Webredaktøren in the chains of title<br />© Kristine Madsen 		 kmm@bullco.nomob: 90 66 22 29<br />
Lov og rett på nett<br /><ul><li>Ytringsfrihet
Personvern
Arbeidsrett
Markedsføringsrett
Opphavsrett
Varemerker, design
Avtalerett</li></ul>2<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
Om Chainof title<br />13. september 2011<br />3<br />
Webredaktøren in the chains<br />1. Hvilket ansvar har du som webredaktør<br />	forholdet til redaktøransvaret og ytringsf...
Fru Justitia veier interesser<br />13. september 2011<br />5<br />
1. Redaktørplikt?<br />” (…) som driv journalistisk produksjon og formidling av nyhende, aktualitetsstoff og samfunnsdebat...
1. Moderering av nettdebatter<br />Vær varsom-plakaten:<br />4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digit...
1. Ytringsfriheten<br />Grunnloven §100 og EMK artikkel 10<br />Enhver har lov til å meddele seg til andre<br /> i tekst, ...
1. Ulovlige ytringer<br /><ul><li>Ærekrenkelser, tap av omdømme og tillit
Rasistiske og andre diskriminerende ytringer
Pornografi
Trusler
Fredsforstyrrelser – poking (!)
Skadeverk - virus/”funksjonelle” ytringer
Bedrageri - datainnbrudd, hacking</li></ul>9<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
1. Ansvar for ulovlige ytringer<br />Den som ytrer seg<br />Redaktøren<br />Eier, utgiver, kringkaster<br />Arbeidsgiver<b...
2. Hvordan klarere innhold<br />Åndsverk<br />Fotografier <br />Personopplysninger<br />Varemerker<br />Kjennetegn<br />De...
2. Hva er åndsverk <br /><ul><li>skrifter av alle slag
muntlige foredrag
musikkverk, med eller uten tekst
filmverk
fotografiske verk
malerier, tegninger, grafikk og lignende 	billedkunst
kart
tegninger, grafiske, plastiske avbildninger av 	vitenskapelig eller teknisk art
naborettigheter – bla. fotografier, databaser, 	kataloger</li></ul>12<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
13<br />2. Åndsverk er enerettsbeskyttet <br />Opphavsmannen enerett til verk som;<br /><ul><li>Individuell skapende innsats
Konkret utforming
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kristine Madsen: Lov og rett på nett - Dette må webredaktøren kunne (Webdagene 2011)

1,218 views

Published on

 • Be the first to comment

Kristine Madsen: Lov og rett på nett - Dette må webredaktøren kunne (Webdagene 2011)

 1. 1. Webredaktøren in the chains of title<br />© Kristine Madsen kmm@bullco.nomob: 90 66 22 29<br />
 2. 2. Lov og rett på nett<br /><ul><li>Ytringsfrihet
 3. 3. Personvern
 4. 4. Arbeidsrett
 5. 5. Markedsføringsrett
 6. 6. Opphavsrett
 7. 7. Varemerker, design
 8. 8. Avtalerett</li></ul>2<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 9. 9. Om Chainof title<br />13. september 2011<br />3<br />
 10. 10. Webredaktøren in the chains<br />1. Hvilket ansvar har du som webredaktør<br /> forholdet til redaktøransvaret og ytringsfriheten<br />2. Hvordan klarere innhold – hva krever samtykke og ikke<br /> tekst, bilder, verk, portretter, videoer, musikk<br /> varemerker, kjennetegn, design, personopplysninger, kildeangivelser<br />3. Hvordan (ikke) markedsføre på web<br />4. Forskjeller på egen web og sosiale medier<br />5. Retningslinjer for bedriftens web eller Facebookside<br />13. september 2011<br />4<br />
 11. 11. Fru Justitia veier interesser<br />13. september 2011<br />5<br />
 12. 12. 1. Redaktørplikt?<br />” (…) som driv journalistisk produksjon og formidling av nyhende, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt (..)” <br />Underlagt redaktørplakaten og npfs øvrige etiske regler<br />13. september 2011<br />6<br />
 13. 13. 1. Moderering av nettdebatter<br />Vær varsom-plakaten:<br />4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.<br />Innlegg som strider mot norsk lov, presseetiske retningslinjer og eget regelverk bør fjernes.<br />13. september 2011<br />7<br />
 14. 14. 1. Ytringsfriheten<br />Grunnloven §100 og EMK artikkel 10<br />Enhver har lov til å meddele seg til andre<br /> i tekst, tale, musikk, bilder, film, dans, kroppspråk…<br />…men ytringsfriheten har grenser<br />8<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 15. 15. 1. Ulovlige ytringer<br /><ul><li>Ærekrenkelser, tap av omdømme og tillit
 16. 16. Rasistiske og andre diskriminerende ytringer
 17. 17. Pornografi
 18. 18. Trusler
 19. 19. Fredsforstyrrelser – poking (!)
 20. 20. Skadeverk - virus/”funksjonelle” ytringer
 21. 21. Bedrageri - datainnbrudd, hacking</li></ul>9<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 22. 22. 1. Ansvar for ulovlige ytringer<br />Den som ytrer seg<br />Redaktøren<br />Eier, utgiver, kringkaster<br />Arbeidsgiver<br />Straffansvar og erstatningsansvar<br />10<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 23. 23. 2. Hvordan klarere innhold<br />Åndsverk<br />Fotografier <br />Personopplysninger<br />Varemerker<br />Kjennetegn<br />Design<br />13. september 2011<br />11<br />
 24. 24. 2. Hva er åndsverk <br /><ul><li>skrifter av alle slag
 25. 25. muntlige foredrag
 26. 26. musikkverk, med eller uten tekst
 27. 27. filmverk
 28. 28. fotografiske verk
 29. 29. malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst
 30. 30. kart
 31. 31. tegninger, grafiske, plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art
 32. 32. naborettigheter – bla. fotografier, databaser, kataloger</li></ul>12<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 33. 33. 13<br />2. Åndsverk er enerettsbeskyttet <br />Opphavsmannen enerett til verk som;<br /><ul><li>Individuell skapende innsats
 34. 34. Konkret utforming
 35. 35. Over hverdagslig/intetsigende nivå</li></ul>Krav om samtykke for bruk<br />Navngivelse – god skikk<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 36. 36. 2. Åndsverk - unntak fra enerett<br /><ul><li>Nyheter
 37. 37. Publiserte verk som ikke er hovedinnhold
 38. 38. Bearbeidelser som skaper nye verk
 39. 39. Sitater (under 11 ord og nødvendig…..)
 40. 40. Offentlige dok., lover, rettsavgjørelser, osv</li></ul>Mer om opphavsrett: www.clara.no<br />14<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 41. 41. 2. Dette er lov<br />13. september 2011<br />15<br />
 42. 42. 2. Dette er ikke lov<br />© Gustav Vigeland: 1869-1943<br />
 43. 43. 2. Dette er lov<br />13. september 2011<br />17<br />
 44. 44. 2. Dette er ikke lov<br />13. september 2011<br />18<br />
 45. 45. 2. Dette er lov<br />Byline: Hans Arne Vedlog, © Dagbladet 2009<br />19<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 46. 46. 2. Dette er ikke lov<br />13. september 2011<br />20<br />Tine Lakrismelk<br />
 47. 47. 2. Klarering av rettigheter i praksis<br />Sjekk:<br />Husk Chain of title<br />Hva slags rettigheter som er involvert<br /> Eks: Fotografi; fotograf, motiv, arbeidsgiver, avbildede, <br />Om det ligger info på nettet om rettighetsklarering<br />Om det finnes en kollektiv forvaltningsorganisasjon<br /> Eks: Norske: TONO, BONO, NCB, Gramo, Lino, Norwaco, Kopinor (Sjekk www.clara.no )<br />Rett skriftlig henvendelse – gjerne e-post<br />Gi fullstendige opplysninger om bruken<br />Sørg for at du får svar – og spar det!<br />Bruker du et byrå – få dem til å forplikte seg til å klarere<br />13. september 2011<br />21<br />
 48. 48. 2. Eks. nødvendig info til BONO<br />KONTAKTINFO FIRMA<br />HVIS BRUK PÅ INTERNETT/INTRANETT:<br />ADRESSE NETTSIDER, BESKRIV BRUKEN (FORMÅL, MÅLGRUPPE MV.)<br />ANSLÅTT VARIGHET FOR UTLEGGING (MND/ÅR), PLASSERING (ÅPNINGSSIDE, UNDERSIDER)<br />HVIS ANNEN BRUK:<br />TYPE PUBLIKASJON/PRODUKT, TITTEL OG UTGAVENUMMER, ISBN / ISSN-NR<br />FORMÅL / MÅLGRUPPE, OPPLAG, ANTATT UTGIVELSESTID, UTSALGSPRIS <br />NAVN PÅ KUNSTNER, TITTEL PÅ VERK<br />STØRRELSE (IFT. PUBLIKASJ. STR) (1/4 , 1/2, 3/4, 1/1)<br />PLASSERING (INNSIDE/FORSIDE /BAKSIDE/OMSLAG)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Søknaden sendes til:<br />BONO, Kjeld Stubsgt.3, 0160 OSLO - Tlf: 23 10 03 50 - Fax: 23 10 03 59 - bono@bono.no - www.bono.no <br /> <br /> <br /> <br />13. september 2011<br />22<br />
 49. 49. 2. Klarering av personopplysninger<br />Personopplysningsloven og det ulovfestede personvern; alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, personlig særpreg, også sanne opplysninger – samtykke kreves!<br />Retten til eget bilde åvl § 43 a, samtykkekrav<br /> Unntak:<br /><ul><li>Aktuell og allmenn interesse
 50. 50. Personen mindre viktig enn hovedinnhold
 51. 51. Forsamlinger og folkemasser</li></ul>23<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 52. 52. 2. Dette er brudd på personvernet<br />24<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 53. 53. 2. Hvilke varemerker kan du bruke?<br />13. september 2011<br />25<br />
 54. 54. 2. Varemerker, kjennetegn og design<br /><ul><li>Eneretter til logo, kjennetegn, firmanavn og utforming
 55. 55. Alle tegn som kan gjengis grafisk kan vernes
 56. 56. ”lyden av Norge”
 57. 57. Kan vernes gjennom registrering eller innarbeidelse.
 58. 58. Enerett til kommersiell bruk
 59. 59. Gjelder i alle land hvor registrert eller innarbeidet
 60. 60. All bruk krever samtykke – husk skriftlig dokumentasjon</li></ul>13. september 2011<br />26<br />
 61. 61. 3. Markedsføringsrett<br />27<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 62. 62. 3. Hvordan markedsføre på web?<br />God markedsføringsskikk:<br /><ul><li>Etikk, moral, likestilling og ikke påtrengende</li></ul>Må fremstå som markedsføring!<br /><ul><li>Påstander må kunne dokumenteres
 63. 63. Må ikke være villedende</li></ul>-eller aggressiv<br /><ul><li>Særregler for bla.: Barn, alkohol, legemidler, etc.</li></ul>28<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 64. 64. 3. E-postmarkedsføring<br /><ul><li>Må ha samtykke for å sende direkte til andre enn kunder
 65. 65. Særreglene på området; Alkohol, tobakk, legemidler, om det er rettet mot barn, taushetsplikter, etc</li></ul>29<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 66. 66. 1 - 3 Sanksjoner <br />For brudd på avtaler og regler<br /><ul><li>Stans av kampanjer
 67. 67. Fjerning av innhold
 68. 68. Erstatning
 69. 69. Oppreisning
 70. 70. Bøter (eller straff)</li></ul>30<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 71. 71. 4. Egen web vs. sosiale medier<br />31<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br /><ul><li>Sosiale medier tilbys av private aktører
 72. 72. Reglene er privatrettslige
 73. 73. Bruk er basert på frivillighet
 74. 74. Sett dere inn i reglene
 75. 75. Krev at evt. reklamebyråer gjør det samme
 76. 76. Reguler reklamebyråets ansvar for brudd</li></li></ul><li>32<br />5. Ansatte - begrenset ytringsfrihet <br />Arbeidstakers lojalitetsplikt<br /> Interne retningslinjer skjerper<br /> Brudd må følges opp<br />Forholdet til ytringsfriheten<br /> Varsling om ”kritikkverdige forhold”<br />Aml § 2-4<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 77. 77. 5. Retningslinjer for bruk av web/fb<br /> Skjerper bevisstheten <br /> Bidrar til ”best practice” <br /> Synliggjør lojalitetsplikten <br /> Minsker risk for uheldig omtale og omdømmetap<br />33<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />
 78. 78. 5. Hvordan lage retningslinjer <br />Typen virksomhet<br />Formålet med kommunikasjonen<br />Særskilte regler for virksomheten<br />Reglene for de relevante sosiale medier<br />Forholdet til andre retningslinjer<br />Kommunikasjonshierarki<br />One voice<br />Lojalitetsplikten<br />Hva man kommuniserer om <br />Hvordan forholder man seg i ulike situasjoner<br />Hvordan håndtere uriktig/uheldig informasjon <br />Krisehåndtering <br />34<br />Bull & Co Advokatfirma AS<br />

×