA x Aa F2 cho tØ lÖ 3 ®á : 1 vµng nªn phÐp lai lµ Bb x Bb VËy c©y thø 2 cã KG lµ AABb . S¬ ®å lai: F1 AaBb x AABb G AB, Ab, aB, ab AB, Ab F2 KG AABB : AABb : AaBB : AaBb : AABb : AAbb : AaBb : Aabb KH 3 cao ®á : 1 cao vµng 3. XÐt phÐp lai víi c©y 3 F2 cho tØ lÖ 100% qu¶ ®á. Do F1 dÞ hîp vÒ cÆp gen Bb nªn phÐp lai nµy chØ cã thÓ lµ BB x Bb F2 cho tØ lÖ 3 cao : 1 thÊp nªn phÐp lai lµ Aa x Aa VËy c©y thø 2 cã KG lµ AaBB . S¬ ®å lai: F1 AaBb x AaBB G AB, Ab, aB, ab AB, aB F2 KG AABB : AaBB : AABb : AaBb : AaBB : aaBB : AaBb : aaBb KH 3 cao ®á : 1 thÊp ®á http://webdethi.net Câu 6 3điểm). Câu 7 3điểm). Gọi A là gen trội qui định mắt đen Gọi a là gen lặn qui định mắt đỏ Ta có đen/đỏ =1498/ 496= 3/1 Nên cá bố mẹ có cùng kiểu gen Aa(mắt đen) b, nếu không biết kiểu gen chỉ dựa vào kiểu hình thì chon cá bố và mẹ điều là mắt đỏ để đời con đồng nhất về kiểu hình sơ đồ lai p aa X aa gp a a F1 aa (mắt đỏ) a, bộ NST lưỡng bội của loài. Ta có 1.(2k -1)2n = 1016  2n = 1016/(27 -1) =8( ruồi giấm) b, số tế bào con hình thành 2k = 27 = 128 c, tổng số NST trong các tế bào con 128 x 8 =1024 NST

×