Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eivind Mølster: Posten.no på Nynorsk (Webdagene 2012)

769 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eivind Mølster: Posten.no på Nynorsk (Webdagene 2012)

 1. 1. Nynorsk på posten.noWebdagene 2012
 2. 2. herEivind MølsterJobber med brukeropplevelse i Postens digitale kanaler by Christian Haugen on flickr 9/26/12 2
 3. 3. by aslakr on flickrLov om målbruk i offentlig tjeneste setter krav til offentligforvaltning om bruk av nynorsk. Minst 25 % av alt sompubliseres skal være på nynorsk. http://www.nynodata.no/nb/produkt/nyno/sentrale_bruksomraade/stat_og_kommune/maallova 9/26/12 3
 4. 4. by mozzercork on flickrStatsorganer med hele landet som tjenestekrets skal sørge forat rundskriv, kunngjøringer, informasjonstilfang o.l. vekslermellom målformene slik at ingen av de to målformene errepresentert med mindre enn 25 prosent. http://www.sprakrad.no/Politikk-Fakta/Lov_og_rett/Maallova/Reglar/Kort_bm/ 9/26/12 4
 5. 5. Bilde: http://smib.nynorsk.no/tag/eg-hjarta-nynorskEg angrar at eg nokon gong har skrive eit bokmålsord. Eg lovarat det aldri skal hende meir. Lars Amund Vaage 9/26/12 5
 6. 6. 2008 Posten gjøres oppmerksom på at viikke imøtekommer målloven (på nett)
 7. 7. 2009Posten gjøres IGJEN oppmerksom på at vi ikke imøtekommer målloven
 8. 8. 2010Posten gjøres IGJEN IGJEN oppmerksom på at vi ikke imøtekommer målloven
 9. 9. 2011Posten gjøres IGJEN IGJEN IGJEN oppmerksom på at vi ikke imøtekommer målloven
 10. 10. 2012Posten gjøres IGJEN IGJEN IGJEN IGJEN oppmerksom på at vi ikke imøtekommer målloven Nå gjør vi noe med det J
 11. 11. Men hva gjør de andre da? 9/26/12 11
 12. 12. 1: Kopier hele strukturen og ha en fullverdigsite for begge målformerKrever stor innsats og stakkars den som har ansvar forvedlikehold 9/26/12 12
 13. 13. 2: Kopier deler av siten ut i egen ikkefullverdig strukturHvilket innhold er ikke relevant for de som foretrekkernynorsk, fordi de foretrekker nynorsk? 9/26/12 13
 14. 14. 3: Bland begge målformer i samme strukturHva med de som kun ønsker bokmål eller kun nynorsk?Hva med det som er felles, som menyer? 9/26/12 14
 15. 15. 4: Postens løsning: en slags hybridHele nettstedet finnes i den ene målformen, utvalgtesider finnes også i den andre 9/26/12 15
 16. 16. 9/26/12 16
 17. 17. Altså….  Vi har bestemt oss for den strukturelle løsningen, og valgene så langt er basert på redaktør- og brukerbehov  Ingen konkrete økonomiske føringerDeretter….  Avsjekk med IT; hvor realiserbar løsningen er  Listet opp sidene som skal oversettes 9/26/12 17
 18. 18. Hva skal oversettes? •  sentrale sider som menystrukturen, kundeservice, om Posten osv. •  Postens produkt- og tjenestesiderI 9/26/12 18
 19. 19. Møte med Språkrådet  Tok kontakt med språkrådet og presenterte vårt løsningsforslag  Positive til initiativet  Stort sett gode tilbakemeldinger på løsningsforslaget  Med unntak: –  Hensikten med loven er å eksponere begge målformene for brukerne –  Hvorfor oversetter dere kun siden ”om” en tjeneste, og ikke selve tjenesten? 9/26/12 19
 20. 20. Vi leide inn en oversetter som gjorde jobben løpet av sommeren.Hun fikk opplæring i publiseringsløsningen og jobbet direkte idenne, på sider ferdig opprettet i strukturen 9/26/12 20
 21. 21. 9/26/12 21
 22. 22. 9/26/12 22
 23. 23. Billigere enn vi trodde Kostnader: –  Utvikling: 24 timer –  Brukeropplevelse: 15 timer –  Oversettelse: 57 timer –  Redaksjonelt: 10 time Trafikk (siden lansering 11. sept) –  av 680 000 besøkende på posten.no har 220 benyttet seg av nynorsk-muligheten 9/26/12 23
 24. 24. Erfaringer  Jobben var enklere og billigere enn vi fryktet og dette burde vi ha gjort for 5 år siden. Er det flere som sitter med dårlig samvittighet på grunn av målloven; bare gjør det  Når du velger den strukturelle løsningen, så husk at selve oversettelsesjobben er en engangsjobb mens det redaksjonelle merarbeidet blir værende  Vurder hele tiden redaktørbehov og brukerbehov opp mot hverandre  Spar tid ved å oversette direkte i publiseringsløsningen 9/26/12 24
 25. 25. Krav billig Godløsning brukeropplevelse 9/26/12 25
 26. 26. Takk for megEivind.molster@posten.no

×